Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 301 - 400 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
301. Damjan Knežević 08/04/1749 m Filip Kata 0
302. Gabra Vuković 13/04/1749 m Nikola Manda 0
303. Ruža Vuković 20/04/1749 ž Jeronim Uršula 0
304. Monika Kedačić 04/05/1749 ž Mato Ruža 0
305. AnaMarija Gregorović 08/05/1749 ž Mato 0
306. AnaMarija Stojanović 18/05/1749 ž Andrija Anka 0
307. Antun Kopić 26/05/1749 m Martin Manda 0
308. Manda Šokčević 08/06/1749 ž Šimun Aga 0
309. Sofija Babić 12/06/1749 ž Marko Manda 0
310. Brigita Mišković 22/06/1749 ž Marijan Ivica 0
311. Kata Stojanović 26/06/1749 ž Marko Manda 0
312. Ruža Gregorović 13/07/1749 ž Jakob Stana 0
313. Manda Kovačević 16/08/1749 ž Pavao Kata 0
314. Sofija Matić 23/08/1749 ž Mato Kata 0
315. Ivica Kopić 29/08/1749 ž Marijan Marija 0
316. Bara Krnić 29/08/1749 ž Antun Lucija 0
317. Ivica Lešić 29/08/1749 ž Marko Manda 0
318. Mijo Knežević 21/09/1749 m Ivan Ana 0
319. Franca Gregorović 26/09/1749 ž Grga Orka 0
320. Janja Knežević 29/09/1749 m Šimun Marija 0
321. Marija Gregorović 11/01/1750 ž Martin Lucija 0
322. Blaž Kopić 01/02/1750 m Mato Marija 0
323. Đuro Matić 01/02/1750 m Marijan Lucija 0
324. Blaž Vuković 01/02/1750 m Grga Mara 0
325. Karlo Čivić 06/02/1750 m Ivan Marija 0
326. Ruža Katušić 20/03/1750 ž Marijan Marija 0
327. Josip Vuković 22/03/1750 m Ivan Marta 0
328. Antun Lešić 24/05/1750 m Martin Marija 0
329. Franca Kovačević 30/05/1750 ž Marko Manda 0
330. Ivan Vuković 31/05/1750 m Grga Manda 0
331. Ilija Čivić 07/06/1750 m Grga Marija 0
332. Šimun Babić 25/08/1750 m Martin Marija 0
333. Lovro Kedačić 25/08/1750 m Ivan Marija 0
334. Ruža Kedačić 29/08/1750 ž Alojzije Jozija 0
335. Lucija Katušić 04/09/1750 ž Grga Manda 0
336. Luka Laura 17/11/1750 m Mijo Kata 0
337. Manda Čivić 09/04/1751 ž Stjepan Kola 0
338. Manda Gregorović 18/04/1751 ž Nikola Marija 0
339. Mato Stivaničević 05/09/1751 m Mato Kata 0
340. Franjo Knežević 03/10/1751 m Kmori Marija 0
341. Toma Katušić 21/12/1751 m Grga Manda 0
342. Toma Petričević 21/12/1751 m Ivan Marta 0
343. Nikola Stivaničević 21/12/1751 m Grga Manda 0
344. Franjo Babić 06/01/1752 m Andrija Marija 0
345. Antun Petričević 23/01/1752 m Ilija Ana 0
346. Pavao Kopić 27/01/1752 m Marko Marija 0
347. Marijan Gregorović 03/02/1752 m Grga Uršula 0
348. Matija Petričević 25/02/1752 n Antun Lucija 0
349. Josip Mišković 24/03/1752 m Martin Ivica 0
350. Ana Lešić 16/04/1752 ž Josip Janja 0
351. Filip Krnić 03/05/1752 m Martin Kata 0
352. Antun Vuković 08/06/1752 m Lovro Marija 0
353. Marija Babić 11/06/1752 ž Bartol Klara 0
354. Lovro Šokčević 10/08/1752 m Ivan Lucija 0
355. Marko Babić 17/08/1752 m Ivan Kata 0
356. Marko Verić 20/08/1752 m Stjepan Manda 0
357. Ivan Babić 24/08/1752 m Marko Anka 0
358. Aga Kedačić 01/09/1752 ž Mato Marija 0
359. Mato Štivić 04/09/1752 m Mijo Marija 0
360. Mijo Vuković 04/09/1752 m Bartol Manda 0
361. Terezija Kotorac 09/09/1752 ž Ilija Anđa 0
362. Šimun Čivić 01/10/1752 m Andrija Ivica 0
363. Manda Vuković 26/10/1752 ž Marko Kata 0
364. Marija Kopić 11/11/1752 ž Stjepan Klara 0
365. Andrija Babić 16/11/1752 m Martin Marija 0
366. Andrija Babić 16/11/1752 m Martin Marija 0
367. Marko Matić 16/11/1752 m Božo Helena 0
368. Marko Matić 16/11/1752 m Božo Helena 0
369. Marija Stojanović 17/11/1752 ž Andrija Anka 0
370. Marija Stojanović 17/11/1752 ž Andrija Anka 0
371. Ivan Terzić 06/12/1752 m Antun Kata 0
372. Ivan Terzić 06/12/1752 m Antun Kata 0
373. Lucija Kopić 13/12/1752 ž Ivan Klara 0
374. Lucija Kopić 13/12/1752 ž Ivan Klara 0
375. Manda Ilišević 01/01/1753 ž Ðuro Kata 0
376. Manda Ilišević 01/01/1753 ž Ðuro Kata 0
377. Andrija Gregorović 24/01/1753 m Mato Marija 0
378. Aga Lešić 24/01/1753 ž Nikola Kata 0
379. Marija Gregorović 29/01/1753 ž Andrija Marta 0
380. Marija Gregorović 29/01/1753 ž Andrija Marta 0
381. Marija Kedačić 29/01/1753 ž Marko Ruža 0
382. Marija Kedačić 29/01/1753 ž Marko Ruža 0
383. Manda Kopić 29/01/1753 ž Franjo Ruža 0
384. Manda Kopić 29/01/1753 ž Franjo Ruža 0
385. Ivan Babić 11/02/1753 m Stjepan Ruža 0
386. Karlo Čivić 22/02/1753 m Ivan Marija 0
387. Karlo Čivić 22/02/1753 m Ivan Marija 0
388. Aleksa Verić 24/02/1753 m Mato Helena 0
389. Matija Vuković 24/02/1753 ž Mijo Manda 0
390. Marta Vuković 12/03/1753 ž Antun Marija 0
391. Jozija Stojanović 18/03/1753 ž Bartol Manda 0
392. Kata Đaković 19/03/1753 ž Josip Helena 0
393. Ana Matić 30/03/1753 ž Marko Kata 0
394. Đuro Lešić 01/04/1753 m Marko Manda 0
395. Marko Knežević 15/04/1753 m Mato Manda 0
396. Ivan Licsanin 15/05/1753 m Ðuro Ruža 0
397. Bara Čivić 17/05/1753 ž Mijo Ruža 0
398. Ana Đaković 24/05/1753 ž Živko Ceca 0
399. Antun Stojanović 31/05/1753 m Marko Manda 0
400. Ivica Krnić 21/06/1753 ž Antun Lucija 0