Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 4301 - 4400 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
4301. Josip Vuković 25/02/1800 m Petar Kata Knežević 0
4302. Josip Stojanović 05/03/1800 m Marijan Terezija Vuković 0
4303. Franca Stojanović 06/03/1800 ž Antun Ruža Gregorović 0
4304. Jozefa Čivić 13/03/1800 ž Adam Eva Lešić 0
4305. Franca Petričević 17/03/1800 ž Šimun Ana Vuković 0
4306. Srećko Mišković 18/03/1800 m Josip Viktorija Ostojčić 0
4307. Đuro Ilišević 21/03/1800 m Adam Kata Stojanović 0
4308. Joaćim Knežević 21/03/1800 m Ivan Marta Terzić 0
4309. Blaž Knežević 23/03/1800 m Marijan Manda Vuković 0
4310. Đuro Knežević 29/03/1800 m David Kata Terzić 0
4311. Stanko Lešić 01/04/1800 m Ivan Manda Verić 0
4312. Mato Gregorović 02/04/1800 m Pavo Ana Matić 0
4313. Bono Babić 04/04/1800 m Marijan Aga Kopić 0
4314. Ana Vujnović 04/04/1800 ž Ilija Kata Ðurić 0
4315. Mijo Knežević 07/05/1800 m Marko Kata Mišković 0
4316. Ivan Verić 18/05/1800 m Antun Marija Csepregić 0
4317. Ferdo Krnić 19/05/1800 m Antun Ruža Mihić 0
4318. Ivan Đaković 22/05/1800 m Aleksa Ruža Matijašević 0
4319. Antun Kedačić 04/06/1800 m Luka Liza Vlaović 0
4320. Anastazija Mišković 06/06/1800 ž Tadija Marta Stivaničević 0
4321. Ivan Terzić 07/06/1800 m Antun Sofija Kopić 0
4322. Alojzije Stivaničević 19/06/1800 m Stanko Elisabeta Gregorović 0
4323. Kuzma Vlaović 04/07/1800 m Šimun Barbara Petričević 0
4324. Damjan Vuković 04/07/1800 m Ruža Vuković 0
4325. Đula Štivić 08/07/1800 ž Martin Terezija Vuković 0
4326. Ilija Lešić 13/07/1800 m Luka Pola Stojanović 0
4327. Margarita Vuković 13/07/1800 ž Ivan Marija Krnić 0
4328. Manda Gregorović 20/07/1800 ž Ivan Eva Kokanović 0
4329. Ilija Kopić 20/07/1800 m Šimun Marija Knežević 0
4330. Ana Vlaović 21/07/1800 ž Luka Ana Čivić 0
4331. Jakob Katušić 24/07/1800 m Mijo Kata Vuković 0
4332. Jakob Vuković 24/07/1800 m Luka Manda Stojanović 0
4333. Ana Lešić 25/07/1800 ž Josip Viktorija Kedačić 0
4334. Marija Gregorović 01/08/1800 ž Marijan Viktorija Ðaković 0
4335. Petra Milošević 02/08/1800 ž Ivan Manda Mišković 0
4336. Lovro Terzić 07/08/1800 m Andrija Marija Katušić 0
4337. Marija Knežević 17/08/1800 ž Mato Kata Petričević 0
4338. Rozalija Knežević 18/08/1800 ž Ðuro Aga Vuković 0
4339. Rozalija Vuković 27/08/1800 ž Vinko Đula Matić 0
4340. Ivan Knežević 08/09/1800 m Mijo Manda Verić 0
4341. Mato Kopić 12/09/1800 m David Veronika Čivić 0
4342. Rozalija Kućević 13/09/1800 ž Marko Ivica Katušić 0
4343. Terezija Stojšić 13/09/1800 ž Mijo Helena Lučić 0
4344. Dominika Milošević 23/09/1800 ž Franjo Ruža Lešić 0
4345. Manda Knežević 27/09/1800 ž Šimun Liza Makarević 0
4346. Fema Vuković 28/09/1800 ž Lazar Marta Stojanović 0
4347. Brigita Katušić 09/10/1800 ž Marko Ruža Gregorović 0
4348. Terezija Lešić 14/10/1800 ž Roko Đula Vuković 0
4349. Terezija Čivić 15/10/1800 ž Mato Ivica 0
4350. Terezija Milošević 16/10/1800 ž Nikola Manda Kolarević 0
4351. Terezija Vuković 23/10/1800 ž Bartol Pavka Mišković 0
4352. Šimun Kopić 25/10/1800 m Pavo Ruža Babić 0
4353. Kata Mišković 26/10/1800 ž Toma Marta Lešić 0
4354. Martin Čivić 30/10/1800 m Ivan Kola Vuković 0
4355. Martina Lešić 30/10/1800 ž Josip Kata Bačić 0
4356. Lovro Petričević 30/10/1800 m Toma Sofija Krnić 150
4357. Martin Vuković 31/10/1800 m Marijan Kata Milošević 0
4358. Martin Gregorović 01/11/1800 m Ivan Kata Biuklić 0
4359. Kata Kedačić 01/11/1800 ž Vinko Eva Živković 0
4360. Karlo Katušić 04/11/1800 m Jakob Ana Vuković 0
4361. Mirko Knežević 06/11/1800 m Jakob Marija Kopić 0
4362. Martin Stivaničević 06/11/1800 m Mijo Đula Kedačić 0
4363. Martina Knežević 12/11/1800 ž Ilija Marija Gregorović 0
4364. Andrija Knežević 16/11/1800 m Ivan Marija Kopić 0
4365. Nikola Gregorović 21/11/1800 m Ðuro Marta Knežević 0
4366. Žaverije Biuklić 24/11/1800 m Marko Slava Matić 0
4367. Andrija Babić 25/11/1800 m Nikola Kata Knežević 0
4368. Andrija Kutuzović 28/11/1800 m Klement Marija Babić 0
4369. Barbara Lešić 01/12/1800 ž Kuzma Terezija Kedačić 0
4370. Terezija Lučić 03/12/1800 ž Martin Ruža Kolarić 0
4371. Žaverije Milošević 05/12/1800 m Vinko Manda Dominković 0
4372. Rozalija Knežević 13/12/1800 ž Toma Oliva Verić 0
4373. Lucija Kopić 13/12/1800 ž Nikola Marta Gregorović 0
4374. Adam Gregorović 20/12/1800 m Ðuro Marija Lešić 0
4375. Marta Knežević 06/01/1801 ž Marijan Marija Gregorović 0
4376. Janja Knežević 10/01/1801 ž Stjepan Marija Babić 0
4377. Martin Krnić 10/01/1801 m Bartol Manda Vuković 0
4378. Antun Stojanović 10/01/1801 m Mijo Ivica Kopić 0
4379. Tadija Vuković 10/01/1801 m Marija Vuković 0
4380. Antun Babić 13/01/1801 m Mato Anka Terzić 0
4381. Pavao Lučić 14/01/1801 m Mato Manda Šokčević 0
4382. Janja Kopić 21/01/1801 ž Ferdo Terezija 0
4383. Vinko Verić 21/01/1801 m Franjo Sofija Katušić 0
4384. Janja Vuković 25/01/1801 ž Ðuro Đurđa Stojanović 0
4385. Blaž Knežević 26/01/1801 m Lazar Ana Kopić 0
4386. Karlo Kopić 27/01/1801 m Andrija Ruža Knežević 0
4387. Josip Babić 04/02/1801 m Antun Petra Verić 0
4388. Mato Babić 05/02/1801 m Mijo Jozefa Stojanović 0
4389. Marija Krnić 07/02/1801 ž Marko Anka Verić 0
4390. Kata Vuković 07/02/1801 ž Ðuro Cecilija Varzić 0
4391. Mato Stojanović 08/02/1801 m Mato Petra Babić 0
4392. Manda Stojanović 10/02/1801 ž Mato Lucija Kopić 0
4393. Barbara Kopić 12/02/1801 ž Adam Kata Stivaničević 0
4394. Mijo Kopić 12/02/1801 m Adam Kata Stivaničević 0
4395. Ana Kopić 17/02/1801 ž Šimun Sofija Kovačević 0
4396. Josip Verić 26/02/1801 m Mato Marija Filipović 0
4397. Stanko Lučić 27/02/1801 m Antun Marta Vuković 0
4398. Josip Tily 27/02/1801 m Mato Marija Stojanović 0
4399. Ana Gregorović 28/02/1801 ž Ilija Đula Kedačić 0
4400. Franca Knežević 01/03/1801 ž Mijo Kata Stivaničević 0