Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 3801 - 3900 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
3801. Marija Kedačić 30/04/1795 ž Martin Uršula 0
3802. Filip Stivaničević 02/05/1795 m Mijo Đula Kedačić 0
3803. Aga Stojanović 08/05/1795 ž Šimun Terezija Lešić 0
3804. Terezija Čivić 10/05/1795 ž Mijo Petra Vuković 0
3805. Ivan Stojanović 14/05/1795 m Josip Kata Andričević 0
3806. Ivan Kopić 18/05/1795 m Ðuro Marija Knežević 0
3807. Manda Gregorović 22/05/1795 ž Ivan Marija Šokčević 0
3808. Antun Matić 22/05/1795 m Antun Manda Babić 0
3809. Petra Babić 23/05/1795 ž Mato Đula Gregorović 0
3810. Antun Vlaković 24/05/1795 m Martin Terezija Vuković 0
3811. Sibila Stivaničević 25/05/1795 ž Filip Franca Kopić 0
3812. Đula Verić 26/05/1795 ž M?? Marta Stojanović 0
3813. Manda Stivaničević 29/05/1795 ž Ilija Delfa Katušić 0
3814. Stanko Babić 31/05/1795 m Ivan Marija Kopić 0
3815. Krsto Stojanović 04/06/1795 m Marija Stojanović 0
3816. Antun Čivić 11/06/1795 m Valentin Brigita Šokčević 0
3817. Ivan Vuković 20/06/1795 m Antun Kata Lešić 0
3818. Alojzije Babić 21/06/1795 m Marko Ruža Čivić 0
3819. Petar Terzić 27/06/1795 m Andrija Marija Katušić 0
3820. Petar Lešić 28/06/1795 m Martin Ana Đaković 0
3821. Kata Gregorović 09/07/1795 ž Grga Kata Knežević 0
3822. Manda Gregorović 10/07/1795 ž Ðuro Marija Lešić 0
3823. Đula Krnić 18/07/1795 ž Ilija Aga Lešić 0
3824. Ilija Lešić 19/07/1795 m Antun Jozefa Kedačić 0
3825. Paluria Knežević 20/07/1795 n Marko Ivica Katušić 0
3826. Marija Matić 21/07/1795 ž Nikola Marta Knežević 0
3827. Ana Lešić 23/07/1795 ž Franjo Terezija Vuković 0
3828. Ana Biuklić 24/07/1795 ž Ma?? Marija Lešić 0
3829. Stanko Janković 26/07/1795 m Mato Aga Čivić 0
3830. Lovro Babić 27/07/1795 m Luka Ruža Babić 0
3831. Stanko Babić 28/07/1795 m Lovro Ana Mijić 0
3832. Ivan Babić 09/08/1795 m Ivan Ana Suratlić 0
3833. Lovro Gregorović 09/08/1795 m Ðuro Marija Vuković 0
3834. Bartol Štivić 21/08/1795 m Ivan Lucija Verić 0
3835. Kata Knežević 23/08/1795 ž Ilija Marija Kopić 0
3836. Barbara Kopić 24/08/1795 ž Marko Ana Gregorović 0
3837. Terezija Kedačić 30/08/1795 ž Adam Manda 0
3838. Mijo Knežević 01/09/1795 m Antun Manda Verić 0
3839. Marija Gregorović 06/09/1795 ž Gašpar Aga Kopić 0
3840. Mijo Štivić 07/09/1795 m Martin Sofija Stojanović 0
3841. Mijo Knežević 10/09/1795 m Josip 0
3842. Ferdo Mišković 10/09/1795 m Mato Ana Vlaović 0
3843. Matija Gregorović 17/09/1795 ž Ivan Terezija Knežević 0
3844. Matija Babić 22/09/1795 ž Jakob Ana Kopić 0
3845. Rozalija Kopić 22/09/1795 ž Vinko Manda Šokčević 0
3846. Ana Petričević 23/09/1795 ž Antun Ana Stojanović 0
3847. Petar Čivić 25/09/1795 m Toma Marija 0
3848. Damjan Kovačević 27/09/1795 m Luka Liza Vlaović 0
3849. Sofija Babić 30/09/1795 ž Marko Terezija Knežević 0
3850. Manda Ilišević 02/10/1795 ž Šimun Barbara Stojanović 0
3851. Manda Katušić 04/10/1795 ž Mijo Marija Lončarević 0
3852. Regina Kopić 05/10/1795 ž Ivan Kata Biberović 0
3853. Vinko Gregorović 15/10/1795 m Antun Marija Knežević 0
3854. Brigita Vuković 15/10/1795 ž Ðuro Marija Kopić 0
3855. Luka Lešić 17/10/1795 m Luka Manda Stojanović 0
3856. Uršula Gregorović 21/10/1795 ž Mijo Marija Verić 0
3857. Brigita Ludićić 22/10/1795 ž Mato Manda Vuković 0
3858. Brigita Stojanović 24/10/1795 ž Mijo Ruža Kopić 0
3859. Šimun Vlaović 24/10/1795 m Andrija Ana Stojanović 0
3860. Kata Vuković 29/10/1795 ž Vinko Marija Mišković 0
3861. Martin Mišković 30/10/1795 m Tadija Marta Stojanović 0
3862. Manda Kopić 05/11/1795 ž Toma Ana Vuković 0
3863. Martin Stojanović 11/11/1795 m Mato Petra Babić 0
3864. NikolaVinko Stojanović 14/11/1795 m Adam Kata Gregorović 0
3865. Janja Katušić 21/11/1795 ž Vinko Ana Gregorović 0
3866. Mato Knežević 23/11/1795 m Aleksa Uršula Vuković 0
3867. Nikola Babić 03/12/1795 m Ivan Matija Stivaničević 0
3868. Barbara Lešić 04/12/1795 ž Josip Kata Gregorović 0
3869. Lucija Kedačić 06/12/1795 ž Antun Ana Terzić 0
3870. Martin Verić 07/12/1795 m Stjepan Aga Stojšić 0
3871. Lucija Kopić 08/12/1795 ž Josip Kata Vincetić 0
3872. Adam Babić 24/12/1795 m Marijan Aga Knežević 0
3873. Adam Gregorović 24/12/1795 m Mijo Ruža Kopić 0
3874. Eva Lešić 24/12/1795 ž Ðuro Ana Kocić 0
3875. Kata Babić 25/12/1795 ž Bono Ivica Knežević 0
3876. Roko Lešić 01/01/1796 m Kuzma Terezija Kedačić 0
3877. Kola Babić 03/01/1796 ž Kuzma Marija Katušić 0
3878. Đula Štivić 05/01/1796 ž Mato Marta Vuković 0
3879. Marija Katušić 06/01/1796 ž Antun Ruža Mallić 0
3880. Manda Stojanović 11/01/1796 ž Filip Marija Janković 0
3881. Antun Kotorac 13/01/1796 m Mijo Ana Vuković 0
3882. Antun Stojanović 15/01/1796 m Mijo Manda Čivić 0
3883. Barbara Verić 17/01/1796 ž Šimun Marta Stivaničević 0
3884. Andrija Babić 20/01/1796 m Martin Ana Kopić 0
3885. Vinko Kopić 21/01/1796 m Marko Ivica Krnić 0
3886. Vinko Mišković 21/01/1796 m Andrija Kata Stojanović 0
3887. Mato Knežević 29/01/1796 m Marijan Manda Vuković 0
3888. Marija Babić 01/02/1796 ž Marko Jozefa Ðaković 0
3889. Marijan Čivić 01/02/1796 m Adam Eva Lešić 0
3890. Aga Čivić 05/02/1796 ž Ilija Klara Gregorović 0
3891. Mato Vuković 17/02/1796 m Josip Terezija Vuković 0
3892. Matija Babić 18/02/1796 m Nikola Kata Knežević 0
3893. Josip Krnić 20/02/1796 m Antun Ruža Much 0
3894. Gabriel Krnić 20/02/1796 m Antun Kata Babić 0
3895. Mato Babić 21/02/1796 m Marko Ruža Knežević 0
3896. Matija Lešić 25/02/1796 m Marijan Marta Čivić 0
3897. Franca Štivić 27/02/1796 ž Antun Justa Vjunović 0
3898. Roko Gregorović 05/03/1796 m Šimun Ruža Biberović 0
3899. Antun Huber 07/03/1796 m Antun Marija Bačić 0
3900. Đuro Vuković 07/03/1796 m Josip Aga Biuklić 0