Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 4001 - 4100 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
4001. Mato Gregorović 20/02/1797 m Adam Ruža Verić 0
4002. Delfa Štivić 22/02/1797 ž M?? Terezija Vuković 0
4003. Mato Gregorović 24/02/1797 m Antun Marija Knežević 0
4004. Mato Knežević 24/02/1797 m Ilija Marija Gregorović 0
4005. Manda Čivić 26/02/1797 ž Luka Ivica Matić 0
4006. Vinko Kotorac 02/03/1797 m Antun Ruža Matić 0
4007. Viktorija Matić 02/03/1797 ž Marko Kata Gregorović 0
4008. Stanko Krnić 05/03/1797 n Šimun Lucija Vuković 0
4009. Blaž Petričević 07/03/1797 m Augustin Franca Stojanović 150
4010. Marko Lešić 08/03/1797 m Josip Barbara Čivić 0
4011. Franca Vuković 10/03/1797 ž Josip Aga Stojanović 0
4012. Dominik Petričević 11/03/1797 m Martin Manda Lešić 0
4013. Sibila Stojanović 12/03/1797 ž Viktorija Stojanović 0
4014. Marija Kedačić 19/03/1797 ž Antun Ana Terzić 0
4015. Josip Petričević 19/03/1797 m Toma Sofija Krnić 0
4016. Terezija Stojanović 19/03/1797 ž Mijo Ruža Kopić 0
4017. Žaverije Stojanović 20/03/1797 m Mirko Klara Živić 0
4018. Barbara Petričević 20/03/1797 ž Antun Ana Stojanović 0
4019. Rozalija Vlaović 20/03/1797 ž Luka Ana Čivić 0
4020. Luka Kopić 21/03/1797 m Stanko Jozefa Lešić 0
4021. Vinko Stojanović 21/03/1797 m Mijo Manda Čivić 0
4022. Aga Babić 26/03/1797 ž Luka Terezija Lučić 0
4023. Kata Gregorović 31/03/1797 ž Ðuro Marija Vuković 0
4024. Uršula Stojanović 01/04/1797 ž Marijan Helena Živić 0
4025. Đuro Terzić 02/04/1797 m Antun Manda Ilišević 0
4026. Janja Kopić 03/04/1797 ž Šimun Sofija Kovačević 0
4027. Kata Stojanović 09/04/1797 ž Mato Lucija Kopić 0
4028. Đuro Štivić 10/04/1797 m Martin Sofija Stojanović 0
4029. Marko Verić 12/04/1797 m Mato Marija Filipović 0
4030. Đurđa Petričević 13/04/1797 ž Toma Kata Mišković 0
4031. Đula Vuković 23/04/1797 ž Antun Ruža Bošnjaković 0
4032. Đuro Vuković 23/04/1797 m Petar Kata 0
4033. Rozalija Babić 25/04/1797 ž Ivan Marija Kopić 0
4034. Marko Gregorović 25/04/1797 m Ivan Kata Biuklić 0
4035. Marija Stojanović 27/04/1797 ž Petar Lucija Ilišević 0
4036. Jaco?? Vuković 30/04/1797 m Josip Marta Biuklić 0
4037. Manda Stivaničević 02/05/1797 ž Ilija Ana Verić 0
4038. Kata Matić 05/05/1797 ž Josip Terezija Vuković 0
4039. Kata Čivić 09/05/1797 ž Josip Sofija Knezerić 0
4040. Ivan Mišković 11/05/1797 m Tadija Marta Stojanović 0
4041. Antun Stojanović 12/05/1797 m Pavo Sofija 0
4042. Antun Babić 14/05/1797 m Mara Sofija Ðaković 0
4043. Kata Gregorović 14/05/1797 ž Andrija Barbara Babić 0
4044. Janja Gregorović 15/05/1797 ž Ðuro Aga Čivić 0
4045. Ivica Babić 19/05/1797 ž Jakob Jozefa Kutuzović 0
4046. Antun Kopić 19/05/1797 m Josip Ruža Stojanović 0
4047. Manda Stivaničević 21/05/1797 ž Ilija Delfa Katušić 0
4048. Stanko Štivić 22/05/1797 m Mijo Uršula Stojšić 0
4049. Đuro Knežević 23/05/1797 m Ðuro Ivica Vuković 0
4050. Lovro Vuković 24/05/1797 m Marko Manda Casjudbus 0
4051. Antun Vuković 24/05/1797 m Stanko Marica Kecsić 0
4052. Mijo Verić 28/05/1797 m Ðuro Ana Vlaović 0
4053. Marija Stivaničević 29/05/1797 ž Damjan Marta Knežević 0
4054. Antun Vakenvić 29/05/1797 m Marko Manda Leović 0
4055. Eva Mišković 30/05/1797 ž Mato Ana Vlaović 0
4056. Pavao Vuković 31/05/1797 m Marko Ana Knežević 0
4057. Antun Kopić 04/06/1797 m Ðuro Marija Stojanović 0
4058. Helena Stivaničević 07/06/1797 ž Filip Kata Verić 0
4059. Pola Vlaović 07/06/1797 ž Lovro Lucija Kopić 0
4060. Ivica Katušić 15/06/1797 ž Albert Helena Terzić 0
4061. Ana Vuković 18/06/1797 ž Martin Kata Ilišević 0
4062. Nikola Stojanović 27/06/1797 m Adam Kata Gregorović 0
4063. Ana Mišković 28/06/1797 ž Josip Marta Milošević 0
4064. Petar Vuković 29/06/1797 m Martin Kata Lučić 0
4065. Pavao Lešić 01/07/1797 m Franjo Terezija Vuković 0
4066. Ilija Gregorović 04/07/1797 m Petar Barbara Biuklić 0
4067. Ana Matić 04/07/1797 ž Adam Kata Vuković 0
4068. Ilija Gregorović 12/07/1797 m Antun Jozefa Šokčević 0
4069. Manda Babić 20/07/1797 ž Ivan Matija Stivaničević 0
4070. Lovro Urković 28/07/1797 m Urković Pavka Mišković 0
4071. Dominik Šokčević 03/08/1797 m Ðuro Marija Malling 0
4072. Mijo Lešić 27/08/1797 m Ivan Kata Lešić 0
4073. Marija Vaklonavić 30/08/1797 ž Josip Aga Šarčević 0
4074. Magdalena Krnić 07/09/1797 ž Antun Kata Babić 0
4075. Ana Gregorović 17/09/1797 ž Pavo Manda Babić 0
4076. Klara Biuklić 27/09/1797 ž Ðuro Đula Stojanović 0
4077. Đula Kopić 27/09/1797 ž Stjepan Ana Babić 0
4078. Marija Babić 01/10/1797 ž Petar Eva Čivić 0
4079. Franca Krnić 02/10/1797 ž Antun Ruža Mihić 0
4080. Delfa Stojanović 04/10/1797 ž Mato Petra Babić 0
4081. Stjepan Vugić 09/10/1797 m Stjepan Manda Čivić 0
4082. Ferdo Čivić 15/10/1797 m Mato Ivica Novalić 0
4083. Ferdo Čivić 15/10/1797 m Luka Marija Vuković 0
4084. Kata Čivić 17/10/1797 ž Karlo Ana Kovačević 0
4085. Kata Lešić 24/10/1797 ž Antun Ruža Kopić 0
4086. Šimun Vuković 27/10/1797 m Mato Kata Milošević 0
4087. Barbara Mišković 05/11/1797 ž Toma Marta Lešić 0
4088. Kata Lešić 11/11/1797 ž Ivan Marija Stojanović 0
4089. Kata Čivić 14/11/1797 ž Mijo Petra Vuković 0
4090. Andrija Kopić 15/11/1797 m Augustin Helena Čivić 0
4091. Kata Babić 23/11/1797 ž Josip Marija Vuković 0
4092. Barbara Čivić 30/11/1797 ž Jakob Ana Stojšić 0
4093. Lucija Krnić 04/12/1797 ž Osanco Barbara Urković 0
4094. AnaStasia Stojanović 05/12/1797 ž Marijan Terezija Vriković 0
4095. Adam Kopić 16/12/1797 m Adalbert Ivica Stojanović 0
4096. Fema Stojanović 16/12/1797 ž Filip Marija Janković 0
4097. Adam Kopić 25/12/1797 m Mato Marta Babić 0
4098. Marija Kopić 28/12/1797 ž Martin Marija Knežević 0
4099. Antun Verić 08/01/1798 m Ðuro Elisabeta Knežević 0
4100. Fabijan Stojanović 11/01/1798 m Manda Stojanović 0