Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 6701 - 6800 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
6701. Martina Vuković 06/11/1815 ž Marijan Terezija Lučić 0
6702. Barbara Verić 07/11/1815 ž Ferdo Kata 0
6703. Cecilija Vuković 08/11/1815 ž Stjepan Kata Mišković 0
6704. Martin Matić 09/11/1815 m Petar Terezija Stivaničević 0
6705. Martina Lešić 11/11/1815 ž Josip Ana Gregorović 0
6706. Andrija Stojanović 12/11/1815 m Mato Marija Čivić 0
6707. Andrija Stojanović 12/11/1815 m Petar Franca 0
6708. Andrija Vlaović 15/11/1815 m Žaverije Marija Stivaničević 0
6709. Kata Vlaović 24/11/1815 ž Mato Viktorija Vuković 0
6710. Barbara Delić 03/12/1815 ž Pavo Marija Stojanović 0
6711. Marijan Verić 09/12/1815 m Šimun Ana Marković 0
6712. Antun Biuklić 11/12/1815 m Jakob Marija Vuković 0
6713. Sofija Babić 15/12/1815 ž Mijo Eva Tobolčević 0
6714. Eva Petričević 18/12/1815 ž Antun Klara Stojanović 0
6715. Eva Petričević 19/12/1815 ž Blaž Barbara Stojanović 0
6716. Ruža Katušić 21/12/1815 ž Božo Marija Kopić 0
6717. Ana Vlaović 21/12/1815 ž Franjo Viktorija Tadić 0
6718. Dominika Babić 26/12/1815 ž Marijan Manda Knežević 0
6719. Stjepan Stojanović 26/12/1815 m Stjepan Marija Živković 0
6720. Marta Babić 03/01/1816 ž Bartol Đula Kopić 0
6721. Kata Kedačić 03/01/1816 ž Dominik Hedviga Vuković 0
6722. Ferdo Verić 04/01/1816 m Pavo Cecilija Gregorović 0
6723. Ferdo Vujnović 04/01/1816 m Luka Barbara Kedačić 0
6724. Janja Čivić 06/01/1816 ž Roko Stana Lončarević 0
6725. Antun Gregorović 09/01/1816 m Aleksa Kata Katušić 0
6726. Pola Čivić 10/01/1816 ž Marijan Marija Biuklić 0
6727. Marta Krnić 10/01/1816 ž Vinko Veronika 0
6728. Marija Lešić 21/01/1816 ž Božo Manda Mišković 0
6729. Vinko Matić 21/01/1816 m Antun Marija Stojanović 0
6730. Marija Babić 24/01/1816 ž Martin Ivica Varzić 0
6731. Ivan Knežević 27/01/1816 m Filip Pola Čivić 0
6732. Blaž Stojanović 30/01/1816 m Pavo Sofija Štivić 0
6733. Blaž Vuković 02/02/1816 m Mato Terezija 0
6734. Pola Babić 03/02/1816 ž Marko Uršula Mihić 0
6735. Aga Kedačić 04/02/1816 ž Toma Sofija Lešić 0
6736. Pola Gregorović 09/02/1816 ž Andrija Marija Katušić 0
6737. Pola Knežević 09/02/1816 ž Ivan Viktorija Mišković 0
6738. Marko Babić 11/02/1816 m Mijo Jozefa Stojanović 0
6739. Valentin Verić 14/02/1816 m Ivan Marta Gregorović 0
6740. Matija Gregorović 17/02/1816 m Lazar Klara Katušić 0
6741. Kata Stojanović 17/02/1816 ž Augustin Marija Knežević 0
6742. Marko Gregorović 18/02/1816 m Mato Manda Mihaljević 0
6743. Mato Lešić 18/02/1816 m Roko Đula Milošević 0
6744. Mato Verić 18/02/1816 m Ðuro Ana Vlaović 0
6745. Matija Štivić 20/02/1816 m Marijan Kata Kopić 0
6746. Stanko Knežević 22/02/1816 m Ilarije Marija Stojanović 0
6747. Franca Verić 26/02/1816 ž Augustin Manda Gregorović 0
6748. Franca Čobić 28/02/1816 ž Marijan Marija Divić 0
6749. Manda Kedačić 03/03/1816 ž Mato Viktorija Vuković 0
6750. Josip Đaković 11/03/1816 m Ðuro Marija Kopić 0
6751. Đuro Kedačić 12/03/1816 m Marijan Marija Lešić 0
6752. Ivica Knežević 12/03/1816 ž Marko Uršula Ruxić 0
6753. Janja Kopić 17/03/1816 ž Nikola Marta Lešić 0
6754. Đuro Vuković 20/03/1816 m Antun Ruža 0
6755. Jakob Katušić 22/03/1816 m Marijan Barbara Babić 0
6756. Barbara Stojanović 22/03/1816 ž Nikola Monika Gregorović 0
6757. Manda Babić 23/03/1816 ž Luka Eva Kadić 0
6758. Barbara Kopić 24/03/1816 ž Marko Terezija Babić 0
6759. Fema Knežević 02/04/1816 ž Mijo Manda Verić 0
6760. Franjo Vuka?? 02/04/1816 m Antun Uršula Knežević 0
6761. Filip Petričević 04/04/1816 m Blaž Sofija Stojanović 0
6762. Petra Lešić 09/04/1816 ž Ivan Stana Vuković 0
6763. Đuro Kopić 21/04/1816 m Pavo Manda Babić 0
6764. Dominika Gregorović 03/05/1816 ž Franjo Viktorija Ðaković 0
6765. Florijan Verić 03/05/1816 m Andrija Đula Kopić 0
6766. Terezija Štivić 06/05/1816 ž Mato Manda Keznić 0
6767. Stana Vuković 10/05/1816 ž Stanko Ana Matić 0
6768. Janja Matić 13/05/1816 ž Toma Ana 0
6769. Stana Čivić 14/05/1816 ž Šimun Đula Kinić 0
6770. Ivan Knežević 15/05/1816 m David Kata Terzić 0
6771. Sofija Stojanović 15/05/1816 ž Ðuro Ana Vlaović 0
6772. Terezija Gregorović 22/05/1816 ž Ilija Pola Lučić 0
6773. Živko Ilišević 28/05/1816 m Mato Kata Čivić 0
6774. Antun Kopić 29/05/1816 m Mato Marija Čivić 0
6775. Ana Kedačić 03/06/1816 ž David Lucija Gregorović 0
6776. Ivica Stivaničević 07/06/1816 ž Luka Marija Gregorović 0
6777. Stana Vuković 17/06/1816 ž Petar Ana Marković 0
6778. Đula Stivaničević 20/06/1816 ž Ivan Delfa Kopić 0
6779. Adalbert Đaković 21/06/1816 m Alojzije Kata Kopić 0
6780. Petra Knežević 23/06/1816 ž Pavo Ivica Kovačević 0
6781. Ana Kopić 24/06/1816 ž Augustin Helena Čivić 0
6782. Ana Biller 08/07/1816 ž Andrija Terezija Slaberstok 0
6783. Elizabeta Stojanović 08/07/1816 ž Luka Franca Galović 0
6784. Ilija Knežević 18/07/1816 m Lazar Justa Ðaković 0
6785. Ana Stivaničević 18/07/1816 ž Adam Manda Gregorović 0
6786. Jakob Čivić 21/07/1816 m Ivan Kristina Babić 0
6787. Jakob Stivaničević 27/07/1816 m Stjepan Manda Kopić 0
6788. Jakob Milošević 28/07/1816 m Lovro Ana Ðaković 0
6789. Gabriel Kopić 01/08/1816 m Martin Kata Gregorović 0
6790. Lovro Gregorović 03/08/1816 m Marijan Terezija Verić 0
6791. Lovro Vuković 09/08/1816 m Blaž Aga 0
6792. Janja Lešić 16/08/1816 ž Šimun Aga Stojanović 0
6793. Manda Verić 20/08/1816 ž Marko Petra 0
6794. Barbara Ilišević 21/08/1816 ž Karlo Klara Vuković 0
6795. Ivan Verić 26/08/1816 m Ðuro Đula 0
6796. Marija Petričević 27/08/1816 ž Silvester Ruža Vuković 0
6797. Ana Babić 02/09/1816 ž Gabra Jozefa Krnić 0
6798. Toma Kopić 02/09/1816 m Blaž Ana Matić 0
6799. Kuzma Knežević 05/09/1816 m Bartol Franca Kadić 0
6800. Terezija Gregorović 06/09/1816 ž Ivan Ruža Babić 0