Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 2601 - 2700 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
2601. Barbara Lešić 16/09/1784 ž Adam Manda Babić 0
2602. Kola Lešić 16/09/1784 ž Adam Manda Babić 0
2603. Mijo Stivaničević 19/09/1784 m Josip Kata Novalić 0
2604. Mato Lešić 21/09/1784 m Marko Terezija Vuković 0
2605. Mijo Kopić 26/09/1784 m Adam Manda Stojanović 0
2606. Ana Vuković 02/10/1784 ž Augustin Manda Čivić 0
2607. Lucija Kopić 10/10/1784 ž Marko Kata Miličić 0
2608. Lucija Kopić 10/10/1784 ž Adam Kata Stivaničević 0
2609. Marta Kovačević 10/10/1784 ž Nikola Kata Stojanović 0
2610. Šimun Čivić 14/10/1784 m Antun Kata Mihić 0
2611. Barbara Knežević 16/10/1784 ž Antun Ana Čivić 0
2612. Terezija Čivić 17/10/1784 ž Luka Marija Stivaničević 0
2613. Delfa Knežević 24/10/1784 ž Andrija Marija Stojanović 0
2614. Šimun Stojanović 24/10/1784 m Stjepan Marta Karavidović 0
2615. Kata Gregorović 28/10/1784 ž Ivan Eva Kokanović 0
2616. Regina Štivić 28/10/1784 ž Mato Matija Vuković 0
2617. Viktorija Delić 02/11/1784 ž Antun Marija Mihić 0
2618. Kata Vuković 02/11/1784 ž Vinko Uršula Vuksanović 0
2619. Martin Knežević 07/11/1784 m Josip Barbara Babić 0
2620. Martin Terzić 07/11/1784 m Ivan Ruža Kopić 0
2621. Marija Katušić 14/11/1784 ž Vinko Ana Gregorović 0
2622. Andrija Krnić 15/11/1784 m Ivan Marija Petarčević 0
2623. Stanko Vuković 15/11/1784 m Ivan Marija Kokanović 0
2624. Andrija ?? 16/11/1784 m Luka Kata Babić 0
2625. Kata Čivić 16/11/1784 ž Ivan Kola Matašević 0
2626. Elisabeta Vuković 16/11/1784 ž Aleksa Ruža Čivić 0
2627. Andrija Kopić 17/11/1784 m Ðuro Marija Šokčević 0
2628. Uršula Lešić 17/11/1784 ž Ðuro Uršula Dapić 0
2629. Barbara Matić 18/11/1784 ž Antun Manda Babić 0
2630. Kata Čivić 23/11/1784 ž Vinko Anka Ostojčić 0
2631. Kata Terzić 25/11/1784 ž Antun Manda Ilišević 0
2632. Andrija Babić 28/11/1784 m Ivan Marija Kopić 0
2633. Andrija Kopić 28/11/1784 m Toma Ana Vuković 0
2634. Andrija Petričević 28/11/1784 m Martin Terezija Stojanović 0
2635. Andrija Čivić 30/11/1784 m Blaž Ruža Verić 0
2636. Barbara Mišković 30/11/1784 ž Toma Martina Lešić 0
2637. Barbara Gregorović 05/12/1784 ž Ivan Kata Vuković 0
2638. Marija Stojanović 09/12/1784 ž Ðuro Justina Verić 0
2639. Anastazija Gregorović 17/12/1784 ž Antun Ruža Kovačević 0
2640. Toma Stojanović 22/12/1784 m Šimun Manda Ilišević 0
2641. Eva Vuković 22/12/1784 ž Antun Terezija Knežević 0
2642. Ana Gregorović 26/12/1784 ž Mato Kata Babić 0
2643. Ivan Lešić 27/12/1784 m Petar Marija Stojanović 0
2644. Gašpar Kopić 29/12/1784 m David Veronika Čivić 0
2645. Pavao Vuković 02/01/1785 m Ðuro Đurđa Stojanović 0
2646. Marija Babić 06/01/1785 ž Ivan Matija Stivaničević 0
2647. Baltazar Knežević 06/01/1785 m Ðuro Aga Vuković 0
2648. Barbara Knežević 06/01/1785 ž Ernest Terezija Vuković 0
2649. Kata Babić 12/01/1785 ž Mato Đula Gregorović 0
2650. Kata Vuković 12/01/1785 ž David Barbara Stojanović 0
2651. Antun Vuković 22/01/1785 m Ivan Manda Lonćarević 0
2652. Đula Knežević 23/01/1785 ž Mijo Manda 0
2653. Rozalija Milošević 23/01/1785 ž Franjo Ruža 0
2654. Josip Knežević 26/01/1785 m Gabra Terezija Mihić 0
2655. Helena Vuković 26/01/1785 ž Božo Marta Čivić 0
2656. Marijan Vuković 30/01/1785 m Mato Manda Ilišević 0
2657. Marijan Vlaović 02/02/1785 m Rafael Ruža Katušić 0
2658. Blaž Stojanović 03/02/1785 m Filip Jozefa Štivić 0
2659. Marija Stojanović 03/02/1785 ž Filip Jozefa Štivić 0
2660. Aga Stojšić 05/02/1785 ž Ðuro Aga Vuković 0
2661. Mato Stojanović 07/02/1785 m Andrija Ruža Gregorović 0
2662. Petra Knežević 13/02/1785 ž Vinko Anđa Lešić 0
2663. Regina Mišković 13/02/1785 ž Martin Kata Ostojčić 0
2664. Kola Verić 13/02/1785 ž Mijo Barbara Knežević 0
2665. Marija Knežević 17/02/1785 ž Antun Marta Čivić 0
2666. Mato Vuković 18/02/1785 m Filip Kata 0
2667. Mato Knežević 20/02/1785 m Petar Kata Verić 0
2668. Terezija Lešić 23/02/1785 ž Lovro Aga Lučić 0
2669. Delfa Pegurević 24/02/1785 ž Gabra Ruža Matić 0
2670. Matija Stivaničević 24/02/1785 ž Martin Ana Ilišević 0
2671. Anastazija Vuković 27/02/1785 ž Marijan Uršula Gregorović 0
2672. Đuro Vuković 01/03/1785 m Petar Kola Lešić 0
2673. Janja Ilišević 03/03/1785 ž Marko Manda Vuković 0
2674. Đula Lešić 03/03/1785 ž Franjo Terezija Vuković 0
2675. Franca Vuković 09/03/1785 ž Marijan Marija Stojanović 0
2676. Tomo Vuković 10/03/1785 m Božo Pavka Tonanić 0
2677. Đuro Stojanović 13/03/1785 m Marijan Kata Verić 0
2678. Monika Knežević 17/03/1785 ž Marko Marta Gregorović 0
2679. Sofija Čobić 25/03/1785 ž Ðuro Kata Vuković 0
2680. Đula Stojanović 25/03/1785 ž Ðuro Đurđa Čivić 0
2681. Terezija Kotorac 28/03/1785 ž Pavo Ruža Gregorović 0
2682. Adalbert Vuković 29/03/1785 m Antun Marta Babić 0
2683. Ilarije Cuković 03/04/1785 m Marko Kata Čivić 0
2684. Janja Vuković 03/04/1785 ž Antun Elisabeta 0
2685. Marko Čivić 10/04/1785 m Ivan Kola Verić 0
2686. Regina Knežević 10/04/1785 ž Ivan Marija Kopić 0
2687. Kola Knežević 10/04/1785 ž Bernard Eva Vuković 0
2688. Đuro Knežević 10/04/1785 m Josip Terezija Vuković 0
2689. Đuro Topalović 14/04/1785 m Vinko Eva Ðuricsković 0
2690. Kata Babić 21/04/1785 ž Gabra Terezija Stojanović 0
2691. Đuro Stojanović 24/04/1785 m Mijo Ana Vuković 0
2692. Marta Kopić 25/04/1785 ž Josip Ana Stivaničević 0
2693. Ivan Stivaničević 26/04/1785 m Filip Ana Kedačić 0
2694. Kopić 04/05/1785 n Ivan Manda Lešić 0
2695. Barbara Kedačić 08/05/1785 ž Marko Ana Lučić 0
2696. Đuro Gregorović 15/05/1785 m Ivan Kata Stivaničević 0
2697. Manda Bačić 19/05/1785 ž Ivan Ana Suratlić 0
2698. Marta Babić 23/05/1785 ž Mato Kata Kolarić 0
2699. Sofija Vuković 23/05/1785 ž Josip Aga Čivić 0
2700. Pola Čivić 29/05/1785 ž Mato Marija Vuković 0