Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 2801 - 2900 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
2801. Ivan Vuković 07/04/1786 m Petar Petra Knežević 0
2802. Ivica Lešić 15/04/1786 ž Šimun Klara Galović 0
2803. Đuro Babić 16/04/1786 m Marko Jozefa Ðaković 0
2804. Karlo Kovačević 17/04/1786 m Božo Anka Kedačić 0
2805. Đula Lešić 18/04/1786 ž Mato Uršula Ostojčić 0
2806. Đuro Gregorović 19/04/1786 m Ivan Terezija Knežević 0
2807. Đula Babić 22/04/1786 ž Andrija Marta Matić 0
2808. Marko Gregorović 22/04/1786 m Andrija Barbara Babić 0
2809. Đurđa Matić 22/04/1786 ž Ðuro Marija Gregorović 0
2810. Đurđa Milošević 22/04/1786 ž Luka Franca Verić 0
2811. Đuro Stojanović 22/04/1786 m Luka Ana Verić 0
2812. Jakob Gregorović 23/04/1786 m Martin Marija Babić 0
2813. Jakob Lešić 28/04/1786 m Marijan Marta Čivić 0
2814. Filip Matić 28/04/1786 m Marko Eva Knežević 0
2815. Filip Stojanović 28/04/1786 m Luka Kata Berkić 0
2816. Filipa Kopić 30/04/1786 ž Gabra Kata Petarčević 0
2817. Jakob Kopić 30/04/1786 m Gabra Kata Petarčević 0
2818. Filipa Mišković 30/04/1786 ž Toma Marta Lešić 0
2819. Jakob Vuković 01/05/1786 m Ivan Marija Kokanović 0
2820. Kata Gregorović 04/05/1786 ž Stjepan Ivica Vuković 0
2821. Đuro Bačić 05/05/1786 m Marko Ana Sćarcsević 0
2822. Franca Terzić 08/05/1786 ž Andrija Marija Katušić 0
2823. Ivica Katušić 17/05/1786 ž Martin Manda Komavić 0
2824. Marijan Stojanović 17/05/1786 m Božo Ruža Čivić 0
2825. Ivica Babić 18/05/1786 ž Mato Manda Kopić 0
2826. Antun Gregorović 21/05/1786 m Ivan Cecilija Krnić 0
2827. Božo Kedačić 24/05/1786 m Martin Uršula Mihić 0
2828. Ana Topalović 27/05/1786 ž Vinko Eva Đureković 0
2829. Barbara Stojanović 28/05/1786 ž Ivan Kata Lučić 0
2830. Đuro Vuković 29/05/1786 m Ilija Jozefa Petričević 0
2831. Marija Babić 03/06/1786 ž Ðuro Marta Stivaničević 0
2832. Ruža Petričević 03/06/1786 ž Marko Ivica Vuković 0
2833. Marija Stojšić 03/06/1786 ž Andrija Uršula Čenić 0
2834. Terezija Milošević 04/06/1786 ž Mato Manda Verić 0
2835. Terezija Knežević 07/06/1786 ž Mijo Manda Pavić 0
2836. Ivan Kopić 09/06/1786 m Antun Anka Knežević 0
2837. Ivan Knežević 10/06/1786 m Marko Terezija Babić 0
2838. Antun Matić 13/06/1786 m Josip Terezija Bošnjaković 0
2839. Barbara Krnić 17/06/1786 ž Ðuro Ruža Vuković 0
2840. Aga Stivaničević 18/06/1786 ž Filip Ana Kedačić 0
2841. Terezija Stivaničević 18/06/1786 ž Filip Ana Kedačić 0
2842. Ivica Gregorović 23/06/1786 ž Aleksa Kata Knežević 0
2843. Ivan Delić 25/06/1786 m Augustin Ruža Terzić 0
2844. Petar Stivaničević 25/06/1786 m Franjo Ruža Varzić 0
2845. Petra Vuković 25/06/1786 ž Stanko Marica Kedačić 0
2846. Regina Katušić 03/07/1786 ž Antun Aga Kolarević 0
2847. Manda Lešić 07/07/1786 ž Martin Ana Ðaković 0
2848. Manda Katušić 08/07/1786 ž Mijo Kata Vuković 0
2849. Manda Stojanović 11/07/1786 ž Augustin Marija Vuković 0
2850. Marijan Gregorović 12/07/1786 m Ivan Aga Pauković 0
2851. Filipa Stojanović 17/07/1786 ž Ðuro Aga Katušić 0
2852. Eva Đaković 18/07/1786 ž Aleksa Aga Much 0
2853. Jakob Verić 25/07/1786 m Ðuro Marija Vuković 0
2854. Ana Vuković 26/07/1786 ž Antun Terezija Knežević 0
2855. Marija Babić 28/07/1786 ž Jakob Manda Vuković 0
2856. Lovro Stojanović 28/07/1786 m Petar Lucija Ilišević 0
2857. Janja Kopić 29/07/1786 ž Ðuro Marija Šokčević 0
2858. Lovro Gregorović 01/08/1786 m Mijo Ruža Kopić 0
2859. Barbara Vuković 05/08/1786 ž Božo Manda Csivcić 0
2860. Lovro Čivić 08/08/1786 m David Marija Petričević 0
2861. Roko Lešić 16/08/1786 m Marko Terezija Vuković 0
2862. Bartol Knežević 19/08/1786 m Andrija Marija Stojanović 0
2863. Ilarije Vuković 19/08/1786 m Mato Ana Knežević 0
2864. Mijo Kopić 20/08/1786 m Ðuro Stana Dimšić 0
2865. Marija Šokčević 22/08/1786 ž Dominik Ana Knežević 0
2866. Ivan Gregorović 26/08/1786 m Tadija Marija Vukić 0
2867. Filipa Vuković 28/08/1786 ž Ilija Terezija Čivić 0
2868. Kata Knežević 03/09/1786 ž Mato Marija Vlaović 0
2869. Marija Gregorović 04/09/1786 ž Mijo Marica Katušić 0
2870. Kata Gregorović 10/09/1786 ž Roko Veronika Vuković 0
2871. Mijo Vuković 10/09/1786 m Antun Marija 0
2872. Stana Katušić 12/09/1786 ž Stanko Aga Šokčević 0
2873. Terezija Kopić 13/09/1786 ž Mato Marija Stivaničević 0
2874. Marija Lešić 15/09/1786 ž Marko Barbara Babić 0
2875. Mato Vuković 20/09/1786 m Mirko Lucija Gregorović 0
2876. Mato Šokčević 21/09/1786 m Ðuro Marija Matić 0
2877. Kata Kopić 22/09/1786 ž Marko Kata Vuković 0
2878. Mijo Delić 24/09/1786 m Antun Marija Mihić 0
2879. Kuzma Petričević 25/09/1786 m Marijan Marija Vuković 0
2880. Regina Knežević 26/09/1786 ž Petar Aga Kedačić 0
2881. Franjo Gregorović 04/10/1786 m Luka Ruža Vlaović 0
2882. Franjo Stivaničević 04/10/1786 m Ðuro Kata Dorić 0
2883. Terezija Babić 05/10/1786 ž Petar Eva Čivić 0
2884. Stana Babić 05/10/1786 ž Martin Marta Kopić 0
2885. Ivan Knežević 09/10/1786 m Mijo Manda Kedačić 0
2886. Luka Vuković 15/10/1786 m Ivan Marija Gregorović 0
2887. Luka Knežević 17/10/1786 m Antun Ana Čivić 0
2888. Kata Gregorović 21/10/1786 ž Antun Marta Katušić 0
2889. Kata Knežević 21/10/1786 ž Ðuro Aga Vuković 0
2890. Šimun Milošević 21/10/1786 m Šimun Kata Mišković 0
2891. Ivan Đaković 22/10/1786 m Mato Manda Knežević 0
2892. Sofija Kedačić 28/10/1786 ž Lovro Manda Oršolić 0
2893. Manda Gregorović 31/10/1786 ž Marko Marta Katušić 0
2894. Karlo Vuković 04/11/1786 m Ðuro Đurđa Stojanović 0
2895. Martin Babić 08/11/1786 m Nikola Kata Knežević 0
2896. Franjo Krnić 08/11/1786 m Josip Ana Vučković 0
2897. Marijan Babić 12/11/1786 m Lovro Ana Mihić 0
2898. Kata Lešić 13/11/1786 ž Franjo Terezija Vuković 0
2899. Marija Gregorović 14/11/1786 ž Ivan Eva Kokanović 0
2900. Franca Huber 17/11/1786 ž Antun Marija Bačić 0