Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 6601 - 6700 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
6601. Manda Kojrić 04/03/1815 ž Luka Kata Krnić 0
6602. Đuro Stojanović 06/03/1815 m Nikola Marija Čivić 0
6603. Aga Knežević 11/03/1815 ž Lazar Justina Ðaković 0
6604. Marija Gregorović 13/03/1815 ž Ivan Ana Turzuman 0
6605. Josip Vuković 14/03/1815 m Tadija Manda Babić 0
6606. Josip Stojanović 19/03/1815 m Jakob Manda Jarić 0
6607. Đuro Stivaničević 31/03/1815 m Martin Marija Matić 0
6608. Barbara Milošević 01/04/1815 ž Lovro Marija Mišković 0
6609. Barbara Stivaničević 01/04/1815 ž Ivan Ruža Verić 0
6610. Ruža Gregorović 05/04/1815 ž Antun Jozefa Šokčević 0
6611. Antun Billen 06/04/1815 m Andrija Terezija Haberstok 0
6612. Đuro Gregorović 07/04/1815 m Mato Aga Stojanović 0
6613. Manda Bačić 08/04/1815 ž Andrija Terezija Veselić 0
6614. Marko Knežević 08/04/1815 m Ðuro Stana Babić 0
6615. Mijo Lešić 08/04/1815 m Mato Sofija Matić 0
6616. Đuro Vuković 08/04/1815 m Ivan Sofija Petričević 0
6617. Marko Kopić 16/04/1815 m Ðuro Marija Verić 0
6618. Ruža Kopić 17/04/1815 ž Marijan Đula Mialjković 0
6619. Đuro Lešić 17/04/1815 m Josip Barbara Čivić 0
6620. Đuro Vuković 18/04/1815 m Marijan Matija Verić 0
6621. Marko Vuković 20/04/1815 m Mato Terezija Lešić 0
6622. Đuro Čivić 21/04/1815 m Ignjacije Barbara Terzić 0
6623. Đurđa Verić 22/04/1815 ž Živko Franca Lukacsević 0
6624. Đuro Verić 22/04/1815 m Živko Franca Lukacsević 0
6625. Ana Knežević 23/04/1815 ž Šimun Elisabeta 0
6626. Antun Knežević 23/04/1815 m Šimun Elisabeta 0
6627. Marko Gregorović 24/04/1815 m Ivan Marija Knežević 0
6628. Marko Verić 24/04/1815 m Luka Stana 0
6629. Klara Babić 26/04/1815 ž Stjepan Eva Ðaković 0
6630. Filipina Kedačić 28/04/1815 ž David Manda Knežević 0
6631. Ruža Kopić 29/04/1815 ž Martin Kata 0
6632. Filip Gregorović 01/05/1815 m Ivan Aga Babić 0
6633. Filipina Gregorović 01/05/1815 ž Gabra Aga Matić 0
6634. Jakob Gregorović 04/05/1815 m Kuzma Barbara Kedačić 0
6635. Florijan Verić 05/05/1815 m Toma Kata Stojanović 0
6636. Stanko Vuković 06/05/1815 m Lazar Marta Stojanović 0
6637. Stanko Vuković 07/05/1815 m Antun Ruža 0
6638. Kata Babić 12/05/1815 ž Franjo Ruža 0
6639. Mijo Štivić 12/05/1815 m Mato Barbara Mijić 0
6640. Manda Vuković 12/05/1815 ž Andrija Marta Stojanović 0
6641. Klara Gregorović 13/05/1815 ž Ilija Manda Knežević 0
6642. Jakob Gregorović 15/05/1815 m Antun Matija Verić 0
6643. Marija Stivaničević 19/05/1815 ž Luka Sofija Čivić 0
6644. Helena Verić 19/05/1815 ž Ðuro Franca Stojanović 0
6645. Antun Kutuzović 22/05/1815 m Klement Marija Babić 0
6646. Antun Knežević 24/05/1815 m Ivan Ana Kopić 0
6647. Delfa Vuković 24/05/1815 ž Jakob Kata Čobić 0
6648. Antun Stojanović 27/05/1815 m Ivan Viktorija Knežević 0
6649. Delfa Kopić 30/05/1815 ž Mijo Filipa Knežević 0
6650. Ivica Babić 01/06/1815 ž Ana Marija Knežević 0
6651. Antun Babić 14/06/1815 m Vinko Ana Stojanović 0
6652. Živko Kotorac 16/06/1815 m Mato Franca Stojanović 0
6653. Margarita Lešić 18/06/1815 ž Šimun Aga Vuković 0
6654. Ana Čivić 23/07/1815 ž Josip Ruža Vuković 0
6655. Ana Krnić 23/07/1815 ž Lovro Manda Babić 0
6656. Ana Čivić 26/07/1815 ž Nikola Ana Knežević 0
6657. Jakob Čivić 26/07/1815 m Nikola Ana Knežević 0
6658. Jakob Vlaović 26/07/1815 m Ðuro Ana Katušić 0
6659. Lovro Babić 27/07/1815 m Luka Monika Knežević 0
6660. Lovro Wugić 30/07/1815 m Albert Lucija Stivaničević 0
6661. Klara Petričević 01/08/1815 ž Lovro Đula Krnić 0
6662. Barbara Vuković 02/08/1815 ž Stanko Đula Stojanović 0
6663. Marija Mišković 06/08/1815 ž Mato Ivica Lešić 0
6664. Lovro Babić 07/08/1815 m Alojzije Fema Knežević 0
6665. Lovro Gregorović 07/08/1815 m Ignjacije Ana Knežević 0
6666. Lovro Knežević 09/08/1815 m Božo Marija Stojanović 0
6667. Klara Verić 09/08/1815 ž Ðuro Kata Katušić 0
6668. Marija Delić 15/08/1815 ž Mijo Đula Stojanović 0
6669. Pola Lešić 17/08/1815 ž Ðuro Kata Babić 0
6670. Augustin Babić 27/08/1815 m Šimun Marica Vuković 0
6671. Barbara Kopić 27/08/1815 ž Ivan Marija Stojanović 0
6672. Ana Matić 27/08/1815 ž Božo Jela Gregorović 0
6673. Mijo Knežević 01/09/1815 m Stjepan Terezija Knežević 0
6674. Stana Mišković 06/09/1815 ž Josip Marija Vuković 0
6675. Mijo Čivić 07/09/1815 m Šimun Đula Kopić 0
6676. Mato Petričević 08/09/1815 m Silvester Ruža Vuković 0
6677. Konrad Vuković 08/09/1815 m Stanko Terezija Farrić 0
6678. Mirko Gregorović 09/09/1815 m Ivan Elisabeta Vuković 0
6679. Mato Katušić 09/09/1815 m Ivan Marta Kopić 0
6680. Mato Babić 10/09/1815 m Luka Filipina Knežević 0
6681. Marija Vuković 10/09/1815 ž Martin Klara Varzić 0
6682. Franjo Knežević 16/09/1815 m Vinko Marija Stojanović 0
6683. Mato Kaić 18/09/1815 m Antun Marija 0
6684. Matija Gregorović 19/09/1815 m Luka Terezija Kopić 0
6685. Matija Knežević 19/09/1815 m Jakob Đula Vuković 0
6686. Ruža Verić 24/09/1815 ž Franjo Sofija Katušić 0
6687. Tekla Vuković 24/09/1815 ž Ivan Đula 0
6688. Franjo Lešić 29/09/1815 m Bartol Kata Kopić 0
6689. Šimun Gregorović 02/10/1815 m Antun Terezija Čivić 0
6690. Terezija Babić 06/10/1815 ž Mato Marija Ergotić 0
6691. Luka Verić 09/10/1815 m Antun Kata Vuković 0
6692. Pola Knežević 11/10/1815 ž Martin Stana Kopić 0
6693. Terezija Babić 12/10/1815 ž Ivan Đula Kutuzović 0
6694. Terezija Konkord 14/10/1815 ž Franjo Marija Vuković 0
6695. Lucija Čivić 17/10/1815 ž Marko Kata Vuković 0
6696. Ruža Kopić 21/10/1815 ž Pavo Klara Gregorović 0
6697. Šimun Katušić 26/10/1815 m Leopold Petra Vuković 0
6698. Ruža Stojanović 28/10/1815 ž Josip Regina Čivić 0
6699. Mirko Gregorović 02/11/1815 m Stanko Ruža Verić 0
6700. Karlo Vuković 03/11/1815 m Andrija Terezija Kedačić 0