Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 401 - 500 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Ivica Vuković 1753. ž Antun Uršula 0
Ana Vuković 1753. ž Mato Marija 0
Petar Knežević 1753. m Ivan Kata 0
Ilija Čivić 1753. m Blaž Kata 0
Sofija Lešić 1753. ž Ðuro Helena 0
Bara Gregorović 1753. ž Blaž Kata 0
Lucija Lešić 1753. ž Petar Kata 0
Marija Vuković 1753. ž David Manda 0
Mato Čivić 1753. m Jakob Manda 0
Matija Krnić 1753. ž Petar Manda 0
Mato Stojanović 1753. m Damjan Marija 0
Manda Babić 1753. ž Marko Manda 0
Kuzma Stojanović 1753. m Šimun Marija 0
Marijan Katušić 1753. m Franjo 0
Luka Stojanović 1753. m Bartol Lucija 0
Šimun Babić 1753. m Ðuro Lucija 0
Kata Čivić 1753. ž Ðuro Marija 0
Šimun Kopić 1753. m Marko Ana 0
Tadija Kopić 1753. m Marko Ana 0
Mato Stojanović 1753. m Marijan Kata 0
Kata Verić 1753. ž Marko Ivica 0
Augustin Štivić 1753. m Jakob Ruža 0
Kata Čivić 1753. ž Adam Aga 0
Marko Kopić 1753. m Mijo Manda 0
Petar Lešić 1753. m Martin Marija 0
Kata Stivaničević 1753. ž Josip Marija 0
Antun Babić 1753. m Marijan Lucija 0
Bara Vuković 1753. ž Antun Matijka 0
Andrija Vuković 1753. m Stjepan Aga 0
Andrija Stojšić 1753. m Marko Marija 0
Lucija Vuković 1753. ž Jakob Marija 0
Ivan Stivaničević 1753. m Martin Manda 0
Nikola Stojanović 1753. m Antun Kata 0
Adam Đaković 1753. m Augustin Ana 0
Eva Đaković 1753. ž Augustin Ana 0
Vinko Katušić 1754. m Mato Klara 0
Kata Stivaničević 1754. ž Nikola Manda 0
Marija Stojanović 1754. ž Bartol Klara 0
Marija Stojanović 1754. ž Marijan Kata 0
Vinko Verić 1754. m Božo Aga 0
Gabra Babić 1754. m Martin Marija 0
Mato Kedačić 1754. m Ivan Marija 0
Gabra Stojanović 1754. m Ivan Manda 0
Đuro Katušić 1754. m Petar Marija 0
Josip Lešić 1754. m Ivan Lucija 0
Josip Kotorac 1754. m Petar Ivica 0
Josip Stojanović 1754. m Abram Marta 0
Josip Verić 1754. m Stjepan Helena 0
Marija Vuković 1754. ž Ðuro Marta 0
Ana Kovačević 1754. ž Pavao Kata 0
Ruža Kovačević 1754. ž Pavao Kata 0
Pavao Verić 1754. m Šimun Marija 0
Gabra Kedačić 1754. m Martin Pola 0
Šimun Vuković 1754. m Ðuro Marija 0
Sofija Vuković 1754. ž Šimun Lucija 0
Marko Petričević 1754. m Blaž Lucija 0
Marko Kopić 1754. m Ðuro Ruža 0
Marko Verić 1754. m Ivan Aga 0
Ruža Gregorović 1754. ž Marko Manda 0
Marko Ilišević 1754. m Ðuro Marta 0
Marko Šokčević 1754. m Franjo Ana 0
Kata Vuković 1754. ž Marijan Ivica 0
Jakob Kopić 1754. m Marijan Marija 0
Kata Petričević 1754. ž Ivan Marta 0
Manda Stivaničević 1754. ž Mato Ana 0
Filip Lešić 1754. m Lovro Ana 0
Ana Gregorović 1754. ž Nikola Marija 0
Antun Mišković 1754. m Šimun Marija 0
Antun Babić 1754. m Ivan Kata 0
Ana Vuković 1754. ž Blaž Aga 0
Adam Kedačić 1754. m Mato Marija 0
Eva Kedačić 1754. ž Mato Marija 0
Adam Knežević 1754. m Filip Kata 0
Eva Knežević 1754. ž Filip Kata 0
Ana Stojanović 1754. ž Nikola Matijka 0
Ivan Terzić 1754. m Antun Kata 0
Ivan Lešić 1754. m Josip Ana 0
Ruža Gregorović 1754. ž Andrija Marija 0
Petar Vuković 1754. m Marko Kata 0
Antun Krnić 1754. m Antun Lucija 0
Andrija Čivić 1754. m Mato Anka 0
Aga Petričević 1754. ž Dominik Marija 0
Marija Knežević 1754. ž Josip Ruža 0
Ilija Gregorović 1754. m Mato Marija 0
Manda Gregorović 1754. ž Petar Ruža 0
Kata Knežević 1754. ž Ivan Ana 0
Helena Babić 1754. ž Ivan Ana 0
Karlo Lešić 1754. m Mato Marija 0
Ivan Kopić 1754. m Franjo Ruža 0
Šimun Čivić 1754. m Petar Helena 0
Mijo Katušić 1754. m Ðuro Manda 0
Mato Vuković 1754. m Andrija Ruža 0
Matija Stivaničević 1754. ž Mato Kata 0
Kata Vuković 1754. ž Antun Marija 0
Martin Matić 1754. m Vinko Lucija 0
Luka Gregorović 1754. m Ivan Marta 0
Martin Čivić 1754. m Josip Manda 0
Martin Stojanović 1754. m Marko Marta 0
Kata Knežević 1754. ž Josip Marija 0
Vinko Vuković 1754. m Ivan Đurđa 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog broja pokazuje se broj matične zadruge