Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 5501 - 5600 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
5501. Bartol Knežević 21/08/1807 m Andrija Klara Verić 0
5502. Anastazija Verić 23/08/1807 ž Marko Marija Kokanović 0
5503. Ivica Babić 28/08/1807 ž Andrija Ruža Krnić 0
5504. Ruža Gregorović 28/08/1807 ž Aleksa Kata Katušić 0
5505. Ivan Krnić 29/08/1807 m Josip Anka Kopić 0
5506. Augustin Čivić 31/08/1807 m Ivan Kola Vuković 0
5507. Rozalija Stojanović 04/09/1807 ž Marko Sofija Vuković 0
5508. Brigita Vuković 05/09/1807 ž Josip Sofija Stojanović 0
5509. Kata Babić 07/09/1807 ž Luka Eva Milić 0
5510. Mijo Vuković 11/09/1807 m Antun Uršula Knežević 0
5511. Kata Knežević 12/09/1807 ž Marko Ivica Katušić 0
5512. Marija Babić 14/09/1807 ž Mijo Jozefa Stojanović 0
5513. Terezija Kotorac 19/09/1807 ž Šimun Terezija Stivaničević 0
5514. Đula Vuković 21/09/1807 ž Ðuro Barbara Gregorović 0
5515. Manda Petričević 23/09/1807 ž Blaž Sofija Stojanović 0
5516. Petar Delić 27/09/1807 m Ladislav Jozefa Stojanović 0
5517. Franjo Krnić 28/09/1807 m Lazar Delfa Ðaković 0
5518. H?eronimus Stojanović 28/09/1807 m Ignjacije Marija Petričević 0
5519. Terezija Vuković 30/09/1807 ž Joakim Lukra Kovačević 0
5520. Franca Vuković 30/09/1807 ž Andrija Marta Stojanović 0
5521. Marija Verić 04/10/1807 ž Ivan Marija Knežević 0
5522. Franjo Vugić 04/10/1807 m Albert Lucija Stivaničević 0
5523. Toma Droković 05/10/1807 m Ivan Marija Kopić 0
5524. Ivan Gregorović 06/10/1807 m Ilija Manda Knežević 0
5525. Luka Verić 06/10/1807 m Mato Marija Filipović 0
5526. Fema Matić 09/10/1807 ž Lovro Barbara Gregorović 0
5527. Barbara Knežević 11/10/1807 ž Josip Manda Verić 0
5528. Terezija Stojanović 12/10/1807 ž Mirko Marta Kerzić 0
5529. Terezija Vuković 14/10/1807 ž Bartol Anka 0
5530. Luka Babić 16/10/1807 m Pavo Marija Lešić 0
5531. Luka Knežević 16/10/1807 m Luka Marija Mihić 0
5532. Šimun Kopić 22/10/1807 m Mijo Filipa Knežević 0
5533. Marta Katušić 25/10/1807 ž Ivan Ivica Knežević 0
5534. Marija Knežević 25/10/1807 ž Ðuro Kata Babić 0
5535. Ivan Knežević 25/10/1807 m Antun Matija Stivaničević 0
5536. Sofija Stojanović 27/10/1807 ž Vinko Ana Krnić 0
5537. Marija Knežević 29/10/1807 ž Ilija Marija Gregorović 0
5538. Kata Gregorović 07/11/1807 ž Ivan Ana Gurson 0
5539. Kata Stivaničević 08/11/1807 ž Marko Pola Babić 0
5540. Martin Babić 09/11/1807 m Krsta Ana Kladarić 0
5541. Andrija Petričević 13/11/1807 m Mijo Eva Knežević 0
5542. Leopold Kopić 15/11/1807 m Ivan Aga Kruvcević 0
5543. Cecilija Gregorović 22/11/1807 ž Pavo Marija Lešić 0
5544. Karlo Čobić 25/11/1807 m Franjo Marica Widiel 0
5545. Andrija Kopić 26/11/1807 m Antun Franca Knežević 0
5546. Marija Lešić 26/11/1807 ž Pavo Terezija Stojanović 0
5547. Barbara Babić 29/11/1807 ž Josip Marija Ðaković 0
5548. Barbara Vuković 01/12/1807 ž Ðuro Aga Kopić 0
5549. Nikola Biuklić 06/12/1807 m Andrija Kata Katušić 0
5550. Đuro Kopić 07/12/1807 m Mato Eva Šokčević 0
5551. Toma Lučić 13/12/1807 m Mato Manda Šokčević 0
5552. Lucija Vuković 13/12/1807 ž Vinko Marija Ilišević 0
5553. Eva Čivić 15/12/1807 ž Augustin Delfa Kopić 0
5554. Ruža Knežević 17/12/1807 ž Marko Uršula Lešić 0
5555. Toma Kopić 19/12/1807 m Ðuro Marija Verić 0
5556. Stjepan Bopić 25/12/1807 m Pavo Jozefa Lešić 0
5557. Barbara Stojanović 26/12/1807 ž Marko Stana Kotorac 0
5558. Janja Stojanović 04/01/1808 ž Šimun Jozefa Petričević 0
5559. Kata Gregorović 06/01/1808 ž Marko Terezija Tomić 0
5560. Ilarije Kopić 06/01/1808 m Luka Marija Stojanović 0
5561. Marija Krnić 08/01/1808 ž Bartol Magdalena Vuković 0
5562. Aga Gregorović 10/01/1808 ž Antun Matija Verić 0
5563. Marija Vuković 18/01/1808 ž Antun Stana Gregorović 0
5564. Vinko Stivaničević 19/01/1808 m Stjepan Manda Kopić 0
5565. Janja Thily 19/01/1808 ž Mato Marija Stojanović 0
5566. Stanko Kedačić 20/01/1808 m David Manda Knežević 0
5567. Genoveva Krnić 20/01/1808 ž Jakob Matija Ilišević 0
5568. Terezija Biuklić 22/01/1808 ž Antun Aga Verić 0
5569. Manda Gregorović 23/01/1808 ž Lazar Terezija Kopić 0
5570. Marija Lešić 24/01/1808 ž Andrija Ana Vuković 0
5571. Franjo Verić 26/01/1808 m Franjo Sofija Katušić 0
5572. Marija Čivić 27/01/1808 ž Karlo Ana Kovačević 0
5573. Ivan Kopić 27/01/1808 m Nikola Marta Gregorović 0
5574. Florijan Stojanović 06/02/1808 m Mato Petra Babić 0
5575. Veronika Stojanović 06/02/1808 ž Ivan Viktorija Knežević 0
5576. Andrija Stojanović 07/02/1808 m Dominik Marija Živković 0
5577. Ana Delić 08/02/1808 ž Ivan Eva Lešić 0
5578. Pola Knežević 09/02/1808 ž Šimun Elisabeta Čivić 0
5579. Pola Knežević 10/02/1808 ž Božo Marija Veočić 0
5580. Stanko Šokčević 10/02/1808 m Šimun Đula Katušić 0
5581. Pola Stivaničević 10/02/1808 ž Ivan Delfa Kopić 0
5582. Mato Vuković 12/02/1808 m Ivan Marica Domaćinović 0
5583. Mato Čivić 18/02/1808 m Nikola Eva Taranić 0
5584. Mato Milošević 18/02/1808 m Vinko Manda Golubičić 0
5585. Mato Knežević 19/02/1808 m Josip Manda Gabrić 0
5586. Stana Knežević 19/02/1808 ž Ilarije Marija Stojanović 0
5587. Aga Verić 20/02/1808 ž Živko Franca Lukačević 0
5588. Pola Stojanović 29/02/1808 ž Šimun Aga Lešić 0
5589. Đuro Gregorović 02/03/1808 m Marko Viktorija Babić 0
5590. Manda Milošević 02/03/1808 ž Bartol Kata Rakitić 0
5591. Kazimir Stojanović 03/03/1808 m Mijo Aga Vuković 0
5592. Mijo Gregorović 04/03/1808 m Jakob Petra Stojanović 0
5593. Đuro Vuković 04/03/1808 m Martin Kata Lučić 0
5594. Manda Gregorović 06/03/1808 ž Lazar Klara Katušić 0
5595. Ivan Lešić 08/03/1808 m Kuzma Terezija Kedačić 0
5596. Franca Vuković 09/03/1808 ž Marko Jozefa Stojanović 0
5597. Đuro Lešić 10/03/1808 m Ðuro Ana Kopić 0
5598. Manda Lešić 10/03/1808 ž Ðuro Ana Kopić 0
5599. Jozefa Katušić 11/03/1808 ž David Eva Knežević 0
5600. Đuro Kedačić 11/03/1808 m Toma Sofija Lešić 0