Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 601 - 700 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
601. Aga Đaković 20/08/1756 ž Josip Helena 0
602. Ana Đaković 20/08/1756 ž Josip Helena 0
603. Svjetlana Stojanović 20/08/1756 ž Ivan Helena 0
604. Jozija Stojanović 20/08/1756 ž Nikola Marta 0
605. Đula Knežević 24/08/1756 ž Marko Ana 0
606. Marta Krnić 05/09/1756 ž Petar Manda 0
607. Ana Lešić 05/09/1756 ž Blaž Manda 0
608. Nikola Petričević 05/09/1756 m Mato Aga 0
609. Mato Vuković 05/09/1756 m Andrija Ruža 0
610. Marta Babić 16/09/1756 ž Ðuro Lucija 0
611. Mijo Lešić 21/09/1756 m Ivan Lucija 0
612. Marta Stivaničević 30/09/1756 ž Mato Kata 0
613. Angela Vuković 30/09/1756 ž Antun Uršula 0
614. Mijo Vuković 30/09/1756 m Ðuro Marta 0
615. Marko Gregorović 10/10/1756 m Mato Ana 0
616. Svjetlana Knežević 10/10/1756 ž Josip Ruža 0
617. Terezija Babić 18/10/1756 ž Šimun Manda 0
618. Marta Krnić 19/10/1756 ž Pavao Manda 0
619. Ivan Malić 19/10/1756 m Vinko Marija 0
620. Uršula Matić 19/10/1756 ž Vinko Marija 0
621. Šimun Vuković 22/10/1756 m Jeronim Uršula 0
622. Martin Vuković 02/11/1756 m Jakob Marija 0
623. Marta Vuković 07/11/1756 ž Mato Klara 0
624. Martin Babić 14/11/1756 m Marko Helena 0
625. Martin Lešić 14/11/1756 m Marko Manda 0
626. Kata Vuković 25/11/1756 ž Antun Marija 0
627. Ceca Vuković 28/11/1756 ž Antun Manda 0
628. Bara Čivić 19/12/1756 ž Josip Manda 0
629. Uršula Stojanović 16/01/1757 ž Marko Marija 0
630. Marija Vuković 16/01/1757 ž Šimun Marta 0
631. Perefi Vuković 19/01/1757 n Stjepan Anka 0
632. Pavao Knežević 30/01/1757 m Antun Marija 0
633. Marijan Mišković 02/02/1757 m Andrija Helena 0
634. Marijan Stivaničević 06/02/1757 m Ðuro Ruža 0
635. Marko Gregorović 20/02/1757 m Lovro Uršula 0
636. Marga Čivić 24/02/1757 ž Adam Aga 0
637. Mato Čivić 24/02/1757 m Josip Ana 0
638. Karlo Vuković 27/02/1757 m Marko Kata 0
639. Marko Stojanović 03/03/1757 m Antun Marta 0
640. Kata Čivić 12/03/1757 ž Mijo Ruža 0
641. Josip Vuković 13/03/1757 m Ðuro Manda 0
642. Kola Šokčević 16/03/1757 ž Franjo Ana 0
643. Jozija Knežević 17/03/1757 ž Marijan Manda 0
644. Pavao Čivić 28/03/1757 m Ilija Ivica 0
645. Stanko Katušić 11/04/1757 m Ðuro Lucija 0
646. Marko Verić 17/04/1757 m Šimun Marija 0
647. Ivan Čivić 28/04/1757 m Petar Helena 0
648. Manda Čivić 01/05/1757 ž Marko Kata 0
649. Jakob Knežević 01/05/1757 m Božo Helena 0
650. Marija Stivaničević 01/05/1757 ž Mato Uršula 0
651. Filip Stojanović 01/05/1757 m Marko Manda 0
652. Aga Čivić 22/05/1757 ž Blaž Anđa 0
653. Manda Verić 26/05/1757 ž Stjepan Helena 0
654. Antun Gregorović 16/06/1757 m Petar Ruža 0
655. Ilija Stivaničević 14/07/1757 m Nikola Manda 0
656. Manda Kedačić 21/07/1757 ž Marko Ruža 0
657. Lovro Gregorović 10/08/1757 m Blaž Kata 0
658. Lovro Matić 10/08/1757 m Božo Ana 0
659. Lovro Vlaović 10/08/1757 m Ivan Manda 0
660. Roko Vuković 14/08/1757 m Stjepan Aga 0
661. Mijo Gregorović 28/08/1757 m Ivan Marta 0
662. Filip Babić 04/09/1757 m Ivan Ana 0
663. Augustin Petričević 04/09/1757 m Marko Ivica 0
664. Mijo Stojanović 18/09/1757 m Marijan Kata 0
665. Ana Verić 18/09/1757 ž Marijan Manda 0
666. Mijo Gregorović 25/09/1757 m Ðuro Uršula 0
667. Mijo Katušić 25/09/1757 m Mato Klara 0
668. Aga Mišković 09/10/1757 ž Tadija Marta 0
669. Luka Vuković 16/10/1757 m Antun Uršula 0
670. Marko Kedačić 23/10/1757 m Luka Lucija 0
671. Šimun Stojanović 23/10/1757 m Antun Kata 0
672. Ruža Babić 05/11/1757 ž Marko Manda 0
673. Terezija Stivaničević 05/11/1757 ž Antun Kata 0
674. Martin Stivaničević 05/11/1757 m Mato Ana 0
675. Marija Babić 11/11/1757 ž Martin Marija 0
676. Kata Gregorović 11/11/1757 ž Marko Marta 0
677. Marta Knežević 15/01/1758 ž Filip Kata 0
678. Aga Babić 12/02/1758 ž Ðuro Lucija 0
679. Ivan Kopić 19/02/1758 m Ivan Marija 0
680. Mato Petričević 19/02/1758 m Ivan Ana 0
681. Đuro Kopić 12/03/1758 m Ilija Marija 0
682. Anastazija Štivić 12/03/1758 ž Ivan Ana 0
683. Josip Lešić 26/03/1758 m Mato Ivica 0
684. Đuro Babić 09/04/1758 m Josip Ceca 0
685. Ivan Stojanović 01/05/1758 m Šimun Marija 0
686. Marija Šokčević 14/06/1758 ž Andrija Marta 0
687. Ivica Matić 24/06/1758 ž Marko Kata 0
688. Ivan Vuković 24/06/1758 m Bartol Manda 0
689. Ivan Gregorović 25/06/1758 m Marko Manda 0
690. Ivan Vuković 25/06/1758 m Mijo Marija 0
691. Ilija Lešić 16/07/1758 m Marko Manda 0
692. Ivica Kopić 03/08/1758 ž Ivan Klara 0
693. Lovro Babić 10/08/1758 m Marko Helena 0
694. Martin Babić 13/08/1758 m Marijan Manda 0
695. Marko Lešić 17/08/1758 m Martin Marija 0
696. Mato Vuković 03/09/1758 m Lovro Marija 0
697. Manda Gregorović 08/09/1758 ž Stjepan Kata 0
698. Marta Kopić 08/09/1758 ž Franjo Ruža 0
699. Antun Babić 14/09/1758 m Tomo Ruža 0
700. Bara Čivić 20/09/1758 ž Adam Aga 0