Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 5001 - 5100 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Marija Kopić 1804. ž Vinko Aga Gregorović 0
Šimun Vuković 1804. m Joakim Lukra Kovačević 0
Šimun Gregorović 1804. m Ivan Eva Mihić 0
Pavao Kedačić 1804. m Martin Uršula Mihić 0
Šimun Ilišević 1804. m Adam Kata Stojanović 0
Ruža Kopić 1804. ž Antun Manda Bunjevac 0
Eva Mišković 1804. ž Mato Ana Vlaović 0
Jakob Štivić 1804. m Roko Lucija Stojanović 0
Marija Babić 1804. ž Pavao Kata Knežević 0
Manda Petričević 1804. ž Šimun Ana Vuković 0
Martin Vuković 1804. m Martin Manda Babić 0
Martin Vuković 1804. m Stanko Jozija Lešić 0
Kata Kutuzović 1804. ž Klement Marija 0
Andrija Kedačić 1804. m David Manda Knežević 0
Đuro Stojanović 1804. m Mato Đula Vuković 0
Josip Knežević 1804. m Lovro Aga Mihić 0
Imra Petričević 1804. m Mijo Eva Knežević 120571
Bara Knežević 1804. ž Ðuro Kata Kopić 0
Marija Kopić 1804. ž Gašpar Kata Katušić 0
Lucija Lešić 1804. ž Mato Sofija Madić 0
Lucija Gregorović 1804. ž Ilija Đula Kedačić 0
Eva Verić 1804. ž Mato Marija 0
Adam Čivić 1804. m Josip Sofija Knežević 0
Stjepan Šokčević 1804. m Adalbert Helena Katušić 0
Ilarije Milošević 1804. m Petar Kata Tomašević 0
Aga Vuković 1804. ž Martin Kata Lučić 0
Đula Verić 1805. ž Ivan Kata Jarić 0
Gašpar Vuković 1805. m Marijan Uršula Gregorović 0
Antun Verić 1805. m Ivan Sofija Jarić 0
Ilarije Kedačić 1805. m Luka Elizabeta Vlaović 0
Janja Čivić 1805. ž Ilija Kata Vuković 0
Mato Gregorović 1805. m Ðuro Kata Babić 0
Antun Lešić 1805. m Mijo Marija Gregorović 0
Ruža Kopić 1805. ž Ivan Aga Knežević 0
Valentin Kedačić 1805. m Ðuro Bara Stojanović 0
Ivan Čivić 1805. m Mato Ana Vradlić 0
Vinko Gregorović 1805. m Mato Aga Stojanović 0
Johanes Kopić 1805. m Antun Marija Mitrović 0
Marta Babić 1805. ž Martin Eva Kopić 0
Aga Vuković 1805. ž Ivan Đula Stojanović 0
Andrija Babić 1805. m Ivan Ana Kladović 0
Karlo Kopić 1805. m Augustin Helena Čivić 0
Pola Lučić 1805. ž Antun Marta Vuković 0
Ana Babić 1805. ž Ivan Đula Kutuzović 0
Mato Knežević 1805. m Marko Kata Mišković 0
Lazar Milošević 1805. m Lovro Marija Mišković 0
Roko Čivić 1805. m Ðuro Marija 0
Đula Lešić 1805. ž Adalbert Marija Babić 0
Jozija Vuković 1805. ž Marijan Manda Stojanović 0
Mato Vuković 1805. m Marijan Manda Stojanović 0
Sofija Gregorović 1805. ž Marijan Bara Čivić 0
Mato Knežević 1805. m Antun Đula Stojanović 0
Mato Stojanović 1805. m Marko Ana Knežević 0
Franca Katušić 1805. ž Ivan Ivica Knežević 0
Ruža Verić 1805. ž Ðuro Franca Knežević 0
Mato Krnić 1805. m Jo?? Bara Stojanović 0
Mato Verić 1805. m Marko Marija Mihić 0
Vinko Stojanović 1805. m Pavao Aga Filaković 0
Anastazija Gregorović 1805. ž Filip Ivica Knežević 0
Đuro Knežević 1805. m Mijo Kata Stivaničević 0
Kazimir Vlaović 1805. m Mato Viktorija Stojanović 0
Franca Babić 1805. ž Pavao Ivica Vuković 0
Franca Gregorović 1805. ž Antun Jozija Šokčević 0
Đuro Vuković 1805. m Marko Bara Stojanović 0
Manda Gregorović 1805. ž Antun Kata Verić 0
Josip Stivaničević 1805. m Mato Ana Gregorović 0
Bara Vuković 1805. ž Marko Anka Stivaničević 0
Đula Gregorović 1805. ž Ivan Ana Turson 0
Jozija Babić 1805. ž Josip Marija Vuković 0
Bara Gregorović 1805. ž Luka Manda Vuković 0
Manda Čivić 1805. ž Ivan Kristina Babić 0
Đula Delić 1805. ž Ladislav Jozija Stojanović 0
Đuro Kopić 1805. m Andrija Ruža Knežević 0
Kata Martinić 1805. ž Ivan Marija Vuković 0
Ivan Vuković 1805. m Martin Kata Lučić 0
Terezija Babić 1805. ž IvanPetar Marija Verić 0
Đuro Krnić 1805. m Jakob Matijka Ilišević 0
Ivan Šokčević 1805. m Šimun Đula Katušić 0
Đurđa Vuković 1805. ž Marijan Kata Milošević 0
Kata Kotorac 1805. ž Ilija Ivica Ðaković 0
Marko Vuković 1805. m Ðuro Marija Kopić 0
Sofija Vuković 1805. ž Antun Anka Gregorović 0
Jakob Kopić 1805. m Pavao Jozija Lešić 0
Marija Knežević 1805. ž Ilija Anka Ðaković 0
Ana Lešić 1805. ž Bartol Kata Lešić 0
Lucija Čivić 1805. ž Luka Marija Vuković 0
Ivica Đaković 1805. ž Franjo Viktorija 0
Ivica Petričević 1805. ž Tomo Sofija Krnić 0
Toma Vuković 1805. m Blaž Aga Stojanović 0
Manda Verić 1805. ž Ivan Ruža Knežević 0
Marta Kopić 1805. ž Antun Bara Babić 0
Marija Milošević 1805. ž Vinko Manda Domaćinović 0
Manda Babić 1805. ž Marijan Anka Gregorović 0
Ivica Biuklić 1805. ž Tomo Marija Babić 0
Ruža Knežević 1805. ž Mato Kata Petarčevićc 0
Petar Lešić 1805. m Josip Kata Bačić 0
Antun Kedačić 1805. m Božo Marija Babić 0
Antun Knežević 1805. m Adam Matijka Mišković 0
Manda Krnić 1805. ž Lazar Delfa Ðaković 0
Antun Stivaničević 1805. m Antun Ruža Kopić 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge