Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 5901 - 6000 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
5901. Andrija Gregorović 28/11/1809 m Mato Klara 0
5902. Bartol Babić 13/12/1809 m Toma Marta Milošević 0
5903. Eva Stojanović 17/12/1809 ž Lovro Marija Lešić 0
5904. Eva Babić 19/12/1809 ž Ðuro Lucija Kadić 0
5905. Adam Knežević 24/12/1809 m Ilarije Marija Stojanović 0
5906. Ana Kopić 26/12/1809 ž Šimun Terezija Babić 0
5907. Ana Milošević 06/01/1810 ž Petar Kata Tomašević 0
5908. Fema Vuković 19/01/1810 ž Marko Jozefa Stojanović 0
5909. Franjo Kedačić 26/01/1810 m David Manda Knežević 0
5910. Marija Gregorović 31/01/1810 ž Marko Eva Jacić 0
5911. Marijan Kopić 02/02/1810 m Ðuro Marija Verić 0
5912. Mato Knežević 20/02/1810 m Andrija Klara Verić 0
5913. Eva Kutuzović 25/02/1810 ž Klement Marija Babić 0
5914. Đuro Vuković 08/03/1810 m Ilarije Manda Knežević 0
5915. Adam Milošević 20/03/1810 m Lovro Marija Mišković 0
5916. Kata Krnić 23/03/1810 ž Josip Stana Kopić 0
5917. Barbara Vlaović 25/03/1810 ž Rafael Manda Gregorović 0
5918. Ana Kopić 27/03/1810 ž Ðuro Terezija Lukačević 0
5919. Sofija Petričević 01/04/1810 ž Mijo Eva Knežević 0
5920. Franca Babić 07/04/1810 Ivan Đula Kutuzović 0
5921. Ivica ćivić 08/04/1810 ž Marko Kata Vuković 0
5922. Petar Gregorović 08/04/1810 Ilija Manda Knežević 0
5923. Mijo Babić 12/04/1810 Luka Eva Kadić 0
5924. Đuro Gregorović 13/04/1810 m Andrija Kata Kopić 0
5925. Filipina Petričević 25/04/1810 ž Kazimir Justina Kadić 0
5926. Antun Kopić 03/05/1810 m Ðuro Ana Katušić 0
5927. Antun Gregorović 04/05/1810 m Ivan Ana Turson 0
5928. Eva Stojanović 06/05/1810 ž Mato Lucija Kopić 0
5929. Mijo Gregorović 08/05/1810 m Pavo Marija Lešić 0
5930. Janja Stivaničević 10/05/1810 ž Luka Sofija Čivić 0
5931. Antun Đaković 19/05/1810 m Ivan Manda Stivaničević 0
5932. Antun Babić 20/05/1810 m Andrija Barbara Kedačić 0
5933. Pavao Vuković 25/05/1810 m Kuzma Viktorija 0
5934. Antun Gregorović 26/05/1810 m Lazar Terezija Kopić 0
5935. Rozalija Vuković 28/05/1810 ž Pavo Eva Pristojković 0
5936. Ana Vuković 05/06/1810 ž Stanko Đula Stojanović 0
5937. Aga Babić 11/06/1810 ž Josip Marija Vuković 0
5938. Ivan Gregorović 20/06/1810 m Pavo Doroteja Kedačić 0
5939. Ivica Verić 21/06/1810 ž Ðuro Ana Vlaović 0
5940. Petar Kopić 30/06/1810 m Mirko Kata Vuković 0
5941. Margarita Babić 08/07/1810 ž Vinko Ana Stojanović 0
5942. Marija Čivić 17/07/1810 ž Mijo Petra Stojanović 0
5943. Marija Kopić 30/07/1810 ž Luka Kata Krnić 0
5944. Klara Knežević 08/08/1810 ž Ðuro Kata Kopić 0
5945. Janja Krnić 10/08/1810 ž Jakob Matija Ilišević 0
5946. Roko Konkord 12/08/1810 m Franjo Marija Vuković 0
5947. Ana Čivić 14/08/1810 Ðuro Ruža Stojanović 0
5948. Roka Stivaničević 15/08/1810 Marko Pola Babić 0
5949. Bartol Vuković 22/08/1810 Andrija Kola Lešić 0
5950. Jakob Lešić 30/08/1810 Ilija Kola Verić 0
5951. Mato Đaković 04/09/1810 m Ðuro Marija Babić 0
5952. Pola Biuklić 07/09/1810 ž Marko Terezija Matić 0
5953. Marija Babić 10/09/1810 ž Franjo Ruža 0
5954. Mato Babić 11/09/1810 m Marijan Stana Gregorović 0
5955. Matija Verić 12/09/1810 ž Ivan Kata Jarić 0
5956. Pavao Čivić 13/09/1810 m Marijan Kata Janković 0
5957. Mato Stojanović 17/09/1810 m Ivan Viktorija Knežević 0
5958. Mato Lešić 21/09/1810 m Josip Ana Gregorović 0
5959. Mijo Knežević 24/09/1810 m Josip Manda Gabrić 0
5960. Kuzma Verić 27/09/1810 m Marko Marija Kokanović 0
5961. Franjo Knežević 29/09/1810 ž Antun Petra Verić 0
5962. Rozalija Knežević 02/10/1810 ž Bartol Petra Verić 0
5963. Martin Stojanović 02/10/1810 m Marko Barbara Vuković 0
5964. Šimun Babić 05/10/1810 m Ðuro Regina Knežević 0
5965. Franca Petričević 05/10/1810 ž Blaž Sofija Stojanović 0
5966. Martin Stojanović 07/10/1810 m Tadija Helena Vuković 0
5967. Franca Varzić 08/10/1810 ž Marijan Marija Miklošić 0
5968. Rozalija Vuković 08/10/1810 ž Stanko Terezija Jarić 0
5969. Terezija Stivaničević 09/10/1810 ž Stjepan Manda Kopić 0
5970. Luka Verić 14/10/1810 m Ivan Manda Jelić 0
5971. Kopić 14/10/1810 n Mijo Filipa Knežević 0
5972. Lucija Gregorović 16/10/1810 ž Mato Klara 0
5973. Lucija Kedačić 18/10/1810 ž Mato Sofija Milošević 0
5974. Martin Čivić 21/10/1810 m Šimun Đula Kopić 0
5975. Andrija Kopić 23/10/1810 m Ðuro Marija Kedačić 0
5976. Kedačić 23/10/1810 n David Lucija Gregorović 0
5977. Šimun Knežević 24/10/1810 m Jakob Ana Gregorović 0
5978. Kata Verić 25/10/1810 ž Andrija Đula Kopić 0
5979. Manda Milošević 28/10/1810 ž Nikola Franca Kadić 0
5980. Martin Knežević 29/10/1810 m Ivan Viktorija Mišković 0
5981. Mirko Lešić 30/10/1810 m Mato Sofija Matić 0
5982. Mirko Matić 05/11/1810 m Lovro Barbara Gregorović 0
5983. Dominika Katušić 09/11/1810 ž David Eva Knežević 0
5984. Leopold Kovačević 09/11/1810 m Ðuro Aga Jarić 0
5985. Martin Čivić 11/11/1810 m Ignjacije Barbara Terzić 0
5986. Žaverije Babić 16/11/1810 m Pavo Kata Knežević 0
5987. Vinko Knežević 16/11/1810 m Marko Ivica Katušić 0
5988. Andrija Vuković 17/11/1810 m Andrija Marta Stojanović 0
5989. Elisabeta Stojanović 19/11/1810 ž Mato Stana Kopić 0
5990. Andrija Knežević 20/11/1810 m Antun Matija Stivaničević 0
5991. Cecilija Babić 21/11/1810 ž Stjepan Eva Ðaković 0
5992. Kata Vuković 22/11/1810 ž Mato Terezija Čivić 0
5993. Andrija Vuković 22/11/1810 m Joakim Lukra Kovačević 0
5994. Kata Čobić 23/11/1810 ž Marijan Marija Divić 0
5995. Barbara Vuković 25/11/1810 ž Jakob Kata Čobić 0
5996. Lucija Babić 27/11/1810 ž Pavo Ana 0
5997. Antun Knežević 28/11/1810 m Marijan Marija Kopić 0
5998. Terezija Markotić 28/11/1810 ž Marko Liza 0
5999. Barbara Babić 30/11/1810 ž Mijo Jozefa Stojanović 0
6000. Barbara Knežević 03/12/1810 ž Marko Aga Kopić 0