Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 4801 - 4900 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
4801. Mato Čivić 09/09/1803 m Ignjacije Barbara Terzić 0
4802. Rozalija Stojanović 09/09/1803 ž Marijan Terezija Vuković 0
4803. Ana Stojanović 10/09/1803 ž Mirko Marta Krnić 0
4804. Marijan Verić 10/09/1803 m Mijo Sofija Knežević 0
4805. Delfa Vuković 14/09/1803 ž Mirko Justa Xioković 0
4806. Mato Stojanović 16/09/1803 m Mirko Klara Živić 0
4807. Janja Babić 17/09/1803 ž Marijan Anka Kopić 0
4808. Marija Knežević 17/09/1803 ž Bartol Petra Verić 0
4809. Barbara Babić 18/09/1803 ž Jakob Jozija Kutuzović 0
4810. Franjo Gregorović 18/09/1803 m Ivan Ana Turson 0
4811. Manda Babić 21/09/1803 ž Franjo Marija Verić 0
4812. Magdalena Verić 23/09/1803 n Šimun Ana Marković 0
4813. Mijo Babić 25/09/1803 m Luka Eva Mihić 0
4814. Rozalija Verić 25/09/1803 ž Antun Petra Lešić 0
4815. Luka Babić 27/09/1803 m Marko Ruža Knežević 0
4816. Terezija Stivaničević 27/09/1803 ž Mato Viktorija Gregorović 0 Anđini
4817. Luka Kopić 06/10/1803 m Augustin Helena Lučić 0
4818. Žaverije Katušić 09/10/1803 m Emanuel Sofija Stojanović 0
4819. Šimun Mišković 09/10/1803 m Toma Marta Ruxić 0
4820. Luka Katušić 10/10/1803 m Ivan Ivica Knežević 0
4821. Franjo Knežević 10/10/1803 m Luka Marija Mihić 0
4822. Luka Babić 15/10/1803 m Toma Marta Milošević 0
4823. Jacob Čivić 16/10/1803 m Mato Đula Kedačić 0
4824. Šimun Babić 20/10/1803 m Ivan Ana Kladarić 0
4825. Šimun Stivaničević 20/10/1803 m Antun Ruža Stojanović 47 Anđini
4826. Kata Matić 27/10/1803 ž Lovro Barbara Gregorović 0
4827. Kata Vuković 27/10/1803 ž Martin Slava Knežević 0
4828. Ivica Ilišević 28/10/1803 ž Josip Kata Stojanović 0
4829. Marko Kopić 30/10/1803 m Mato Marija Čivić 0
4830. Franca Vuković 03/11/1803 ž Marko Slava Štivić 0
4831. Božo Biuklić 17/11/1803 m Petar Manda Gregorović 0
4832. Lucija Kopić 02/12/1803 ž Andrija Barbara Stojanović 0
4833. Nikola Terzić 03/12/1803 m Antun Manda Ilišević 0
4834. Barbara Kopić 12/12/1803 ž Ðuro Marija Kedačić 0
4835. Eva Kopić 15/12/1803 ž Albert Ivica Stojanović 0
4836. Eva Petričević 21/12/1803 ž Mato Kola Čivić 0
4837. Eva Vuković 21/12/1803 ž Andrija Kola Lešić 0
4838. Marija Gregorović 30/12/1803 ž Ivan Ivica Vuković 0
4839. Janja Čivić 31/12/1803 ž Bartol Aga Kedačić 0
4840. Pola Stojanović 06/01/1804 ž Ðuro Barbara Krnić 0
4841. Pavao Kopić 08/01/1804 m Antun Barbara Babić 0
4842. Pola Babić 10/01/1804 ž Antun Manda Knežević 0
4843. Antun Babić 15/01/1804 m Marijan Delfa Knežević 0
4844. Antun Knežević 17/01/1804 m Ilarije Marija Stojanović 0
4845. Antun Verić 17/01/1804 m Ivan Ruža Knežević 0
4846. Marijan Knežević 18/01/1804 m Gašpar Marija Verić 0
4847. Marija Stivaničević 18/01/1804 ž Ivan Ruža Verić 0
4848. Pavao Kopić 22/01/1804 m Šimun Sofija Kovačević 0
4849. Marijan Stivaničević 26/01/1804 n Luka Sofija Živić 0
4850. Marija Delić 28/01/1804 ž Petar Đula Kotorac 0
4851. Marijan Knežević 02/02/1804 m Antun Matija Stivaničević 0
4852. Marija Vlaović 02/02/1804 ž Martin Terezija Vuković 0
4853. Pola Knežević 07/02/1804 ž 0
4854. Aga Tharranić 07/02/1804 ž Mijo Anka Vuković 0
4855. Martin G??Ssaić 13/02/1804 m Ðuro Ana Kopić 0
4856. Đula Lešić 14/02/1804 ž Roko Oliva Milošević 0
4857. Đuro Šokčević 17/02/1804 m Šimun Đula Katušić 0
4858. Matija Kedačić 22/02/1804 m Antun Sofija Stojanović 0
4859. Antun Verić 22/02/1804 m Ðuro Liza Knežević 0
4860. Mato Katušić 25/02/1804 m Živko Eva Knežević 0
4861. Mato Kedačić 26/02/1804 m Stanko Marica 0
4862. Franca Verić 01/03/1804 ž Andrija Kata Knežević 0
4863. Ferdo Gregorović 03/03/1804 m Ivan Kata Biuklić 0
4864. Franjo Vuković 06/03/1804 m Martin Klara Varzić 0
4865. Franca Gregorović 08/03/1804 ž Aleksa Kata Katušić 0
4866. Ana Stojanović 08/03/1804 ž Mijo Đula Vuković 0
4867. Đuro Gregorović 11/03/1804 m Marj?? Kata Kopić 0
4868. Josip Čivić 12/03/1804 m Marijan Kata Janković 0
4869. Đuro Đaković 12/03/1804 m Ðuro Marija Kopić 0
4870. Đuro Knežević 12/03/1804 m Ivan Viktorija Mišković 0
4871. Josip Katušić 13/03/1804 m Antun Aga Knežević 0
4872. Ana Kedačić 13/03/1804 ž Vinko Eva Živković 0
4873. Josip Vuković 15/03/1804 m Ilija Matija Krnić 0
4874. Franca Babić 16/03/1804 ž Marijan Oliva Čivić 0
4875. Kata Lešić 16/03/1804 ž Anðelko Ana Gregorović 0
4876. Đuro Knežević 17/03/1804 m Ðuro Helena Vuković 0
4877. Ivan Stojanović 17/03/1804 m Mijo Ruža Vuković 0
4878. Marija Petričević 20/03/1804 ž Gašpar Đula Babić 0
4879. Rozalija Knežević 21/03/1804 ž Lazar Justina Ðaković 0
4880. Manda Vlaović 22/03/1804 ž Josip Viktorija Kopić 0
4881. Blaž Kopić 23/03/1804 m Nikola Marta Gregorović 0
4882. Marija V??Kopić 23/03/1804 ž Toma Petra Vlaović 0
4883. Rozalija Stojanović 25/03/1804 ž Mijo Manda Čivić 0
4884. Aga Varzić 31/03/1804 ž Marko Ruža Shannić 0
4885. Kata Babić 02/04/1804 ž Vinko Ana Stojanović 0
4886. Đurđa Stojanović 02/04/1804 ž Mijo Ivica Kopić 0
4887. Janja Čivić 03/04/1804 ž Adam Kata Paradžiković 0
4888. Đuro Babić 04/04/1804 m Antun Petra Verić 0
4889. Rozalija Kedačić 04/04/1804 ž Antun Ana Gregorović 0
4890. Janja Babić 06/04/1804 ž Mato Ruža Gregorović 0
4891. Đuro Vuković 06/04/1804 m Vinko Liza 0
4892. Đurđa Babić 07/04/1804 ž Lovro Ana 0
4893. Žaverije Vuković 07/04/1804 m Lazar Marta Stojanović 0
4894. Marijan Kedačić 08/04/1804 m Toma Marija Stojanović 0
4895. Genoveva Gregorović 09/04/1804 ž Luka Manda Vuković 0
4896. Albert Ilišević 09/04/1804 m Šimun Barbara Stojanović 0
4897. Marija Vuković 09/04/1804 ž Ladislav Viktorija Kovačević 0
4898. Adalbert Petričević 12/04/1804 m Gašpar Justina Kadić 0
4899. Ivan Đaković 15/04/1804 m Ivan Marija Knežević 0
4900. Marko Lešić 15/04/1804 m Roko Aga Vuković 0