Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 3301 - 3400 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
3301. Rozalija Valović 09/06/1791 ž Petar Kata Knežević 0
3302. Ivan Vuković 23/06/1791 m Ilija Terezija Čivić 0
3303. Petra Knerić 01/07/1791 ž Mato Uršula Verić 0
3304. Jakob Vuković 03/07/1791 m Nikola Marica Kedačić 0
3305. Aga Stojanović 08/07/1791 ž Marija Stojanović 0
3306. Petar Kovačević 09/07/1791 m Marko Marija Garčetić 0
3307. Manda Gregorović 13/07/1791 ž Ivan Terezija Knežević 0
3308. Manda Verić 15/07/1791 ž Šimun Marta Stivaničević 0
3309. Pavao Kopić 17/07/1791 m Ðuro Stana 0
3310. Manda Babić 20/07/1791 ž Valentin Aga Katušić 0
3311. Marija Vuković 20/07/1791 ž Adam Cecilija Vaszić 0
3312. Šimun Babić 28/07/1791 n Mato Manda Kopić 0
3313. Đula Stojanović 30/07/1791 ž Mijo Ana Vuković 0
3314. Ignjacije Gregorović 01/08/1791 m Stjepan Ivica Vuković 0
3315. Anđelko Stojanović 02/08/1791 m Petar Lucija Ilišević 0
3316. Manda Vuković 02/08/1791 ž Josip Kata Knežević 0
3317. Dominik Kedačić 03/08/1791 m Adam Manda Obterkić 0
3318. Augustin Verić 04/08/1791 m Adam Jozefa Kladarić 0
3319. Rozalija Vuković 04/08/1791 ž Vuković Eva Stojšić 0
3320. Manda Kopić 06/08/1791 ž Antun Kola 0
3321. Manda Štivić 06/08/1791 ž Augustin Veronika Vuković 0
3322. Janja Stojanović 06/08/1791 ž Martin Matija 0
3323. Bono Babić 07/08/1791 m Mato Kata Kolarić 0
3324. Barbara Babić 08/08/1791 ž Antun Matija Kotorac 0
3325. Roko Čivić 09/08/1791 m Lovro Helena Vuković 0
3326. Ivica Kedačić 09/08/1791 ž Raćo Marija Lešić 0
3327. Lovro Lešić 09/08/1791 m Josip Aga Knežević 0
3328. Lovro Vuković 10/08/1791 m Antun Terezija Knežević 0
3329. Klara Stojanović 12/08/1791 ž Mato Manda Benaković 0
3330. Marko Kedačić 13/08/1791 m Kedačić Kata Babić 0
3331. Mato Đaković 14/08/1791 m Ðuro Ruža 0
3332. Manda Knežević 14/08/1791 ž Josip Terezija Vuković 0
3333. Manda Knežević 14/08/1791 ž Josip Terezija Vuković 0
3334. Mato Krnić 15/08/1791 m ???? Stana Verić 0
3335. Marta Babić 16/08/1791 ž Toma Ruža Ilišević 0
3336. Marta Babić 16/08/1791 ž Toma Ruža Ilišević 0
3337. Mato Kopić 16/08/1791 m Mijo Ana Lešić 0
3338. Stana Babić 17/08/1791 ž Luka Terezija Lučić 0
3339. Barbara Vuković 17/08/1791 ž Ivan Barbara Kopić 0
3340. Barbara Vuković 17/08/1791 ž Ivan Barbara Kopić 0
3341. Terezija Brocz 18/08/1791 ž Božo Marija Mücs 0
3342. Marta Gregorović 18/08/1791 ž Mato Kata Babić 0
3343. Marko Katušić 19/08/1791 m Mijo Marija 0
3344. Marko Katušić 19/08/1791 m Mijo Marija 0
3345. Barbara Vuković 20/08/1791 ž Mato Lucija Lešić 0
3346. Ruža Krnić 22/08/1791 ž Antun Kata Babić 0
3347. Ruža Krnić 22/08/1791 ž Antun Kata Babić 0
3348. Ana Janković 24/08/1791 ž Ivan Kata Čivić 0
3349. Gašpar Mikopević 24/08/1791 m Toma Kata Berkić 0
3350. Janja Babić 28/08/1791 ž Martin Martina Kopić 0
3351. Ivan Kedačić 28/08/1791 m Gabra Kata Lučić 0
3352. Aga Stojanović 28/08/1791 ž Luka Kata Berkić 0
3353. Marija Gregorović 03/09/1791 ž Vinko Marta Matić 0
3354. Mato Petričević 18/09/1791 m Toma Kata Mišković 0
3355. Matija Stojanović 21/09/1791 m Nikola Marija Knežević 0
3356. Stana Babić 25/09/1791 ž Ðuro Marta Stivaničević 0
3357. Mijo Knežević 25/09/1791 m Mato Aga Vneth 0
3358. Marija Stojanović 25/09/1791 ž Marijan Kata Verić 0
3359. Mijo Knežević 28/09/1791 n Mato Janja K?? 0
3360. Kuzma Lešić 28/09/1791 m Roko Aga Pavković 0
3361. Mijo Babić 29/09/1791 m Marko Ruža Knežević 0
3362. Đula Kedačić 29/09/1791 ž Lovro Aga Mihić 0
3363. Manda Knežević 29/09/1791 ž Ðuro Sofija Luković 0
3364. Barbara Stojanović 29/09/1791 ž Marijan Terezija Lešić 0
3365. Pola Otić 30/09/1791 ž Luka Ivica Kopić 0
3366. Šimun Biuklić 02/10/1791 m Petar Kata Čobić 0
3367. Šimun Thadius 02/10/1791 m Karlo Klara Maković 0
3368. Franca Vuković 02/10/1791 ž Šimun Ivica Babić 0
3369. Ana Babić 04/10/1791 ž Gabra Terezija Stojanović 0
3370. Franjo Luctić 04/10/1791 m Ðuro Terezija Kadić 0
3371. Marko Mihić 05/10/1791 m Martin Helena Jančević 0
3372. Franjo Knežević 06/10/1791 m Luka Marija Mihić 0
3373. Luka Lešić 06/10/1791 m Franjo Terezija Vuković 0
3374. Lazar Mihić 07/10/1791 m Ðuro Eva Vladić 0
3375. Andrija Đaković 09/10/1791 m Mijo Justina Stojšić 0
3376. Terezija Stokrić 12/10/1791 ž Nikola Justina Kolarić 0
3377. Luka Čivić 15/10/1791 m Ðuro Marija Knežević 0
3378. Luka Matić 15/10/1791 m Blaž Lucija Babić 0
3379. Luka Šokčević 16/10/1791 m Martin Eva Ðaković 0
3380. Terezija Vuković 16/10/1791 ž Marijan 0
3381. Luka Stojanović 17/10/1791 m Lovro Marija Lešić 0
3382. Luka Gregorović 18/10/1791 m Ivan Lucija Krnić 0
3383. Šimun Babić 22/10/1791 m Petar Eva Čivić 0
3384. Barbara Borić 22/10/1791 ž Josip Brigita Knežević 0
3385. Mato Gregorović 26/10/1791 m Martin Kata Babić 0
3386. Šimun Čivić 29/10/1791 m Ðuro Ruža Vlaović 0
3387. Barbara Katušić 31/10/1791 ž Ðuro Ana Vuković 0
3388. Martin Knežević 01/11/1791 m Ivan Marija Kopić 0
3389. Kata Štivić 02/11/1791 ž Mato Eva Stivaničević 0
3390. Marta Gregorović 08/11/1791 ž Mijo Marija Katušić 0
3391. Marta Šokčević 08/11/1791 ž Ðuro Marija Matić 0
3392. Martin Stivaničević 08/11/1791 m Filip Kata Verić 0
3393. Martin Kopić 11/11/1791 m David Veronika Čivić 0
3394. Marta Kopić 11/11/1791 ž Josip Ruža Stojanović 0
3395. Kata Verić 11/11/1791 ž Ivan Ruža Knežević 0
3396. Martin Vuković 11/11/1791 m Ilija Janja Marković 0
3397. Cecilija Gregorović 13/11/1791 ž Ivan Kata Biuklić 0
3398. Barbara Gregorović 13/11/1791 ž Mato Aga Stojanović 0
3399. Leopold Kopić 15/11/1791 m Ðuro Lucija Marković 0
3400. Stanko Bačić 17/11/1791 m Ivan Ana Suratlić 0