Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 4901 - 5000 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
4901. Barbara Stojanović 15/04/1804 ž Mato Lucija Kopić 0
4902. Đuro Kedačić 16/04/1804 m Josip Kata Knežević 0
4903. Adalbert Knežević 17/04/1804 m Marijan Marija Gregorović 0
4904. Adalbert Čivić 19/04/1804 m Augustin Delfa Kopić 0
4905. Justina Stojanović 19/04/1804 ž Franjo Kata Delić 0
4906. Đurđa Mišković 21/04/1804 ž Josip Marta Vuković 0
4907. Đuro Knežević 23/04/1804 m Mijo Manda Verić 0
4908. Adalbert Stojanović 23/04/1804 m Luka Đula Gregorović 0
4909. Đurđa Vuković 23/04/1804 ž Pavo Uršula Stojanović 0
4910. Đuro Kedačić 24/04/1804 m Mato Marija Vuković 0
4911. Marko Babić 25/04/1804 m Andrija Ruža Krnić 0
4912. Marija Bačić 25/04/1804 ž Adam Manda Čivić 0
4913. Marko Verić 25/04/1804 m Franjo Sofija Katušić 0
4914. Stanko Babić 26/04/1804 m Luka Terezija Lučić 0
4915. Filip Biuklić 26/04/1804 m Ðuro Đula Stojanović 0
4916. Marija Babić 27/04/1804 ž Andrija Barbara Kedačić 0
4917. Kata Biuklić 28/04/1804 ž Mato Marija Lešić 0
4918. Jacob Knežević 28/04/1804 m Andrija Klara Verić 0
4919. Kata Vuković 29/04/1804 ž Luka Manda Stojanović 0
4920. Ana Vuković 02/05/1804 ž Jakob Uršula Katušić 0
4921. Florijan Knežević 04/05/1804 m David Kata Terzić 0
4922. Stanko Kopić 07/05/1804 m Martin Ivica Krnić 0
4923. Sofija Stojanović 07/05/1804 ž Mato Marija Lučić 0
4924. Ivan Gregorović 10/05/1804 m Andrija Barbara Babić 0
4925. Pola Vuković 13/05/1804 ž Pavo Eva Ostoić 0
4926. Sofija Katušić 15/05/1804 ž Mijo Kata Vuković 0
4927. Ivan Vuković 15/05/1804 m Ðuro Barbara Gregorović 0
4928. Antun Krnić 17/05/1804 m Marko Anka Verić 0
4929. Kata Kopić 19/05/1804 ž Ðuro Eva Lešić 0
4930. Antun Stojanović 20/05/1804 m Mato Petra Babić 0
4931. Ferdo Stojanović 28/05/1804 m Žaverije Martinka Krnić 0
4932. Terezija Katušić 30/05/1804 ž Antun Marta Babić 0
4933. Antun Milošević 02/06/1804 m Bartol Kata Rakitić 0
4934. Antun Knežević 03/06/1804 m Marko Ivica Katušić 0
4935. Stanko Vuković 07/06/1804 m Kuzma Viktorija 0
4936. Marta Kopić 08/06/1804 ž Blaž Manda Knežević 0
4937. Antun Vuković 10/06/1804 m Stanko Marija Lešić 0
4938. Margarita Kovačević 11/06/1804 ž Ðuro Aga Jarić 0
4939. Antun Gregorović 12/06/1804 m Ilija Manda Knežević 0
4940. Manda Gregorović 12/06/1804 ž Mijo Barbara Verić 0
4941. Anastazija Verić 16/06/1804 ž Andrija Đula Kopić 0
4942. Ivica Stojanović 17/06/1804 ž Blaž Ruža Vuković 0
4943. Ivan Lešić 20/06/1804 m Josip Barbara Čivić 0
4944. Đula Stojanović 20/06/1804 ž Marko Sofija Vuković 0
4945. Ivica Verić 22/06/1804 ž Stjepan Aga Stojšić 0
4946. Ivan Gregorović 24/06/1804 m Marko Viktorija Babić 0
4947. Manda Gregorović 24/06/1804 ž Pavo Marija Lešić 0
4948. Marta Gregorović 29/06/1804 ž Antun Marija Knežević 0
4949. Marija Babić 15/07/1804 ž Ðuro Lucija Kadić 0
4950. Vinko Gregorović 18/07/1804 m Marko Ivica Kopić 0
4951. Stjepan Vlaović 18/07/1804 m Marko Manda Stojanović 0
4952. Kristina Lešić 23/07/1804 ž Josip Viktorija Kedačić 0
4953. Kristina Stojanović 24/07/1804 ž Josip Marija Štivić 0
4954. Ana Babić 25/07/1804 ž Stanko Kata Stojanović 0
4955. Ignjacije Kopić 31/07/1804 m David Ana Živić 0
4956. Ignjacije Krnić 31/07/1804 m Josip Anka Kopić 0
4957. Helena Mišković 03/08/1804 ž Augustin Eva Kopić 0
4958. Klara Vlaović 03/08/1804 ž Rafael Manda Gregorović 0
4959. Lovro Bačić 04/08/1804 m Marijan Kata Kocić 0
4960. Klara Vuković 08/08/1804 ž Antun Kata Lešić 0
4961. Janja Knežević 11/08/1804 ž Josip Manda Gabrić 0
4962. Klara Šokčević 11/08/1804 ž Ðuro Marija Matić 0
4963. Roko Gregorović 14/08/1804 m Pavo Manda Kopić 0
4964. Roko Stojanović 14/08/1804 m Nikola Kata Vuković 0
4965. Kata Knežević 20/08/1804 ž Mijo Manda Kedačić 0
4966. Ruža Lubović 23/08/1804 ž Mato Terezija Šunić 0
4967. Bartol Babić 24/08/1804 m Petar Ruža August 0
4968. Bartol Vlaović 24/08/1804 m Ðuro Ana Gregorović 0
4969. Augustin Gregorović 28/08/1804 m Ivan Lucija Krnić 0
4970. Marija Vuković 28/08/1804 ž Mijo Ruža Čivić 0
4971. Mato Vuković 03/09/1804 m Antun Anka 0
4972. Rozalija Kopić 04/09/1804 ž Šimun Terezija Babić 0
4973. Šimun Vuković 04/09/1804 m Mato Terezija Lešić 0
4974. AnaStasia Knežević 10/09/1804 ž Eustazio Đula Kopić 0
4975. Brigita Stojanović 10/09/1804 ž Antun Terezija Babić 0
4976. Rozalija Vuković 18/09/1804 ž Petar Franca Stojanović 0
4977. Mijo Gregorović 19/09/1804 m Petar Veronika Matoić 0
4978. Mijo Mišković 22/09/1804 m Ivan Ivica Knežević 0
4979. Brigita Lešić 23/09/1804 ž Josip Aga Knežević 0
4980. Jozefa Stojanović 23/09/1804 ž Blaž Ana Vlaović 0
4981. Mijo Vuković 23/09/1804 m Ivan Marija Krnić 0
4982. Kuzma Babić 24/09/1804 m Pavo Marija Lešić 0
4983. Anastazija Kopić 24/09/1804 ž Martin Ruža Šokčević 0
4984. Kuzma Vuković 25/09/1804 m Marko Terezija Mišković 0
4985. Brigita Gregorović 30/09/1804 ž Ivan Marija Knežević 0
4986. Hyeronimus Ilišević 30/09/1804 m Mato Kata Čivić 0
4987. Rozalija Gregorović 02/10/1804 ž Mato Klara 0
4988. Terezija Knežević 02/10/1804 ž Raćo Manda Gregorović 0
4989. Rozalija Vuković 02/10/1804 ž Josip Ana Krnić 0
4990. Franjo Stivaničević 03/10/1804 m Josip Marija Vuković 0
4991. Luka Kedačić 05/10/1804 m David Lucija Gregorović 0
4992. Mato Bačić 08/10/1804 m Luka Terezija Drkelić 0
4993. Mijo Vuković 08/10/1804 m Martin Ana Šimić 0
4994. Luka Babić 10/10/1804 m Franjo Ana Stojanović 0
4995. Luka Kedačić 10/10/1804 m Bartol Đula Mishović 0
4996. Luka Gregorović 15/10/1804 m Ðuro Marija Vuković 0
4997. Terezija Knežević 15/10/1804 ž Ivan Marija Matasović 0
4998. Šimun Verić 15/10/1804 m Ðuro Kata Babić 0
4999. Lukra Vuković 16/10/1804 ž Blaž Marija Puzalović 0
5000. Luka Kutuzović 17/10/1804 m Ðuro Klara Krnić 0