Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 5301 - 5400 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
5301. Ivan Milošević 07/05/1806 m Izidor Janja Šunić 0
5302. Mijo Čivić 08/05/1806 m Ðuro Marija Knežević 0
5303. Janja Stojanović 08/05/1806 ž Blaž Ruža Vuković 0
5304. Petar Babić 09/05/1806 m Antun Petra Verić 0
5305. Stjepan Štivić 09/05/1806 m Antun Kata Kolarić 0
5306. Marko Kopić 10/05/1806 m Ðuro Marija Knežević 0
5307. Ivan Vuković 13/05/1806 m Toma Barbara Kopić 0
5308. Adam Čivić 18/05/1806 m Mato Đula Krnić 0
5309. Lazar Vuković 19/05/1806 m Vinko Marija Ilišević 0
5310. Monika Stojanović 20/05/1806 ž Mato Lucija Kopić 0
5311. Ivan Babić 21/05/1806 m Stanko Kata Stojanović 0
5312. Mato Stojanović 21/05/1806 m Mijo Đula Vuković 0
5313. Helena Krnić 23/05/1806 ž Antun Kata Babić 0
5314. Manda Babić 26/05/1806 ž Vinko Ana Stojanović 0
5315. Antun Matić 28/05/1806 m Lovro Barbara Gregorović 0
5316. Ferdo Vuković 31/05/1806 m Ivan Marija Krnić 0
5317. Janja Vuković 02/06/1806 ž Petar Franca Stojanović 0
5318. Manda Matić 06/06/1806 ž Josip Terezija Vuković 0
5319. Antun Knežević 08/06/1806 m David Kata Terzić 0
5320. Rozalija Vuković 17/06/1806 ž Ilarije Terezija Milošević 0
5321. Petar Krnić 19/06/1806 m Jakob Marija 0
5322. Ivan Kopić 20/06/1806 m Adalbert Ivica Stojanović 0
5323. Ivan Šokčević 20/06/1806 m Ðuro Marija Matić 0
5324. Manda Vuković 26/06/1806 ž Martin Ana Šimić 0
5325. Marija Verić 08/07/1806 ž Ivan Ruža Knežević 0
5326. Manda Stoiničević 14/07/1806 ž Filip Franca Gogrić 0
5327. Manda Kopić 22/07/1806 ž Pavo Kata Gregorović 0
5328. Šimun Kopić 22/07/1806 m Pavo Kata Gregorović 0
5329. Lovro Kopić 28/07/1806 m Ivan Aga 0
5330. Šimun Kopić 28/07/1806 m Ivan Aga 0
5331. Marta Petričević 29/07/1806 ž Marko Kata Kedačić 0
5332. Fema Kopić 02/08/1806 ž Stanko Marta Bačić 0
5333. Barbara Kopić 07/08/1806 ž Pavo Klara Gregorović 0
5334. Roko Stojanović 09/08/1806 m Filip Marija Janković 0
5335. Manda Huber 22/08/1806 ž Ivan Helena Milošević 0
5336. Bartol Knežević 22/08/1806 m Marko Kata Mišković 0
5337. Bartol Delić 25/08/1806 m Pavo Marija Stojanović 0
5338. Regina Verić 07/09/1806 ž Mijo Sofija Knežević 0
5339. Franca Čivić 09/09/1806 ž Mijo Petra Vuković 0
5340. Ana Huber 11/09/1806 ž Antun Marija Bačić 0
5341. Mato Verić 17/09/1806 m Petar Klara Čivić 0
5342. Manda Kedačić 18/09/1806 ž Roko Marija Gregorović 0
5343. Mijo Knežević 18/09/1806 m Lazar Justina Đaković 0
5344. Eva Knežević 20/09/1806 ž Pavo Ilka Kovačević 0
5345. Mato Kopić 21/09/1806 m Augustin Helena Isivić 0
5346. Delfa Gregorović 23/09/1806 ž Martin Kata Babić 0
5347. Franjo Stojanović 26/09/1806 m Mato Marija Krnić 0
5348. Franca Vuković 03/10/1806 ž Martin Kata Lučić 0
5349. Lucija Vuković 06/10/1806 ž Ivan Marica Domaćinović 0
5350. Luka Štivić 08/10/1806 m Ivan Barbara Vuković 0
5351. Lucija Knežević 10/10/1806 ž Jakob Marija Kopić 0
5352. Šimun Kopić 14/10/1806 m Andrija Ruža Knežević 0
5353. Luka Vuković 15/10/1806 m Marko Slava Štivić 0
5354. Ana Gregorović 18/10/1806 ž Ivan Eva Kokanović 0
5355. Martin Vuković 31/10/1806 m Antun Anka Gregorović 0
5356. Franjo Čivić 10/11/1806 m Ivan Kristina Babić 0
5357. Martin Stojanović 10/11/1806 m Marijan Terezija Vuković 0
5358. Andrija Stojanović 13/11/1806 m Mato Petra Babić 0
5359. Margaritta Stojanović 13/11/1806 ž Mirko Pola Čivić 0
5360. Barbara Kopić 23/11/1806 ž Stanko Kata Babić 0
5361. Andrija Kopić 30/11/1806 m Gašpar Kata Katušić 0
5362. Ivan Bačić 10/12/1806 m Jakob Marija Mihić 0
5363. Ana Katušić 10/12/1806 ž Šimun Jozefa Stojanović 0
5364. Lucija Kutuzović 11/12/1806 ž Ðuro Klara Krnić 0
5365. Toma Babić 12/12/1806 m Martin Ivica Varzić 0
5366. Eva Katušić 14/12/1806 ž Mato Barbara Čivić 0
5367. Lucija Kopić 14/12/1806 ž Mirko Kata 0
5368. Eva Gregorović 18/12/1806 ž Nikola Franca Mihić 0
5369. Adam Kopić 19/12/1806 m Martin Ivica Krnić 0
5370. Toma Kopić 19/12/1806 m Martin Ivica Krnić 0
5371. Toma Stojanović 21/12/1806 m Ðuro Barbara Krnić 0
5372. Eva Babić 22/12/1806 ž Marko Oliva Čivić 0
5373. Antun Stojanović 30/12/1806 m Stjepan Marija Živković 0
5374. Pavao Milošević 31/12/1806 m Lovro Marija 0
5375. Pavao Vuković 31/12/1806 m Stanko Ruža 0
5376. Kata Vlaović 04/01/1807 ž Ðuro Ana Gregorović 0
5377. Kata Čivić 07/01/1807 ž Karlo Ana Kovačević 0
5378. Ana Gregorović 07/01/1807 ž Kuzma 0
5379. Adonea Stivaničević 11/01/1807 n Mato Ana Gregorović 0
5380. Ana Babić 18/01/1807 ž Luka Đula Knežević 0
5381. Marijan Verić 24/01/1807 m Luka Terezija Kovačević 0
5382. Stanko Vlaović 24/01/1807 m Mato Viktorija Vuković 0
5383. Anastazija Gregorović 25/01/1807 ž Marko Ivica Kopić 0
5384. Barbara Matić 26/01/1807 ž Marko Kata Gregorović 0
5385. Marijan Kopić 27/01/1807 m Mato Marija Čivić 0
5386. Marijan Stojanović 30/01/1807 m Luka Manda Kopić 0
5387. Marija Gregorović 31/01/1807 ž Ðuro Marija Vuković 0
5388. Marijan Knežević 02/02/1807 m Šimun Liza Čivić 0
5389. Marijan Lešić 02/02/1807 m Roko Aga Vuković 0
5390. Blaž Lešić 02/02/1807 m Ignjacije Ana Stojanović 0
5391. Delfa Katušić 06/02/1807 ž Božo Marija Kopić 0
5392. Ivan Mišković 07/02/1807 m Ivan Aga Filipović 0
5393. Josip Gregorović 08/02/1807 m Marijan Marija Lešić 0
5394. Đuro Babić 10/02/1807 m Jakob Jozefa Kutuzović 0
5395. Stanko Ilišević 11/02/1807 m Josip Kata Stojanović 0
5396. Damjan Kedačić 11/02/1807 m Ivan Klara Čivić 0
5397. Matija Lešić 11/02/1807 ž Petar Marija Babić 0
5398. Ivan Kedačić 13/02/1807 m Bartol Đula Mišković 0
5399. Mato Gregorović 15/02/1807 m Mato Klara 0
5400. Helena Krnić 15/02/1807 ž Mijo Marta Babić 0