Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 4701 - 4800 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
4701. Pavao Čivić 14/01/1803 m Jakob Lucija Bunjevac 0
4702. Aga Stojanović 15/01/1803 ž Pavo Aga Filipović 0
4703. Antun Katušić 16/01/1803 m Antun Ruža Matić 0
4704. Aga Stojanović 18/01/1803 ž Antun Terezija Babić 0
4705. Janja Petričević 19/01/1803 ž Martin Manda Lešić 0
4706. Vinko Vuković 21/01/1803 m Martin Kata Lučić 0
4707. Marijan Gregorović 22/01/1803 m Ivan Eva Kokanović 0
4708. Rozalija Lešić 22/01/1803 ž Mijo Marija Gregorović 0
4709. Janja Lešić 22/01/1803 ž Mato Ana Stojanović 0
4710. Mato Čivić 23/01/1803 m Marijan Kata Janković 0
4711. Marijan Knežević 23/01/1803 m Ivan Viktorija Mišković 0
4712. Marijan Milošević 23/01/1803 m Mijo Manda Kolarević 0
4713. Marijan Vuković 23/01/1803 m Mijo Ruža Lešić 0
4714. Marijan Stivaničević 25/01/1803 m Filip Franca Kopić 0
4715. Marija Vuković 26/01/1803 ž Ðuro Marija Kopić 0
4716. Žaverije Vuković 27/01/1803 m Kuzma Viktorija 0
4717. Mato Knežević 28/01/1803 m Karlo Kata Gyurić 0
4718. Marijan Kopić 28/01/1803 m Pavo Kata Gregorović 0
4719. Fema Petričević 29/01/1803 ž Marko Kata Kedačić 0
4720. Marija Stojanović 30/01/1803 ž Josip Marija Štivić 0
4721. Blaž Gregorović 03/02/1803 m Filip Ivica Knežević 0
4722. Toma Vuković 06/02/1803 m Toma Barbara Kopić 0
4723. Ana Kovačević 09/02/1803 ž Ðuro Barbara Kopić 0
4724. David Babić 11/02/1803 m Lovro Marta Čivić 0
4725. Pola Knežević 11/02/1803 ž Andrija Klara Verić 0
4726. Martina Delić 12/02/1803 ž Pavo Marija Stojanović 0
4727. Sofija Vuković 14/02/1803 ž Bartol Manda 0
4728. Đuro Babić 15/02/1803 m Ivan Marija Kopić 0
4729. Marija Babić 15/02/1803 ž Ivan Marija Kopić 0
4730. Josip Kopić 18/02/1803 m Nikola Marta Gregorović 0
4731. Franjo Stojanović 20/02/1803 m Mato Petra Babić 0
4732. Pola Đaković 21/02/1803 ž Franjo Viktorija Ðaković 0
4733. Sofija Čobić 23/02/1803 ž Ivan Kata Lešić 0
4734. Matija Stivaničević 23/02/1803 m Josip Marija Vuković 0
4735. Franjo Babić 07/03/1803 m Pavo Kata Knežević 0
4736. Franca Kopić 08/03/1803 ž Josip Ana Babić 0
4737. KarloMato Kopić 08/03/1803 m Ferdo Terezija 0
4738. Đuro Kopić 11/03/1803 m Ivan Manda Stivaničević 0
4739. Ferdo Vuković 13/03/1803 m Jakob Uršula Katušić 0
4740. Ruža Petričević 15/03/1803 ž Toma Sofija Krnić 0
4741. Josip Vuković 15/03/1803 m Pavo Uršula Stojanović 0
4742. Jozefa Krnić 16/03/1803 ž Bartol Manda Vuković 0
4743. Jozefa Lešić 18/03/1803 ž Josip Kata Bačić 0
4744. Đuro Lešić 22/03/1803 m Bartol Kata Kopić 0
4745. Rozalia Verić 27/03/1803 ž Ðuro Ana Vlaović 0
4746. Đuro Kedačić 29/03/1803 m Ðuro Barbara Stojanović 0
4747. Stjepan Babić 30/03/1803 m Ivan Monika Kedačić 0
4748. Stanko Čivić 08/04/1803 m Ðuro Ruža Stojanović 0
4749. Anastazija Kedačić 08/04/1803 ž David Lucija Gregorović 0
4750. Antun Knežević 08/04/1803 m Jakob Marija Kopić 0
4751. Albert Babić 09/04/1803 m Ivan Đula Kutuzović 0
4752. Marko Čivić 10/04/1803 m Ðuro Marija Knežević 0
4753. Jozefa Knežević 10/04/1803 ž Šimun Elisabeta Čivić 0
4754. Adalbert Lešić 10/04/1803 m Šimun Aga Stojanović 0
4755. Marijan Verić 11/04/1803 m Franjo Sofija Katušić 0
4756. Janja Vuković 11/04/1803 ž Ðuro Aga Kopić 0
4757. Rozalija Štivić 13/04/1803 ž Martin Sofija Stojanović 0
4758. Kola Petričević 17/04/1803 ž Mato Barbara Kopić 0
4759. Đuro Vlaović 19/04/1803 m Rafael Manda Gregorović 0
4760. Janja Gregorović 24/04/1803 ž Jakob Ana Matić 0
4761. Jakob Milošević 27/04/1803 m Vinko Manda Domaćinović 0
4762. Anastazija Kopić 29/04/1803 ž Ðuro Marija Šokčević 0
4763. Filip Kopić 30/04/1803 m Martin Ivica Krnić 0
4764. Jakob Stivaničević 30/04/1803 m Mijo Đula Kedačić 0
4765. Filipa Stivaničević 01/05/1803 ž Stanko Elisabeta Gregorović 0
4766. Marko Babić 08/05/1803 m Petar Eva Čivić 0
4767. Rozalija Kopić 08/05/1803 ž Šimun Barbara Knežević 0
4768. Antun Čivić 09/05/1803 m Ivan Kristina Babić 0
4769. Antun Babić 28/05/1803 m Mijo Jozefa Stojanović 0
4770. Antun Lešić 02/06/1803 m Kuzma Terezija Kedačić 0
4771. Jakob Stojšić 09/06/1803 m Mijo Helena Lučić 0
4772. Justina Vuković 12/06/1803 ž Vinko Ruža Komesarović 0
4773. Ivan Knežević 17/06/1803 m Mato Kata Stivaničević 0
4774. Rozalija Lešić 18/06/1803 ž Ivan Manda Verić 0
4775. Ivan Stojanović 19/06/1803 m Marko Kata Kopić 0
4776. Ivica Knežević 22/06/1803 ž Ivan Ana Kopić 0
4777. Manda Lešić 25/06/1803 ž Luka Pola Stojanović 0
4778. Petar Vuković 27/06/1803 m Vinko Đula Matić 0
4779. Živko Mišković 03/07/1803 m Tadija Marta Stivaničević 0
4780. Rozalija Stojanović 03/07/1803 ž Lovro Marija Lešić 0
4781. Manda Stojanović 04/07/1803 ž Blaž Cecilija Janković 0
4782. Rozalija Babić 09/07/1803 ž Pavo Marija Lešić 0
4783. Ilija Matić 17/07/1803 m Božo Jela Gregorović 0
4784. Ilija Knežević 19/07/1803 m Ðuro Manda Kopić 0
4785. Šimun Gregorović 26/07/1803 m Marko Marta Katušić 0
4786. Ignjacije Lešić 30/07/1803 m Albert Marija Babić 0
4787. Ana Milošević 30/07/1803 ž Ilija Eva Lučić 0
4788. Genoveva Knežević 02/08/1803 ž Mato Uršula Verić 0
4789. Ferdinand Kopić 11/08/1803 m Jakob Pola Martinić 0
4790. Roko Babić 12/08/1803 m Pavo Ivica Vuković 0
4791. Ferdo Gregorović 12/08/1803 m Lazar Terezija Kopić 0
4792. Pola Verić 12/08/1803 ž Josip Ana Stojanović 0
4793. Roko Vuković 16/08/1803 m Bartol Pavka Mišković 0
4794. Stjepan Knežević 20/08/1803 m Josip Ana Babić 0
4795. Barbara Matošević 23/08/1803 ž Marko Kata Vuković 0
4796. Marta Knežević 28/08/1803 ž Antun Manda Verić 0
4797. Rozalija Lešić 01/09/1803 ž Marko Oliva Vuković 0
4798. Ivica Vuković 02/09/1803 ž Marko Elisabeta Gregorović 0
4799. Stjepan Babić 05/09/1803 m Anðelko Marta Bačić 0
4800. Marijan Gregorović 07/09/1803 m Jakob Petra Stojanović 0