Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 5001 - 5100 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
5001. Marija Kopić 20/10/1804 ž Vinko Aga Gregorović 0
5002. Šimun Vuković 24/10/1804 m Joakim Lukra Kovačević 0
5003. Šimun Gregorović 26/10/1804 m Ivan Eva Mihić 0
5004. Pavao Kedačić 26/10/1804 m Martin Uršula Mihić 0
5005. Šimun Ilišević 28/10/1804 m Adam Kata Stojanović 0
5006. Ruža Kopić 29/10/1804 ž Antun Manda Bunjevac 0
5007. Eva Mišković 30/10/1804 ž Mato Ana Vlaović 0
5008. Jakob Štivić 01/11/1804 m Roko Lucija Stojanović 0
5009. Marija Babić 08/11/1804 ž Pavao Kata Knežević 0
5010. Manda Petričević 11/11/1804 ž Šimun Ana Vuković 0
5011. Martin Vuković 11/11/1804 m Martin Manda Babić 0
5012. Martin Vuković 11/11/1804 m Stanko Jozija Lešić 0
5013. Kata Kutuzović 13/11/1804 ž Klement Marija 0
5014. Andrija Kedačić 17/11/1804 m David Manda Knežević 0
5015. Đuro Stojanović 17/11/1804 m Mato Đula Vuković 0
5016. Josip Knežević 18/11/1804 m Lovro Aga Mihić 0
5017. Mirko Petričević 18/11/1804 m Mijo Eva Knežević 571
5018. Bara Knežević 03/12/1804 ž Ðuro Kata Kopić 0
5019. Marija Kopić 07/12/1804 ž Gašpar Kata Katušić 0
5020. Lucija Lešić 11/12/1804 ž Mato Sofija Madić 0
5021. Lucija Gregorović 13/12/1804 ž Ilija Đula Kedačić 0
5022. Eva Verić 20/12/1804 ž Mato Marija 0
5023. Adam Čivić 24/12/1804 m Josip Sofija Knežević 0
5024. Stjepan Šokčević 25/12/1804 m Adalbert Helena Katušić 0
5025. Ilarije Milošević 26/12/1804 m Petar Kata Tomašević 0
5026. Aga Vuković 31/12/1804 ž Martin Kata Lučić 0
5027. Đula Verić 01/01/1805 ž Ivan Kata Jarić 0
5028. Gašpar Vuković 05/01/1805 m Marijan Uršula Gregorović 0
5029. Antun Verić 13/01/1805 m Ivan Sofija Jarić 0
5030. Ilarije Kedačić 14/01/1805 m Luka Elizabeta Vlaović 0
5031. Janja Čivić 15/01/1805 ž Ilija Kata Vuković 0
5032. Mato Gregorović 18/01/1805 m Ðuro Kata Babić 0
5033. Antun Lešić 19/01/1805 m Mijo Marija Gregorović 0
5034. Ruža Kopić 20/01/1805 ž Ivan Aga Knežević 0
5035. Valentin Kedačić 22/01/1805 m Ðuro Bara Stojanović 0
5036. Ivan Čivić 23/01/1805 m Mato Ana Vradlić 0
5037. Vinko Gregorović 23/01/1805 m Mato Aga Stojanović 0
5038. Johanes Kopić 25/01/1805 m Antun Marija Mitrović 0
5039. Marta Babić 29/01/1805 ž Martin Eva Kopić 0
5040. Aga Vuković 03/02/1805 ž Ivan Đula Stojanović 0
5041. Andrija Babić 05/02/1805 m Ivan Ana Kladović 0
5042. Karlo Kopić 06/02/1805 m Augustin Helena Čivić 0
5043. Pola Lučić 06/02/1805 ž Antun Marta Vuković 0
5044. Ana Babić 07/02/1805 ž Ivan Đula Kutuzović 0
5045. Mato Knežević 08/02/1805 m Marko Kata Mišković 0
5046. Lazar Milošević 13/02/1805 m Lovro Marija Mišković 0
5047. Roko Čivić 15/02/1805 m Ðuro Marija 0
5048. Đula Lešić 15/02/1805 ž Adalbert Marija Babić 0
5049. Jozija Vuković 15/02/1805 ž Marijan Manda Stojanović 0
5050. Mato Vuković 15/02/1805 m Marijan Manda Stojanović 0
5051. Sofija Gregorović 16/02/1805 ž Marijan Bara Čivić 0
5052. Mato Knežević 18/02/1805 m Antun Đula Stojanović 0
5053. Mato Stojanović 20/02/1805 m Marko Ana Knežević 0
5054. Franca Katušić 22/02/1805 ž Ivan Ivica Knežević 0
5055. Ruža Verić 22/02/1805 ž Ðuro Franca Knežević 0
5056. Mato Krnić 24/02/1805 m Jo?? Bara Stojanović 0
5057. Mato Verić 24/02/1805 m Marko Marija Mihić 0
5058. Vinko Stojanović 28/02/1805 m Pavao Aga Filaković 0
5059. Anastazija Gregorović 01/03/1805 ž Filip Ivica Knežević 0
5060. Đuro Knežević 01/03/1805 m Mijo Kata Stivaničević 0
5061. Kazimir Vlaović 04/03/1805 m Mato Viktorija Stojanović 0
5062. Franca Babić 09/03/1805 ž Pavao Ivica Vuković 0
5063. Franca Gregorović 09/03/1805 ž Antun Jozija Šokčević 0
5064. Đuro Vuković 10/03/1805 m Marko Bara Stojanović 0
5065. Manda Gregorović 20/03/1805 ž Antun Kata Verić 0
5066. Josip Stivaničević 20/03/1805 m Mato Ana Gregorović 0
5067. Bara Vuković 23/03/1805 ž Marko Anka Stivaničević 0
5068. Đula Gregorović 27/03/1805 ž Ivan Ana Turson 0
5069. Jozija Babić 31/03/1805 ž Josip Marija Vuković 0
5070. Bara Gregorović 31/03/1805 ž Luka Manda Vuković 0
5071. Manda Čivić 01/04/1805 ž Ivan Kristina Babić 0
5072. Đula Delić 01/04/1805 ž Ladislav Jozija Stojanović 0
5073. Đuro Kopić 04/04/1805 m Andrija Ruža Knežević 0
5074. Kata Martinić 04/04/1805 ž Ivan Marija Vuković 0
5075. Ivan Vuković 06/04/1805 m Martin Kata Lučić 0
5076. Terezija Babić 08/04/1805 ž IvanPetar Marija Verić 0
5077. Đuro Krnić 12/04/1805 m Jakob Matijka Ilišević 0
5078. Ivan Šokčević 12/04/1805 m Šimun Đula Katušić 0
5079. Đurđa Vuković 14/04/1805 ž Marijan Kata Milošević 0
5080. Kata Kotorac 18/04/1805 ž Ilija Ivica Ðaković 0
5081. Marko Vuković 24/04/1805 m Ðuro Marija Kopić 0
5082. Sofija Vuković 25/04/1805 ž Antun Anka Gregorović 0
5083. Jakob Kopić 30/04/1805 m Pavao Jozija Lešić 0
5084. Marija Knežević 02/05/1805 ž Ilija Anka Ðaković 0
5085. Ana Lešić 13/05/1805 ž Bartol Kata Lešić 0
5086. Lucija Čivić 17/05/1805 ž Luka Marija Vuković 0
5087. Ivica Đaković 18/05/1805 ž Franjo Viktorija 0
5088. Ivica Petričević 18/05/1805 ž Tomo Sofija Krnić 0
5089. Toma Vuković 20/05/1805 m Blaž Aga Stojanović 0
5090. Manda Verić 23/05/1805 ž Ivan Ruža Knežević 0
5091. Marta Kopić 26/05/1805 ž Antun Bara Babić 0
5092. Marija Milošević 27/05/1805 ž Vinko Manda Domaćinović 0
5093. Manda Babić 28/05/1805 ž Marijan Anka Gregorović 0
5094. Ivica Biuklić 29/05/1805 ž Tomo Marija Babić 0
5095. Ruža Knežević 01/06/1805 ž Mato Kata Petarčevićc 0
5096. Petar Lešić 05/06/1805 m Josip Kata Bačić 0
5097. Antun Kedačić 09/06/1805 m Božo Marija Babić 0
5098. Antun Knežević 10/06/1805 m Adam Matijka Mišković 0
5099. Manda Krnić 10/06/1805 ž Lazar Delfa Ðaković 0
5100. Antun Stivaničević 10/06/1805 m Antun Ruža Kopić 0