Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 6201 - 6300 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
6201. Đurđa Babić 17/04/1812 ž Mato Marija Ergotić 0
6202. Đurđa Stivaničević 17/04/1812 ž Josip Marija Vuković 0
6203. Đuro Stojanović 17/04/1812 m Marko Barbara Vuković 0
6204. Marko Knežević 25/04/1812 m David Kata Terzić 0
6205. Jakob Babić 30/04/1812 m Ðuro Regina Knežević 0
6206. Šimun Terzić 09/05/1812 m Antun Sofija Kopić 0
6207. Ivan Babić 11/05/1812 m Franjo Ruža 0
6208. Marija Katušić 11/05/1812 ž Jakob Ana Paradžiković 0
6209. Marija Katušić 21/05/1812 ž Marko Manda Čivić 0
6210. Antun Knežević 26/05/1812 m Kazimir Kata Bačić 0
6211. Pavao Babić 27/05/1812 m Ivan Marija Verić 0
6212. Marija Milošević 09/06/1812 ž Ilija Matija Petričević 0
6213. Jakob Petričević 09/06/1812 m Blaž Sofija Stojanović 0
6214. Živko Stojanović 09/06/1812 m Vinko Ana Krnić 0
6215. Margarita Verić 09/06/1812 ž Pavo Cecilija Gregorović 0
6216. Ana Verić 11/06/1812 ž Živko Franca Lukaćević 0
6217. Ana Vugić 11/06/1812 ž Albert Lucija Stivaničević 0
6218. Rozalija Stivaničević 12/06/1812 ž Mato Ana Gregorović 0
6219. Pola Stojanović 13/06/1812 ž Mato Petra Vlaović 0
6220. Manda Štivić 15/06/1812 ž Ivan Barbara Vuković 0
6221. Ivica Stojanović 18/06/1812 ž Dominik Marija Dominković 0
6222. Marta Vuković 21/06/1812 ž Bartol Stana Stivaničević 0
6223. Šimun Vuković 27/06/1812 m Antun Stana Gregorović 0
6224. Petra Gregorović 28/06/1812 ž Martin Kata Babić 0
6225. Petar Gregorović 28/06/1812 m Ignjacije Franca Knežević 0
6226. Petra Stojšić 29/06/1812 ž Mijo Helena Lučić 0
6227. Pola Kopić 30/06/1812 ž Luka Marija Stojanović 0
6228. Ana Knežević 02/07/1812 ž Marko Aga Kopić 0
6229. Rozalija Stojanović 06/07/1812 ž Ðuro Barbara Krnić 0
6230. Ilija Biuklić 16/07/1812 m Antun Aga Verić 0
6231. Ilija Delić 16/07/1812 m Ivan Eva Lešić 0
6232. Marija Gregorović 16/07/1812 ž Ilija Pola Rakitić 0
6233. Ruža Lešić 16/07/1812 ž Mijo Marija Gregorović 0
6234. Ilija Stojanović 20/07/1812 m Marko Kata 0
6235. Marija Milošević 24/07/1812 ž Petar Kata Tomašević 0
6236. Jakob Vuković 24/07/1812 m Stanko Terezija Jarić 0
6237. Lovro Stojanović 27/07/1812 m Mato Marija Krnić 0
6238. Rozalija Vuković 27/07/1812 ž Marijan Manda Stojanović 0
6239. Lovro Vuković 30/07/1812 m Ivan Stana Stojanović 0
6240. Đula Biuklić 31/07/1812 ž Marko Slava Matić 0
6241. Hyeronimus Delić 02/08/1812 m Pavo Marija Stojanović 0
6242. Marija Milošević 05/08/1812 ž Božo Ana Čivić 0
6243. Lovro Vuković 06/08/1812 m Pavo Eva 0
6244. Roko Čivić 13/08/1812 m Ivan Kristina Babić 0
6245. Roko Kedačić 15/08/1812 m Mato Marija Vuković 0
6246. Stjepan Lešić 19/08/1812 m Josip Barbara Čivić 0
6247. Rozalija Stojanović 21/08/1812 ž Luka Đurđa Krnić 0
6248. Bartol Čivić 24/08/1812 m Šimun Đula Kopić 0
6249. Rozalija Babić 29/08/1812 ž Ivan Đula Kutuzović 0
6250. Ivan Verić 29/08/1812 m Andrija Đula Kopić 0
6251. Josip Vuković 30/08/1812 m Andrija Terezija Kedačić 0
6252. Pavao Stojanović 31/08/1812 m Nikola Kata Vuković 0
6253. Rozalija Kedačić 01/09/1812 ž David Manda Knežević 0
6254. Janja Babić 03/09/1812 ž Mijo Eva Tobolčević 0
6255. Viktorija Verić 06/09/1812 m Antun Petra Lešić 0
6256. Mijo Knežević 07/09/1812 m Antun Petra Verić 0
6257. Pavao Babić 12/09/1812 m Marijan Delfa Knežević 0
6258. Karlo Gregorović 12/09/1812 m Gabra Aga Matić 0
6259. Aga Knežević 17/09/1812 ž Šimun Elisabeta Kobašević 0
6260. Mato Knežević 17/09/1812 m Šimun Elisabeta Kobašević 0
6261. Matija Čivić 20/09/1812 ž Marko Kata Vuković 0
6262. Matija Kopić 21/09/1812 ž Mato Đula Lešić 0
6263. Mijo Milošević 21/09/1812 m Lovro Ana Ðaković 0
6264. Franca Gregorović 22/09/1812 ž Pavo Marija Lešić 0
6265. Mijo Vuković 24/09/1812 m Stanko Đula Stojanović 0
6266. Mijo Vuković 25/09/1812 m Andrija Marta Stojanović 0
6267. Mijo Kopić 26/09/1812 m Mato Marija Čivić 0
6268. Lucija Stojanović 26/09/1812 ž Leopold Pola Vuković 0
6269. Luka Vuković 02/10/1812 m Blaž Aga Stojanović 0
6270. Franjo Babić 04/10/1812 m Martin Eva Gregorović 0
6271. Martin Verić 06/10/1812 m Luka Stana Pericsević 0
6272. Marija Milošević 07/10/1812 ž Izidor Aga Šunić 0
6273. Šimun Kedačić 08/10/1812 m Mijo Elisabeta Gregorović 0
6274. Terezija Kopić 08/10/1812 ž Ðuro Marija Verić 0
6275. Luka Stojanović 08/10/1812 m Marko Stana Kotorac 0
6276. Terezija Kopić 14/10/1812 ž Ðuro Marija Kedačić 0
6277. Jakob Knežević 19/10/1812 m Vinko Marija Stojanović 0
6278. Franjo Krnić 20/10/1812 m Josip Anka Kopić 0
6279. Marta Delić 21/10/1812 ž Ladislav Jozefa Stojanović 0
6280. Stana Delić 21/10/1812 ž Mijo Đula Stojanović 0
6281. Šimun Gregorović 21/10/1812 m Marko Eva Jarić 0
6282. Marta Babić 23/10/1812 ž Marijan Stana Kopić 0
6283. Šimun Katušić 26/10/1812 m Ivan Marta Kopić 0
6284. Martin Knežević 30/10/1812 m Ðuro Stana Babić 0
6285. Mirko Kopić 02/11/1812 m Andrija Sofija Čivić 0
6286. Stana Vuković 03/11/1812 ž Martin Barbara Gregorović 0
6287. Kata Konkord 04/11/1812 ž Josip Jozefa Kocić 0
6288. Mirko Terzić 05/11/1812 m Toma Kata Gregorović 0
6289. Martina Stojanović 11/11/1812 ž Stjepan Marija Živković 0
6290. Jonas Matić 13/11/1812 m Marko Kata Gregorović 0
6291. Stanko Kopić 15/11/1812 m Luka Kata Krnić 0
6292. Kata Vuković 15/11/1812 ž Joakim Lukra Kovačević 0
6293. Vinko Kedačić 17/11/1812 m Vinko Eva Živković 0
6294. Kata Katušić 20/11/1812 ž Božo Marija Kopić 0
6295. Martin Gregorović 22/11/1812 m Marko Viktorija Babić 0
6296. Franca Čobić 23/11/1812 ž Ivan Kata Lešić 0
6297. Barbara Knežević 27/11/1812 ž Nikola Stana Babić 0
6298. FranjoŽaverije Vuković 02/12/1812 m Martin Kata Lučić 0
6299. Barbara Stivaničević 04/12/1812 ž Mirko Pola Stojanović 0
6300. Toma Kopić 09/12/1812 m Ðuro Ana Katušić 0