Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 6301 - 6400 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
6301. Lucija Ilišević 11/12/1812 ž Šimun Barbara Stojanović 0
6302. Toma Babić 15/12/1812 m Stjepan Eva Ðaković 0
6303. Toma Katušić 15/12/1812 m Leopold Petra Vuković 0
6304. Toma Vuković 21/12/1812 m Jakob Kata Čobić 0
6305. Antun Štivić 23/12/1812 m Albert Terezija Ivantić 0
6306. Adam Gregorović 24/12/1812 m Andrija Đula Vlaović 0
6307. Eva Kopić 24/12/1812 ž Mijo Filipa Knežević 0
6308. Anastazija Vuković 26/12/1812 ž Pavo Matija Gregorović 0
6309. Ivica Kopić 27/12/1812 ž Ivan Ana Gregorović 0
6310. Ivica Mišković 27/12/1812 ž Josip Marija Milošević 0
6311. Manda Knežević 28/12/1812 ž Ivan Viktorija Mišković 0
6312. Toma Knežević 28/12/1812 m Mato Uršula Verić 0
6313. Antun Babić 31/12/1812 m Martin Ivica Varzić 0
6314. Antun Stojanović 05/01/1813 m Franca Stojanović 0
6315. Antun Petričević 14/01/1813 m Antun Klara Stojanović 0
6316. Antun Gregorović 15/01/1813 m Luka Terezija Ðaković 0
6317. Sofija Babić 20/01/1813 ž Šimun Marica Onković 0
6318. Vinko Stojanović 21/01/1813 m Šimun Đula Gregorović 0
6319. Vinko Kopić 22/01/1813 m Bartol Kristina Lešić 0
6320. Pavao Vuković 24/01/1813 m Mijo Ruža Lešić 0
6321. Marija Vujnović 25/01/1813 ž Luka Barbara Kedačić 0
6322. Aga Babić 01/02/1813 ž Ðuro Lucija Kadić 0
6323. Blaž Stojanović 02/02/1813 m Mato Stana Kopić 0
6324. Pola Vuković 04/02/1813 ž Lovro Eva Kokanović 0
6325. Eva Gregorović 07/02/1813 ž Aleksa Kata Katušić 0
6326. Mato Čivić 10/02/1813 m Petar Marija Kutuzović 0
6327. Matija Gregorović 14/02/1813 ž Mato Manda Mihaljević 0
6328. Janja Lillum 16/02/1813 ž Andrija Terezija Huterstvić 0
6329. Matija Verić 20/02/1813 ž Ivan Marta Gregorović 0
6330. Matija Babić 23/02/1813 ž Luka Monika Knežević 0
6331. Ivan Kopić 04/03/1813 m Mirko Kata Vuković 0
6332. Kazimir Vuković 04/03/1813 m Vinko Marija Ilišević 0
6333. Janja Babić 06/03/1813 ž Alojzije Fema Živković 0
6334. Franjo Babić 08/03/1813 m Marijan Oliva Čivić 0
6335. Đuro Verić 11/03/1813 m Ivan Manda Jelić 0
6336. Barbara Verić 11/03/1813 ž Andrija Kata Knežević 0
6337. Đuro Vuković 11/03/1813 m Kuzma Viktorija 0
6338. Marija Babić 13/03/1813 ž Mato Stana 0
6339. Marija Kopić 15/03/1813 ž Blaž Ana Stojanović 0
6340. Josip Stivaničević 16/03/1813 m Luka Sofija Čivić 0
6341. Joaćim Petričević 17/03/1813 m Kazimir Justina 0
6342. Josip Petričević 17/03/1813 m Kazimir Justina 0
6343. Josip Gregorović 19/03/1813 m Ivan Aga Babić 0
6344. Antun Stojanović 22/03/1813 m Jakob Manda Jarić 0
6345. Marija Verić 23/03/1813 ž Ðuro Đula Jarić 0
6346. Gabriel Đaković 24/03/1813 m Ivan Marija Kopić 0
6347. Gabrijel Knežević 24/03/1813 m Mijo Manda Verić 0
6348. Đuro Petričević 26/03/1813 m Lovro Đula Ekernić 0
6349. Lazar Kopić 27/03/1813 m Ðuro Marija Knežević 0
6350. Barbara Stojanović 03/04/1813 ž Luka Franca Farrić 0
6351. Rozalija Babić 04/04/1813 ž Pavo Marija 0
6352. Marko Katušić 04/04/1813 m Ivan Manda Gregorović 0
6353. Marko Knežević 09/04/1813 m Jakob Đula Vuković 0
6354. Đuro Čivić 15/04/1813 m Mijo Petra Stojanović 0
6355. Marija Čivić 15/04/1813 ž Mijo Petra Stojanović 0
6356. Marko Stojanović 15/04/1813 m Ðuro Đula Vuković 0
6357. Rozalija Grgath 17/04/1813 ž Helena Grgath 0
6358. Đurđa Kopić 19/04/1813 ž Ivan Marija Stojanović 0
6359. Đula Knežević 21/04/1813 ž Marijan Marija Gregorović 0
6360. Marko Čivić 22/04/1813 m Adam Kata Pavaajiković 0
6361. Jakob Stojanović 28/04/1813 m Ivan Viktorija Vuković 0
6362. Jakob Milhković 01/05/1813 m Ivan Aga Filipović 0
6363. Quirinus Matić 03/05/1813 m Lovro Barbara Gregorović 0
6364. Sofija Milošević 04/05/1813 ž Lovro Marija Mišković 0
6365. Ivan Knežević 05/05/1813 m David Kata Terzić 0
6366. Marko Knežević 05/05/1813 m David Kata Terzić 0
6367. Živko Stojanović 05/05/1813 m Luka Đula Gregorović 0
6368. Janja Stivaničević 06/05/1813 ž Martin Marija Matić 0
6369. Ivan Kedačić 09/05/1813 m Toma Sofija Lešić 0
6370. Filipa Katušić 10/05/1813 ž Antun Ruža Matić 0
6371. Franjo Konkord 18/05/1813 m Franjo Marija Vuković 0
6372. Marija Gregorović 19/05/1813 ž Marko Ivica Kopić 0
6373. Konstantin Knežević 23/05/1813 m Marko Kata Miszković 0
6374. Antun Vlaović 31/05/1813 m Mato Viktorija Vuković 0
6375. Terezija Vuković 31/05/1813 ž Marijan Pola Turson 0
6376. Antun Vuković 02/06/1813 m Vinko Manda Kokanović 0
6377. Antun Babić 12/06/1813 m Luka Filipa Knežević 0
6378. Pavao Kokesević 15/06/1813 m Albert Helena Katušić 0
6379. Pavao Verić 15/06/1813 m Ivan Marija Knežević 0
6380. Ivan Gregorović 19/06/1813 m Ivan Marija Knežević 0
6381. Elizabeta Kristof 29/06/1813 ž Pavo Marija Advenis 0
6382. Pavao Vlaović 30/06/1813 m Franjo Viktorija Kadić 0
6383. Eustazije Katušić 03/07/1813 m Marko Manda Čivić 0
6384. Ilija Gregorović 04/07/1813 m Ilija Aga Čivić 0
6385. Josip Stojanović 09/07/1813 m Ðuro Ana Vlaović 0
6386. Barbara Gregorović 11/07/1813 ž Gabra Aga Matić 0
6387. Ruža Kedačić 11/07/1813 ž Mato Marija Vuković 0
6388. Ilija Petričević 14/07/1813 m Martin Manda Lešić 0
6389. Marija Knežević 20/07/1813 ž Ðuro Kata Kopić 0
6390. Jakob Petričević 25/07/1813 m Mato Kola Čivić 0
6391. Stana Mišković 28/07/1813 ž Vinko Aga Vuković 0
6392. Ana Stojanović 30/07/1813 ž Filip Jolanna Kocić 0
6393. Lovro Kedačić 08/08/1813 m Marijan Manda Lešić 0
6394. Stjepan Vugić 09/08/1813 m Albert Lucija Stivaničević 0
6395. Rozalija Đaković 10/08/1813 ž Ðuro Marija Kopić 0
6396. Barbara Krnić 12/08/1813 ž Bartol Manda Vuković 0
6397. Roko Šokčević 13/08/1813 m Šimun Đula Katušić 0
6398. Roko Petričević 16/08/1813 m Blaž Sofija Stojanović 0
6399. Terezija Vuković 17/08/1813 ž Antun Kata Lešić 0
6400. Barbara Vuković 18/08/1813 ž Luka Manda Stojanović 0