Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 6801 - 6900 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
6801. Mijo Gregorović 06/09/1816 m Antun Marija Kopić 0
6802. Janja Kopić 12/09/1816 ž Ðuro Terezija Lukacsević 0
6803. Mato Verić 14/09/1816 m Jakob Sofija Stojanović 0
6804. Marija Kopić 16/09/1816 ž Šimun Terezija Babić 0
6805. Damjan Lešić 16/09/1816 m Kuzma Ruža Mišković 0
6806. Šimun Babić 20/09/1816 m Marijan Stana Gregorović 0
6807. Margarita Vuković 21/09/1816 ž Ilarije Terezija Milošević 0
6808. Matija Vuković 21/09/1816 m Ilarije Terezija Mittoshević 0
6809. Ivica Đaković 22/09/1816 ž Nikola Jozefa Lešić 0
6810. Kuzma Stojanović 27/09/1816 m Jakob Manda Jarić 0
6811. Stana Matić 28/09/1816 ž Ðuro Ana Kedačić 0
6812. Franca Vuković 01/10/1816 ž Ðuro Barbara Gregorović 0
6813. Franca Vuković 04/10/1816 ž Šimun Kata Verić 0
6814. Franjo Kedačić 05/10/1816 m Mato Marija Vuković 0
6815. Lucija Petričević 06/10/1816 ž Marko Kata Kedačić 0
6816. Terezija Terzić 11/10/1816 ž Ðuro Barbara Zečević 0
6817. Kata Kopić 12/10/1816 ž Šimun Marija Knežević 0
6818. Terezija Kopić 14/10/1816 ž Šimun Ruža 0
6819. Šimun Knežević 20/10/1816 m Marijan Marija Kopić 0
6820. Šimun Kopić 20/10/1816 m Ðuro Ana Katušić 0
6821. Živko Vuković 20/10/1816 m Martin Terezija Štivić 0
6822. Adam Vuković 20/10/1816 m Marko Jozefa Stojanović 0
6823. Šimun Vlaović 21/10/1816 m Blaž Marija Lešić 0
6824. Pola Knežević 22/10/1816 ž Marko Aga Kopić 0
6825. Šimun Vuković 23/10/1816 m Vinko Marta Krnić 0
6826. Stana Knežević 01/11/1816 ž Ðuro Manda Kopić 0
6827. Karlo Verić 03/11/1816 m Ðuro Franca Stojanović 0
6828. Kata Kedačić 05/11/1816 ž Augustin Barbara Stojanović 0
6829. Martin Stojanović 09/11/1816 m Vinko Manda Verić 0
6830. Kata Vuković 11/11/1816 ž Ðuro Barbara Čivić 0
6831. Kata Vuković 14/11/1816 ž Mato Dominika Stojanović 0
6832. Marta Čivić 17/11/1816 ž Franjo Lucija Tomašević 0
6833. Andrija Čivić 23/11/1816 m Nikola Ana Knežević 0
6834. Cecilija Kopić 24/11/1816 ž Vinko Aga Gregorović 0
6835. Barbara Knežević 25/11/1816 ž Antun Aga Varzić 0
6836. Kata Knežević 25/11/1816 ž Antun Aga Varzić 0
6837. FranjoŽaverije Stojanović 03/12/1816 m Andrija Marija Nikolić 0
6838. Lucija Vlaović 08/12/1816 ž Vinko Regina Katušić 0
6839. Luka Vuković 09/12/1816 m Jakob Ivica Milošević 0
6840. Lucija Stojanović 13/12/1816 ž Jakob Stana Kopić 0
6841. Adam Gregorović 23/12/1816 m Antun Terezija Čivić 0
6842. Eva Kopić 23/12/1816 ž Mato Ana Gregorović 0
6843. Ivica Petričević 27/12/1816 ž Blaž Barbara Stojanović 0
6844. Eva Lešić 28/12/1816 ž Josip Ana Gregorović 0
6845. Marko Verić 04/01/1817 m Antun Kata Vuković 0
6846. Marija Babić 08/01/1817 ž Nikola Aga Gregorović 0
6847. Barbara Verić 08/01/1817 ž Jakob Đula Kopić 0
6848. Pola Vlaović 08/01/1817 ž Rafael Manda Gregorović 0
6849. Vinko Knežević 10/01/1817 m Antun Petra Verić 0
6850. Antun Stivaničević 11/01/1817 m Mato Ana Gregorović 0
6851. Terezija Stojanović 16/01/1817 ž Ðuro Kata Verić 0
6852. Antun Stojšić 17/01/1817 m Mijo Helena Lučić 0
6853. Marija Gregorović 18/01/1817 ž Andrija Marta Terzić 0
6854. Eva Gregorović 19/01/1817 ž Jakob Petra Stojanović 0
6855. Fabijan Gregorović 19/01/1817 m Jakob Petra Stojanović 0
6856. Vinko Lešić 19/01/1817 m Pavo Terezija Stojanović 0
6857. Pavao Gregorović 20/01/1817 m Marko Ivica Kopić 0
6858. Janja Verić 20/01/1817 ž Luka Stana Petričević 0
6859. Manda Lešić 21/01/1817 ž Stjepan Martina Čivić 0
6860. Vinko Babić 23/01/1817 m Ðuro Lucija Kadić 0
6861. Marija Čivić 24/01/1817 ž Antun Manda Knežević 0
6862. Pavao Mišković 24/01/1817 m Martin Slava Knežević 0
6863. Šimo Mišković 24/01/1817 n Martin Slava Knežević 0
6864. Kata Babić 27/01/1817 ž Martin Ivica Varzić 0
6865. FranjoŽaverije Knežević 29/01/1817 m Kazimir Viktorija Lučić 0
6866. Marija Vuković 30/01/1817 ž Marijan Terezija Lučić 0
6867. Marija Kedačić 03/02/1817 ž Mijo Liza Gregorović 0
6868. Marija Matić 03/02/1817 ž Petar Terezija Stivaničević 0
6869. Blaž Kopić 04/02/1817 m Antun Stana Babić 0
6870. Pola Krnić 06/02/1817 ž Jakob Matija Ilišević 0
6871. Mato Knežević 09/02/1817 m Toma Kata Pabić 0
6872. Matija Knežević 13/02/1817 m Mato Marija Trepčić 0
6873. Mato Kopić 15/02/1817 m Božo Terezija Delić 0
6874. Rozalia Lešić 16/02/1817 ž Roko Liza Vincetić 0
6875. Barbara Kopić 19/02/1817 ž Mato Marija Gregorović 0
6876. Pola Stivaničević 19/02/1817 ž Filip Kola Kopić 0
6877. Matija Stojanović 23/02/1817 m Pavo Sofija Štivić 0
6878. Mato Stojanović 23/02/1817 m Pavo Sofija Štivić 0
6879. Mato Knežević 25/02/1817 m Antun Fema Čivić 0
6880. Rozalia Katušić 28/02/1817 ž Marko Manda Čivić 0
6881. Terezija Šokčević 04/03/1817 ž Dominik Lucija Kedačić 0
6882. Franca Štivić 09/03/1817 ž Roko Lucija Stojanović 0
6883. Kata Knežević 14/03/1817 ž Ðuro Stana Babić 0
6884. Gabriel Knežević 17/03/1817 m Toma Ana Rakitić 0
6885. Đuro Stojanović 25/03/1817 m Luka Đula Gregorović 0
6886. Đuro Delić 28/03/1817 m Josip Lucija Lešić 0
6887. Barbara Knežević 30/03/1817 ž Marijan Marija Gregorović 0
6888. Adalbert Stojanović 07/04/1817 m Leopold Pola Vuković 0
6889. Marko Babić 08/04/1817 m Marijan Oliva Čivić 0
6890. Stana Verić 09/04/1817 ž Živko Franca Lukačević 0
6891. Stana Kopić 10/04/1817 ž Bartol Kristina Lešić 0
6892. Stana Milošević 11/04/1817 ž Ilija Matija Petričević 0
6893. Delfa Vuković 14/04/1817 ž Ivan Đula Stojanović 0
6894. Đurđa Vuković 17/04/1817 ž Lazar Marta Stojanović 0
6895. Terezija Milošević 18/04/1817 ž Petar Kata Tomašević 0
6896. Đuro Babić 22/04/1817 m Alojzije Fema Knežević 0
6897. Filipa Katušić 28/04/1817 ž Ivan Manda Gregorović 0
6898. Đuro Gregorović 05/05/1817 m Antun Kata Verić 0
6899. Stana Verić 08/05/1817 ž Šimun Ana Marković 0
6900. Stanko Gregorović 09/05/1817 m Antun Matija Verić 0