Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 201 - 300 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
201. Antun Stojanović 03/06/1745 m Marko Manda 0
202. Antun Verić 13/06/1745 m Ivan Kata 0
203. Ilija Stojanović 08/07/1745 m Andrija Anka 0
204. Kata Kedačić 12/08/1745 ž Mato Kata 0
205. Manda Kedačić 12/08/1745 ž Mato Kata 0
206. Ruža Petričević 28/08/1745 ž Franjo Ana 0
207. Manda Čivić 14/10/1745 ž Šimun Klara 0
208. Ernest Vuković 14/10/1745 m Ðuro Martina 0
209. Manda Gregorović 14/11/1745 ž Blaž Stana 0
210. Martin Knežević 21/11/1745 m Božo Elena 0
211. Ceca Stojanović 21/11/1745 ž Ana Manda 0
212. Ruža Čivić 19/12/1745 ž Živko Franca 0
213. Aga Stojanović 22/02/1746 ž Nikola Matijka 0
214. Aga Stojanović 01/03/1746 ž Nikola Matijka 0
215. AnaMarija Kopić 06/05/1746 ž Stjepan Klara 0
216. Antun Knežević 22/05/1746 m Ana Manda 0
217. Aga Verić 22/05/1746 ž Božo Aga 0
218. Mato Knežević 28/08/1746 ž Filip Kata 0
219. Marija Mišković 08/09/1746 ž Šimun Ana 0
220. Mijo Lešić 29/09/1746 m Martin Marija 0
221. Šimun Čivić 02/10/1746 m Antun Ivica 0
222. Franjo Knežević 05/10/1746 m Mato Klara 0
223. Kata Vuković 13/10/1746 ž Ðuro Magdalena 0
224. Božo Babić 12/12/1746 m Marko Lucija 0
225. Fema Matić 13/12/1746 ž Božo Ana 0
226. Ivica Štivić 01/01/1747 ž Josip Ana 0
227. Marija Gregorović 28/01/1747 ž Andrija Kata 0
228. Pola Čivić 31/01/1747 ž Marko Kata 0
229. Matija Kopić 08/02/1747 m Mijo Magdalena 0
230. Filip Stojanović 03/03/1747 m Andrija Anka 0
231. Stana Stojanović 03/03/1747 ž Andrija Anka 0
232. Marija Gregorović 10/03/1747 ž Petar Kata 0
233. Fema Verić 14/03/1747 ž Šimun Lucija 0
234. Ruža Gregorović 19/03/1747 ž Jakob Stana 0
235. Gabra Gregorović 19/03/1747 m Stjepan Kata 0
236. Benedikt Vuković 19/03/1747 m Blaž Lucija 0
237. Marija Vuković 19/03/1747 ž Blaž 0
238. Josip Vuković 19/03/1747 m Marko Kata 0
239. Marta Knežević 20/03/1747 ž Ivan Ana 0
240. Marko Matić 20/03/1747 m Marijan Lucija 0
241. Ruža Matić 20/03/1747 m Marijan Lucija 0
242. Bartol Vuković 18/05/1747 m Jakob Janja 0
243. Ivan Vuković 21/05/1747 m Stjepan Aga 0
244. Ruža Knežević 28/05/1747 ž Šimun Marija 0
245. Ana Kovačević 28/05/1747 ž Pavao Kata 0
246. Ivan Stojanović 28/05/1747 m Nikola Matijka 0
247. Manda Vuković 04/06/1747 ž Ilija Klara 0
248. Paulina Mišković 22/06/1747 ž Marijan Ivica 0
249. Lovro Vuković 26/07/1747 m Antun Marija 0
250. Ignjacije Babić 30/07/1747 m Bartol Klara 0
251. Stjepan Lešić 10/08/1747 m Antun Kata 0
252. Stana Vuković 24/08/1747 ž Grga Kata 0
253. Danijel Babić 03/09/1747 m Marijan Lucija 0
254. Brigita Stojšić 08/10/1747 ž Martin Marija Knežević 0
255. Marija Gregorović 15/10/1747 ž Martin Lucija 0
256. Stana Verić 15/10/1747 ž Ana Kata 0
257. Lucija Delić 26/10/1747 ž Šimun Marta 0
258. Kata Kedačić 29/10/1747 ž Mato Kata 0
259. Karlo Vuković 29/10/1747 m Ðuro Manda 0
260. Nikola Đaković 19/11/1747 ž Josip Helena 0
261. Kata Stojanović 19/11/1747 ž Bartol Ana 0
262. Marija Gregorović 09/12/1747 ž Ilija Elizabeta 0
263. Lucija Kedačić 09/12/1747 ž Martin Ruža 0
264. Fema Lešić 24/12/1747 ž Lovro Ana 0
265. Janja Gregorović 07/01/1748 ž Blaž Stana 0
266. Janja Kedačić 14/01/1748 ž Antun Stana 0
267. Matija Katušić 11/02/1748 m Franjo Ana 0
268. Marta Gregorović 12/04/1748 ž Jakob Ana 0
269. Marija Vuković 18/04/1748 ž Lovro Marija 0
270. Filip Vuković 30/04/1748 m Bartol Manda 0
271. Ivica Vuković 16/06/1748 ž ???? Magdalena 0
272. Manda Verić 28/06/1748 ž Marko Ivica 0
273. Marta Krnić 14/07/1748 ž Antun Lucija 0
274. Ilija Vuković 21/07/1748 m Stjepan Aga 0
275. Stjepan Stojanović 01/08/1748 m Marijan Kata 0
276. Lovro Gregorović 10/08/1748 m Nikola Marija 0
277. Matija Čivić 18/08/1748 m Živko Franca 0
278. Ivan Gregorović 25/08/1748 m Petar Ruža 0
279. Helena Kopić 25/08/1748 ž Ana Marija 0
280. Lucija Gregorović 29/09/1748 ž Stjepan Kata 0
281. Martin Verić 10/11/1748 m Stjepan Helena 0
282. Marija Kedačić 01/12/1748 ž Josip Klara 0
283. Bara Stivaničević 01/12/1748 ž Mato Ana 0
284. Krsto Stojanović 15/12/1748 m Božo Manda 0
285. Božo Verić 15/12/1748 m Šimun Marija 0
286. Anastazija Kopić 21/12/1748 ž Mijo Manda 0
287. Božo Vuković 22/12/1748 m Mijo Marija 0
288. KarloJosip Lešić 15/01/1749 m Josip Marija 0
289. Ilarije Lešić 16/02/1749 m Martin Marija 0
290. Mirko Čivić 24/02/1749 m Ivan Ana 0
291. Gregor Kopić 02/03/1749 m Marko Marica 0
292. Kola Stojanović 02/03/1749 ž Marijan Kata 0
293. Ruža Stojanović 02/03/1749 ž Marijan Kata 0
294. Ruža Čivić 06/03/1749 ž Marko Kata 0
295. Filip Stivaničević 17/03/1749 m Ilija 0
296. Ruža Stivaničević 18/03/1749 ž Martin Lucija 0
297. Marija Čivić 21/03/1749 ž Stjepan Uršula 0
298. Petar Stojanović 31/03/1749 m Šimun Marija 0
299. Ignjacije Bošnjak 02/04/1749 m Antun Kata 0
300. Kuzma Knežević 07/04/1749 m Ivan Marica 0