Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 5401 - 5500 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
5401. Mato Martinić 15/02/1807 m Ivan Marija Vuković 0
5402. Mato Stojanović 15/02/1807 m Luka Đula Gregorović 0
5403. Pola Knežević 17/02/1807 ž Grga Kata Kopić 0
5404. Mato Gregorović 21/02/1807 m Martin Marta Lešić 0
5405. Ana Knežević 21/02/1807 ž Petar Uršula Živković 0
5406. Matija Babić 23/02/1807 ž Martin Eva Gregorović 0
5407. Jozefa Kopić 26/02/1807 ž Marijan Đula Mihaljević 0
5408. Mato Babić 02/03/1807 m Toma Marta Milošević 0
5409. Janja Babić 04/03/1807 ž Antun Ana Staria 0
5410. Đuro Gregorović 04/03/1807 m Franjo Živka Ðaković 0
5411. Đuro Gregorović 05/03/1807 m Antun Kata Verić 0
5412. Mirko Knežević 05/03/1807 m Bartol Petra Verić 0
5413. Manda Babić 06/03/1807 ž Pavo Kata Knežević 0
5414. Josip Knežević 07/03/1807 m Gašpar Marija Verić 0
5415. Rozalia Konkord 11/03/1807 ž Franjo Marija Vuković 0
5416. Đuro Vuković 11/03/1807 m Albert Živka Kovačević 0
5417. Sofija Čivić 13/03/1807 ž Šimun Đula Kopić 0
5418. Josip Stojanović 13/03/1807 m Mijo Đula Vuković 0
5419. Josip Stojanović 15/03/1807 m Pavo Sofija Štivić 0
5420. Ana Kedačić 19/03/1807 ž Vinko Eva Živković 0
5421. Marija Verić 22/03/1807 ž Ivan Manda Telić 0
5422. Mijo Gregorović 23/03/1807 m Ðuro Đula Štivić 0
5423. Donka Verić 23/03/1807 ž Ivan Marta Gregorović 0
5424. Terezija Lešić 30/03/1807 ž Luka Pola Stojanović 0
5425. Đurđa Stojanović 31/03/1807 ž Nikola Kata Vuković 0
5426. Anastazija Stivaničević 02/04/1807 ž Antun Ruža Kopić 0
5427. Manda Terzić 05/04/1807 ž Antun Sofija Kopić 0
5428. Marko Kedačić 08/04/1807 m Ðuro Barbara Stojanović 0
5429. Đuro Gregorović 09/04/1807 m Ilija Živka Štivić 0
5430. Antun Šokčević 10/04/1807 m Albert Helena Katušić 0
5431. Adalbert Vuković 11/04/1807 m Ivan Đula Stojanović 0
5432. Stanko Kedačić 12/04/1807 m Mato Marija Vuković 0
5433. Eva Kedačić 15/04/1807 ž Antun Sofija Stojanović 0
5434. Đuro Lešić 16/04/1807 m Bartol Kata Kopić 0
5435. Đurđa Ilišević 17/04/1807 ž Šimun Barbara Stojanović 0
5436. Barbara Mišković 20/04/1807 ž Josip Marta Vuković 0
5437. Đurđa Knežević 22/04/1807 ž Antun Manda Verić 0
5438. Marko Vuković 24/04/1807 m Mijo Ruža Lešić 0
5439. Marko Stojanović 25/04/1807 m Josip Kata 0
5440. Ivan Knežević 30/04/1807 m Mijo Manda Verić 0
5441. Jakob Lešić 30/04/1807 m Mato Sofija Matić 0
5442. Filipina Vuković 30/04/1807 n Marijan Kata Milošević 0
5443. Dominika Kopić 02/05/1807 ž Antun Manda Matić 0
5444. Marija Čivić 03/05/1807 ž Ðuro Ruža Stojanović 0
5445. Manda Verić 03/05/1807 ž Ivan Kata Jarić 0
5446. Jakob Vuković 05/05/1807 m Mirko Justa Čivić 0
5447. Fema Gregorović 06/05/1807 ž Antun Marija Knežević 0
5448. Franca Stojanović 06/05/1807 ž Luka Kata Berkić 0
5449. Barbara Verić 06/05/1807 ž Andrija Đula Kopić 0
5450. Adam Kedačić 07/05/1807 m David Lucija Gregorović 0
5451. Đuro Kopić 07/05/1807 m Josip Kola Vuković 0
5452. Roko Lešić 07/05/1807 n Josip Barbara Čivić 0
5453. Josip Stivaničević 07/05/1807 m Josip Marija Vuković 0
5454. Ivan Kedačić 13/05/1807 m Mato Sofija Vuković 0
5455. Ivan Verić 13/05/1807 m Šimun Ana Marković 0
5456. Ivan Vuković 13/05/1807 m Marijan Matija Verić 0
5457. Ivan Knežević 14/05/1807 m Adam Matija Mišković 0
5458. Ilija Vuković 14/05/1807 m Andrija Kola Lešić 0
5459. Ivan Petričević 15/05/1807 m Šimun Ana Vuković 0
5460. Gabrijel Kopić 16/05/1807 m Blaž Manda Knežević 0
5461. Ivan Kopić 17/05/1807 m Vinko Janja Gregorović 0
5462. Rozalija Vlaović 21/05/1807 ž Rafael Manda Gregorović 0
5463. Marija Čivić 26/05/1807 ž Mato Ana Kedačić 0
5464. Barbara Kopić 26/05/1807 ž Bartol Kristina Lešić 0
5465. Ana Kopić 26/05/1807 ž Martin Ruža Šokčević 0
5466. Kata Katušić 27/05/1807 ž Ivan Manda Gregorović 0
5467. Stanko Vuković 30/05/1807 m Petar Franca Stojanović 0
5468. Petar Knežević 02/06/1807 m Ðuro Helena Vuković 0
5469. Ivica Vuković 08/06/1807 ž Bartol Manda 0
5470. Marija Verić 10/06/1807 ž Ivan Sofija Jarić 0
5471. Mato Katušić 11/06/1807 m Antun Ruža Matić 0
5472. Petar Lešić 18/06/1807 m Šimun Aga Stojanović 0
5473. Ivica Knežević 21/06/1807 ž Marijan Marija Gregorović 0
5474. Marta Petričević 25/06/1807 ž Mato Kola Čivić 0
5475. Ruža Vuković 26/06/1807 ž Josip Ana Krnić 0
5476. Petra Matić 28/06/1807 ž Mato Anka Kopić 0
5477. Luka Bačić 04/07/1807 m Ðuro Kata Lešić 0
5478. Ilija Gregorović 05/07/1807 m Pavo Doroteja Kedačić 0
5479. Ana Kutuzović 07/07/1807 ž Klement Marija Babić 0
5480. Elizabeta Stojanović 08/07/1807 ž Ðuro Ana Vlaović 0
5481. Marija Babić 11/07/1807 ž Ivan Ana Kladarić 0
5482. Ilija Gregorović 12/07/1807 m Pavo Manda Kopić 0
5483. Ilija Katušić 16/07/1807 m Antun Aga Knežević 0
5484. Jakob Vuković 18/07/1807 m Ilija Kata Knežević 0
5485. Ilija Đaković 19/07/1807 m Ivan Manda Stivaničević 0
5486. Ilija Knežević 19/07/1807 m Eustazio Đula Kopić 0
5487. Ivan Čivić 26/07/1807 m Antun Manda Obterkić 0
5488. Marta Knežević 29/07/1807 ž Marijan Marija Kopić 0
5489. Lovro Kopić 29/07/1807 m Blaž Ana Stojanović 0
5490. Marta Babić 31/07/1807 ž Marijan Delfa Knežević 0
5491. Klara Čivić 02/08/1807 ž Antun Terezija Vuković 0
5492. Stjepan Štivić 03/08/1807 m Martin Terezija Knežević 0
5493. Lovro Kopić 07/08/1807 m Šimun Marija Knežević 0
5494. Lovro Štivić 07/08/1807 m Roko Lucija Stojanović 0
5495. Janja Stojanović 07/08/1807 ž Marko Kata Kopić 0
5496. Roko Gregorović 15/08/1807 m Ilija Aga Stivaničević 0
5497. Barbara Stojanović 15/08/1807 ž Ðuro Đula Vuković 0
5498. Rozalija Ilišević 19/08/1807 ž Nikola Terezija Vuggić 0
5499. Delfa Katušić 20/08/1807 ž Emanuel Sofija Stojanović 0
5500. Ivan Vuković 20/08/1807 m Marko Barbara Stojanović 0