Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 5201 - 5300 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
5201. Marta Štivić 05/11/1805 ž Antun Kata Živić 0
5202. Mirko Stojanović 05/11/1805 m Šimun Jozefa Kernešević 0
5203. Klara Čivić 07/11/1805 ž Augustin Delfa Kopić 0
5204. Lucija Petričević 11/11/1805 ž Mato Barbara Kopić 0
5205. Martin Stojanović 11/11/1805 m Pavo Sofija Štivić 0
5206. Toma Bačić 13/11/1805 m Adam Manda Čivić 0
5207. Lazar Petričević 13/11/1805 m Kuzma Franca Kopić 0
5208. Toma Gregorović 15/11/1805 m Ivan Ivica Vuković 0
5209. Eva Katušić 16/11/1805 ž Ivan Manda Gregorović 0
5210. Eva Lešić 17/11/1805 ž Kuzma Terezija Kedačić 0
5211. Toma Lešić 17/11/1805 m Mato Ana Stojanović 0
5212. Andrija Stojanović 17/11/1805 m David Sofija Vuković 0
5213. Andrija Stivaničević 19/11/1805 m Šimun Marija Kopić 0
5214. Kata Vuković 19/11/1805 ž Andrija Marta Stojanović 0
5215. Andrija Stivaničević 23/11/1805 m Ilija Delfa Katušić 0
5216. Andrija Čivić 27/11/1805 m Marko Kata Vuković 0
5217. Janja Vuković 29/11/1805 ž Vinko Đula Matic 0
5218. Eva Biuklić 19/12/1805 ž Antun Aga Verić 0
5219. Toma Verić 19/12/1805 m Ivan Marija Knežević 0
5220. Adam Babić 22/12/1805 m Marijan Oliva Čivić 0
5221. Pola Katušić 23/12/1805 ž Živko Eva Knežević 0
5222. Adam Vuković 23/12/1805 m Stanko Ruža Konkordt 0
5223. Ana Kopić 01/01/1806 ž Bartol Kristina Lešić 0
5224. Barbara Stojanović 01/01/1806 ž Nikola Kata Vuković 0
5225. Janja Knežević 03/01/1806 ž Josip Ana Babić 0
5226. Gašpar Stojanović 05/01/1806 m Mijo Ruža Vuković 0
5227. Dominik Petričević 06/01/1806 m Blaž Sofija Stojanović 0
5228. Vinko Gregorović 07/01/1806 m Kuzma Barbara Stojanović 0
5229. Janja Knežević 07/01/1806 ž Mijo Marija Verić 0
5230. Andrija Kopić 08/01/1806 m Roko Delfa Šokčević 0
5231. Pavao Gregorović 14/01/1806 m Marijan Marija Lešić 0
5232. Antun Terzić 16/01/1806 m Andrija Marija Katušić 0
5233. Janja Štivić 21/01/1806 ž Martin Sofija Stojanović 0
5234. Stanko Petričević 26/01/1806 m Kazimir Justina Kadić 119 Nedini
5235. Martina Gregorović 27/01/1806 ž Lazar Klara Katušić 0
5236. Marta Stivaničević 27/01/1806 ž Mijo Đula Kedačić 0
5237. Marija Vuković 30/01/1806 ž Marko Liza Gregorović 0
5238. Marija Katušić 01/02/1806 ž Marko Ruža Gregorović 0
5239. Marija Vlaović 03/02/1806 ž Martin Terezija Vuković 0
5240. Aga Čivić 04/02/1806 ž Adam Kata Paradžiković 0
5241. Mato Babić 05/02/1806 m Ivan Terezija Projanović 0
5242. Mato Stojanović 06/02/1806 m Ilija Manda Jarić 0
5243. Valentin Kopić 08/02/1806 m Nikola Marta Gregorović 0
5244. Kola Čivić 10/02/1806 ž Adam Eva Lešić 0
5245. Valentin Čivić 11/02/1806 m Ignjacije Barbara Terzić 0
5246. Martina Vuković 11/02/1806 ž Kuzma Viktorija 0
5247. Fema Vuković 12/02/1806 n Jakob Uršula Katušić 0
5248. Mato Vuković 15/02/1806 m Ivan Manda Verić 0
5249. Janja Petričević 16/02/1806 ž Luka Anka Knežević 0
5250. Franca Knežević 17/02/1806 ž Ðuro Manda Kopić 0
5251. Žaverije Knežević 17/02/1806 m Ðuro Manda Kopić 0
5252. Franca Kopić 17/02/1806 ž Šimun Terezija Babić 0
5253. Matija Biuklić 18/02/1806 ž Andrija Kata Katušić 0
5254. Marija Vuković 18/02/1806 ž Ðuro Kata Vlaović 0
5255. Marija Milošević 20/02/1806 ž Bartol Kata Rakitić 0
5256. Mato Verić 21/02/1806 m Ðuro Ana Vlaović 0
5257. Franjo Petričević 22/02/1806 m Gabra Đula Babić 0
5258. Mato Kedačić 23/02/1806 m David Manda Knežević 0
5259. Matija Knežević 23/02/1806 ž Mato Uršula Verić 0
5260. Mato Vuković 23/02/1806 m Vinko Liza Vincetić 0
5261. Toma Vuković 28/02/1806 m Martin Klara Varzić 0
5262. Šimun Ilišević 02/03/1806 m Josip Kata Stojanović 0
5263. Veronika Biuklić 03/03/1806 ž Marko Slava Matic 0
5264. Franca Štivić 03/03/1806 ž Roko Lucija Stojanović 0
5265. Kazimir Matijašević 04/03/1806 m Antun Terezija Vuković 0
5266. Manda Babić 06/03/1806 ž Petar Ruža Vuković 0
5267. Đuro Kopić 09/03/1806 m Adalbert Ana Rakitić 0
5268. Rozalija Petričević 12/03/1806 ž Andrija Marija Babić 0
5269. Đuro Vuković 12/03/1806 m Martin Slava Knežević 0
5270. Josip Babić 17/03/1806 m Ilarije Marija Kedačić 0
5271. Ivan Čivić 17/03/1806 m Marijan Kata Janković 0
5272. Jozefa Knežević 17/03/1806 ž Antun Matija Stivaničević 0
5273. Josip Knežević 19/03/1806 m Marko Uršula Lešić 0
5274. Ivan Milošević 20/03/1806 m Nikola Manda Kolarević 0
5275. Đula Katušić 23/03/1806 ž Ignjacije Jozefa Verić 0
5276. Barbara Stivaničević 26/03/1806 ž Stanko Liza Gregorović 0
5277. Gabra Lučić 30/03/1806 m Antun Marta Vuković 0
5278. Adalbert Vuković 31/03/1806 m Mato Terezija Lešić 0
5279. Ana Knežević 01/04/1806 ž Marijan Marija Kopić 0
5280. Luka Vuković 01/04/1806 m Antun Kata Lešić 0
5281. Martin Katušić 02/04/1806 m Antun Marta Babić 0
5282. Marko Kopić 02/04/1806 m Mato Eva Stojanović 0
5283. Josip Knežević 04/04/1806 m Josip Barbara Verić 0
5284. Ana Kopić 04/04/1806 ž Šimun Sofija Kovačević 0
5285. Đuro Lešić 06/04/1806 m Josip Viktorija Kedačić 0
5286. Đula Čobić 07/04/1806 ž Ivan Kata Lešić 0
5287. Manda Verić 12/04/1806 ž Stjepan Aga Stojšić 0
5288. Eva Babić 13/04/1806 ž Andrija Barbara Kedačić 0
5289. Pola Delić 13/04/1806 ž Ladislav Jozefa Stojanović 0
5290. Martina Stojanović 13/04/1806 ž Antun Terezija Babić 0
5291. Marko Stojanović 15/04/1806 m Lovro Marija Lešić 0
5292. Marko Knežević 22/04/1806 m Ivan Viktorija Mišković 0
5293. Đula Kopić 22/04/1806 ž Andrija Barbara Stojanović 0
5294. Manda Stojanović 22/04/1806 ž Josip Regina Čivić 0
5295. Marko Babić 23/04/1806 m Ðuro Lucija Kadić 0
5296. Manda Babić 25/04/1806 ž Ivan Đula Kutuzović 0
5297. Jakob Čivić 26/04/1806 m Bartol Aga Kedačić 0
5298. Ana Kopić 02/05/1806 ž David Ana Čivić 0
5299. Ferdo Vuković 03/05/1806 m Jakob Kata Čobić 0
5300. Andrija Knežević 07/05/1806 m Josip Manda Gabrić 0