Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 6901 - 7000 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
6901. Franca Vuković 10/05/1817 ž Stanko Đula Stojanović 0
6902. Lucija Vuković 12/05/1817 ž Martin Ana Šunić 0
6903. Ivan Babić 15/05/1817 m Dominik Marta Knežević 0
6904. Ana Mišković 15/05/1817 ž Ivan Aga Miličić 0
6905. Ivan Gregorović 23/05/1817 m Aleksa Kata Katušić 0
6906. Ivan Vuković 12/06/1817 ž Bartol Stana Stivaničević 0
6907. Stanko Kopić 04/07/1817 m Mato Klara Gregorović 0
6908. Mijo Knežević 02/08/1817 m Jakob Ana Gregorović 0
6909. Terezija Milošević 02/08/1817 ž Božo Eva Matasević 0
6910. Stana Konkord 03/08/1817 ž Franjo Marija Vuković 0
6911. Toma Vuković 04/08/1817 m Antun Stana Gregorović 0
6912. Lovro Petričević 06/08/1817 m Luka Anka Knežević 0
6913. Đuro Knežević 14/08/1817 m Bartol Petra Verić 0
6914. Manda Stojanović 22/08/1817 ž Filip Ivica Kosić 0
6915. Marija Babić 23/08/1817 ž Krsta Ana Kladarić 0
6916. Barbara Verić 23/08/1817 ž Toma Kata Stojanović 0
6917. Bartol Babić 24/08/1817 m Adam Barbara 0
6918. Josip Kaić 25/08/1817 m Antun Marija Ferković 0
6919. Adalbert Knežević 28/08/1817 m Šimun Elisabeta Kobašević 0
6920. Ivan Knežević 28/08/1817 m Šimun Elisabeta Kobašević 0
6921. Ivan Lešić 28/08/1817 m Marko Eva Matić 0
6922. Terezija Katušić 01/09/1817 ž Jakob Ana Paradžiković 0
6923. Mato Knežević 15/09/1817 m Eustazio Đula Kopić 0
6924. Tekla Knežević 15/09/1817 ž Eustazio Đula Kopić 0
6925. Mato Krnić 21/09/1817 m Vinko Veronika Konkordt 0
6926. Mijo Krnić 21/09/1817 m Vinko Veronika Konkordt 0
6927. Stana Gregorović 22/09/1817 ž Nikola Franca Mijić 0
6928. Kuzma Gregorović 24/09/1817 m Andrija Đula Vlaović 0
6929. Franca Verić 03/10/1817 ž Antun Eva Kopić 0
6930. Terezija Gregorović 12/10/1817 ž Kuzma Barbara Kedačić 0
6931. Luka Gregorović 14/10/1817 m Ignjacije Franca Knežević 0
6932. Luka Knežević 16/10/1817 m Šimun Ruža Kopić 0
6933. Lucija Stojanović 16/10/1817 ž Šimun Đula Gregorović 0
6934. Hijeronimus Knežević 18/10/1817 m Andrija Klara Verić 0
6935. Barbara Vuković 26/10/1817 ž Pavo Matija Gregorović 0
6936. Barbara Kopić 06/11/1817 ž Šimun Ruža Konkordt 0
6937. Martina Babić 09/11/1817 ž Marko Uršula Varzić 0
6938. Đuro Čivić 14/11/1817 m Mijo Marija Vuković 0
6939. Nikola Gregorović 14/11/1817 m Andrija Marija Katušić 0
6940. Andrija Verić 14/11/1817 m Ivan Manda Jelić 0
6941. Terezija Kopić 15/11/1817 ž Manda Kopić 0
6942. Kata Jürgenpo 19/11/1817 ž Antun Terezija DeBoxić 0
6943. Kata Stojanović 20/11/1817 ž Stanko Ivica Mitrić 0
6944. Marija Knežević 22/11/1817 ž Filip Pola Čivić 0
6945. Mato Knežević 03/12/1817 m Petar Uršula Vinković 0
6946. Kata Gerber 06/12/1817 ž Ivan Eva Čivić 0
6947. Marija Vuković 05/01/1818 ž Pavo Klara 0
6948. Đula Kedačić 11/01/1818 ž Mato Viktorija Vuković 0
6949. Marija Babić 12/01/1818 ž Ðuro Petra 0
6950. Antun Bošnjak 15/01/1818 m Ðuro Marija Čivić 0
6951. Terezija Lešić 16/01/1818 ž Ilija Matija Babić 0
6952. Toma Knežević 22/01/1818 m Božo Marija Stojanović 0
6953. Barbara Kopić 10/02/1818 ž Mijo Filipa Knežević 0
6954. Vinko Kopić 10/02/1818 m Mijo Filipa Knežević 0
6955. Marija Kedačić 16/02/1818 ž David Manda Knežević 0
6956. Mato Čivić 18/02/1818 m Andrija Sibila Stivaničević 0
6957. Kata Vujnović 23/02/1818 ž Luka Barbara Kedačić 0
6958. Jozef Kostelac 15/03/1818 m Ana Kostelac 0
6959. Jozefa Petričević 15/03/1818 ž Kazimir Justina Kadić 0
6960. Josip Stojanović 19/03/1818 m Mijo Viktorija Štivić 0
6961. Adalbert Biuklić 26/03/1818 m Antun Ana Vuković 0
6962. Đuro Biuklić 26/03/1818 m Jakob Marija Vuković 0
6963. Pola Vuković 06/04/1818 ž Ðuro Marija Kopić 0
6964. Ilarije Stojanović 15/04/1818 m Marko Stana Kotorac 0
6965. Đurđa Lešić 16/04/1818 ž Josip Ana Gregorović 0
6966. Đurđa Kopić 17/04/1818 ž Ðuro Marija Kedačić 0
6967. Rozalija Petričević 18/04/1818 ž Mato Kola Čivić 213 Blažićevi
6968. Adalbert Gregorović 22/04/1818 m Stjepan Ana Kopić 0
6969. Marija Lešić 24/04/1818 ž Josip Viktorija Kedačić 0
6970. Marko Verić 25/04/1818 m Ivan Martina Gregorović 0
6971. Jakob Stivaničević 30/04/1818 m Martin Marija Kopić 0
6972. Kata Verić 02/05/1818 ž Antun Marija Kopić 0
6973. Petar Krnić 11/05/1818 m Antun Terezija Verić 0
6974. Rozalija Stojanović 20/05/1818 ž Ðuro Ana Vlaović 0
6975. Antun Kedačić 28/05/1818 m Lazar Kata Kopić 0
6976. Ferdo Gregorović 29/05/1818 m Gašpar Stana Babić 0
6977. Genuveva Babić 08/06/1818 ž Marijan Stana Gregorović 0
6978. Ivan Petričević 18/06/1818 m Lovro Đula Krnić 0
6979. Ivan Kopić 22/06/1818 m Mato Đula Lučić 0
6980. Marija Kopić 04/07/1818 ž Josip Veronika Vincetić 0
6981. FerdoIvan Kuhne 26/07/1818 m Ernest Marija Bubla 0
6982. Stana Čobić 02/08/1818 ž Ivan Kata 0
6983. Stjepan Verić 02/08/1818 m Ðuro Kata 0
6984. Ana Huber 05/08/1818 ž Ivan Helena Milošević 0
6985. Stana Stojanović 05/08/1818 ž Augustin Marija Knežević 0
6986. Lovro Babić 09/08/1818 m Pavo Ana 0
6987. Lovro Knežević 10/08/1818 m Josip Marta Gregorović 0
6988. Roko Babić 12/08/1818 m Mato Stana 0
6989. Marija Stojanović 15/08/1818 ž Mijo 0
6990. Josip Kopić 16/08/1818 m Ivan Marija Stojanović 0
6991. Franjo Milošević 22/08/1818 m Marko Brigita 0
6992. Barbara Babić 27/08/1818 ž Vinko Ana Stojanović 0
6993. Mirko Verić 27/08/1818 m Ferdo Kata 0
6994. Ana Vellić 29/08/1818 ž Mijo Đula Stojanović 0
6995. Mijo Babić 30/08/1818 m Mato Ruža Gregorović 0
6996. Barbara Gregorović 30/08/1818 ž Ivan Ivica Babić 0
6997. Stanko Verić 30/08/1818 m Ðuro Đula Jarić 0
6998. Rozalija Kopić 31/08/1818 ž Mato Terezija Čivić 0
6999. Marko Knežević 12/09/1818 m Toma Ana 0
7000. Mato Čivić 14/09/1818 m Joakim Ana 0