Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 2901 - 3000 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
2901. Andrija Mišković 18/11/1786 m Antun Terezija Vuković 0
2902. Nikola Babić 04/12/1786 m Ivan Marija Kopić 0
2903. Adam Čivić 09/12/1786 m Ivan Kola Vorić 0
2904. Delfa Stojanović 31/12/1786 ž Nikola Marica Knežević 0
2905. Eva Stojanović 05/01/1787 ž Živko Manda Knežević 0
2906. Stanko Vuković 14/01/1787 m Josip Aga Čivić 0
2907. Antun Babić 15/01/1787 m Ivan Matija Stivaničević 0
2908. Antun Vuković 15/01/1787 m Marijan Uršula Gregorović 0
2909. Stanko Vuković 20/01/1787 m Vinko Uršula Vuksanović 0
2910. Vinko Kedačić 21/01/1787 m Josip Kata Knežević 0
2911. Marija Krnić 21/01/1787 ž Ivan Marija Petričević 0
2912. Marijan Katušić 25/01/1787 m Ðuro Ana Lešić 0
2913. Marijan Vuković 26/01/1787 m Antun Aza 0
2914. Aga Lešić 27/01/1787 ž Antun Terezija Babić 0
2915. Blaž Katušić 01/02/1787 m Mijo Marija Vuković 0
2916. Blaž Kopić 03/02/1787 m Toma Ana Vuković 0
2917. Mato Čivić 04/02/1787 m Lovro Helena Vuković 0
2918. Blaž Petričević 05/02/1787 m Antun Ana Stojanović 0
2919. Pola Matić 09/02/1787 ž Antun Manda Taračić 0
2920. Vinko Mišković 17/02/1787 m Aleksa Lucija Mihić 0
2921. Mato Verić 17/02/1787 m Martin Kata Stojanović 0
2922. Matija Kedačić 18/02/1787 ž Marijan Ana Mihajlović 0
2923. FrancaRomana Kopić 25/02/1787 ž Martin Cecilija Mihić 0
2924. Kola Štivić 26/02/1787 ž Mijo Uršula Stojšić 0
2925. Adam Stojanović 28/02/1787 m Marijan Kata Verić 0
2926. Eva Stojanović 28/02/1787 ž Marijan Kata Verić 0
2927. Josip Knežević 04/03/1787 m Antun Marta Čivić 0
2928. Josip Topalović 06/03/1787 m Mijo Marija Lučić 0
2929. Rozalija Katušić 07/03/1787 ž Mato Barbara Babić 0
2930. Đuro Knežević 09/03/1787 m Petar Kata Verić 0
2931. Jozefa Vuković 09/03/1787 ž Mato Barbara 0
2932. Đuro Kopić 12/03/1787 m Josip Ana Stivaničević 0
2933. Đula Vuković 12/03/1787 ž Josip Kata Knežević 0
2934. Prilcena Vuković 25/03/1787 n Ivan Barbara Kopić 0
2935. Blaž Knežević 28/03/1787 m Ivan Marija Kopić 0
2936. Marija Biuklić 08/04/1787 ž Petar Kata Čobić 0
2937. Viktorija Knežević 09/04/1787 ž Vinko Anđa Lešić 0
2938. Đuro Lešić 09/04/1787 m Jakob Aga Štivić 0
2939. Jozefa Plillabić 09/04/1787 ž Ilija Terezija Ilišević 0
2940. Marija Verić 19/04/1787 ž Mijo Kata Štivić 0
2941. Pola Vuković 06/05/1787 ž Marko Lucija Lešić 0
2942. Božo Katušić 10/05/1787 m Marijan Marija Kovačević 0
2943. Barbara Kopić 20/05/1787 ž Roko Delfa Šokčević 0
2944. Mirko Knežević 25/05/1787 m Ivan Terezija Štivić 0
2945. Kata Stivaničević 25/05/1787 ž Josip Kata Novalić 0
2946. Marija Verić 25/05/1787 ž Josip Brigita Knežević 0
2947. Cecilija Kopić 29/05/1787 ž Gabra Kata Petričević 0
2948. Ivica Kopić 29/05/1787 ž Gabra Kata Petričević 0
2949. Pavao Gregorović 02/06/1787 m Mato Kata Mihić 0
2950. Marija Kopić 04/06/1787 ž Josip Barbara Vuković 0
2951. Stjepan Gregorović 11/06/1787 m Stjepan Ivica Vuković 0
2952. Petar Stivaničević 22/06/1787 m Filip Ana Kedačić 0
2953. Margarita Vuković 05/07/1787 ž Antun Marta Babić 0
2954. Ilija Kopić 10/07/1787 m Vinko Manda Šokčević 0
2955. Ilija Stojanović 11/07/1787 m Šimun Manda Ilišević 0
2956. Marija Knežević 15/07/1787 ž Gabra Terezija Šandor 0
2957. Ana Vuković 15/07/1787 ž Antun Ruža Marković 0
2958. Ilija Kostminer 20/07/1787 m Filip Pola 0
2959. Ana Đaković 24/07/1787 ž Ðuro Ruža 0
2960. Lovro Petričević 29/07/1787 m Pavo Marta Vuković 0
2961. Bono Vuković 01/08/1787 m Martin Kata Miličić 0
2962. Marija Stojanović 02/08/1787 ž Mato Manda Benaković 0
2963. Janja Babić 04/08/1787 ž Gabra Terezija Stojanović 0
2964. Marija Kopić 12/08/1787 ž Antun Ana Bačin 0
2965. Marija Čivić 18/08/1787 ž Stjepan Ana Dominković 0
2966. Pola Stojanović 18/08/1787 ž Petar Lucija Ilišević 0
2967. Marta Stojanović 27/08/1787 ž Ivan Kata Katušić 0
2968. Anka Babić 29/08/1787 ž Jakob Manda Stojanović 0
2969. Mijo Čivić 30/08/1787 m Antun Kata Stojanović 0
2970. Mijo Gregorović 30/08/1787 m Mijo Ruža Kopić 0
2971. Lucija Terzić 01/09/1787 ž Ivan Ruža Kopić 0
2972. Ivan Vuković 06/09/1787 m Mato Marta Stivaničević 0
2973. Mato Matić 08/09/1787 m Marko Eva Knežević 0
2974. Jakob Krnić 12/09/1787 m Blaž Marica Čivić 0
2975. Sofija Čivić 16/09/1787 ž Antun Uršula Mihić 0
2976. Tekla Katušić 17/09/1787 ž Stanko Aga Šokčević 0
2977. Mijo Petričević 22/09/1787 m Augustin Franca Vuković 0
2978. Kuzma Stojanović 25/09/1787 m Krsta Kata Vuković 0
2979. Anastazija Vuković 01/10/1787 ž Marijan Marija Stojanović 0
2980. Franca Stivaničević 04/10/1787 ž Damjan Marta Knežević 0
2981. Roko Lešić 14/10/1787 m Petar Marija Stojanović 0
2982. Lucija Karić 27/10/1787 ž Ivan Kata Brosović 0
2983. Šimun Stivaničević 27/10/1787 m Martin Ana Ilišević 0
2984. Tadija Stojanović 27/10/1787 m Josip Liza Knežević 0
2985. Rozalija Gregorović 28/10/1787 ž ???? Delfa Krnić 0
2986. Judita Gregorović 30/10/1787 ž Luka Ruža Vlaović 0
2987. Karlo Vuković 01/11/1787 m Božo Marta Čivić 0
2988. Mirko Čivić 03/11/1787 m Ivan Kola Verić 0
2989. Kola Vuković 03/11/1787 ž Stanko Justina Stojanović 0
2990. Manda Babić 09/11/1787 ž Luka Terezija Lučić 0
2991. Nikola Vuković 15/11/1787 m Pavo Ana Kopić 0
2992. Brigita Štivić 25/11/1787 ž Ilija Jozefa Benaković 0
2993. Andrija Krnić 29/11/1787 m Šimun Lucija Vuković 0
2994. Nikola Vuković 05/12/1787 m Antun Terezija Knežević 0
2995. Božo Katušić 12/12/1787 m Mijo Kata Vuković 0
2996. Nikola Štivić 14/12/1787 m Marijan Ruža Vlaović 0
2997. Stanko Vuković 15/12/1787 m Mato Manda Ilišević 0
2998. Marija Verić 18/12/1787 ž Jakob Manda Gregorović 0
2999. Antun Štivić 02/01/1788 m Ivan Janja Kedačić 0
3000. Pavao Vuković 03/01/1788 m Ivan Marija Gregorović 0