Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 6401 - 6500 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
6401. Stana Mišković 23/08/1813 ž Martin Slava Knežević 0
6402. Barbara Knežević 31/08/1813 ž Andrija Klara Verić 0
6403. Đuro Stojanović 03/09/1813 m FranjoŽaverije Martina Krnić 0
6404. Mato Stojanović 03/09/1813 m Mijo Petra Vukovák 0
6405. Janja Čivić 15/09/1813 ž Adam Eva ćosić 0
6406. Marija Kopić 15/09/1813 ž Stanko Kata Babić 0
6407. Mato Vuković 15/09/1813 m Martin Terezija Štivić 0
6408. Franjo Knežević 16/09/1813 m Jakob Ana Gregorović 0
6409. Antun Ilišević 18/09/1813 m Josip Kata Stojanović 0
6410. Mato Stivaničević 20/09/1813 m Marko Pola Kedačić 0
6411. Mato Stivaničević 21/09/1813 m Stjepan Manda Kopić 0
6412. Mijo Stojanović 26/09/1813 m Mirko Pola Čivić 0
6413. Terezija Stivaničević 27/09/1813 ž Mato Ana Gregorović 0
6414. Jozefa Verić 29/09/1813 ž Ivan Kata Jarić 0
6415. Franjo Kedačić 30/09/1813 m David Lucija Gregorović 0
6416. Pola Verić 01/10/1813 ž Ðuro Ana Vlaović 0
6417. Marija Vuković 02/10/1813 ž Marko Jozefa Stojanović 0
6418. Šimun Bačić 07/10/1813 m Antun Manda Kopić 0
6419. Franca Lešić 10/10/1813 ž Pavo Terezija Stojanović 0
6420. Terezija Kopić 13/10/1813 ž Josip Veronika Vincetić 0
6421. Luka Katušić 14/10/1813 m Mato Barbara Čivić 0
6422. Luka Kotorac 17/10/1813 m Ilija Ivica Ðaković 0
6423. Lucija Katušić 19/10/1813 ž Ivan Ivica Knežević 0
6424. Šimun Vlaović 19/10/1813 m Rafael Manda Gregorović 0
6425. Vinko Vuković 19/10/1813 m Ilarije Manda Babić 0
6426. Šimun Petričević 21/10/1813 Mijo Eva Knežević 571
6427. Karlo Matić 30/10/1813 Ðuro Ana Kedačić 0
6428. Martin Vuković 30/10/1813 Ivan Sofija Petričević 0
6429. Kata Stojanović 04/11/1813 ž Pavo Sofija Štivić 0
6430. Terezija Gregorović 07/11/1813 ž Mato Klara 0
6431. Franca Štivić 07/11/1813 ž Ivan Marija Shderić 0
6432. Martin Stivaničević 10/11/1813 Luka Marija Verić 0
6433. Cecilija Knežević 11/11/1813 ž Pavo Ivica ? 0
6434. Danijel Štivić 12/11/1813 m Stanko Eva Vuković 0
6435. Andrija Gregorović 15/11/1813 Lazo Klara Katušić 0
6436. Kata Babić 23/11/1813 Roka Marta Petarčević 0
6437. Terezija Čivić 28/11/1813 Šimun Đula Knežević 0
6438. Barica Gregorović 28/11/1813 Ilija Pola ? 0
6439. Marijan Kopić 07/12/1813 Šimun Ruža Konkordt 0
6440. Jozija Kopić 12/12/1813 Mato Marica Čivić 0
6441. Janja Babić 19/12/1813 Martin Ivica Varzić 0
6442. Pola Kedačić 19/12/1813 Dominik Hedviga Vuković 0
6443. Eva Knežević 21/12/1813 Ilarije Orca Stojanović 0
6444. Eva Kopić 21/12/1813 Bartol Kata Sastić 0
6445. Anastazija Kopić 25/12/1813 Karlo Kata Katušić 0
6446. Ivan Vuković 26/12/1813 Josip Kata Mišković 0
6447. Pavo Gregorović 29/12/1813 Andrija Marija Katušić 0
6448. Ivan Kopić 29/12/1813 Ivan Marta Gregorović 0
6449. Franca Kovačević 31/12/1813 Ðuro Liza Gregorović 0
6450. Gašpar Gregorović 01/01/1814 m Andrija Marta Terzić 0
6451. Gašpar Čivić 05/01/1814 m Ignjacije Barbara Terzić 0
6452. Ferdo Krnić 08/01/1814 m Antun Terezija Verić 0
6453. Pavao Lešić 12/01/1814 m Ignjacije Ana Stojanović 0
6454. Marija Stojanović 12/01/1814 ž Jakob Manda Jarić 0
6455. Marija Gregorović 13/01/1814 ž Martin Terezija Knežević 0
6456. Antun Vuković 14/01/1814 m Ivan Manda Gregorović 0
6457. Stanislav Stojanović 20/01/1814 m Mirko Marta Krnić 0
6458. Isacus Vuković 25/01/1814 m Stanko Ana Matić 0
6459. Ivan Vuković 29/01/1814 Stanko Ana Matić 0
6460. Stjepan Katušić 04/02/1814 Pavao Barbara Matić 0
6461. Stjepan Katušić 04/02/1814 m Pavo Barbara Matić 0
6462. Ivan Petričević 04/02/1814 m Marko Kata Kedačić 0
6463. Ivica Petričević 04/02/1814 ž Marko Kata Kedačić 0
6464. Martina Petričević 04/02/1814 ž Marko Kata Kedačić 0
6465. Pola Babić 06/02/1814 ž Mijo Jozefa Stojanović 0
6466. Pola Babić 06/02/1814 Mijo Jozija Stojanović 0
6467. Ferda Đaković 07/02/1814 Nikola Jozija Lešić 0
6468. Ferdo Đaković 07/02/1814 m Nikola Jozefa Lešić 0
6469. Mato Bačić 08/02/1814 Ðuro Kata Lešić 0
6470. Delfa Stojšić 11/02/1814 ž Adam Pavka Štivić 0
6471. Delfa Stojšić 11/02/1814 Adam Pavka Štivić 0
6472. Mato Vuković 12/02/1814 m Andrija Kola Lešić 0
6473. Stana Gregorović 21/02/1814 ž Franjo Viktorija Ðaković 0
6474. Marko Kopić 25/02/1814 m Andrija Sofija Čivić 0
6475. Pavao Knežević 26/02/1814 m Ilarije Marija Lešić 0
6476. Đuro Verić 26/02/1814 m Franjo Sofija 0
6477. Ruža Verić 26/02/1814 ž Franjo Sofija 0
6478. Ruža Gregorović 28/02/1814 ž Nikola Franca Mihić 0
6479. Mato Knežević 01/03/1814 m Antun Petra Verić 0
6480. Mijo Lešić 01/03/1814 m Petar Marija Babić 0
6481. Kazimir Terzić 04/03/1814 m Toma Kata Gregorović 0
6482. Ivan Babić 05/03/1814 m Marko Uršula Varzić 0
6483. Ivan Čivić 05/03/1814 m Franjo Lucija Tomašević 0
6484. Toma Kedačić 07/03/1814 m Augustin Barbara Stojanović 0
6485. Stjepan Knežević 10/03/1814 m Bartol Petra Verić 0
6486. Manda Vuković 11/03/1814 ž Bartol Stana Stivaničević 0
6487. Mato Petričević 17/03/1814 m Silvester Ruža Vuković 0
6488. Josip Stojšić 17/03/1814 m Mijo Helena Lučić 0
6489. Josip Gregorović 19/03/1814 m Ðuro Đula Štivić 0
6490. Ana Babić 20/03/1814 ž Pavo Marija Lešić 0
6491. Lucija Stojanović 21/03/1814 ž Marko Barbara Vuković 0
6492. Gabriel Knežević 23/03/1814 m Bartol Franca Kadić 0
6493. Stanko Krnić 27/03/1814 m Jakob Matija Ilišević 0
6494. Franjo Konkord 31/03/1814 m Josip Jozefa Kocić 0
6495. Ivan Gregorović 08/04/1814 m Marko Eva Jarić 0
6496. Đuro Knežević 09/04/1814 m Ðuro Manda Kopić 0
6497. Klara Gregorović 11/04/1814 ž Antun Kata Verić 0
6498. Kazimir Lešić 13/04/1814 m Josip Ana Gregorović 0
6499. Barbara Stivaničević 14/04/1814 ž Ilija Đurđa Verić 0
6500. Adalbert Knežević 16/04/1814 m Ðuro Kata Lešić 0