Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 501 - 600 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
501. Toma Kopić 21/12/1754 m Marijan Kata 0
502. Matko Čivić 06/02/1755 m Blaž Anđa 0
503. Marta Ilišević 23/02/1755 ž Ðuro Kata 0
504. Đuro Lešić 04/03/1755 m Ivan Lucija 0
505. Franca Knežević 09/03/1755 ž Marijan Manda 0
506. Ruža Babić 20/03/1755 ž Ðuro Lucija 0
507. Lucija Kopić 20/03/1755 ž Marko Marija 0
508. Đuro Knežević 01/04/1755 m Božo Helena 0
509. David Kopić 24/04/1755 m Ivan Marija 0
510. Angela Vuković 01/05/1755 ž Antun Uršula 0
511. Aga Čivić 02/05/1755 ž Mijo Ruža 0
512. Ana Stivaničević 02/05/1755 ž Ðuro Manda 0
513. Ana Vuković 25/05/1755 ž Jakob Anđa 0
514. Antun Vuković 25/05/1755 m Jakob Anđa 0
515. Antun Vuković 25/05/1755 m Mato Klara 0
516. Ivan Štivić 01/06/1755 m Petar Helena 0
517. Kata Matić 05/06/1755 ž Božo Ana 0
518. Manda Matić 05/06/1755 ž Božo Ana 0
519. Ivica Đaković 19/06/1755 ž Božo Ceca 0
520. Ivan Krnić 22/06/1755 m Dominik Aga 0
521. Ivan Vuković 06/07/1755 m Mijo Manda 0
522. Ana Stojanović 01/08/1755 ž Marko Manda 0
523. Jakob Vuković 01/08/1755 m Mato Marija 0
524. Ana Stivaničević 10/08/1755 ž Nikola Manda 0
525. Marija Matić 15/08/1755 ž Mato Aga 0
526. Manda Šokčević 15/08/1755 ž Franjo Ana 0
527. Marta Babić 20/08/1755 ž Martin Marija 0
528. Marija Gregorović 15/09/1755 ž Stjepan Kata 0
529. Aga Stivaničević 15/09/1755 ž Antun Marija 0
530. Manda Stojanović 15/09/1755 ž Abram Marta 0
531. Mato Stojanović 17/09/1755 m Pavao Ruža 0
532. Mato Kopić 21/09/1755 m Ðuro Ruža 0
533. Mijo Štivić 23/09/1755 m Jakob Ruža 0
534. Kata Verić 28/09/1755 ž Šimun Marija 0
535. Božo Vuković 28/09/1755 m Martin Ruža 0
536. Marko Lešić 05/10/1755 m Marko Manda 0
537. Kata Štivić 05/10/1755 ž Josip Ana 0
538. Kata Mišković 12/10/1755 ž Marijan Ivica 0
539. Marija Stojanović 12/10/1755 ž Dominik Marija 0
540. Lucija Čivić 19/10/1755 ž Andrija Ivica 0
541. Luka Lešić 19/10/1755 m Mato Anka 0
542. Šimun Babić 28/10/1755 m Ivan Kata 0
543. Kata Čivić 06/11/1755 ž Nikola Marija 0
544. Ivica Kedačić 09/11/1755 ž Mato Ruža 0
545. Kata Kedačić 09/11/1755 ž Mato Ruža 0
546. Gabra Bobin 16/11/1755 m Luka Lucija 0
547. Ilija Verić 21/11/1755 m Martin Manda 0
548. Josip Stivaničević 30/11/1755 m Josip Marija 0
549. Janja Babić 21/12/1755 ž Martin Manda 0
550. Valentin Gregorović 28/12/1755 m Lovro Uršula 0
551. Marija Vuković 06/01/1756 ž Stjepan Aga 0
552. Vinko Knežević 11/01/1756 m Ambrozije Pola 0
553. Marija Knežević 11/01/1756 ž Ivan Kata 0
554. Janja Šokčević 12/01/1756 ž Abram Eva 0
555. Petar Stojanović 12/01/1756 m Bartol Klara 0
556. Vinko Vuković 19/01/1756 m Martin Ivica 0
557. Marko Matić 31/01/1756 m Marko Kata 0
558. Aga Čivić 01/02/1756 ž Stjepan Uršula 0
559. Marija Gregorović 01/02/1756 ž Marko Manda 0
560. Marija Stojanović 01/02/1756 ž Ivan Manda 0
561. Martin Kedačić 02/02/1756 m Bartol Ivica 0
562. Marija Kopić 02/02/1756 ž Mijo Klara 0
563. Ana Babić 15/02/1756 ž Stjepan Ruža 0
564. Josip Kedačić 15/02/1756 m Mato Marija 0
565. Jakob Čivić 22/02/1756 m Jakob Manda 0
566. Marija Kedačić 22/02/1756 ž Ivan Ana 0
567. Liza Vuković 22/02/1756 ž Mijo Marija 0
568. Josip Kedačić 24/02/1756 m Josip Klara 0
569. Terezija Petričević 24/02/1756 ž Ivan Marta 0
570. Josip Stojanović 24/02/1756 m Bartol Manda 0
571. Mato Vuković 29/02/1756 m Antun Matijka 0
572. Terezija Verić 01/03/1756 ž Marko Ivica 0
573. Ruža Gregorović 12/03/1756 ž Ivan Ana 0
574. Đuro Kopić 12/03/1756 m Martin Manda 0
575. Manda Čivić 14/03/1756 ž Adam Aga 0
576. Terezija Stojanović 14/03/1756 ž Šimun Marija 0
577. Ivan Katušić 31/03/1756 m Franjo Ivica 0
578. Marko Vuković 13/04/1756 m Franjo Petra 0
579. Marija Kedačić 16/04/1756 ž Martin Pola 0
580. Marko Vuković 06/05/1756 m Ðuro Marija 0
581. Ivica Gregorović 09/05/1756 ž Mato Marija 0
582. Antun Babić 16/05/1756 m Martin Marija 0
583. Svjetlana Gregorović 16/05/1756 ž Adam Ana 0
584. Marga Katušić 16/05/1756 ž Franjo Manda 0
585. Brigita Štivić 16/05/1756 ž Ivan Ana 0
586. Vinko Verić 16/05/1756 m Nikola Helena 0
587. Marija Kopić 27/05/1756 ž Marijan Kata 0
588. Antun Petričević 27/05/1756 m Blaž Lucija 0
589. Ivica Petričević 27/05/1756 ž Dominik Marija 0
590. Antun Verić 27/05/1756 m Ivan Aga 0
591. Ivan Knežević 06/06/1756 m Ivan Manda 0
592. Antun Vuković 06/06/1756 m Ivan Eva 0
593. Marija Kopić 10/06/1756 ž Marijan Marija 0
594. Kata Vuković 08/07/1756 ž Lovro Marija 0
595. Šimun Vuković 11/07/1756 m Šimun Lucija 0
596. Jakob Stojanović 28/07/1756 m Stjepan Marija 0
597. Petar Babić 29/07/1756 m Marijan Lucija 0
598. Marija Babić 01/08/1756 ž Ðuro Janja 0
599. Roko Vuković 16/08/1756 m Mijo Manda 0
600. Manda Babić 20/08/1756 ž Ivan Anka 0