Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 5801 - 5900 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
5801. Filip Čivić 02/05/1809 m Mijo Petra Stojanović 0
5802. Đuro Katušić 04/05/1809 m Božo Marija Kopić 0
5803. Marija Stojanović 04/05/1809 ž Pavo Sofija Štivić 0
5804. Mijo Vuković 04/05/1809 m Marko Barbara Stojanović 0
5805. Ana Bačić 11/05/1809 ž Jakob Marija Müć 0
5806. Žaverije Knežević 11/05/1809 m Mijo Manda Verić 0
5807. Antun Štivić 11/05/1809 m Roko Lucija Stojanović 0
5808. Franca Biuklić 13/05/1809 ž Andrija Kata Katušić 0
5809. Antun Knežević 14/05/1809 m Marko Kata Mišković 0
5810. Kata Milošević 14/05/1809 ž Ilija Eva Lučić 0
5811. Marija Gregorović 17/05/1809 ž Marko Ivica Kopić 0
5812. Antun Gregorović 18/05/1809 m Antun Marija Knežević 0
5813. Vinko Knežević 18/05/1809 m Vinko Marija Stojanović 0
5814. Stanko Štivić 19/05/1809 m Ivan Barbara Vuković 0
5815. Janja Kopić 21/05/1809 ž Andrija Ruža Knežević 0
5816. Jačobuš Stojanović 21/05/1809 n Mirko Pola Čivić 0
5817. Pavao Knežević 28/05/1809 m David Kata Terzić 0
5818. Ivica Gregorović 07/06/1809 m Antun Marija Lešić 0
5819. Vinko Knežević 08/06/1809 m Mijo Kata Stivaničević 0
5820. Antun Stojanović 11/06/1809 m Marko Kata Kopić 0
5821. Luka Vuković 19/06/1809 m Ivan Manda Jakobović 0
5822. Ivica Kedačić 22/06/1809 ž Vinko Eva Živković 0
5823. Ivan Stojanović 24/06/1809 m Ðuro Barbara Kazančić 0
5824. Petar Kutuzović 29/06/1809 m Ðuro Klara Krnić 0
5825. Ana Lešić 30/06/1809 ž Josip Barbara Čivić 0
5826. Ana Katušić 08/07/1809 ž Emanuel Sofija Stojanović 0
5827. Marija Babić 13/07/1809 ž Marijan Oliva Čivić 0
5828. Ilijaš Babić 19/07/1809 m Marijan Delfa Knežević 0
5829. Terezija Katušić 19/07/1809 ž Ivan Manda Gregorović 0
5830. Marija Kedačić 21/07/1809 ž Ðuro Barbara Stojanović 0
5831. Manda Babić 22/07/1809 ž Pavo Marija Lešić 0
5832. Jakob Vuković 22/07/1809 m Josip Ana Krnić 0
5833. Jakob Stojanović 23/07/1809 m Stjepan Marija Živković 0
5834. Ana Stojanović 25/07/1809 ž Luka Đula Pregurević 0
5835. Ana Vuković 26/07/1809 ž Ivan Manda Gregorović 0
5836. Karlo Lešić 27/07/1809 m Mato Jozija Matić 0
5837. Lovro Lešić 27/07/1809 m Mato Jozija Matić 0
5838. Lovroüs Verić 31/07/1809 m Šimun Ana Marković 0
5839. Bartol Knežević 03/08/1809 m Ðuro Manda Kopić 0
5840. Lovro Knežević 03/08/1809 m Ðuro Manda Kopić 0
5841. Lovro Čivić 04/08/1809 m Augustina Delfa Kopić 0
5842. Marija Matić 09/08/1809 ž Božo Jela Gregorović 0
5843. Klara Stivaničević 10/08/1809 ž Marijan Eva Vučković 0
5844. Roko Knežević 12/08/1809 m Josip Manda Verić 0
5845. Bartol Lešić 24/08/1809 m Andrija Barbara Lučić 0
5846. Bartol Štivić 24/08/1809 m Stanko Eva Vuković 0
5847. Augustin Petričević 28/08/1809 m Kuzma Franca Kopić 0
5848. Rozalija Petričević 28/08/1809 ž Kuzma Franca Kopić 0
5849. Stjepan Štivić 29/08/1809 m Martin Terezija Knežević 0
5850. Stanislav Čivić 02/09/1809 m Ivan Kristina Babić 0
5851. Manda Petričević 02/09/1809 ž Mato Kola Čivić 0
5852. Marko Kopić 03/09/1809 m Adolf Ivica Stojanović 0
5853. Marija Kopić 06/09/1809 ž Antun Franca Knežević 0
5854. Vinko Babić 10/09/1809 m Ivan Sofija Stojanović 0
5855. Mato Katušić 10/09/1809 m Antun Ruža Matić 0
5856. Mijo Knežević 12/09/1809 m Kazimir Živka Lučić 0
5857. Luka Stojanović 12/09/1809 m Ðuro Đula Vuković 0
5858. Marija Ilišević 16/09/1809 ž Šimun Barbara Stojanović 0
5859. Mijo Verić 16/09/1809 m Živko Franca Lukačević 0
5860. Mato Stojanović 17/09/1809 m Marko Sofija Vuković 0
5861. Marija Vuković 18/09/1809 ž Petar Franca Vuković 0
5862. Mato Verić 21/09/1809 m Luka Regina Kovačević 0
5863. Marko Vuković 22/09/1809 m Andrija Marta Stojanović 0
5864. Ana Stivaničević 24/09/1809 ž Josip Marija Vuković 0
5865. Janja Knežević 26/09/1809 ž Gašpar Marija Verić 0
5866. Mijo Katušić 28/09/1809 m Pavo Barbara Matić 0
5867. Đuro Ilišević 30/09/1809 m Nikola Terezija Vugić 0
5868. Marija Kopić 30/09/1809 ž Josip Ana Babić 0
5869. Pavao Mišković 30/09/1809 m Ivan Aga Filipović 0
5870. Franca Stivaničević 02/10/1809 ž Gabra Terezija Babić 0
5871. Franjo Čivić 04/10/1809 m Bartol Aga Kedačić 0
5872. Ana Knežević 06/10/1809 ž Mato Uršula Verić 0
5873. Terezija Kopić 10/10/1809 ž Andrija Sofija Čivić 0
5874. Terezija Gregorović 11/10/1809 ž Anðelko Franca Čivić 0
5875. Luka Kopić 11/10/1809 m Antun Manda Matić 0
5876. Martin Vuković 13/10/1809 m Martin Klara Varzić 0
5877. Janja Gregorović 14/10/1809 ž Mato Aga Stojanović 0
5878. Terezija Krnić 14/10/1809 ž Antun Kata Babić 0
5879. Terezija Jelić 15/10/1809 ž Ivan Terezija Bačić 0
5880. Terezija Kopić 19/10/1809 ž Mato Marija Čivić 0
5881. Ivan Terzić 21/10/1809 m Toma Kata Gregorović 0
5882. Pola Knežević 22/10/1809 ž Ðuro Stana Babić 0
5883. Rafael Stivaničević 24/10/1809 m Mato Ana Gregorović 0
5884. Šimun Babić 25/10/1809 m Andrija Ruža Krnić 0
5885. Ivica Knežević 25/10/1809 ž Nikola Stana Babić 0
5886. Rozalija Terzić 26/10/1809 ž Antun Sofija Kopić 0
5887. Kata Stojanović 29/10/1809 ž Vinko Ana Krnić 0
5888. Kata Biuklić 30/10/1809 ž Antun Aga Verić 0
5889. Kata Krnić 31/10/1809 ž Lovro Manda Babić 0
5890. Stana Babić 02/11/1809 ž Martin Eva Gregorović 0
5891. Đula Čivić 06/11/1809 ž Filip Marija Gregorović 0
5892. Jakob Stojanović 07/11/1809 m Ivan Ana Pollich 0
5893. Kata Babić 10/11/1809 ž Luka Monika Knežević 0
5894. Kata Lešić 12/11/1809 ž Luka Pola Stojanović 0
5895. Šimun Vuković 12/11/1809 m Bartol Stana Stivaničević 0
5896. Kata Katušić 15/11/1809 ž Antun Aga Knežević 0
5897. Šimun Knežević 19/11/1809 m Šimun Elisabeta Čivić 0
5898. Andrija Kopić 19/11/1809 m Nikola Marta Gregorović 0
5899. Kata Verić 19/11/1809 ž Petar Klara Čivić 0
5900. Luka Gregorović 21/11/1809 m Ivan Marija Knežević 0