Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 4401 - 4500 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
4401. Đuro Kopić 03/03/1801 m Adalbert Ivica Stojanović 0
4402. Franca Vuković 08/03/1801 ž Vinko Ruža Komesarović 0
4403. Ana Knežević 11/03/1801 ž Ernest Terezija Vuković 0
4404. Franca Mišković 13/03/1801 ž Ðuro Manda Knežević 0
4405. Barbara Katušić 18/03/1801 ž Antun Ruža Matić 0
4406. Marija Katušić 25/03/1801 ž Antun Marta Balić 0
4407. Đuro Petričević 14/04/1801 m Luka Ana Stojšić 0
4408. Đula Vuković 22/04/1801 ž Toma Petra Lovrić 0
4409. Đuro Knežević 24/04/1801 m Marijan Manda Vuković 0
4410. Ana Gregorović 25/04/1801 ž Ivan Kata Vuković 0
4411. Đurđa Kopić 26/04/1801 ž Pavo Kata Gregorović 0
4412. Đula Vuković 27/04/1801 ž Marijan Manda Stojanović 0
4413. Rozalija Verić 29/04/1801 ž Ivan Ruža Knežević 0
4414. Jakob Stivaničević 30/04/1801 m Luka Sofija Čivić 0
4415. Filip Stivaničević 30/04/1801 m Antun Ruža Kopić 0
4416. Rozalija Čivić 05/05/1801 ž Adam Eva Lešić 0
4417. Ivan Matić 12/05/1801 m Marko Kata Gregorović 0
4418. Antun Vuković 12/05/1801 m Grga Aga Gregorović 0
4419. Rozalija Varzić 17/05/1801 ž Marko Marija Drkelić 0
4420. Franca Čivić 24/05/1801 ž Adam Kata Paradžiković 0
4421. Franca Vlaović 24/05/1801 ž Rafael Manda Gregorović 0
4422. Petra Lešić 29/05/1801 ž Adalbert Marija Gregorović 0
4423. Jozefa Đaković 31/05/1801 ž Ivan Manda Stivaničević 0
4424. Petra Čivić 07/06/1801 ž Bartol Aga Kedačić 0
4425. Manda Matić 07/06/1801 ž Josip Terezija Milošević 0
4426. Antun Verić 07/06/1801 m Ivan Kata Jarić 0
4427. Mato Matić 11/06/1801 m Adam Kata Vuković 0
4428. Antun Kopić 12/06/1801 m Mato Marija Bačić 0
4429. Petra Knežević 27/06/1801 ž Eustazio Đula Kopić 0
4430. Petar Stojanović 27/06/1801 m Mijo Kata Stojšić 0
4431. Josip Babić 01/07/1801 m Ana Babić 0
4432. Elizabeta Vuković 05/07/1801 ž Filip Ana Štivić 0
4433. Marija Vuković 09/07/1801 ž Luka Eva 0
4434. Ilija Ilišević 10/07/1801 m Antun Ana Stojšić 0
4435. Rozalija Babić 12/07/1801 ž Lovro Ana Mihić 0
4436. Manda Čivić 14/07/1801 ž Mijo Petra Vuković 0
4437. Manda Stivaničević 15/07/1801 ž Antun Ruža Kopić 0
4438. Ana Babić 16/07/1801 ž Antun Manda Knežević 0
4439. Ivan Stivaničević 16/07/1801 m Josip Marija Vuković 0
4440. Marta Vuković 16/07/1801 ž Stanko Marica Kedačić 0
4441. Ilija Vuković 16/07/1801 m Martin Slava Knežević 0
4442. Eva Đaković 18/07/1801 ž Ðuro Marija Kopić 0
4443. Ilija Lešić 18/07/1801 m Karlo Matija Stojanović 0
4444. Ana Vuković 20/07/1801 ž Stanko Justina Stojanović 0
4445. Manda Petričević 22/07/1801 ž Gabra Đula Babić 0
4446. Marta Kedačić 29/07/1801 ž Lovro Aga Mihić 0
4447. Marta Stojanović 29/07/1801 ž Žaverije Martina Krnić 0
4448. Marija Vuković 02/08/1801 ž Bartol Manda 0
4449. Lovro Stojanović 06/08/1801 m Filip Marija Janković 0
4450. Barbara Katušić 08/08/1801 ž Ivan Manda Gregorović 0
4451. Bartol Terzić 23/08/1801 m Antun Manda Ilišević 0
4452. Bartol Verić 24/08/1801 m Mijo Sofija Knežević 0
4453. Justinus Kopić 26/08/1801 m Blaž Ana Stojanović 0
4454. Augustin Vuković 26/08/1801 m Bartol Ana Kopić 0
4455. Kata Vuković 29/08/1801 ž Toma Barbara Kopić 0
4456. Ruža Verić 30/08/1801 ž Grga Elisabeta Knežević 0
4457. Marija Knežević 02/09/1801 ž Antun Matija Stivaničević 0
4458. Terezija Čivić 07/09/1801 ž Ignjacije Barbara Terzić 0
4459. Mijo Vuković 08/09/1801 m Stanko Marija Lešić 0
4460. Mato Đaković 17/09/1801 m Ivan Marija Knežević 0
4461. Mijo Babić 23/09/1801 m Ilarije Marija Gregorović 0
4462. Aga Kedačić 23/09/1801 ž Ivan Klara Čivić 0
4463. Eva Kopić 24/09/1801 ž Stanko Sofija Stojanović 0
4464. Aga Babić 26/09/1801 ž Martin Eva Gregorović 0
4465. Barbara Kopić 26/09/1801 ž Marko Marija Knežević 0
4466. Andrija Stojanović 27/09/1801 m Marko Ana Knežević 0
4467. Franca Lešić 04/10/1801 ž Marijan Marta Čivić 0
4468. Matija Matić 04/10/1801 ž Nikola Matija Knežević 0
4469. Luka Babić 05/10/1801 m Marko Jozija Ðaković 0
4470. Šimun Vuković 10/10/1801 m Ivan Barbara Kopić 0
4471. Eva Kopić 11/10/1801 ž Augustin Helena Čivić 0
4472. Ivan Vuković 11/10/1801 m Ilija Terezija Čivić 0
4473. Kata Gregorović 12/10/1801 ž Mijo Ruža Kopić 0
4474. Terezija Kopić 15/10/1801 ž Blaž Manda Knežević 0
4475. Pola Gregorović 23/10/1801 ž Ivan Ana Thurson 0
4476. Terezija Knežević 23/10/1801 ž Mato Marija Vlaović 0
4477. Šimun Babić 24/10/1801 m Pavo Marija Lešić 0
4478. Šimun Čivić 27/10/1801 m Antun Kata Ðaković 0
4479. Rozalija Stojanović 04/11/1801 ž Pavo Aga Filipović 0
4480. Martin Stojanović 08/11/1801 m Filip Đula Vuković 0
4481. Lucija Kedačić 10/11/1801 ž Lovro Kata Štivić 0
4482. Andrija Vuković 20/11/1801 m Andrija Kola Lešić 0
4483. Barbara Knežević 30/11/1801 ž Josip Manda Tabrić 0
4484. Barbara Kopić 01/12/1801 ž Antun Marija Filipović 0
4485. Lucija Lešić 02/12/1801 ž Josip Kata Gregorović 0
4486. Žaverije Babić 04/12/1801 m Mato Đula Gregorović 0
4487. Janja Vuković 20/12/1801 ž Marko Anastazija Stivaničević 0
4488. Toma Vuković 20/12/1801 m Martin Klara Varzić 0
4489. Rozalija Kopić 22/12/1801 ž David Ana Čivić 0
4490. Eva Lešić 25/12/1801 ž Roko Đula Milošević 0
4491. Silvester Vuković 31/12/1801 m Roko Lukra Kovačević 0
4492. David Vuković 31/12/1801 m Josip Matija Biuklić 0
4493. Pavao Gregorović 01/01/1802 m Luka Terezija Ðaković 0
4494. Rozalija Vlaović 01/01/1802 ž Grga Ana Gregorović 0
4495. Barbara Biuklić 07/01/1802 ž Petar Manda Gregorović 0
4496. Janja Stojanović 09/01/1802 ž Mato Đula Vuković 0
4497. Stanko Kopić 10/01/1802 m Antun Kola 0
4498. Đuro Lučić 12/01/1802 m Vinko Ana Novalić 0
4499. Pavao Petričević 12/01/1802 m Marko Kata Kedačić 0
4500. Ivan Stojanović 15/01/1802 m Franjo Kata Delić 0