Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 2701 - 2800 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
2701. Ivan Verić 01/06/1785 m Mato Marija Kopić 0
2702. Manda Kopić 09/06/1785 ž Mato Ruža Babić 0
2703. Marija Kopić 12/06/1785 ž Kuzma Marija Babić 0
2704. Antun Kopić 12/06/1785 m Martin Manda Kovačević 0
2705. Antun Stojanović 12/06/1785 m Ivan Aga Štivić 0
2706. Svjetlana Knežević 15/06/1785 ž Adam Manda Babić 0
2707. Živko Stojanović 15/06/1785 m Mato Aga Čivić 0
2708. Petar Kopić 26/06/1785 m Roko Delfa Šokčević 0
2709. Pavao Kopić 30/06/1785 m Šimun Manda Stivaničević 0
2710. Ilija Krnić 10/07/1785 m Blaž Marija Čivić 0
2711. Filip Verić 10/07/1785 m Ivan Ruža Stivaničević 0
2712. Delfa Čivić 17/07/1785 ž Antun Kola Stojanović 0
2713. Margarita Verić 17/07/1785 ž Božo Ruža Čivić 0
2714. Ilija Milošević 20/07/1785 m Marijan Manda Lučić 0
2715. Krsto Babić 25/07/1785 m Marko Marija Knežević 0
2716. Aga Stivaničević 31/07/1785 n Šimun Aga Miličić 0
2717. Ignjacije Stojanović 31/07/1785 m Živko Pavka Mišković 0
2718. Terezija Stojanović 31/07/1785 ž Mato Kata Šunić 0
2719. Manda Verić 02/08/1785 ž Mijo Elisabeta Vuković 0
2720. Klara Kedačić 07/08/1785 ž Antun Kata Verić 0
2721. Lovro Štivić 07/08/1785 m Mijo Uršula Stojšić 0
2722. Lovro Stojanović 07/08/1785 m Ivan Kata Mihić 0
2723. Barbara Čivić 19/08/1785 ž Šimun Marija 0
2724. Barbara Štivić 19/08/1785 ž Jakob Marija Stojanović 0
2725. Barbara Lešić 24/08/1785 ž Marijan Marija Filipović 0
2726. Barbara Vuković 24/08/1785 ž Josip Uršula Janković 0
2727. Ivan Matić 27/08/1785 m Blaž Lucija Babić 0
2728. Anđelko Verić 04/09/1785 m Nikola Marta Stojanović 0
2729. Regina Kedačić 05/09/1785 ž Marko Ana Babić 0
2730. Marta Milošević 08/09/1785 ž Šimun Kata Mišković 0
2731. Mijo Vuković 08/09/1785 m Josip Kata Knežević 0
2732. Mijo Kopić 14/09/1785 m Josip Manda Knežević 0
2733. Manda Babić 18/09/1785 ž Šimun Kata Lešić 0
2734. Mijo Čivić 18/09/1785 m Antun Uršula Mihić 0
2735. Matija Babić 21/09/1785 ž Toma Ruža Ilišević 0
2736. Mato Stojanović 21/09/1785 m Martin Matija Petričević 0
2737. Sofija Huber 24/09/1785 ž Antun Marija Bačić 0
2738. Mijo Vlaović 25/09/1785 m Vinko Marija Kopić 0
2739. Mijo Petričević 29/09/1785 m Toma Kata Mišković 0
2740. Kata Knežević 02/10/1785 ž Luka Marija Mihić 0
2741. Kata Babić 06/10/1785 ž Martin Ana Kopić 0
2742. Luka Milošević 06/10/1785 m Marko Klara Tomoić 0
2743. Đula Vuković 06/10/1785 ž Adam Ruža Čivić 0
2744. Martin Kopić 08/10/1785 m Marko Kata Blažević 0
2745. Šimun Gregorović 09/10/1785 m Andrija Terezija Jarić 0
2746. Marija Knežević 09/10/1785 ž Ðuro Sofija Vuković 0
2747. Šimun Kotorac 09/10/1785 m Mijo Ana Vuković 0
2748. Šimun Stojanović 09/10/1785 m Kuzma Manda Milošević 0
2749. Šimun Stojanović 09/10/1785 m Marijan Terezija Vuković 0
2750. Marta Gregorović 11/10/1785 ž Ivan Kata Izaković 0
2751. Terezija Knežević 11/10/1785 ž Josip Lucija Stivaničević 0
2752. Martin Stojanović 15/10/1785 m Šimun Terezija Lešić 0
2753. Andrija Kedačić 20/10/1785 m Ivan Matija Kotorac 0
2754. Barbara Petričević 20/10/1785 ž Marko Aga Stojanović 0
2755. Marta Kopić 23/10/1785 ž Marko Ivica Matić 0
2756. Kuzma Lešić 23/10/1785 m Božo Manda Kedačić 0
2757. Andrija Lešić 28/11/1785 m Roko Aga 0
2758. Barbara Vuković 28/11/1785 ž Vinko Uršula Vuksanović 0
2759. Lucija Vlaović 13/12/1785 ž Lovro Lucija Kopić 0
2760. Antun Vuković 13/12/1785 m Andrija Magdalena Vlaović 0
2761. Božo Kutuzović 23/12/1785 m Luka Marija Verić 0
2762. Viktorija Bačić 27/12/1785 ž Antun Manda Lešić 0
2763. Ivan Vuković 28/12/1785 m Mato Lucija Lešić 0
2764. Janja Vuković 30/12/1785 ž Šimun Ivica Babić 0
2765. Viktorija Lešić 01/01/1786 ž Luka Ruža Babić 0
2766. Marko Vuković 01/01/1786 m Adam Cecilija Varzić 0
2767. Josip Čivić 02/01/1786 m Stjepan Aga Kedačić 0
2768. Andrija Gregorović 08/01/1786 m Ivan Marija Šokčević 0
2769. David Vuković 08/01/1786 m Ivan Brigita Štivić 0
2770. Vinko Kopić 10/01/1786 m Ivan Jozija Galović 0
2771. Kata Stojanović 17/01/1786 ž Josip Lucija Stivaničević 0
2772. Marta Kopić 22/01/1786 ž Adam Kata Stivaničević 0
2773. Pavao Čivić 29/01/1786 m Lovro Helena Vuković 0
2774. Martina Terzić 30/01/1786 ž Antun Manda Lizebić 0
2775. Marija Stojanović 31/01/1786 ž Martin Uršula Vuković 0
2776. Marijan Kedačić 05/02/1786 m Marijan Ana Mialić 0
2777. Mato Čivić 10/02/1786 m Ivan Kola Vuković 0
2778. Uršula Stojanović 12/02/1786 ž Mijo Aga Čivić 0
2779. Đula Martinić 13/02/1786 ž Šimun Lucija Terzić 0
2780. Josip Vuković 13/02/1786 m Šimun Marija Gregorović 0
2781. Matija Matić 14/02/1786 ž Bono Janja Stojanović 0
2782. Antun Gregorović 16/02/1786 m Božo Ruža Dimšić 0
2783. Franca Lešić 21/02/1786 ž Ivan Marija Stojanović 0
2784. Matija Stojanović 24/02/1786 ž Filip Marija Paradžiković 0
2785. Matija Verić 24/02/1786 ž Antun Ana Kopić 0
2786. Matija Knežević 28/02/1786 ž Ivan Marta Torzić 0
2787. Joaćim Krnić 02/03/1786 m Šimun Kata Kedačić 0
2788. Marko Stojanović 05/03/1786 m Antun Jozefa Verić 0
2789. Ivan Gregorović 25/03/1786 m Ðuro Aga Kopić 0
2790. Ivan Gregorović 25/03/1786 m Ðuro Aga Kopić 0
2791. Mato Knežević 25/03/1786 m Mato Janja Kopić 0
2792. Barbara Lešić 25/03/1786 ž Josip Kata Gregorović 0
2793. Ana Babić 27/03/1786 ž Ivan Marija Lukačević 0
2794. Manda Čivić 28/03/1786 ž Ilija Kata Knežević 0
2795. Filipa Matić 28/03/1786 ž Martin Barbara Petričević 0
2796. Marko Gregorović 29/03/1786 m Ðuro Aga Čivić 0
2797. Andrija Lešić 02/04/1786 m Lovro Ivica Marković 0
2798. Stanko Šokčević 02/04/1786 m Martin Eva Ðaković 0
2799. Eva Verić 04/04/1786 ž Marijan Lucija Gregorović 0
2800. Vinko Vuković 05/04/1786 m Toma Barbara Lešić 0