Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 6001 - 6100 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
6001. Nikola Gregorović 05/12/1810 m Antun Marija Lešić 0
6002. Marijan Babić 06/12/1810 m Martin Ivica Varzić 0
6003. Ambrozije Kedačić 07/12/1810 m Toma Sofija Lešić 0
6004. Toma Vuković 11/12/1810 m Bartol Manda 0
6005. Kedačić 13/12/1810 n Luka Elisabeta Vlaović 0
6006. Toma Gregorović 14/12/1810 m Andrija Marta Terzić 0
6007. Ivan Knežević 14/12/1810 m Petar Uršula Živković 0
6008. Eva Milošević 17/12/1810 ž Bartol Kata Rakitić 0
6009. Eva Stojanović 21/12/1810 ž Luka Manda Kopić 0
6010. Knežević 22/12/1810 n Kazimir Regina Prakaturović 0
6011. Janja Vuković 29/12/1810 ž Ilarije Terezija Milošević 0
6012. Antun Milošević 03/01/1811 m Martin Eva Dorić 0
6013. Marija Vuković 03/01/1811 ž Ðuro Barbara Gregorović 0
6014. Marijan Gregorović 04/01/1811 m Ignjacije Franca Knežević 0
6015. Marija Knežević 04/01/1811 ž Pavo Ivica Kovačević 0
6016. Antun Petričević 12/01/1811 m Andrija Marija Gregorović 0
6017. Antun Vuković 12/01/1811 m Andrija Terezija Kedačić 0
6018. Janja Lučić 13/01/1811 ž Antun Marta Vuković 0
6019. Marija Lešić 17/01/1811 ž Mijo Marija Gregorović 0
6020. Kata Piller 17/01/1811 ž Andrija Terezija Haberssokin 0
6021. Ilarije Katušić 18/01/1811 m Jakob Ana Paradžiković 0
6022. Donat Katušić 19/01/1811 m Ivan Ivica Knežević 0
6023. Pavao Babić 23/01/1811 m Luka Monika Knežević 0
6024. Marija Kotorac 23/01/1811 ž Mato Franca Stojanović 0
6025. Đuro Vugić 24/01/1811 m Adalbert Lucija Stivaničević 0
6026. Martina Mišković 25/01/1811 ž Martin Slava Knežević 0
6027. Martina Stojanović 26/01/1811 ž Josip Regina Čivić 0
6028. Knežević 26/01/1811 n Josip Manda Verić 0
6029. Martin Stojanović 28/01/1811 m Mirko Pola Čivić 0
6030. Marijan Verić 28/01/1811 m Pavo Cecilija Gregorović 0
6031. Janja Knežević 30/01/1811 ž Marko Uršula Lešić 0
6032. Ivan Vuković 04/02/1811 m Antun Stana Gregorović 0
6033. Pola Gregorović 09/02/1811 ž Lazar Klara Katušić 0
6034. Margarita Stojanović 14/02/1811 ž Ðuro Ana Vlaović 0
6035. Sofija Stanković 16/02/1811 ž Mijo Marija 0
6036. Margarita Verić 17/02/1811 ž Ivan Marta Gregorović 0
6037. Margarita Šokčević 18/02/1811 ž Marko Fema Knežević 0
6038. Franca Gregorović 20/02/1811 ž Franjo Viktorija Ðaković 0
6039. Josip Gregorović 21/02/1811 m Mato Aga Stojanović 0
6040. Mato Lešić 25/02/1811 m Josip Viktorija Kedačić 0
6041. Mato Vuković 25/02/1811 m Vinko Manda Kokanović 0
6042. Rozalija Gregorović 26/02/1811 ž Ðuro Đula Štivić 0
6043. Mato Mišković 27/02/1811 m Mato Ana Vlaović 0
6044. Franca Stojanović 27/02/1811 ž Ivan Ana Čobić 0
6045. Franca Kopić 28/02/1811 ž Vinko Aga Gregorović 0
6046. Margarita Knežević 01/03/1811 ž Jakob Marija Kopić 0
6047. Stanislav Stivaničević 02/03/1811 m Ivan Delfa Kopić 0
6048. Josip Stojanović 02/03/1811 m Šimun Đula Gregorović 0
6049. Kazimir Stojanović 03/03/1811 m Blaž Cecilija Janković 0
6050. Jakob Verić 03/03/1811 m Andrija Kata Knežević 0
6051. Pola Verić 03/03/1811 ž Andrija Kata Knežević 0
6052. Toma Vuković 07/03/1811 m Toma Uršula Knežević 0
6053. Franca Stojanović 09/03/1811 ž Nikola Kata Vuković 0
6054. Đuro Gregorović 12/03/1811 m Ivan Marija Knežević 0
6055. Đuro Stojanović 14/03/1811 m Marko Ana Mišković 0
6056. Josip Knežević 15/03/1811 m Ana Knežević 0
6057. Josip Knežević 15/03/1811 m Mijo Marija Zečević 0
6058. Josip Knežević 19/03/1811 m Vinko Marija Stojanović 0
6059. Marija Kopić 20/03/1811 ž Blaž Ana Stojanović 0
6060. Joaćimus Katušić 21/03/1811 m Antun Ruža Matić 0
6061. Pola Kopić 21/03/1811 ž Bartol Kristina Lešić 0
6062. Kata Stojanović 22/03/1811 ž Mirko Marta Krnić 0
6063. Jozefa Vuković 22/03/1811 ž Marko Jozefa Stojanović 0
6064. Gabriel Milošević 24/03/1811 m Božo Ana Čivić 0
6065. Kata Milošević 28/03/1811 ž Vinko Manda Domaćinović 0
6066. Đuro Stojšić 28/03/1811 m Mijo Helena Lučić 0
6067. Pola Knežević 29/03/1811 ž Ðuro Kata Babić 0
6068. Đula Gregorović 31/03/1811 ž Ðuro Marija Vuković 0
6069. Eva Lešić 04/04/1811 ž Pavo Terezija Stojanović 0
6070. Kata Vuković 04/04/1811 ž Matija Vuković 0
6071. Marko Stivaničević 10/04/1811 m Mijo Đula Kedačić 0
6072. Šimun Ilišević 11/04/1811 m Mato Helena Brendić 0
6073. Franjo Vuković 12/04/1811 m Vinko Marija Ilišević 0
6074. Đuro Kopić 17/04/1811 m Pavo Kata Gregorović 0
6075. Terezija Vlaović 17/04/1811 ž Mato Viktorija Vuković 0
6076. Đuro Knežević 20/04/1811 m Marijan Marija Gregorović 0
6077. Đuro Lešić 20/04/1811 m Petar Marija Babić 0
6078. Kata Lešić 20/04/1811 ž Roko Đula Milošević 0
6079. Adalbert Đaković 21/04/1811 m Nikola Jozefa Lešić 0
6080. Đuro Gregorović 23/04/1811 m Aleksa Kata Katušić 0
6081. Janja Gregorović 28/04/1811 ž Jakob Petra Stojanović 0
6082. Jakob Lešić 01/05/1811 m Ignjacije Ana Stojanović 0
6083. Ana Vuković 03/05/1811 ž Ivan Đula Stojanović 0
6084. Pavao Kopić 04/05/1811 m Antun Manda Matić 0
6085. Manda Vuković 06/05/1811 ž Grga Aga Kopić 0
6086. Stanislav Gregorović 08/05/1811 m Stanko Ruža Verić 0
6087. Pavao Verić 11/05/1811 m Franjo Sofija Kartinshić 0
6088. Ivica Kopić 16/05/1811 ž Ivan Marija Stojanović 0
6089. Manda Stojanović 16/05/1811 ž Marko Stana Kotorac 0
6090. Ivica Vlaović 16/05/1811 ž Franjo Viktorija Kadić 0
6091. Ivan Katušić 17/05/1811 m Marko Marija Kolarević 0
6092. Ruža Lešić 19/05/1811 ž Ðuro Kata Babić 0
6093. Ivan Milošević 24/05/1811 m Jakob Manda Knežević 0
6094. Antun Lešić 07/06/1811 m Ivan Manda Verić 0
6095. Franjo Stojanović 13/06/1811 m Luka Đula Gregorović 0
6096. Ivan Babić 19/06/1811 m Marijan Delfa Knežević 0
6097. Marta Stojšić 19/06/1811 ž Adam Pavka Štivić 0
6098. Ivan Krnić 20/06/1811 m Bartol Manda Vuković 0
6099. Jakob Babić 02/07/1811 m Josip Marija Vuković 0
6100. Jakob Knežević 08/07/1811 m Krsta Đula Kopić 0