Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1900. (neslužbeno)
prikazano 401 - 500 od 17340


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
401. Ivica Vuković 21/06/1753 ž Antun Uršula 0
402. Ana Vuković 27/06/1753 ž Mato Marija 0
403. Petar Knežević 01/07/1753 m Ivan Kata 0
404. Ilija Čivić 08/07/1753 m Blaž Kata 0
405. Sofija Lešić 29/07/1753 ž Ðuro Helena 0
406. Barbara Gregorović 26/08/1753 ž Blaž Kata 0
407. Lucija Lešić 26/08/1753 ž Petar Kata 0
408. Marija Vuković 14/09/1753 ž David Manda 0
409. Mato Čivić 21/09/1753 m Jakob Manda 0
410. Matija Krnić 21/09/1753 ž Petar Manda 0
411. Mato Stojanović 21/09/1753 m Damjan Marija 0
412. Manda Babić 07/10/1753 ž Marko Manda 0
413. Kuzma Stojanović 07/10/1753 m Šimun Marija 0
414. Marijan Katušić 14/10/1753 m Franjo 0
415. Luka Stojanović 18/10/1753 m Bartol Lucija 0
416. Šimun Babić 23/10/1753 m Ðuro Lucija 0
417. Kata Čivić 23/10/1753 ž Ðuro Marija 0
418. Šimun Kopić 28/10/1753 m Marko Ana 0
419. Tadija Kopić 28/10/1753 m Marko Ana 0
420. Mato Stojanović 01/11/1753 m Marijan Kata 0
421. Kata Verić 01/11/1753 ž Marko Ivica 0
422. Augustin Štivić 04/11/1753 m Jakob Ruža 0
423. Kata Čivić 08/11/1753 ž Adam Aga 0
424. Marko Kopić 11/11/1753 m Mijo Manda 0
425. Petar Lešić 11/11/1753 m Martin Marija 0
426. Kata Stivaničević 11/11/1753 ž Josip Marija 0
427. Antun Babić 19/11/1753 m Marijan Lucija 0
428. Barbara Vuković 20/11/1753 ž Antun Matija 0
429. Andrija Vuković 25/11/1753 m Stjepan Aga 0
430. Andrija Stojšić 30/11/1753 m Marko Marija 0
431. Lucija Vuković 30/11/1753 ž Jakob Marija 0
432. Ivan Stivaničević 02/12/1753 m Martin Manda 0
433. Nikola Stojanović 02/12/1753 m Antun Kata 0
434. Adam Đaković 26/12/1753 m Augustin Ana 0
435. Eva Đaković 26/12/1753 ž Augustin Ana 0
436. Vinko Katušić 20/01/1754 m Mato Klara 0
437. Kata Stivaničević 20/01/1754 ž Nikola Manda 0
438. Marija Stojanović 20/01/1754 ž Bartol Klara 0
439. Marija Stojanović 20/01/1754 ž Marijan Kata 0
440. Vinko Verić 20/01/1754 m Božo Aga 0
441. Gabriel Babić 17/02/1754 m Martin Marija 0
442. Mato Kedačić 23/02/1754 m Ivan Marija 0
443. Gabriel Stojanović 08/03/1754 m Ivan Manda 0
444. Đuro Katušić 10/03/1754 m Petar Marija 0
445. Josip Lešić 10/03/1754 m Ivan Lucija 0
446. Josip Kotorac 17/03/1754 m Petar Ivica 0
447. Josip Stojanović 17/03/1754 m Abram Marta 0
448. Josip Verić 19/03/1754 m Stjepan Helena 0
449. Marija Vuković 24/03/1754 ž Ðuro Marta 0
450. Ana Kovačević 25/03/1754 ž Pavao Kata 0
451. Ruža Kovačević 25/03/1754 ž Pavao Kata 0
452. Pavao Verić 28/03/1754 m Šimun Marija 0
453. Gabriel Kedačić 09/04/1754 m Martin Pola 0
454. Šimun Vuković 09/04/1754 m Ðuro Marija 0
455. Sofija Vuković 09/04/1754 ž Šimun Lucija 0
456. Marko Petričević 11/04/1754 m Blaž Lucija 0
457. Marko Kopić 12/04/1754 m Ðuro Ruža 0
458. Marko Verić 12/04/1754 m Ivan Aga 0
459. Ruža Gregorović 13/04/1754 ž Marko Manda 0
460. Marko Ilišević 14/04/1754 m Ðuro Marta 0
461. Marko Šokčević 14/04/1754 m Franjo Ana 0
462. Kata Vuković 25/04/1754 ž Marijan Ivica 0
463. Jakob Kopić 01/05/1754 m Marijan Marija 0
464. Kata Petričević 01/05/1754 ž Ivan Marta 0
465. Manda Stivaničević 01/05/1754 ž Mato Ana 0
466. Filip Lešić 05/05/1754 m Lovro Ana 0
467. Ana Gregorović 09/05/1754 ž Nikola Marija 0
468. Antun Mišković 09/05/1754 m Šimun Marija 0
469. Antun Babić 12/05/1754 m Ivan Kata 0
470. Ana Vuković 12/05/1754 ž Blaž Aga 0
471. Adam Kedačić 23/05/1754 m Mato Marija 0
472. Eva Kedačić 23/05/1754 ž Mato Marija 0
473. Adam Knežević 23/05/1754 m Filip Kata 0
474. Eva Knežević 23/05/1754 ž Filip Kata 0
475. Ana Stojanović 23/05/1754 ž Nikola Matija 0
476. Ivan Terzić 23/05/1754 m Antun Kata 0
477. Ivan Lešić 28/06/1754 m Josip Ana 0
478. Ruža Gregorović 30/06/1754 ž Andrija Marija 0
479. Petar Vuković 30/06/1754 m Marko Kata 0
480. Antun Krnić 10/07/1754 m Antun Lucija 0
481. Andrija Čivić 14/07/1754 m Mato Anka 0
482. Aga Petričević 14/07/1754 ž Dominik Marija 0
483. Marija Knežević 22/07/1754 ž Josip Ruža 0
484. Ilija Gregorović 28/07/1754 m Mato Marija 0
485. Manda Gregorović 04/08/1754 ž Petar Ruža 0
486. Kata Knežević 13/08/1754 ž Ivan Ana 0
487. Helena Babić 29/08/1754 ž Ivan Ana 0
488. Karlo Lešić 01/09/1754 m Mato Marija 0
489. Ivan Kopić 12/09/1754 m Franjo Ruža 0
490. Šimun Čivić 16/09/1754 m Petar Helena 0
491. Mijo Katušić 16/09/1754 m Ðuro Manda 0
492. Mato Vuković 22/09/1754 m Andrija Ruža 0
493. Matija Stivaničević 26/09/1754 ž Mato Kata 0
494. Kata Vuković 26/09/1754 ž Antun Marija 0
495. Martin Matić 10/11/1754 m Vinko Lucija 0
496. Luka Gregorović 13/11/1754 m Ivan Marta 0
497. Martin Čivić 17/11/1754 m Josip Manda 0
498. Martin Stojanović 17/11/1754 m Marko Marta 0
499. Kata Knežević 19/11/1754 ž Josip Marija 0
500. Vinko Vuković 19/11/1754 m Ivan Đurđa 0