Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 3601 - 3700 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
3601. Antun Čivić 22/05/1793 m Bartol Janja Kedačić 0
3602. Manda Babić 25/05/1793 ž Antun Marija Delić 0
3603. Đula Lešić 30/05/1793 ž Franjo Terezija Vuković 0
3604. Antun Knežević 02/06/1793 m Mijo Manda Kedačić 0
3605. Margarita Mišković 23/06/1793 ž Mato Ana Vuković 0
3606. Pavao Veović 24/06/1793 m Petar Klara Čivić 0
3607. Manda Čivić 28/06/1793 ž Antun Justa 0
3608. Manda Mišković 07/07/1793 ž Martin Kata Stojšić 0
3609. Manda Kedačić 08/07/1793 ž Antun Jozefa 0
3610. Ana Katušić 14/07/1793 ž Antun Kata Vuković 0
3611. Ivan Gregorović 21/07/1793 m Ivan Terezija Knežević 0
3612. Ilija Gregorović 21/07/1793 m Vinko Marta Matić 0
3613. Ilija Kedačić 21/07/1793 n Marko Uršula Much 0
3614. Manda Kotorac 27/07/1793 ž Mijo Ana Vuković 0
3615. Manda Gregorović 28/07/1793 ž Antun Marta Katušić 0
3616. Stanko Milošević 01/08/1793 m Ðuro Klara 0
3617. Lovro Babić 10/08/1793 m Petar Eva Čivić 0
3618. Klara Babić 10/08/1793 ž Nikola Kata Knežević 0
3619. Đuro Knežević 11/08/1793 m Ivan Terezija Štivić 0
3620. Lovro Stojanović 11/08/1793 m Pavo Sofija Lešić 0
3621. Roko Kedačić 15/08/1793 m Marijan Ana Mihaljević 0
3622. Joseph Krnić 15/08/1793 m Šimun Lucija Vuković 0
3623. Marija Kopić 16/08/1793 ž Ivan Jozefa Galović 0
3624. Stanko Gregorović 17/08/1793 m Mijo Ruža Kopić 0
3625. Josip Kopić 17/08/1793 m Ivan Marija Kopić 0
3626. Stjepan Vuković 20/08/1793 m Josip Uršula Kopić 0
3627. Kuzma Gregorović 25/08/1793 m Ðuro Aga Kopić 0
3628. Ruža Vuković 25/08/1793 ž Bartol Ana Kopić 0
3629. Marta Vuković 29/08/1793 ž Pavo 0
3630. Empositund Čivić 30/08/1793 n Josip Sofija Knežević 0
3631. Terezija Babić 08/09/1793 ž Kuzma Marija Katušić 0
3632. Terezija Katušić 11/09/1793 ž Stanko Aga Šokčević 0
3633. Mijo Vuković 15/09/1793 m Antun Marta Babić 0
3634. Mijo Čivić 17/09/1793 m Mato Ivica 0
3635. Dominika Stojanović 23/09/1793 ž Martin Uršula Vuković 0
3636. Barbara Vuković 28/09/1793 ž Andrija Manda Čivić 0
3637. Mijo Stivaničević 29/09/1793 m Martin Ana Mišković 0
3638. Janja Babić 06/10/1793 ž Marijan Delfa Knežević 0
3639. Franjo Vuković 06/10/1793 m Martin Marta Stivaničević 0
3640. David Stojanović 07/10/1793 m Josip Elisabeta Knežević 0
3641. Eva Kopić 27/10/1793 ž Mar?? Marija Knežević 0
3642. Kata Verić 27/10/1793 ž Ðuro Ana Vlaković 0
3643. Ruža Babić 30/10/1793 ž Ivan Sofija Stojanović 0
3644. Kata Kopić 01/11/1793 ž Josip Stana Vuković 0
3645. Helena Shavić 03/11/1793 ž Martin Marija 0
3646. Barbara Babić 08/11/1793 ž Marko Ruža Knežević 0
3647. Kata Kopić 08/11/1793 ž David Veronika Čivić 0
3648. Mato Đaković 17/11/1793 m Ivan Manda Stivaničević 0
3649. Stanislav Babić 19/11/1793 m Marko Jozefa Ðaković 0
3650. Andrija Gregorović 22/11/1793 m Šimun Ruža Biberović 0
3651. Ana Gregorović 06/12/1793 ž Marijan Uršula 0
3652. Martin Gregorović 10/12/1793 m Mijo Barbara Verić 0
3653. Lucija Lešić 10/12/1793 ž Kuzma Terezija Kedačić 0
3654. Toma Štivić 17/12/1793 m Martin Sofija Stojanović 0
3655. Barbara Babić 18/12/1793 ž Andrija Ruža Krnić 0
3656. Anastazija Knežević 26/12/1793 ž Ðuro Sofija Vuković 0
3657. Barbara Babić 27/12/1793 ž Bono Ivica Knežević 0
3658. Anastazija Čivić 27/12/1793 ž Toma Marija Babić 0
3659. Aga Kopić 05/01/1794 ž Ðuro Anka 0
3660. Marija Vuković 05/01/1794 ž Antun Manda Krnić 0
3661. Sofija Gregorović 08/01/1794 ž Ðuro Marija Vuković 0
3662. Antun Gregorović 12/01/1794 m Marijan Stana Stojanović 0
3663. Manda Vić 12/01/1794 ž Šimun Marta Stivaničević 0
3664. Marija Stojanović 13/01/1794 ž Adam Kata Gregorović 0
3665. Ivica Babić 23/01/1794 ž Ivan Matija Stivaničević 0
3666. Rozalija Kopić 01/02/1794 ž Josip Ruža Stojanović 0
3667. Marko Vuković 02/02/1794 m Martin Marta Čivić 0
3668. Janja Vuković 02/02/1794 ž Ðuro Cecilija Varzić 0
3669. Valentin Vuković 13/02/1794 m Ilija Janja Marković 0
3670. Mato Stojanović 16/02/1794 m Luka Kata Berkić 0
3671. Mato Vuković 16/02/1794 m Mato Ana Knežević 0
3672. Mato Babić 18/02/1794 m Luc Terezija Lučić 0
3673. Mato Gregorović 21/02/1794 m Ðuro Marija Lešić 0
3674. Aga Milošević 22/02/1794 ž Martin Kata Lučić 0
3675. Kola Kopić 26/02/1794 ž Ivan Kata Biberović 0
3676. Rozalija Kopić 26/02/1794 ž Adam Kata Stivaničević 0
3677. Ana Stojanović 26/02/1794 ž Josip Sofija Gregorović 0
3678. Kazimir Babić 04/03/1794 m Marko Ruža Čivić 0
3679. Manda Petričević 04/03/1794 ž Toma Kata Mišković 0
3680. Đuro Vuković 05/03/1794 m Toma Barbara Kopić 0
3681. Marko Petričević 06/03/1794 m Augustin Franca Stojanović 0
3682. Vinko Vlaović 06/03/1794 m Lovro Lucija Kopić 0
3683. Rozalija Knežević 07/03/1794 ž Mato Uršula Verić 0
3684. Đuro Stojanović 07/03/1794 m Josip Marija Štivić 0
3685. Adalbert Biuklić 08/03/1794 m Mato Marija Lešić 0
3686. Ivica Lešić 09/03/1794 ž Marijan Marta Čivić 0
3687. Rozalija Katušić 10/03/1794 ž Ðuro Ana Vuković 0
3688. Ladislav Stivaničević 11/03/1794 m Šimun Marija Kopić 0
3689. Josip Krnić 13/03/1794 m Ilija Aga Lučić 0
3690. Franca Gregorović 15/03/1794 ž Pavo Štivić 0
3691. Josip Mišković 16/03/1794 m Ilija Anđa Janković 0
3692. Josip Velics 16/03/1794 m Antun Marija Kokanović 0
3693. Olivija Kopić 17/03/1794 ž Mijo Ana Lešić 0
3694. Ephr?? Matić 22/03/1794 n Adam Kata Vuković 0
3695. Gabrijel Kopić 23/03/1794 m Marijan Manda Stojanović 0
3696. Gabriel Babić 23/03/1794 m Josip Marija Vuković 0
3697. Đuro Vuković 26/03/1794 m Šimun Ivica Babić 0
3698. Manda Huber 27/03/1794 ž Antun Marija Bačić 0
3699. Josip Stojanović 31/03/1794 m Petar Luca Mišković 0
3700. Đuro Lešić 22/04/1794 m Martin Ana Ðaković 0