Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 4101 - 4200 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
4101. Karlo Ilišević 28/01/1798 m Adam Kata Stojanović 0
4102. Mato Knežević 02/02/1798 m Mijo Kata Stivaničević 0
4103. Mato Stivaničević 04/02/1798 m Filip Franca Kopić 0
4104. Aga Čivić 06/02/1798 ž Ivan Kola Verić 0
4105. Marta Milošević 20/02/1798 ž Martin Kata Lučić 0
4106. Augustina Lešić 21/02/1798 ž Mato Ruža Stojšić 0
4107. Josip Matić 22/02/1798 m Ðuro Ruža Kladović 0
4108. Rozalija Vuković 02/03/1798 ž Josip Aga Čivić 0
4109. Mato Huber 06/03/1798 m Antun Marija Bačić 0
4110. Jozefa Gregorović 18/03/1798 ž Ivan Eva Kokanović 0
4111. Josip Knežević 18/03/1798 m Mato Kata Petričević 0
4112. Gabriel Babić 24/03/1798 m Mato Đula Gregorović 0
4113. Eva Gregorović 03/04/1798 ž Ðuro Marija Lešić 0
4114. Marko Babić 06/04/1798 m Marijan Aga Kopić 0
4115. Ana Katušić 18/04/1798 ž Mijo Marija Gregić 0
4116. Marko Kopić 22/04/1798 m Josip Ana Stivaničević 0
4117. Đula Gregorović 25/04/1798 ž ???? Marta Katušić 0
4118. Janja Stivaničević 25/04/1798 ž Ilija Delfa Katušić 0
4119. Matija Đaković 20/05/1798 ž Ivan Manda Stivaničević 0
4120. Mijo Stojanović 21/05/1798 m Luka Kata Berkić 0
4121. Petar Babić 26/05/1798 m Marko Jozefa Ðaković 0
4122. Ivan Kopić 24/06/1798 m Adam Kata Stivaničević 0
4123. Petar Bačić 03/07/1798 m Ivan Ana 0
4124. Ilija Štivić 04/07/1798 m Josip Viktorija Vuković 0
4125. Sibila Štivić 12/07/1798 ž Manda Štivić 0
4126. MarijaManda Knežević 13/07/1798 ž Ernest Terezija Vuković 0
4127. Ilija Kedačić 18/07/1798 m Josip Kata Knežević 0
4128. Ignjacije Knežević 29/07/1798 m Marijan Manda Vuković 0
4129. Ignjacije Kopić 30/07/1798 m David Veronika Čivić 0
4130. Ivica Vrikovics 03/08/1798 ž Bartol Manda 0
4131. Roko Vuković 12/08/1798 m Antun Marta Babić 0
4132. Bartol Stojanović 25/08/1798 m Ðuro Sofija Gregorović 0
4133. Ivan Gregorović 26/08/1798 m Ilija Đula 0
4134. Augustin Vuković 27/08/1798 m Stanko Marica Kedačić 0
4135. Blaž Kotorac 09/09/1798 m Mijo Ana Vuković 0
4136. Mato Kopić 16/09/1798 m Ðuro Eva Lešić 0
4137. Mato Vuković 21/09/1798 m Pavo Eva 0
4138. Mato Vuković 22/09/1798 m Bartol Ana Kopić 0
4139. Helena Terzić 08/10/1798 ž Andrija Marija Katušić 0
4140. Pavao Krnić 09/10/1798 m Marico Ana Stojšić 0
4141. Brigita Krnić 09/10/1798 ž Marko Ana Stojšić 0
4142. Margarita Ilišević 10/10/1798 ž Šimun Barbara Stojanović 0
4143. Luka Verić 10/10/1798 m Josip Ruža Knežević 0
4144. Srećko Vuković 13/10/1798 n Luka 0
4145. Lucija Čivić 14/10/1798 ž Vinko Ana Kedačić 0
4146. Terezija Stojanović 15/10/1798 ž Antun Uršula Janković 0
4147. Šimun Stivaničević 27/10/1798 m Šimun Marija Kopić 0
4148. Martin Vlaović 27/10/1798 m Luka Ana Čivić 0
4149. Terezija Vraković 27/10/1798 ž Stanko Liza Lešić 0
4150. Kata Vuković 27/10/1798 ž Ivan Marija Pavičić 0
4151. Sibila Vuković 27/10/1798 ž Marija Vuković 0
4152. Martina Delić 08/11/1798 ž Petar Đula Kotorac 0
4153. Martin Lešić 08/11/1798 m Josip Kata Gregorović 0
4154. Franca Gregorović 12/11/1798 ž Mijo Ruža Kopić 0
4155. Marija Knežević 13/11/1798 ž Mat?? Marija Vlaović 0
4156. Kata Babić 14/11/1798 ž Lovro Ana Milić 0
4157. Eva Lučić 16/11/1798 ž Antun Marta Vuković 0
4158. Kata Bačić 21/11/1798 ž Adam Manda Čivić 0
4159. Kata Čivić 23/11/1798 ž Bartol Aga Kedačić 0
4160. Kata Čivić 01/12/1798 ž Adam Eva Lešić 0
4161. Nikola Vuković 05/12/1798 m Marijan Manda Stojanović 0
4162. Marija Kopić 07/12/1798 ž Šimun Marta Babić 0
4163. Toma Čivić 13/12/1798 m Adam Martinić 0
4164. Toma Stivaničević 15/12/1798 m Josip Kata Novalić 0
4165. Toma Vuković 16/12/1798 m Vinko Elisabeta Vincetić 0
4166. Eva Kedačić 21/12/1798 ž Ivan Klara Čivić 0
4167. Ana Lešić 23/12/1798 ž Martin Ana Ðaković 0
4168. Marija Stivaničević 28/12/1798 ž Martin Ana Ilišević 0
4169. Joaćim Vuković 02/01/1799 m Ivan Marija Krnić 0
4170. Marija Stojanović 03/01/1799 ž Luka Manda Kopić 0
4171. Marija Verić 03/01/1799 ž Andrija Đula Kopić 0
4172. Marija Gregorović 04/01/1799 ž Antun Jozefa Šokčević 0
4173. Barbara Verić 11/01/1799 ž Aga Verić 0
4174. Antun Vuković 11/01/1799 m Pavo Uršula Stojanović 0
4175. Antun Verić 12/01/1799 m Mijo Kata Štivić 0
4176. Antun Petričević 15/01/1799 m Antun Ana Stojanović 0
4177. Janja Babić 20/01/1799 ž Antun Petra Verić 0
4178. Marija Lešić 20/01/1799 ž Luka Ruža 0
4179. Marijan Vuković 23/01/1799 m Ivan Barbara Kopić 0
4180. Marija Vuković 26/01/1799 ž Ilija Aga Marković 0
4181. Janja Verić 28/01/1799 ž Stanko Aga 0
4182. Marijan Stojanović 29/01/1799 m Mijo Ivica Kopić 0
4183. Mato Vuković 29/01/1799 m Ivan Brigita Štivić 0
4184. Marijan Babić 03/02/1799 m Marko Ruža Knežević 0
4185. Marta Gregorović 04/02/1799 ž Andrija Barbara Babić 0
4186. Ignjacije Vuković 05/02/1799 m Ilija Terezija Čivić 0
4187. Gabriel Katušić 09/02/1799 m Antun Marta Babić 0
4188. Mato Mišković 16/02/1799 m Ðuro Manda Knežević 0
4189. Josip Kopić 22/02/1799 m Šimun Sofija Kovačević 0
4190. Matija Babić 24/02/1799 m Petar Ruža Vuković 0
4191. Marta Stojanović 24/02/1799 ž Nikola Kata Vuković 0
4192. Josip Stivaničević 26/02/1799 m Antun Ruža Kopić 0
4193. Jozefa Vuković 02/03/1799 ž Josip Marta Biuklić 0
4194. Joseph Kopić 03/03/1799 m Šimun Marija Knežević 0
4195. Franca Verić 03/03/1799 ž Ðuro Elisabeta Knežević 0
4196. Jozefa Kopić 04/03/1799 ž Šimun Marija Knežević 0
4197. Manda Knežević 17/03/1799 ž Mijo Manda Pavić 0
4198. Đuro Katušić 22/03/1799 m Antun Ruža Matić 0
4199. Blaž Vlaović 22/03/1799 m Mato Sofija Vuković 0
4200. Đuro Čivić 26/03/1799 m David Marija Petričević 0