Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 4501 - 4600 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
4501. Franjo Kedačić 20/01/1802 m Antun Ana Terzić 0
4502. Vinko Vuković 22/01/1802 m Ivan Anka Stojanović 0
4503. Aga Ilišević 24/01/1802 ž Josip Kata Stojanović 0
4504. Pavao Kedačić 24/01/1802 m Toma Marija Stojanović 0
4505. Marija Vuković 24/01/1802 ž Luka Manda Stojanović 0
4506. Martina Babić 27/01/1802 ž Martin Martina Kopić 0
4507. Marijan Gregorović 27/01/1802 m Ivan Lucija Krnić 0
4508. Marta Stojanović 27/01/1802 ž Blaž Cecilija Janković 0
4509. Marijan Gregorović 02/02/1802 m Ilija Đula Kedačić 0
4510. Marijan Stojanović 02/02/1802 m Nikola Kata Vuković 0
4511. Pola Verić 03/02/1802 ž Andrija Đula Kopić 0
4512. Mato Stojanović 05/02/1802 m Lovro Marija Lešić 0
4513. Aga Čivić 06/02/1802 ž Ilija Kata Vuković 0
4514. Ivan Kedačić 06/02/1802 m Bartol Đula Mišković 0
4515. Aga Verić 06/02/1802 ž Josip Ana Stojanović 0
4516. Ana Vuković 06/02/1802 ž Ilija Aga Marković 0
4517. Pola Vuković 06/02/1802 ž Vinko Liza Vincetić 0
4518. Pola Čivić 09/02/1802 ž Karlo Ana Kovačević 0
4519. Mato Gregorović 13/02/1802 m Marijan Kata Kopić 0
4520. Kola Vuković 13/02/1802 ž Jakob Uršula Katušić 0
4521. Mato Kutuzović 14/02/1802 m Ðuro Klara Krnić 0
4522. Barbara Mišković 15/02/1802 ž Augustin Eva Kopić 0
4523. Mato Vuković 16/02/1802 m Grga Đurđa Stojanović 0
4524. Mato Gregorović 17/02/1802 m Antun Jozefa Šokčević 0
4525. Mato Knežević 18/02/1802 m Grga Manda Kopić 0
4526. Rozalija Vlaović 18/02/1802 ž Marko Manda Stojanović 0
4527. Matija Vuković 21/02/1802 m Stanko Jozefa Lešić 0
4528. Matija Gregorović 23/02/1802 m Marko Viktorija Babić 0
4529. Mato Ilišević 23/02/1802 m Šimun Barbara Stojanović 0
4530. Mato Babić 24/02/1802 m Jakob Jozefa Kutuzović 0
4531. Franca Baić 24/02/1802 ž Luka Terezija 0
4532. Mato Knežević 26/02/1802 m Ilija Marija Stojanović 0
4533. Đuro Petričević 26/02/1802 m Šimun Ana Vuković 0
4534. Anastazija Setjavović 26/02/1802 ž Mato Lucija Kopić 0
4535. Rozalija Gregorović 27/02/1802 ž Pavo Manda Kopić 0
4536. Marija Gregorović 28/02/1802 ž Ilija Manda Kopić 0
4537. Đuro Babić 02/03/1802 m Antun Marija Delić 0
4538. Franjo Verić 02/03/1802 m Stjepan Aga Stojšić 0
4539. Lucija Knežević 04/03/1802 ž Ðuro Helena Vuković 0
4540. Josip Čivić 05/03/1802 m Antun Eva Stojanović 0
4541. Janja Gregorović 06/03/1802 ž Jakob Petra Stojanović 0
4542. Josip Verić 06/03/1802 m Ðuro Kata Babić 0
4543. Josip Huber 07/03/1802 m Ivan Helena Milošević 0
4544. Kata Kopić 08/03/1802 ž Josip Kata Gregorović 0
4545. Đuro Katušić 09/03/1802 m Mato Barbara Čivić 0
4546. Lazar Vuković 09/03/1802 m Antun Kata Lešić 0
4547. Barbara Čivić 11/03/1802 ž Jakob Manda Štivić 0
4548. Žaverije Petričević 197012/03/1802 m Mato Barbara Kopić 0
4549. Jozefa Babić 13/03/1802 ž Stanko Kata Stojanović 0
4550. Josip Bačić 13/03/1802 m Adam Magdalena Čivić 0
4551. Joseph Knežević 18/03/1802 m Luka Marija Mihić 0
4552. Rozalija Babić 21/03/1802 ž Martin Ana Kopić 0
4553. Gabriel Babić 21/03/1802 m Šimun Marta Stivaničević 0
4554. Đuro Babić 21/03/1802 m Ivan Sofija Stojanović 0
4555. Josip Gregorović 21/03/1802 m Antun Marija Knežević 0
4556. Kata Kopić 21/03/1802 ž Šimun Marija Knežević 0
4557. Anastazija Mišković 21/03/1802 ž Jakob Eva Knežević 0
4558. Ivan Vlaović 27/03/1802 m Josip Viktorija Kopić 0
4559. Luka Babić 28/03/1802 m Andrija Barbara Kedačić 0
4560. Blaž Babić 28/03/1802 m Marijan Delfa Knežević 0
4561. Manda Kopić 31/03/1802 ž Antun Barbara Babić 0
4562. Kata Čivić 01/04/1802 ž Vinko Ana Kedačić 0
4563. Stanko Biuklić 04/04/1802 m Mato Marija Lešić 0
4564. Đuro Vuković 04/04/1802 m Antun Anka Kopić 0
4565. Kata Babić 06/04/1802 ž Mato Ruža Gregorović 0
4566. Rozalija Gregorović 06/04/1802 ž Pavo Marija Štivić 0
4567. Marko Kner?? 10/04/1802 m Mato Uršula Verić 0
4568. Janja Knere?? 11/04/1802 ž Antun Manda Babić 0
4569. Veronika Krnić 11/04/1802 ž Ilija Aga Lešić 0
4570. Marta Babić 12/04/1802 ž Josip Marija Vuković 0
4571. Đuro Krnić 12/04/1802 m Marko Anka Verić 0
4572. Đuro Petričević 13/04/1802 m Kazimir Justina Kadić 0
4573. Kata Stojanović 16/04/1802 ž Luka Đula Gregorović 0
4574. Pavao Stojanović 16/04/1802 m Mijo Ruža Vuković 0
4575. Đuro Krnić 17/04/1802 m Mijo Marta Stojanović 0
4576. Đuro Šokčević 20/04/1802 m Šimun Đula Katušić 0
4577. Đula Kedačić 23/04/1802 ž Antun Sofija Stojanović 0
4578. Janja Stojanović 23/04/1802 ž Živko Manda Knežević 0
4579. Đuro Verić 23/04/1802 m Marko Marija Kokanović 0
4580. Marko Verić 25/04/1802 m Mijo Kata Štivić 0
4581. Janja Štivić 29/04/1802 ž Josip Viktorija Vuković 0
4582. Marko Štivić 02/05/1802 m Antun Kata Stojanović 0
4583. Kola Knežević 05/05/1802 ž Mijo Kata Stivaničević 0
4584. Antun Vuković 05/05/1802 m Marijan Kata Milošević 0
4585. Marko Vuković 05/05/1802 ž Lazar Đula Stojanović 0
4586. Janja Gregorović 06/05/1802 ž Mato Klara 0
4587. Marija Knežević 06/05/1802 ž Adam Matija Mišković 0
4588. Manda Kopić 08/05/1802 ž Martin Ivica Krnić 0
4589. Pavao Katušić 09/05/1802 m Adalbert Helena Terzić 0
4590. Ivan Gregorović 10/05/1802 m Vinko Marta Matić 0
4591. Ana Stojanović 10/05/1802 ž Mijo Manda Čivić 0
4592. Ivan Kućević 13/05/1802 m Antun Manda Verić 0
4593. Kata Babić 14/05/1802 ž Andrija Ruža Krnić 0
4594. Rozalija Gregorović 14/05/1802 ž Pavo Marija Lešić 0
4595. Terezija Vuković 14/05/1802 ž Ivan Marija 0
4596. Ferdo Mišković 15/05/1802 m Mato Ana Vlaović 0
4597. Janja Knežević 21/05/1802 ž Lazar Justina Ðaković 0
4598. Đula Stojanović 21/05/1802 ž Josip Kata Andričević 0
4599. Eva Stojanović 21/05/1802 ž Josip Kata Andričević 0
4600. Ana Babić 24/05/1802 ž Marjan Anka Gregorović 0