Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 3501 - 3600 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
3501. Manda Gregorović 19/07/1792 ž Luka Ruža Vlaović 0
3502. Anđelko Stojanović 02/08/1792 m Šimun Manda Ilišević 0
3503. Dominik Babić 04/08/1792 m Mato Đula Gregorović 0
3504. Lovro Babić 04/08/1792 m Mato Đula Gregorović 0
3505. Sofija Verić 06/08/1792 ž Martin Terezija Stojanović 0
3506. Karlo Stojanović 06/08/1792 m Pavo Sofija Lešić 0
3507. Brigita Gregorović 11/08/1792 ž Ivan Marija Šokčević 0
3508. Klara Vuković 12/08/1792 ž Martin Magdalena Ilišević 0
3509. Patricius Mišković 15/08/1792 m Ðuro Manda Knežević 0
3510. Kata Gregorović 21/08/1792 ž Stjepan Ivica Vuković 0
3511. Manda Gregorović 26/08/1792 ž Šimun Ruža Biberović 0
3512. Marija Kopić 26/08/1792 ž Roko Delfa Šokčević 0
3513. Manda Krnić 26/08/1792 ž Antun Ruža Müch 0
3514. Ivan Verić 29/08/1792 m Valentin Brigita Šokčević 0
3515. Martin Stojanović 01/09/1792 m Kuzma Manda Milošević 0
3516. Mijo Vuković 02/09/1792 m Kata Milošević 0
3517. Martin Knežević 04/09/1792 m Aleksa Marta Živić 0
3518. Mirko Stivaničević 06/09/1792 m Damjan Barbara Čivić 0
3519. Martin Vuković 07/09/1792 m Toma Barbara Kopić 0
3520. Barbara Verić 08/09/1792 ž Marko Marija Kokanović 0
3521. Terezija Krnić 09/09/1792 ž Ilija Aga Uršić 0
3522. Terezija Kopić 10/09/1792 ž Martin Ruža Šokčević 0
3523. Martina Stojanović 11/09/1792 ž Živko Manda Živić 0
3524. Ana Vuković 16/09/1792 ž Mato Manda 0
3525. Andrija Čivić 18/09/1792 n Ilija Kata Knežević 0
3526. Mato Stojanović 19/09/1792 m Marina Aga Krnić 0
3527. Andrija Babić 20/09/1792 m Andrija Barbara Krnić 0
3528. Kata Kopić 04/10/1792 ž Marijan Marija Knežević 0
3529. Stanislav Stojanović 05/10/1792 m Augustin Marija Vuković 0
3530. Luka Vete?? 07/10/1792 m Ðuro Marija Vuković 0
3531. Luka Kopić 10/10/1792 m Josip Kata Gregorović 0
3532. Stanislav Vuković 10/10/1792 m Ana Ruža Čobić 0
3533. Terezija Mišković 14/10/1792 ž Ivan Marija Gregorović 0
3534. Terezija Štivić 14/10/1792 ž Antun Kata Živić 0
3535. Luka Mišković 16/10/1792 m Tadija Marta Stivaničević 0
3536. Uršula Stojanović 20/10/1792 ž Vinko Ana Krnić 0
3537. Uršula Bolić 21/10/1792 ž Bono Ivica Knežević 0
3538. Šimun Milošević 25/10/1792 m Martin Kata Lučić 0
3539. Đula Vuković 02/12/1792 ž Jakob Eva Knežević 0
3540. Franjo Vlaović 04/12/1792 m Martin Terezija Vuković 0
3541. Marija Bačić 10/12/1792 ž Stanko Ruža Zemunčević 0
3542. Lucija Čivić 11/12/1792 ž Ðuro Marija 0
3543. Božo Knežević 12/12/1792 m Ðuro Helena Vuković 0
3544. Dominika Stojanović 15/12/1792 ž Mato Lucija Kopić 0
3545. Eva Gregorović 18/12/1792 ž Franjo Kata Verić 0
3546. Toma Vlaović 18/12/1792 m Šimun Barbara Petričević 0
3547. Terezija Stojanović 19/12/1792 ž Vinko Magdalena Semtinevsi 0
3548. Stjepan Gregorović 26/12/1792 m Aleksa Kata Knežević 0
3549. Ivica Gregorović 27/12/1792 ž Mijo Manda Babić 0
3550. Silvester Milošević 28/12/1792 m Šimun Kata Mišković 0
3551. Janja Gregorović 31/12/1792 ž Marijan Kata Kopić 0
3552. Gašpar Gregorović 01/01/1793 m Roko Veronika Vuković 0
3553. Janja Kopić 02/01/1793 ž Ivan Gregorović 0
3554. Đuro Lešić 03/01/1793 m Ðuro Uršula 0
3555. Ma?? Terzić 03/01/1793 n Antun Manda Lešić 0
3556. Antun Kopić 11/01/1793 m Ðuro Jozefa Knežević 0
3557. Eva Gregorović 13/01/1793 ž Ivan Eva Kokanović 0
3558. Antun Gregorović 14/01/1793 m Martin Kata Babić 0
3559. Janja Knežević 15/01/1793 ž Gabra Terezija Banić 0
3560. Karlo Kopić 18/01/1793 m Toma Ana Vuković 0
3561. Mijo Katušić 23/01/1793 m Mato Barbara Čivić 0
3562. Marijan Petričević 28/01/1793 m Pavo Marta Vuković 0
3563. Marija Vuković 31/01/1793 ž Martin Kata Živković 0
3564. Ignjacije Vuković 01/02/1793 m Marko Lucija Lešić 0
3565. Martin Katušić 02/02/1793 m Albert Helena Terzić 0
3566. Marija Kopić 02/02/1793 ž Grga Marija Šokčević 0
3567. Martin Štivić 02/02/1793 m Martin Terezija Vukovic 0
3568. Blaž Kopić 03/02/1793 m Stanko Marica Vuković 0
3569. Augustin Stojanović 11/02/1793 m Josip Kata Andričević 0
3570. Silvester Čivić 16/02/1793 m Antun Kola Stojanović 0
3571. Franca Kopić 17/02/1793 ž Karlo Kata Vlaović 0
3572. Mato Štivić 17/02/1793 m Mato Vuković 0
3573. Matija Thilly 18/02/1793 m Mato Marija Stojanović 0
3574. Franca Knežević 19/02/1793 ž Mato Marija Vlaović 0
3575. Franca Knežević 21/02/1793 ž Ilija Marija Gregorović 0
3576. Matija Lešić 23/02/1793 m Marko Barbara Babić 0
3577. Mato Petričević 25/02/1793 m Augustin Franca Stojanović 0
3578. Stanko Stojanović 26/02/1793 m Luka Ana Verić 0
3579. Stanko Knežević 28/02/1793 m Mato Kata Stivaničević 0
3580. Đuro Matić 05/03/1793 m Josip Terezija Vuković 0
3581. Šimun Vuković 05/03/1793 m Mato Lucija Lešić 0
3582. Marta Gregorović 17/03/1793 ž Ivan Kata Vuković 0
3583. Janja Katušić 17/03/1793 ž Mijo Kata Vuković 0
3584. Josip Knežević 17/03/1793 m Ðuro Aga 0
3585. Toma Lešić 22/03/1793 m Josip Ruža 0
3586. Marta Stojanović 25/03/1793 ž Marijan Terezija Vuković 0
3587. Gabriel Kedačić 27/03/1793 m Mato Marta Živić 0
3588. Terezija Knežević 27/03/1793 ž Ðuro Manda Kopić 0
3589. Marija Stojanović 27/03/1793 ž Filip Marija Janković 0
3590. Đuro Katušić 03/04/1793 m May Marija Kovačević 0
3591. Filip Knežević 05/04/1793 m Antun Manda Verić 0
3592. Gabriel Biuklić 07/04/1793 m Ðuro Ruža Vuković 0
3593. Đurđa Gregorović 11/04/1793 ž Andrija Barbara Babić 0
3594. Marta Krnić 18/04/1793 ž Antun Kata Babić 0
3595. Marija Verić 26/04/1793 ž Nikola Marta Stojanović 0
3596. Ivan Kopić 03/05/1793 m Ðuro Marija Knežević 0
3597. Antun Gregorović 06/05/1793 m Marko Marija Katušić 0
3598. Mijo Kopić 09/05/1793 m Ivan Marija Gregorović 0
3599. Ivan Kopić 09/05/1793 m Antun Marija Vuković 0
3600. Ivica Vuković 14/05/1793 ž Ivan Barbara Kopić 0