Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 4601 - 4700 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
4601. Anastazija Kullević 25/05/1802 ž Aleksa Uršula Vuković 0
4602. Janja Gregorović 28/05/1802 ž Mato Aga Stojanović 0
4603. Ivica Gregorović 01/06/1802 ž Aleksa Kata Katušić 0
4604. Antun Stojšić 04/06/1802 m Adam Pavka Štivić 0
4605. Antun Vuković 10/06/1802 m Mirko Justina Živković 0
4606. Antun Vuković 11/06/1802 m Ðuro Barbara Gregorović 0
4607. Terezija Knežević 16/06/1802 ž David Kata Terzić 0
4608. Žaverije Vuković 17/06/1802 n Antun Ruža Čobić 0
4609. Rozalija Verić 24/06/1802 ž Ivan Sofija Jarić 0
4610. Anastazija Gregorović 26/06/1802 ž Ðuro Marija Vuković 0
4611. Jakob Kedačić 03/07/1802 m Roko Marija Lešić 0
4612. Ana Vuković 03/07/1802 ž Antun Manda Stojanović 0
4613. Jakob Belüc 04/07/1802 m Petar Đula Kotorać 0
4614. Bono Katušić 14/07/1802 m Marko Ruža Gregorović 0
4615. Jakob Gregorović 19/07/1802 m Ivan Marija Knežević 0
4616. Ilija Kopić 21/07/1802 m Pavo Ruža Babić 0
4617. Jakob Vuković 22/07/1802 m Marko Barbara Stojanović 0
4618. Lovro Babić 27/07/1802 m Petar Ruža Vuković 0
4619. Ana Stojanović 27/07/1802 ž Augustin Marija Vuković 0
4620. Antun Kopić 01/08/1802 m Ivan Aga Knežević 0
4621. Ferdinand Lučić 02/08/1802 m Antun Marta Vuković 0
4622. Ana Knežević 07/08/1802 ž Stjepan Marija Babić 0
4623. Lovro Terzić 09/08/1802 m Antun Sofija Kopić 0
4624. Đula Ilišević 10/08/1802 ž Antun Anka Knežević 0
4625. Marijan Kopić 13/08/1802 m Jakob Pola Martinić 0
4626. Terezija Šokčević 15/08/1802 ž Marko Fema Knežević 0
4627. Luka Kopić 25/08/1802 m Andrija Ruža Knežević 0
4628. Terezija Kopić 25/08/1802 ž Andrija Ruža Knežević 0
4629. Bartol Kopić 25/08/1802 m Ðuro Marija Knežević 0
4630. Marija Krnić 25/08/1802 ž Izidor Barbara Vuković 0
4631. Marija Vuković 25/08/1802 ž Blaž Aga Stojanović 0
4632. Mijo Bačić 26/08/1802 m Stanko Ruža Tomašević 0
4633. Lucija Kopić 26/08/1802 ž Mijo Ana Lešić 0
4634. Ivan Gregorović 28/08/1802 m Ðuro Marta Knežević 0
4635. Mijo Tily 04/09/1802 m Mato Marija Stojanović 0
4636. Marija Babić 07/09/1802 ž Antun Manda Knežević 0
4637. Mijo Lešić 09/09/1802 m Franjo Terezija Vuković 0
4638. Mato Vuković 09/09/1802 m Vinko Marija Ilišević 0
4639. Marta Babić 17/09/1802 ž Martin Aga Kopić 0
4640. Aga Bačić 20/09/1802 ž Marijan Kata Kocić 0
4641. Mato Gregorović 20/09/1802 m Petar Veronika Matić 0
4642. Đula Vuković 20/09/1802 ž Mato Terezija Ćosić 0
4643. Martin Verić 22/09/1802 m Petar Klara Čivić 0
4644. Mijo Gregorović 23/09/1802 m Mato Kata Babić 0
4645. Mijo Mišković 24/09/1802 m Ivan Marija Gregorović 0
4646. Eva Verić 29/09/1802 ž Stanko Aga Čivić 0
4647. Franjo Čivić 30/09/1802 m Ignjacije Barbara Terzić 0
4648. Rozalia Krnić 01/10/1802 ž Lazar Delfa Vuković 0
4649. Marija Stojanović 01/10/1802 ž Luka Manda Kopić 0
4650. Terezija Vlaović 02/10/1802 ž Mato Viktorija Stojanović 0
4651. Rozalia Katušić 03/10/1802 ž Antun Aga Knežević 0
4652. Franjo Stojanović 04/10/1802 m Marko Sofija Vuković 0
4653. Luka Stojanović 06/10/1802 m Mijo Aga Vuković 0
4654. Luka Lučić 08/10/1802 m Mato Manda Vuković 0
4655. Luka Knežević 10/10/1802 m Antun Matija Stivaničević 0
4656. Luka Knežević 11/10/1802 m Ilija Anka Ðaković 0
4657. Luka Verić 11/10/1802 m Toma Oliva Knežević 0
4658. Luka Vuković 11/10/1802 m Blaž Marija Čapljugović 0
4659. Anastazija Kopić 12/10/1802 ž Roko Delfa Šokčević 0
4660. Šimun Babić 16/10/1802 m Marijan Oliva Čivić 0
4661. Šimun Gregorović 18/10/1802 m Stanko Ruža Verić 0
4662. Šimun Gregorović 23/10/1802 m Martin Terezija Knežević 0
4663. Manda Kopić 24/10/1802 ž Ðuro Jozefa Knežević 0
4664. Šimun Čivić 29/10/1802 m Ivan Pola Knežević 0
4665. Martin Stojanović 29/10/1802 m Mato Aga Babić 0
4666. Kata Knežević 01/11/1802 ž Eustazio Đula Kopić 0
4667. Karlo Matić 01/11/1802 m Marko Kata Gregorović 0
4668. Kata Knežević 06/11/1802 ž Ivan Ana 0
4669. Martin Stojanović 06/11/1802 m Žaverije Martina Krnić 0
4670. Manda Vuković 07/11/1802 ž Andrija Kola Lešić 0
4671. Martina Vuković 08/11/1802 ž Marijan Manda Stojanović 0
4672. Martin Gregorović 11/11/1802 m Ðuro Kata Babić 0
4673. Kata Verić 13/11/1802 ž Šimun Marta Stivaničević 0
4674. Leopold Biuklić 15/11/1802 m Toma Marija Babić 0
4675. Josip Kopić 15/11/1802 m Pavo Manda Vincetić 0
4676. Andrija Lešić 17/11/1802 m Josip Viktorija Kedačić 0
4677. Elisabeta Matić 17/11/1802 ž Mato Anka Gregorović 0
4678. Andrija Vuković 17/11/1802 m Filip Ana Štivić 0
4679. Mijo Gregorović 18/11/1802 m Luka Manda Vuković 0
4680. Andrija Stojanović 18/11/1802 m Mijo Ruža Kopić 0
4681. Andrija Knežević 19/11/1802 m Ðuro Kata Kopić 0
4682. Kata Knežević 25/11/1802 ž Antun Đula Stojanović 0
4683. Kata Lešić 25/11/1802 ž Mato Sofija Matić 0
4684. Barbara Čivić 27/11/1802 ž Antun Uršula Mihić 0
4685. Andrija Babić 30/11/1802 m Mato Regina Živić 0
4686. Barbara Stojanović 30/11/1802 ž Mato Marija Lučić 0
4687. Barbara Ilišević 02/12/1802 ž Adam Kata Stojanović 0
4688. Barbara Vlaović 03/12/1802 ž Luka Ana Čivić 0
4689. Adam Junković 07/12/1802 m Vinko Jozefa Marković 0
4690. Marija Stojanović 07/12/1802 ž Vinko Ana Krnić 0
4691. Lucija Čivić 12/12/1802 ž Ivan Manda Martinvić 0
4692. Lucija Vuković 13/12/1802 ž Ðuro Kata Vlaović 0
4693. Stanko Knežević 22/12/1802 m Ilija Marija Gregorović 0
4694. Adam Stojanović 24/12/1802 m Antun Ruža Gregorović 0
4695. Adam Stojanović 24/12/1802 m Blaž 0
4696. Manda Babić 26/12/1802 ž Mato Marija Verić 0
4697. Marija Stojanović 28/12/1802 ž Nikola Kata Vuković 0
4698. Marija Stojanović 08/01/1803 ž Mijo Kata Stojšić 0
4699. Marijan Kopić 09/01/1803 m Ðuro Ana Katušić 0
4700. Đula Stojanović 10/01/1803 ž Dominik Marija Luković 0