Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 5101 - 5200 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
5101. Manda Krnić 10/06/1805 ž Lazar Delfa Ðaković 0
5102. Antun Stivaničević 10/06/1805 m Antun Ruža Kopić 0
5103. Marija Katušić 13/06/1805 ž Mato Barbara Čivić 0
5104. Živko Knežević 13/06/1805 m Karlo Kata Kedačić 0
5105. Ferdo Terzić 13/06/1805 m Antun Sofija Kopić 0
5106. Aga Stojanović 15/06/1805 ž Toma Marija Živković 0
5107. Rozalija Đaković 16/06/1805 ž Karlo Anka Kopić 0
5108. Ivan Đaković 17/06/1805 m Ðuro Aga Kopić 0
5109. Ivan Knežević 18/06/1805 m Toma Oliva Verić 0
5110. Petar Čivić 22/06/1805 m Ðuro Ruža Stojanović 0
5111. Petra Matić 22/06/1805 ž Mato Anka Kopić 0
5112. Ivan Matić 22/06/1805 m Adam Kata Vuković 0
5113. Petra Vuković 22/06/1805 ž Ivan Anka Stojanović 0
5114. Antun Katušić 28/06/1805 m Antun Aga Knežević 0
5115. Petra Katušić 28/06/1805 ž Antun Aga Knežević 0
5116. Petar Vuković 28/06/1805 m Lazar Marta Stojanović 0
5117. Petar Lešić 30/06/1805 m Ignjacije Ana Stojanović 0
5118. Pavao Stojanović 30/06/1805 m Vinko Ana Krnić 0
5119. Janja Verić 30/06/1805 ž Šimun Ana Marković 0
5120. Manda Knežević 03/07/1805 ž Jakob Marija Kopić 0
5121. Mato Gregorović 04/07/1805 m Lazar Terezija Kopić 0
5122. Manda Stojšić 06/07/1805 ž Mijo Helena Lučić 0
5123. Ana Katušić 07/07/1805 ž Emanuel Sofija Stojanović 0
5124. Kata Kopić 09/07/1805 ž Martin Marija Knežević 0
5125. Manda Lešić 10/07/1805 ž Roko Đula Vuković 0
5126. Petar Stivaničević 11/07/1805 m Ilija Ana Verić 0
5127. Manda Verić 11/07/1805 ž Aleksa Kata Lešić 0
5128. Anastazija Verić 12/07/1805 ž Petar Klara Čivić 0
5129. Sofija Milošević 14/07/1805 ž Ivan Manda Mišković 0
5130. Franciska Kopp 15/07/1805 ž Jakob Terezija Missnubugern 0
5131. Ilija Babić 17/07/1805 m Ivan Monika Kedačić 0
5132. Janja Kopić 17/07/1805 ž Mijo Ana Lešić 0
5133. Marko Babić 19/07/1805 m Petar Eva Čivić 0
5134. Manda Vuković 19/07/1805 ž Pavo Uršula Stojanović 0
5135. Ilija Thily 20/07/1805 m Mato Marija Stojanović 0
5136. Jakob Babić 21/07/1805 m Šimun Marta Stivaničević 0
5137. Franjo Stivaničević 28/07/1805 m Mato Viktorija Gregorović 0
5138. Ignjacije Babić 02/08/1805 m Marijan Aga Kopić 0
5139. Lovro Stojšić 02/08/1805 m Adam Pavka Štivić 0
5140. Roko Stivaničević 03/08/1805 m Ivan Ruža Verić 0
5141. Anastazija Vuković 06/08/1805 ž Bartol Pavka Mišković 0
5142. Lovro Kopić 08/08/1805 m Ðuro Marija Kedačić 0
5143. Lovro Gregorović 10/08/1805 m Luka Terezija Đaković 0
5144. Lovro Stojanović 10/08/1805 m Antun Uršula Janković 0
5145. Klara Vuković 12/08/1805 ž Vinko Ruža Komesarović 0
5146. Roko Kopić 13/08/1805 m Šimun Barbara Knežević 0
5147. Jozefa Stojanović 13/08/1805 ž Mirko Klara Živić 0
5148. Marija Gregorović 17/08/1805 ž Marko Ivica Kopić 0
5149. Ivan Lešić 18/08/1805 m Šimun Aga Stojanović 0
5150. Stjepan Stivaničević 19/08/1805 m Marko Pola Babić 0
5151. Ana Babić 22/08/1805 ž Ðuro Manda Kovačević 0
5152. Augustin Lešić 30/08/1805 m Roko Anka Vuković 0
5153. Stjepan Knežević 01/09/1805 m Antun Manda Verić 0
5154. Ivan Babić 03/09/1805 m Luka Eva Mihić 0
5155. Franca Gregorović 03/09/1805 ž Stanko Ruža Verić 0
5156. Terezija Knežević 06/09/1805 ž Šimun Liza Kobašević 0
5157. Marija Babić 08/09/1805 ž Toma Marta Milošević 0
5158. Šimun Gregorović 08/09/1805 m Martin Marta Lešić 0
5159. Margarita Stojanović 08/09/1805 ž Josip Uršula Kadić 0
5160. Martin Katušić 09/09/1805 m Šimun Jozefa Stojanović 0
5161. Marija Verić 11/09/1805 ž Antun Petra Lešić 0
5162. Franjo Vuković 11/09/1805 m Luka Manda Stojanović 0
5163. Šimun Katušić 12/09/1805 m Antun Ruža Matic 0
5164. Terezija Stojanović 12/09/1805 ž Marko Kata Kopić 0
5165. Mijo Čivić 13/09/1805 m Ivan Manda Martinović 0
5166. Mijo Babić 16/09/1805 m Marijan Delfa Knežević 0
5167. Mato Vuković 16/09/1805 m Jakob Eva Knežević 0
5168. Mato Milošević 18/09/1805 m Franjo Terezija Marković 0
5169. Josip Petričević 18/09/1805 m Martin Manda Lešić 0
5170. Kuzma Kopić 19/09/1805 m Blaž Ana Stojanović 0
5171. Mato Krnić 19/09/1805 m Antun Ruža Mihić 0
5172. Terezija Babić 23/09/1805 ž Mijo Jozefa Stojanović 0
5173. Rozalija Kopić 23/09/1805 ž Ðuro Ana Katušić 0
5174. Terezija Stojanović 25/09/1805 ž Mijo Aga Vuković 0
5175. Kuzma Stojanović 27/09/1805 m Ivan Viktorija Vuković 0
5176. Janja Verić 27/09/1805 ž Andrija Kata Knežević 0
5177. Franca Vuković 28/09/1805 ž Bartol Manda 0
5178. Jozefa Kovačević 01/10/1805 ž Antun Lucija Čobić 0
5179. Janja Kotorac 03/10/1805 ž Mato Franca Stojanović 0
5180. Sofija Kopić 04/10/1805 ž Marijan Đula Mihajlović 0
5181. Franca Stojanović 04/10/1805 ž Ignjacije Marija Petričević 0
5182. Brigita Stojanović 06/10/1805 ž Franjo Kata Delić 0
5183. Mijo Kopić 08/10/1805 m Pavo Ruža Babić 0
5184. Luka Stojanović 08/10/1805 m Marko Sofija Vuković 0
5185. Luka Knežević 11/10/1805 m Ilarije Marija Stojanović 0
5186. Fema Vuković 11/10/1805 ž Marko Jozefa Stojanović 0
5187. Terezija Lešić 12/10/1805 ž Anðelko Ana Gregorović 0
5188. Ana Verić 18/10/1805 ž Ivan Marta Gregorović 0
5189. Sofija Kovačević 20/10/1805 ž Ðuro Janja Jarić 0
5190. Anastazija Stojanović 20/10/1805 ž Ðuro Barbara Krnić 0
5191. Ivan Stojanović 22/10/1805 m Stjepan Marija Živković 0
5192. Uršula Stojanović 24/10/1805 ž Martin Marija 0
5193. Judita Gregorović 27/10/1805 ž Ivan Marija Knežević 0
5194. Šimun Matić 27/10/1805 m Božo Palćeria Gregorović 0
5195. Marija Gregorović 28/10/1805 ž Ivan Lucija Krnić 0
5196. Marija Gregorović 31/10/1805 ž Jakob Petra Stojanović 0
5197. Karlo Krnić 31/10/1805 m Bartol Manda Vuković 0
5198. Mirko Stojanović 03/11/1805 m Mijo Ruža Kopić 0
5199. Kata Đaković 04/11/1805 ž Ðuro Marija Kopić 0
5200. Sofija Kedačić 04/11/1805 ž Toma Marija Stojanović 0