Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1900. (neslužbeno)
prikazano 5001 - 5100 od 17340


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
5001. Nikola Matić 17/10/1804 m Marko Kata Gregorović 0
5002. Đula Čivić 18/10/1804 ž Antun Uršula Mihić 0
5003. Marija Kopić 20/10/1804 ž Vinko Aga Gregorović 0
5004. Šimun Vuković 24/10/1804 m Joakim Lukra Kovačević 0
5005. Šimun Gregorović 26/10/1804 m Ivan Eva Mihić 0
5006. Pavao Kedačić 26/10/1804 m Martin Uršula Mihić 0
5007. Šimun Ilišević 28/10/1804 m Adam Kata Stojanović 0
5008. Rozalija Kopić 29/10/1804 ž Antun Manda Bunjevac 0
5009. Eva Mišković 30/10/1804 ž Mato Ana Vlaović 0
5010. Jakob Štivić 01/11/1804 m Roko Lucija Stojanović 0
5011. Marija Babić 08/11/1804 ž Pavo Kata Knežević 0
5012. Manda Petričević 11/11/1804 ž Šimun Ana Vuković 0
5013. Martin Vuković 11/11/1804 m Martin Manda Babić 0
5014. Martin Vuković 11/11/1804 m Stanko Jozefa Lešić 0
5015. Kata Kutuzović 13/11/1804 ž Klement Marija 0
5016. Andrija Kedačić 17/11/1804 m David Manda Knežević 0
5017. Đuro Stojanović 17/11/1804 m Mato Đula Vuković 0
5018. Josip Knežević 18/11/1804 m Lovro Aga Mihić 0
5019. Mirko Petričević 18/11/1804 m Mijo Eva Knežević 571
5020. Barbara Knežević 03/12/1804 ž Ðuro Kata Kopić 0
5021. Marija Kopić 07/12/1804 ž Gašpar Kata Katušić 0
5022. Lucija Lešić 11/12/1804 ž Mato Sofija Madić 0
5023. Lucija Gregorović 13/12/1804 ž Ilija Đula Kedačić 0
5024. Eva Verić 20/12/1804 ž Mato Marija 0
5025. Adam Čivić 24/12/1804 m Josip Sofija Knežević 0
5026. Stjepan Šokčević 25/12/1804 m Adalbert Helena Katušić 0
5027. Ilarije Milošević 26/12/1804 m Petar Kata Tomašević 0
5028. Aga Vuković 31/12/1804 ž Martin Kata Lučić 0
5029. Đula Verić 01/01/1805 ž Ivan Kata Jarić 0
5030. Gašpar Vuković 05/01/1805 m Marijan Uršula Gregorović 0
5031. Antun Verić 13/01/1805 m Ivan Sofija Jarić 0
5032. Ilarije Kedačić 14/01/1805 m Luka Elisabeta Vlaović 0
5033. Janja Čivić 15/01/1805 ž Ilija Kata Vuković 0
5034. Mato Gregorović 18/01/1805 m Ðuro Kata Babić 0
5035. Antun Lešić 19/01/1805 m Mijo Marija Gregorović 0
5036. Rozalija Kopić 20/01/1805 ž Ivan Aga Knežević 0
5037. Valentin Kedačić 22/01/1805 m Ðuro Barbara Stojanović 0
5038. Ivan Čivić 23/01/1805 m Mato Ana Vradlić 0
5039. Vinko Gregorović 23/01/1805 m Mato Aga Stojanović 0
5040. Johanes Kopić 25/01/1805 m Antun Marija Mitrović 0
5041. Marta Balbić 29/01/1805 ž Martin Eva Kopić 0
5042. Aga Vuković 03/02/1805 ž Ivan Đula Stojanović 0
5043. Andrija Babić 05/02/1805 m Ivan Ana Kladović 0
5044. Karlo Kopić 06/02/1805 m Augustin Helena Čivić 0
5045. Pola Lučić 06/02/1805 ž Antun Marta Vuković 0
5046. Ana Babić 07/02/1805 ž Ivan Đula Kutuzović 0
5047. Mato Knežević 08/02/1805 m Marko Kata Mišković 0
5048. Lazar Milošević 13/02/1805 m Lovro Marija Mišković 0
5049. Roko Čivić 15/02/1805 m Ðuro Marija 0
5050. Đula Lešić 15/02/1805 ž Albert Marija Babić 0
5051. Jozefa Vuković 15/02/1805 ž Marijan Manda Stojanović 0
5052. Mato Vuković 15/02/1805 m Marijan Manda Stojanović 0
5053. Sofija Gregorović 16/02/1805 ž Marijan Barbara Čivić 0
5054. Mato Knežević 18/02/1805 m Antun Đula Stojanović 0
5055. Mato Stojanović 20/02/1805 m Marko Ana Knežević 0
5056. Franca Katušić 22/02/1805 ž Ivan Ivica Knežević 0
5057. Ruža Verić 22/02/1805 ž Ðuro Franca Knežević 0
5058. Mato Krnić 24/02/1805 m Jo?? Barbara Stojanović 0
5059. Mato Verić 24/02/1805 m Marko Marija Mihić 0
5060. Vinko Stojanović 28/02/1805 m Pavao Aga Filaković 0
5061. Anastazija Gregorović 01/03/1805 ž Filip Ivica Knežević 0
5062. Đuro Knežević 01/03/1805 m Mijo Kata Stivaničević 0
5063. Kazimir Vlaović 04/03/1805 m Mato Viktorija Stojanović 0
5064. Franca Babić 09/03/1805 ž Pavo Ivica Vuković 0
5065. Franca Gregorović 09/03/1805 ž Antun Jozefa Šokčević 0
5066. Đuro Vuković 10/03/1805 m Marko Barbara Stojanović 0
5067. Manda Gregorović 20/03/1805 ž Antun Kata Verić 0
5068. Josip Stivaničević 20/03/1805 m Mato Ana Gregorović 0
5069. Barbara Vuković 23/03/1805 ž Marko Anka Stivaničević 0
5070. Đula Gregorović 27/03/1805 ž Ivan Ana Turson 0
5071. Jozefa Babić 31/03/1805 ž Josip Marija Vuković 0
5072. Barbara Gregorović 31/03/1805 ž Luka Manda Vuković 0
5073. Manda Čivić 01/04/1805 ž Ivan Kristina Babić 0
5074. Đula Delić 01/04/1805 ž Ladislav Jozefa Stojanović 0
5075. Đuro Kopić 04/04/1805 m Andrija Ruža Knežević 0
5076. Kata Martinić 04/04/1805 ž Ivan Marija Vuković 0
5077. Ivan Vuković 06/04/1805 m Martin Kata Lučić 0
5078. Terezija Babić 08/04/1805 ž IvanPetar Marija Verić 0
5079. Đuro Krnić 12/04/1805 m Jakob Matija Ilišević 0
5080. Ivan Šokčević 12/04/1805 m Šimun Đula Katušić 0
5081. Đurđa Vuković 14/04/1805 ž Marijan Kata Milošević 0
5082. Kata Kotorac 18/04/1805 ž Ilija Ivica Ðaković 0
5083. Marko Vuković 24/04/1805 m Ðuro Marija Kopić 0
5084. Sofija Vuković 25/04/1805 ž Antun Anka Gregorović 0
5085. Jakob Kopić 30/04/1805 m Pavo Jozefa Lešić 0
5086. Marija Knežević 02/05/1805 ž Ilija Anka Ðaković 0
5087. Ana Lešić 13/05/1805 ž Bartol Kata Lešić 0
5088. Lucija Čivić 17/05/1805 ž Luka Marija Vuković 0
5089. Ivica Đaković 18/05/1805 ž Franjo Viktorija 0
5090. Ivica Petričević 18/05/1805 ž Toma Sofija Krnić 0
5091. Toma Vuković 20/05/1805 m Blaž Aga Stojanović 0
5092. Manda Verić 23/05/1805 ž Ivan Ruža Knežević 0
5093. Marta Kopić 26/05/1805 ž Antun Barbara Babić 0
5094. Marija Milošević 27/05/1805 ž Vinko Manda Domaćinović 0
5095. Manda Babić 28/05/1805 ž Marijan Anka Gregorović 0
5096. Ivica Biuklić 29/05/1805 ž Toma Marija Babić 0
5097. Rozalija Knežević 01/06/1805 ž Mato Kata Petarčevićc 0
5098. Petar Lešić 05/06/1805 m Josip Kata Bačić 0
5099. Antun Kedačić 09/06/1805 m Božo Marija Babić 0
5100. Antun Knežević 10/06/1805 m Adam Matija Mišković 0