Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 3901 - 4000 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
3901. Josip Čivić 10/03/1796 m Pavao Marta Vuković 0
3902. Đuro Stojanović 11/03/1796 m Šimun Manda Lešić 0
3903. Barbara Vuković 17/03/1796 ž Josip Aga Čivić 0
3904. Rozalija Vuković 17/03/1796 ž Josip Aga Čivić 0
3905. Josip Kopić 20/03/1796 m Ðuro Stana 0
3906. Marko Gregorović 21/03/1796 m Antun Marta Knežević 0
3907. Klara Kopić 24/03/1796 ž Andrija Ruža Knežević 0
3908. Manda Čivić 26/03/1796 ž Antun Uršula Müch 0
3909. Brigita Vuković 30/03/1796 ž Antun Manda Stojanović 0
3910. Đurđa Gregorović 31/03/1796 ž Ilija Manda Knežević 0
3911. Ana Milošević 03/04/1796 ž Šimun Kata Mišković 0
3912. Marko Gregorović 05/04/1796 m Stjepan Ana Vuković 0
3913. Vinko Vuković 06/04/1796 m Marijan Uršula Gregorović 0
3914. Andrija Gregorović 08/04/1796 m Vinko Marta Matić 0
3915. Adalbert Babić 23/04/1796 m Pavo Ivica Vuković 0
3916. Đula Stojanović 23/04/1796 ž Ðuro Sofija Gregorović 0
3917. Alojzije Verić 27/04/1796 m Vinko Marija Krnić 0
3918. Jakob Verić 28/04/1796 m Ivan Ruža Knežević 0
3919. Brigita Knežević 04/05/1796 ž Mijo Manda Pavić 0
3920. Filipa Knežević 05/05/1796 ž Mijo Kata Stojanović 0
3921. Filipina Vuković 05/05/1796 ž Toma Barbara Kopić 0
3922. Antun Bačić 08/05/1796 m Adam Manda Čivić 0
3923. Antun Knežević 11/05/1796 m Marijan Marija Grgorović 0
3924. Petar Stojanović 13/05/1796 m Luka Ana Verić 0
3925. Kuzma Kopić 14/05/1796 m Martin Marija 0
3926. Kata Babić 18/05/1796 ž Antun Marija Delić 0
3927. Ana Knežević 23/05/1796 ž Mato Uršula Verić 0
3928. Marta Stojanović 24/05/1796 ž Petar Lucija Ilišević 0
3929. Pola Stojanović 24/05/1796 ž Mijo Ruža Vuković 0
3930. Manda Kopić 25/05/1796 ž Antun Marija Mitorović 0
3931. Barbara Kopić 26/05/1796 ž Ðuro Eva Ressić 0
3932. Antun Gregorović 29/05/1796 m Grga Marija Babić 0
3933. Marijan Gregorović 29/05/1796 m Marko Marta Katušić 0
3934. Barbara Kopić 30/05/1796 ž David Veronika Čivić 0
3935. Ivan Katušić 18/06/1796 m Mijo Kata Vuković 0
3936. Terezija Verić 24/06/1796 ž Mijo Kata Štivić 0
3937. Šimun Stivaničević 09/07/1796 m Martin Ana Ilišević 0
3938. Margarita Stojanović 11/07/1796 ž Živko Manda Knežević 0
3939. Manda Vuković 16/07/1796 ž Ðuro Cecilija Varzić 0
3940. Jakob Knežević 24/07/1796 m ???? Manda Babić 0
3941. Terezija Kotorac 06/08/1796 ž Blaž Marija Bačić 0
3942. Roko Babić 14/08/1796 m Ivan Sofija Stojanović 0
3943. Barbara Stojanović 20/08/1796 ž Josip Kata Andričević 0
3944. Barbara Verić 24/08/1796 ž Marijan Franca Verić 0
3945. Živko Knežević 31/08/1796 m Ernest Terezija Vuković 0
3946. Marija Vlaović 03/09/1796 ž Šimun Bara Petričević 0
3947. Terezija Babić 12/09/1796 ž Bartol Marija Knežević 0
3948. Lazar Lešić 12/09/1796 m Mato Sofija Matić 0
3949. Marko Čivić 13/09/1796 m David Marija Petričević 0
3950. Mijo Krnić 15/09/1796 m Mijo Aga Babić 0
3951. Mato Stivaničević 19/09/1796 m Šimun Marija Kopić 0
3952. Matija Vuković 20/09/1796 ž Ilija Terezija Matijašević 0
3953. Mato Vuković 21/09/1796 m Antun Kata Lešić 0
3954. Terezija Čivić 22/09/1796 ž Bartol Aga Kedačić 0
3955. Kuzma Knežević 26/09/1796 m X?? Marija Kopić 0
3956. Terezija Knežević 07/10/1796 ž Ivan Marta Terzić 0
3957. Rozalija Kopić 07/10/1796 ž Šimun Kata Stojanović 0
3958. Eustazije Babić 12/10/1796 m Živko Ana Babić 0
3959. Antun Katušić 20/10/1796 m Franjo Marija Vuković 0
3960. Šimun Knežević 21/10/1796 m Mato Marija Vlaović 0
3961. Uršula Stivaničević 21/10/1796 ž Danijel Barbara Čivić 0
3962. Kata Čivić 23/10/1796 ž Luka Marija Vuković 0
3963. Manda Kedačić 01/11/1796 ž Luka Liza Vlaović 0
3964. Karlo Čivić 02/11/1796 m Marijan Kata Janković 0
3965. Karlo Knežević 04/11/1796 m Mijo Manda Kedačić 0
3966. Martin Knežević 06/11/1796 m Ilarije Marija Stojanović 0
3967. Martin Babić 09/11/1796 m ???? Kata Čobić 0
3968. Barbara Knežević 10/11/1796 ž Filip Kata Verić 0
3969. Terezija Čivić 13/11/1796 ž Adam Ruža Čobić 0
3970. Marija Babić 14/11/1796 ž Marijan Stana Gregorović 0
3971. Rozalia Kopić 18/11/1796 ž Mijo Ana Lešić 0
3972. Ferdo Verić 18/11/1796 m Mijo Sofija Knežević 0
3973. Regina Katušić 25/11/1796 ž Andrija Justina Ðaković 0
3974. Barbara Gregorović 28/11/1796 ž Martin Đula Stivaničević 0
3975. Barbara Lešić 30/11/1796 ž Aga Lešić 0
3976. Andrija Babić 01/12/1796 m Ðuro Delfa Gregorović 0
3977. Gregor Petričević 10/12/1796 m Mato Barbara Kopić 0
3978. Toma Matić 13/12/1796 m Nikola Marta Knežević 0
3979. Lucija Verić 13/12/1796 ž Stanko Aga Čivić 0
3980. Eva Vuković 16/12/1796 ž Filip Ana Štivić 0
3981. Toma Kopić 18/12/1796 m Antun Barbara Babić 0
3982. Toma Vuković 21/12/1796 m Mato Manda Ilišević 0
3983. Adam Milošević 22/12/1796 m Martin Kata Lučić 0
3984. Adam Stivaničević 24/12/1796 m Antun Ruža Kopić 0
3985. Janja Lešić 25/12/1796 ž Luka Manda Stojanović 0
3986. Ana Matijašević 26/12/1796 ž Marko Kata Vuković 0
3987. David Vuković 28/12/1796 m Ilija Aga Kotorčević 0
3988. Franjo Milošević 07/01/1797 m Ðuro Manda Vuković 0
3989. Antun Stojanović 16/01/1797 n Luka Manda Kopić 0
3990. Janja Babić 19/01/1797 ž Lovro Ana Müch 0
3991. Marta Babić 22/01/1797 ž Bono Ivica Knežević 0
3992. Marijan Babić 25/01/1797 m Petar Ruža Vuković 0
3993. Manda Vuković 25/01/1797 ž Jakob Uršula Katušić 0
3994. Janja Knežević 28/01/1797 ž Antun Manda Vuković 0
3995. Marta Babić 29/01/1797 ž Ðuro Manda Kovačević 0
3996. Žaverije Kopić 29/01/1797 m Martin Ruža Šokčević 0
3997. Božo Knežević 30/01/1797 m Marijan Manda Vuković 0
3998. Marija Mišković 01/02/1797 ž Ivan Ivica Knežević 0
3999. Mato Kopić 13/02/1797 m Martin Ivica Krnić 0
4000. Mato Terzić 16/02/1797 m And?? Marija Katušić 0