Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 3101 - 3200 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
3101. Antun Vuković 11/06/1789 m Mato Ana Knežević 0
3102. Ana Gregorović 12/06/1789 ž Ðuro Aga Kopić 0
3103. Alojzije Bačić 21/06/1789 m Marko Franca Mandušić 0
3104. Ivica Lešić 21/06/1789 ž Ðuro Uršula 0
3105. Monika Čivić 30/06/1789 ž Ivan Kola Verić 0
3106. Alojzije Martinić 05/07/1789 m Šimun Lucija Terzić 0
3107. Ilija Martinić 05/07/1789 m Šimun Lucija Terzić 0
3108. Ivan Martinić 05/07/1789 m Šimun Lucija Terzić 0
3109. Ilija Kedačić 12/07/1789 m Ðuro Aga Čivić 0
3110. Margarita Stojanović 16/07/1789 ž Luka Ana Verić 0
3111. Ana Čivić 24/07/1789 ž Antun Uršula Mihić 0
3112. Jakob Katušić 24/07/1789 m Ðuro Ana Vuković 0
3113. Jakob Stojanović 24/07/1789 m Ivan Kata Mihić 0
3114. Ana Kedačić 26/07/1789 ž Marko Ana Babić 0
3115. Ana Kedačić 26/07/1789 ž Adam Manda Obterkić 0
3116. Đula Vuković 26/07/1789 ž Šimun Marija Gregorović 0
3117. Luka Čivić 29/07/1789 m Stanko Sofija Vainović 0
3118. Ivan Kopić 30/07/1789 m Šimun Manda Stivaničević 0
3119. Mato Vuković 10/08/1789 m Andrija Manda Čivić 0
3120. Manda Štivić 12/08/1789 ž Mijo Uršula Stojšić 0
3121. Mato Kopić 13/08/1789 m David Veronika Čivić 0
3122. Klara Stojanović 18/08/1789 ž Josip Lucija Stivaničević 0
3123. Stjepan Kedačić 20/08/1789 m Ivan Matija Kotorac 0
3124. Franjo Huber 23/08/1789 m Franjo Marija Babić 0
3125. Anđelko Gregorović 29/08/1789 m Stanko Ana Čivić 0
3126. Mato Kopić 20/09/1789 m Aleksa Kata Knežević 0
3127. MarijaVeronika Konkord 21/09/1789 ž Ivan Marija 0
3128. Mijo Babić 27/09/1789 m Marko Marija Knežević 0
3129. Luka Štivić 06/10/1789 m Augustin Veronika 0
3130. Đula Kedačić 08/10/1789 ž Antun Kata Verić 0
3131. Ana Katušić 11/10/1789 ž Vinko Ana Gregorović 0
3132. Terezija Matić 13/10/1789 ž Blaž Lucija Babić 0
3133. Terezija Čivić 14/10/1789 ž Ilija Kata Knežević 0
3134. Terezija Štivić 14/10/1789 ž Antun Kata Stojanović 0
3135. Terezija Verić 17/10/1789 ž Ðuro Elisabeta Knežević 0
3136. Šimun Stojanović 21/10/1789 m Lovro Marija Lešić 0
3137. Šimun Stojanović 27/10/1789 m Pavo Sofija Lešić 0
3138. Manda Babić 01/11/1789 ž Ivan Sofija Stojanović 0
3139. Marta Vuković 11/11/1789 ž Stanko Marica Kedačić 0
3140. Kata Lešić 15/11/1789 ž Mato Ruža Ostojčić 0
3141. Cecilija Vcaović 22/11/1789 ž Rafael Ruža Katušić 0
3142. Ferdo Isćić 05/12/1789 m Nikola Ruža Matić 0
3143. NikolaGabriel Isćić 05/12/1789 m Nikola Ruža Matić 0
3144. Barbara Knere?? 08/12/1789 ž Ðuro Sofija Vuković 0
3145. Marijan Stivaničević 08/12/1789 m Martin Ana Ilišević 0
3146. Terezija Milošević 14/12/1789 ž Luka Franca 0
3147. Kata Bačić 18/12/1789 ž Stanko Ruža Zemunčević 0
3148. Božo Gregorović 26/12/1789 m Mijo Marica Katušić 0
3149. Marija Gregorović 03/01/1790 ž Ivan Lucija Krnić 0
3150. Božo Gregorović 03/01/1790 m Vinko Marta Matić 0
3151. Terezija Kopić 03/01/1790 ž Mato Ruža Babić 0
3152. Anastazija Gregorović 06/01/1790 ž Ivan Kata Stojanović 0
3153. Vinko Knežević 10/01/1790 m Mijo Manda Kedačić 0
3154. Antun Gregorović 13/01/1790 m Franjo Kata Verić 0
3155. Eva Matić 16/01/1790 ž Antun Manda Babić 0
3156. Kola Stivaničević 17/01/1790 ž Ilija Ana Verić 0
3157. Kola Verić 17/01/1790 ž Martin Kata Stojanović 0
3158. Marija Babić 19/01/1790 ž Martin Pola Stojanović 0
3159. Marija Knežević 24/01/1790 ž Ðuro Lucija Čivić 0
3160. Pavao Lešić 24/01/1790 m Kuzma Terezija Kedačić 0
3161. Martin Vuković 28/01/1790 m Antun Marta Babić 0
3162. Fabijan Knežević 31/01/1790 m Ðuro Helena Vuković 0
3163. Sebastijan Stivaničević 31/01/1790 m Josip Kata Vujnović 0
3164. Marija Kopić 01/02/1790 ž Marko Kata Davidović 0
3165. Mato Knežević 14/02/1790 m Josip Ana 0
3166. Uršula Petričević 20/02/1790 ž Marko Ivica Vuković 0
3167. Walpurga Petričević 197022/02/1790 ž Toma Kata Mišković 0
3168. Franca Bačić 07/03/1790 ž Martin Aga Lučić 0
3169. Đuro Petričević 10/03/1790 m Pavo Marta Vuković 0
3170. Kazimir Knežević 12/03/1790 m Antun Marija Čivić 0
3171. Eva Vuković 12/03/1790 ž Petar Kata Knežević 0
3172. Aga Kopić 19/03/1790 ž Ðuro Anka 0
3173. Aga Terzić 23/03/1790 ž Antun Manda Mišević 0
3174. Mato Verić 24/03/1790 m Mijo Kata Štivić 0
3175. Manda Kedačić 26/03/1790 ž Lovro Aga Mihić 0
3176. Marko Milošević 29/03/1790 m Šimun Kata Mišković 0
3177. Filipa Đaković 30/03/1790 ž Mato Manda Knežević 0
3178. Marko Lešić 11/04/1790 m Antun Ruža Kopić 0
3179. Manda Šokčević 22/04/1790 ž Ðuro Marija Matić 0
3180. Anastazija Vuković 28/04/1790 ž Ilija Terezija Čivić 0
3181. Filip Katušić 01/05/1790 m Mijo Kata Vuković 0
3182. Filipa Knežević 01/05/1790 ž Mato Marija Verović 0
3183. Ilija Vuković 02/05/1790 m Ilija Jozefa Petričević 0
3184. Ivan Terzić 10/05/1790 m Andrija Marija Katušić 0
3185. Manda Terzić 10/05/1790 ž Andrija Marija Katušić 0
3186. Ivan Knežević 26/05/1790 m Petar Aga Kedačić 0
3187. Antun Stojanović 28/05/1790 m Petar Lucija Missević 0
3188. Antun Verić 29/05/1790 m Mijo Barbara Knežević 0
3189. Antun Babić 31/05/1790 m Mato Đula Gregorović 0
3190. Filip Čivić 06/06/1790 m Marijan Kata Mihić 0
3191. Filipa Čivić 06/06/1790 ž Marijan Kata Mihić 0
3192. Antun Matić 07/06/1790 m Ðuro Marija Gregorović 0
3193. Pavao Kopić 02/07/1790 m Toma Ana Vuković 0
3194. Đula Vlaović 11/07/1790 ž Martin Terezija Vuković 0
3195. Stanko Stojanović 13/07/1790 m Šimun Manda Ilišević 0
3196. Ilija Tepelaković 17/07/1790 m Ivan Kata Kopić 0
3197. Manda Stojanović 18/07/1790 ž Antun Jozefa Gaić 0
3198. Ana Gregorović 26/07/1790 ž Andrija Barbara Babić 0
3199. Terezija Vuković 01/08/1790 ž Marijan Kata Milošević 0
3200. Kata Štivić 02/08/1790 ž Jakob Marija Stojanović 0