Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 3701 - 3800 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
3701. Kata Gregorović 27/04/1794 ž Ivan Kata Biuklić 0
3702. Marija Gregorović 27/04/1794 ž Stjepan Ivica Vuković 0
3703. Marija Lešić 29/04/1794 ž Ðuro Ana Kopić 0
3704. N?? Stojanović 05/05/1794 n Mijo Ruža Vuković 0
3705. Barbara Stivaničević 12/05/1794 ž Petar Aga Knežević 0
3706. Marta Lešić 13/05/1794 ž Mato Sofija Matic 0
3707. Ana Vuković 22/05/1794 ž Ilija Terezija Matijašević 0
3708. Stanko Petričević 08/06/1794 m Antun Ana Stojanović 0
3709. Đula Lešić 15/06/1794 ž Ivan Marija Stojanović 0
3710. Manda Stojanović 18/07/1794 ž Ivan Kata Müch 0
3711. Ilija Kopić 20/07/1794 m Josip Ana Babić 0
3712. Marta Babić 30/07/1794 ž Stanko Kata Stojanović 0
3713. Manda Vuković 02/08/1794 ž Petar Kata Knežević 0
3714. Martin Vuković 14/08/1794 m Martin Marija Stojanović 0
3715. Marija Vuković 15/08/1794 ž Šimun Marija Gragnrović 0
3716. Barbara Krnić 17/08/1794 ž Ðuro Marta Babić 0
3717. Terezija Stivaničević 17/08/1794 ž Antun Ruža Kopić 0
3718. Ivan Gregorović 26/08/1794 m Stjepan Marija Babić 0
3719. Ivan Knežević 26/08/1794 m Mato Marija Knežević 0
3720. Terezija Kedačić 27/08/1794 ž Josip Kata Knežević 0
3721. Đurđa Gregorović 31/08/1794 ž Andrija Barbara Babić 0
3722. Mijo Katušić 03/09/1794 m Jakob Orka Katušić 0
3723. Martin Vuković 10/09/1794 m Martin Kata Živković 0
3724. Mato Knežević 20/09/1794 m Ivan Marta Terzić 0
3725. Margareta Čivić 21/09/1794 ž David Marija 0
3726. Kuzma Petričević 197027/09/1794 m Pavo Marta Vuković 0
3727. Kata Vuković 27/09/1794 ž Bartol Pavka Mišković 0
3728. Franjo Čivić 02/10/1794 m Marijan Kata Janković 0
3729. Luka Stojanović 12/10/1794 m Ilija Manda Živković 0
3730. Adam Štivić 16/10/1794 m Mijo Uršula Stojšić 0
3731. Šimun Knercz 22/10/1794 m Josip Lucija Stojanović 0
3732. Lucija Vlaović 26/10/1794 ž Rafael Ruža Katušić 0
3733. Marta Strević 29/10/1794 ž Augustin Veronika Galović 0
3734. Martin Stivaničević 01/11/1794 m Danijel Barbara Čivić 0
3735. Alojzije Babić 09/11/1794 m Ðuro Manda Kovačević 0
3736. Kata Knežević 09/11/1794 ž Ernest Terezija Vuković 0
3737. Franca Lešić 09/11/1794 ž Mato Ruža Stojšić 0
3738. Elizabeta Babić 19/11/1794 ž Antun Marija Dellić 0
3739. Elizabeta Kopić 19/11/1794 ž Antun Marija Babić 0
3740. Elizabeta Kopić 19/11/1794 ž Martin Ruža Šokčević 0
3741. Andrija Čivić 20/11/1794 m Luka Marija Vuković 0
3742. Nikola Čivić 20/11/1794 m Luka Marija Vuković 0
3743. Kata Kopić 23/11/1794 ž Šimun Kata Stojanović 0
3744. Andrija Petričević 23/11/1794 m Martin Manda Lešić 0
3745. Đula Vugić 28/11/1794 ž Stjepan Manda Ćosić 0
3746. Nikola Vuković 07/12/1794 m Marko Marija Knežević 0
3747. Bartol Vuković 10/12/1794 m Marko Manda Leović 0
3748. Toma Krnić 13/12/1794 m Šimun Lucija Vuković 0
3749. Eva Knežević 14/12/1794 ž Mijo Manda Pavić 0
3750. Božo Kopić 18/12/1794 m Martin Marija Knežević 0
3751. Klara Čivić 21/12/1794 ž Ivan Kola Vuković 0
3752. Eva Čivić 22/12/1794 ž Ðuro Ruža Vlaović 0
3753. Stjepan Kopić 26/12/1794 m Ðuro 0
3754. Antun Petričević 28/12/1794 m Toma Sofija Krnić 0
3755. Silvestar Petričević 29/12/1794 m Mato Barbara Kopić 120
3756. Janja Babić 06/01/1795 ž Ðuro Marta Stivaničević 0
3757. Antun Thily 07/01/1795 m Mato Marija Stojanović 0
3758. Rozalija Knežević 09/01/1795 ž Pavo Pola Gregorović 0
3759. Antun Knežević 15/01/1795 m Ðuro Janja Vuković 0
3760. Antun Vuković 17/01/1795 m Antun Marta Babić 0
3761. Franca Knežević 20/01/1795 ž Adam Manda Babić 0
3762. Marko Vuković 20/01/1795 m Antun Ruža Marković 0
3763. Vinko Čivić 22/01/1795 m Mato Manda Stojanović 0
3764. Rozalija Knežević 22/01/1795 ž Marijan Manda Vuković 0
3765. Vinko Stojanović 24/01/1795 m Ðuro Ivica Vuković 0
3766. Ivan Babić 28/01/1795 m Andrija Barbara Kedačić 0
3767. Marija Kopić 28/01/1795 ž Antun Stana Knežević 0
3768. Marija Šokčević 28/01/1795 ž Ðuro Marija Matić 0
3769. Marija Šokčević 28/01/1795 ž Ðuro Marija Matić 0
3770. Franca Vuković 28/01/1795 ž Jakob Eva Knežević 0
3771. Franca Vuković 28/01/1795 ž Jakob Eva Knežević 0
3772. Marija Kopić 02/02/1795 ž Ðuro Marija Šokčević 0
3773. Marina Vuković 02/02/1795 ž Stanko Marica Kedačić 0
3774. Barbara Kopić 06/02/1795 ž Albert Ivica Stojanović 0
3775. Mato Milošević 16/02/1795 m Martin Kata Lučić 0
3776. Ivan Stojanović 21/02/1795 m Luka Kata Berkić 0
3777. Mato Kedačić 24/02/1795 m Lovro Aga Mihić 0
3778. Josip Mišković 01/03/1795 m Toma Marta Lešić 0
3779. Đuro Štivić 02/03/1795 m Martin Terezija Šokčević 0
3780. Franca Knežević 11/03/1795 ž Mato Kata Vuković 0
3781. Josip Vuković 16/03/1795 m Ilija Janja Marković 0
3782. Josip Gregorović 18/03/1795 m Kata Gregorović 0
3783. Jozefa Kopić 18/03/1795 ž Andrija Ruža Knežević 0
3784. Josip Stivaničević 19/03/1795 m Ilija Ana Verić 0
3785. Sofija Terzić 19/03/1795 ž Antun Manda Ilišević 0
3786. Joaćim Čivić 20/03/1795 m Josip Sofija Knežević 0
3787. Josip Vuković 20/03/1795 m Antun Manda Stojanović 0
3788. Đurđa Vuković 22/03/1795 ž Marijan Kata Milošević 0
3789. Đuro Babić 01/04/1795 m Petar Eva Čivić 0
3790. Stjepan Lešić 02/04/1795 m Jakob Aga Štivić 0
3791. Marko Babić 03/04/1795 m Valentin Manda Gregorović 0
3792. Đuro Verić 04/04/1795 m Ðuro Elisabeta Knežević 0
3793. Marko Stojanović 12/04/1795 m Marijan Terezija Vuković 0
3794. Bartol Babić 13/04/1795 m Josip Marija Vuković 0
3795. Đuro Knežević 19/04/1795 m Marijan Marija Gregorović 0
3796. Franca Gregorović 20/04/1795 ž Ivan Eva Biuklić 0
3797. Đurđa Gregorović 20/04/1795 ž Stanko Ruža Vl?? 0
3798. Đula Kopić 21/04/1795 ž Stanko Jozefa Lešić 0
3799. Marko Kopić 23/04/1795 m Jo?? Ruža Stojanović 0
3800. Jakob Stojanović 29/04/1795 m Mijo Ana Vuković 0