Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 3201 - 3300 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
3201. Ana Kopić 06/08/1790 ž Mijo Kata Blažević 0
3202. Kata Tepeluković 10/08/1790 ž Petar Kata Miličić 0
3203. Marijan Babić 14/08/1790 m Lovro Ana Mihić 0
3204. Valerije Lešić 15/08/1790 m Martin Ana Ðaković 0
3205. Uršula Babić 20/08/1790 ž Šimun Kata Čobić 0
3206. Marija Gregorović 20/08/1790 ž Antun Marta Katušić 0
3207. Bartol Kopić 23/08/1790 m Josip Ana Stivaničević 0
3208. Bartol Babić 24/08/1790 m Nikola Kata Knežević 0
3209. Ivan Katušić 29/08/1790 m Albert Helena Terzić 0
3210. Augustin Kedačić 29/08/1790 m Marijan Ana Mihaljević 0
3211. Marija Petričević 08/09/1790 ž Antun Ana Stojanović 0
3212. Fema Čivić 16/09/1790 ž David Marija Petričević 0
3213. Fema Gregorović 16/09/1790 ž Marko Marta Katušić 0
3214. Mijo Knežević 18/09/1790 m Aleksa Marta Čivić 0
3215. Tekla Lešić 23/09/1790 ž Lovro Ivica Marković 0
3216. Rozalija Babić 26/09/1790 ž Jakob Manda Vuković 0
3217. Marija Kopić 26/09/1790 ž Josip Kata Gregorović 0
3218. Barbara Vuković 26/09/1790 ž Antun Ruža Čobić 0
3219. Ciprijan Vuković 26/09/1790 m Mato Manda Ilišević 0
3220. Kuzma Kedačić 27/09/1790 m Martin 0
3221. Uršula Gregorović 29/09/1790 ž Stanko Delfa Krnić 0
3222. Leopold Katušić 07/10/1790 m Stanko Aga Šokčević 0
3223. Andrija Lešić 10/10/1790 m Andrija Kata Vuković 0
3224. Rozalija Mišković 10/10/1790 ž Ivan Marija Gregorović 0
3225. Terezija Vraxić 12/10/1790 ž Mijo Ana Kedačić 0
3226. Luka Kotorac 13/10/1790 m Mijo Ana Petričević 0
3227. Luka Bačić 15/10/1790 m Marko Ana Jarić 0
3228. Terezija Gregorović 15/10/1790 ž Mijo Ruža Kopić 0
3229. Uršula Milošević 15/10/1790 ž Mirko Jozefa Deanović 0
3230. Luka Kopić 16/10/1790 m Adam Kata Stivaničević 0
3231. Luka Stivaničević 16/10/1790 m Šimun 0
3232. Hedviga Vuković 16/10/1790 ž Josip Uršula Kopić 0
3233. Hedviga Gregorović 17/10/1790 ž Roko Veronika Vuković 0
3234. Antun Mihanović 17/10/1790 m Franjo Franca Husman 0
3235. Luka Krnić 19/10/1790 m Šimun Lucija Vuković 0
3236. Franca Stojanović 20/10/1790 ž Kuzma Manda Vuković 0
3237. Šimun Vuković 21/10/1790 m Bartol Ana Kopić 0
3238. Mijo Stojanović 24/10/1790 m Šimun Terezija Lešić 0
3239. Gašpar Vuković 24/10/1790 m Šimun Ivica Babić 0
3240. Ivan Vuković 24/10/1790 m Toma Barbara Kopić 0
3241. Kata Čivić 27/10/1790 ž Luka Ruža Babić 0
3242. Šimun Lešić 29/10/1790 m Pavo Đula Verić 0
3243. Kata Babić 05/11/1790 ž Ivan Matija Stivaničević 0
3244. Marija Bačić 05/11/1790 ž Ivan Ana Suratlić 0
3245. Leopold Čivić 12/11/1790 m Bartol Aga Kedačić 0
3246. Aga Vuković 14/11/1790 ž Antun Marija Juković 0
3247. Cecilija Vuković 14/11/1790 ž Ivan Marija Kokanović 0
3248. David Gregorović 15/11/1790 m Ivan Marija Šokčević 0
3249. Leopold Stojanović 16/11/1790 m Luka Ana Verić 152 Pavini
3250. Cecilija Čivić 22/11/1790 ž Ilija Marta Vuković 0
3251. Kata Kopić 25/11/1790 ž Ivan Kata Biberović 0
3252. Andrija Stojanović 27/11/1790 m Lovro Marija Lešić 0
3253. Andrija Vuković 27/11/1790 m Jakob Uršula Katušić 0
3254. Barbara Knežević 30/11/1790 ž Eva Vuković 0
3255. Marija Verić 08/12/1790 ž Luka Veronika Matić 0
3256. Adam Vuković 16/12/1790 m Stanko Justina Stojanović 0
3257. Toma Vuković 16/12/1790 m Stanko Justina Stojanović 0
3258. Eva Kopić 19/12/1790 ž Karlo Kola Vlaorić 0
3259. Toma Matić 19/12/1790 m Josip Terezija Milošević 0
3260. Toma Vuković 21/12/1790 m Andrija Manda Čivić 0
3261. Ana Knežević 23/12/1790 ž Mato Kata Petričević 0
3262. Stjepan Kopić 27/12/1790 m Roko Delfa Šokčević 0
3263. Božo Lešić 30/12/1790 m Marijan Martina Čivić 0
3264. Marija Čivić 05/01/1791 ž Antun Doroteja Milić 0
3265. Fema Kopić 06/01/1791 ž Ðuro Marija Šokčević 0
3266. Antun Gregorović 15/01/1791 m Ivan Eva Birtić 0
3267. Živko Verić 15/01/1791 m Martin Ana Kedačić 0
3268. Vinko Stojanović 22/01/1791 m Vinko Manda Knežević 0
3269. Mato Gregorović 02/02/1791 m Luka Cecilija Vlaović 0
3270. Nikola Stojanović 06/02/1791 m Josip Elisabeta Knežević 0
3271. Kola Knežević 20/02/1791 ž Marko Marija Babić 0
3272. Matija Petričević 20/02/1791 ž Augustin Franca Stojanović 0
3273. Waldburga Vuković 20/02/1791 ž Martin Kata Kroković 0
3274. Marija Knežević 01/03/1791 ž Stanko Eva Dieković 0
3275. Terezija Gregorović 02/03/1791 ž Ivan Kata Stivaničević 0
3276. Jozefa Krnić 03/03/1791 ž Antun Ruža Milić 0
3277. Stanko Knežević 06/03/1791 m Josip Lucija Stivaničević 0
3278. Đuro Vlaović 08/03/1791 m Lovro Lucija Kopić 0
3279. Kata Vuković 16/03/1791 ž ???? Marta Babić 0
3280. Jozefa Knežević 18/03/1791 ž Mijo Manda Ravić 0
3281. Ana Lućić 26/03/1791 ž Toma Marija Trepćić 0
3282. Gabrieli Gregorović 27/03/1791 m Stjepan Marta Babić 0
3283. Antun Lesstić 27/03/1791 m Antun Jozefa Vedaćić 0
3284. Gabriel Stivaničević 29/03/1791 m Filip Ana Kedačić 0
3285. Isidorus Vuković 07/04/1791 m Pavo Ana Kopić 0
3286. Đuro Babić 10/04/1791 m Ivan Marija Kopić 0
3287. Đuro Vuković 15/04/1791 m Božo Marta Čivić 0
3288. Sofija Stojanović 19/04/1791 ž Josip Lucija Stivaničević 0
3289. Marta Knežević 20/04/1791 ž Ivan Ana 0
3290. Marko Kopić 23/04/1791 m Antun Barbara Pabić 0
3291. Đuro Vuković 23/04/1791 m Ivan Marija Gregorović 0
3292. Filip Bačić 29/04/1791 m Adam Manda Štivić 0
3293. Manda Verić 30/04/1791 ž Mijo Kata Stinel 0
3294. Filipa Lešić 01/05/1791 ž Marko Barbara Babić 0
3295. ??eka ??ković 01/05/1791 ž Mato Ana Vlaović 0
3296. Živko Stojanović 03/05/1791 m Filip Marija Lešić 0
3297. Kata Gregorović 04/05/1791 ž Ivan Kata Vuković 0
3298. Božo Milošević 11/05/1791 m Šimun Kata Mišković 0
3299. Antun Vuković 02/06/1791 m Josip Aga 0
3300. Varga Napićić 08/06/1791 n Marijan Marija Stojanović 0