Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 3001 - 3100 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
3001. Brigita Verić 05/01/1788 ž Mijo Barbara Knežević 0
3002. Marija Stojanović 16/01/1788 ž Jakob Ivica Kopić 0
3003. Anastazija Babić 18/01/1788 ž Toma Ruža Ilišević 0
3004. Manda Čivić 26/01/1788 ž Bartol Ivica Getačević 0
3005. Marijan Mišković 28/01/1788 m Antun Terezija Stojanović 0
3006. Blaž Verić 29/01/1788 m Mijo Marta Stojanović 0
3007. Blaž Milošević 01/02/1788 m Luka Ana Garčetić 0
3008. Aga Vuković 05/02/1788 ž Ilija Terezija Čivić 0
3009. Kata Verić 11/02/1788 ž Grga Liza Knežević 0
3010. Konrad Mišković 16/02/1788 m Ðuro Manda Knežević 0
3011. Jakob Verić 16/02/1788 m Adam Jozefa Kladarić 0
3012. Bibiana Lešić 17/02/1788 ž Josip Aga Knežević 0
3013. Mato Mišković 18/02/1788 m Martin Kata Stojšić 0
3014. Terezija Vuković 21/02/1788 ž Adam Cecilija Varzić 0
3015. Margarita Kedačić 22/02/1788 ž Gabra Kata Lučić 0
3016. Sofija Lešić 24/02/1788 ž Pavo Đula Verić 0
3017. Toma Terzić 07/03/1788 m Antun Manda Ilišević 0
3018. Franca Knežević 10/03/1788 ž Vinko Manda 0
3019. Đuro Blažanović 14/03/1788 m Ilija Barbara Tepeluković 0
3020. Franca Abamović 16/03/1788 ž Mato Eva Stivaničević 0
3021. Viktorija Vuković 22/03/1788 ž Ivan Marija Kokanović 0
3022. Marko Štivić 23/03/1788 m Jakob Marija Stojanović 0
3023. Đula Stojanović 25/03/1788 ž Nikola Marija Knežević 0
3024. Đuro Čivić 28/03/1788 m Ilija Kata Knežević 0
3025. Đula Vuković 02/04/1788 ž Marijan Anka Verić 0
3026. Kata Bačić 03/04/1788 ž Ivan Ana Suratlić 0
3027. Đuro Knežević 05/04/1788 m Mato Marija Vlaović 0
3028. Terezija Kedačić 22/04/1788 ž Lovro Aga Mihaljević 0
3029. Filipa Gregorović 25/04/1788 ž Ivan Kata Vuković 0
3030. Jakob Lešić 01/05/1788 m Marko Terezija Vuković 0
3031. Ivan Petričević 07/05/1788 m Toma Kata Mišković 0
3032. Anastazija Vuković 18/05/1788 ž Toma Barbara Kopić 0
3033. Antun Mišković 20/05/1788 m Toma Marta Lešić 0
3034. Manda Knežević 24/05/1788 ž Luka Marija 0
3035. Marija Kopić 25/05/1788 ž Pavo Marija Babić 0
3036. Ruža Babić 31/05/1788 ž Mato Đula 0
3037. Ivica Stojanović 17/06/1788 ž Filip Marija Jančiković 0
3038. Ivica Verić 21/06/1788 ž Božo Ruža Cssvić 0
3039. Ana Knežević 03/07/1788 ž Stanko Eva Ðaković 0
3040. Lazar Knežević 20/07/1788 m Ðuro Lucija Čivić 0
3041. Angela Vlaović 29/07/1788 ž Rafael Ruža Katušić 0
3042. Bono Vlaović 29/07/1788 m Rafael Ruža Katušić 0
3043. Ignjacije Gregorović 01/08/1788 m Mato Kata Babić 0
3044. Marta Štivić 02/08/1788 ž Martin Matija Vuković 0
3045. Lovro Mišković 07/08/1788 m Tadija Marta Stivaničević 0
3046. Sofija Knežević 10/08/1788 ž Mato Kata Petričević 0
3047. Lovro Vuković 10/08/1788 m Šimun Kata Mišković 0
3048. Marija Katušić 15/08/1788 ž Luka Marija Verić 0
3049. Delfa Kopić 26/08/1788 ž Gabra Kata Petričević 0
3050. Anđelko Gregorović 01/09/1788 m Stjepan Ivica Vuković 0
3051. Barbara Gregorović 04/09/1788 ž Stjepan Marija Babić 0
3052. Stjepan Stivaničević 06/09/1788 m Šimun Aga Miličić 0
3053. Lazar Kedačić 14/09/1788 m Antun Kata Verić 0
3054. Terezija Kopić 21/09/1788 ž Ivan Manda Lešić 0
3055. Kata Verić 24/09/1788 ž Mato Marija Kopić 0
3056. Đula Knežević 28/09/1788 ž Ivan Marija Kopić 0
3057. Mijo Kedačić 29/09/1788 m Lovro Manda Ursulić 0
3058. Mato Vuković 01/10/1788 m Antun Kata Šimić 0
3059. Franjo Babić 04/10/1788 m Lovro Ana Šimaković 0
3060. Fema Knežević 15/10/1788 ž Ernest Terezija Vuković 0
3061. Luka Kopić 15/10/1788 m Racco Delfa Šokčević 0
3062. Luka Verić 17/10/1788 m Marijan Lucija Gregorević 0
3063. Uršula Knežević 18/10/1788 ž Ðuro Aga Vuković 0
3064. Manda Kopić 27/10/1788 ž Marijan Franca Papratović 0
3065. Leopoldina Šokčević 28/10/1788 ž Martin Eva Ðaković 0
3066. Karlo Knežević 01/11/1788 m Josip Lucija Stivaničević 0
3067. Kata Knežević 15/11/1788 ž Marko Marija Babić 0
3068. Andrija Stojanović 20/11/1788 m Ðuro Justina Verić 0
3069. Đula Terzić 06/12/1788 ž Andrija Marija Katušić 0
3070. Terezija Babić 15/12/1788 ž Martin Ana Kopić 0
3071. Marko Stojanović 09/01/1789 m Martin Matija Petričević 0
3072. Antun Vuković 11/01/1789 m Petar Kata Knežević 0
3073. Vinko Knežević 18/01/1789 m Adam Manda Babić 0
3074. Janja Lešić 22/01/1789 ž Mato Marija Kedačić 0
3075. Ivan Kopić 25/01/1789 m Marijan Marija Knežević 0
3076. Stanko Kopić 25/01/1789 m Ðuro Anka 0
3077. Pavao Gregorović 26/01/1789 m Franjo Ruža Matić 0
3078. Pulceria Vratić 26/01/1789 ž Mijo Marica Kolarić 0
3079. Stanko Vasković 02/02/1789 m Ivan Manda Lonćarević 0
3080. Mato Lešić 05/02/1789 m Antun Jozefa Kedačić 0
3081. Mato Babić 10/02/1789 m Marko Jozefa Ðaković 0
3082. Mato Babić 15/02/1789 m Ivan Marija Kopić 0
3083. Petra Vuković 20/02/1789 ž Mato Matija Kokanović 0
3084. Kola Kopić 24/02/1789 ž Ivan Jozefa Galović 0
3085. Mato Babić 06/03/1789 m Ivan Matija Stivaničević 0
3086. Đuro Krnić 12/03/1789 m Šimun Lucija Vuković 0
3087. Rozalija Lešić 12/03/1789 ž Ivan Marija Stojanović 0
3088. Đuro Verić 12/03/1789 m Jakob Manda Gregorović 0
3089. Josip Lešić 19/03/1789 m Franjo Terezija Vuković 0
3090. Gabriel Gregorović 27/03/1789 m Ivan Marija Šokčević 0
3091. Vuković 29/03/1789 n Josip Aga Čivić 0
3092. Kuzma Knežević 08/04/1789 m Mijo Manda Pavić 0
3093. Đuro Gregorović 11/04/1789 m Marko Marija Katušić 0
3094. Adalbert Vugić 22/04/1789 m Stjepan Manda ćosić 0
3095. Ivan Stivaničević 15/05/1789 m Franjo Ruža 0
3096. Stanko Stivaničević 15/05/1789 m Franjo Ruža 0
3097. Rozalija Gregorović 21/05/1789 ž Mijo Manda Babić 0
3098. Petra Stojanović 30/05/1789 ž Marijan Terezija Vuković 0
3099. Antun Babić 05/06/1789 m Šimun Kata Vidaković 0
3100. Ana Gregorović 10/06/1789 ž Jo?? Terezija Knežević 0