Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 7001 - 7100 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
7001. Janja Verić 17/09/1818 ž Luka Franca Čivić 0
7002. Stana Verić 17/09/1818 ž Luka Stana 0
7003. Stanko Bačić 18/09/1818 m Andrija Ana Gregorović 0
7004. Luka Lućić 20/09/1818 m Julia Sofija Benaković 0
7005. Mijo Vuković 22/09/1818 m Ðuro Manda Milošević 0
7006. Mijo Stojanović 197026/09/1818 m Jakob Manda Jarić 0 Domenikini
7007. Magdalena Lešić 27/09/1818 ž Marko Eva 0
7008. Mijo Katušić 28/09/1818 m David Eva Knežević 0
7009. Mijo Vuković 29/09/1818 m Martin Barbara Gregorović 0
7010. Ruža Babić 02/10/1818 ž Albert Terezija Katušić 0
7011. Franjo Kedačić 05/10/1818 m Roko Manda Delić 0
7012. Franjo Stojanović 05/10/1818 m Petar Franca 0
7013. Luka Katušić 09/10/1818 m Ivan Marta Kopić 0
7014. Luka Vuković 11/10/1818 m Antun Ruža 0
7015. Lucija Stojanović 13/10/1818 ž Mato Petra Vlaović 0
7016. Kata Vuković 13/10/1818 ž Marijan Terezija Lučić 0
7017. Terezija Babić 15/10/1818 ž Franjo Ruža 0
7018. Lucija Kopić 17/10/1818 ž Blaž Ana Stojanović 0
7019. Lucija Petričević 17/10/1818 ž Blaž Sofija Stojanović 0
7020. Ivan Gregorović 18/10/1818 m Franjo Živka Ðaković 0
7021. Petar Stojanović 19/10/1818 m Tadija Helena 0
7022. Mato Čivić 20/10/1818 m Franjo Lucija Tomašević 0
7023. Šimun Knežević 21/10/1818 m Antun Aga Varzić 0
7024. Žaverije Kedačić 22/10/1818 m Ðuro Barbara Stojanović 0
7025. Fema Vuković 22/10/1818 ž Šimun Kata Verić 0
7026. Janja Babić 23/10/1818 ž Ðuro Ruža Kopić 0
7027. Kata Stojanović 24/10/1818 ž Petar Marija Kurjaković 0
7028. Šimun Vuković 27/10/1818 m Petar Ana Marković 0
7029. Aga Babić 29/10/1818 ž Gašpar Filipa Knežević 0
7030. Martin Gregorović 03/11/1818 m Andrija Helena Kedačić 0
7031. Nikola Gregorović 03/11/1818 m Andrija Helena Kedačić 0
7032. David Kopić 06/11/1818 m Žaverije Ana 0
7033. Franjo Petričević 06/11/1818 m Franjo Klara Stojanović 0
7034. Dominik Gregorović 08/11/1818 m Luka Terezija Ðaković 0
7035. Marta Vuković 11/11/1818 ž Izidor Barbara Gregorović 0
7036. Ana Vuković 14/11/1818 ž Andrija Terezija Kedačić 0
7037. Andrija Babić 15/11/1818 m Marijan Ana Stojanović 0
7038. Ferdo Matić 15/11/1818 m Toma Ana 0
7039. Andrija Gregorović 18/11/1818 m Marijan Terezija Verić 0
7040. Rozalija Milošević 18/11/1818 ž Luka Barbara Rakitić 0
7041. Andrija Jurić 19/11/1818 m Ivan Marija Babić 0
7042. Stana Šokčević 20/11/1818 ž Albert Helena Katušić 0
7043. Andrija Štivić 21/11/1818 m Mato Magdalena Krnić 0
7044. Barbara Babić 29/11/1818 ž Šimun Marica Vuković 0
7045. Andrija Stojanović 29/11/1818 m Jakob Stana Gregorović 0
7046. Josip Knežević 05/12/1818 m Nikola Stana Babić 0
7047. Genoveva Gregorović 06/12/1818 ž Gabriela Aga 0
7048. Eva Stojanović 10/12/1818 ž Marko Marija Čivić 0
7049. Božo Katušić 11/12/1818 m Marko Manda Čivić 0
7050. Toma Matić 13/12/1818 m Toma Kata Babić 0
7051. Toma Terzić 20/12/1818 m Adalbert Aga Kadić 0
7052. Adam Čivić 24/12/1818 m Mijo Marija Gregorović 0
7053. Ana Kotorac 26/12/1818 ž Mato Franca Stojanović 0
7054. Silvester Vuković 31/12/1818 m Blaž Aga 0
7055. Antun Lešić 09/01/1819 m Kuzma Ruža Mišković 0
7056. Pola Babić 13/01/1819 ž Mijo Eva Tobolčević 0
7057. Barbara Gregorović 13/01/1819 ž Lazar Klara Katušić 0
7058. Antun Knežević 14/01/1819 m Šimun Ruža Kopić 0
7059. Marija Stojanović 18/01/1819 ž Luka Franca Galović 0
7060. Vinko Štivić 23/01/1819 m Ðuro Ruža Vuković 0
7061. Stana Kutuzović 24/01/1819 ž Ðuro Klara Krnić 0
7062. Eva Gregorović 26/01/1819 ž Antun Matija Verić 0
7063. Mijo Vuković 05/02/1819 m Vinko Marta Krnić 0
7064. Mato Katušić 06/02/1819 m Marijan Barbara Babić 0
7065. Mato Vuković 07/02/1819 m Alojzije Ana Marković 0
7066. Đuro Stivaničević 08/02/1819 m Adam Magdalena Gregorović 0
7067. Mato Stivaničević 10/02/1819 m Mirko Pola Stojanović 0
7068. Stanko Lešić 13/02/1819 m Ivan Sofija 0
7069. Mato Kopić 14/02/1819 m Marko Marija Šokčević 0
7070. Ruža Verić 16/02/1819 ž Ivan Manda Felić 0
7071. Mato Stivaničević 22/02/1819 m Filip Kola Kopić 0
7072. Mato Stojanović 22/02/1819 m Jakob Sofija Knežević 0
7073. Mato Terzić 22/02/1819 m Ðuro Barbara Zečević 0
7074. Đuro Babić 25/02/1819 m Bartol Đula Kopić 0
7075. Janja Gregorović 25/02/1819 ž Jakob Đula Kopić 0
7076. Antun Katušić 25/02/1819 m Emanuel Sofija Stojanović 0
7077. Mato Vuković 25/02/1819 m Ilarije Manda Babić 0
7078. Luka Vuković 25/02/1819 m Gabra Jozefa Prakaturović 0
7079. Đuro Čivić 26/02/1819 m Marko Ana Lučić 0
7080. Matija Vlaović 27/02/1819 ž Vinko Regina Knežević 0
7081. Ivan Vuković 27/02/1819 m Mato Dominika Stojanović 0
7082. Josip Kopić 05/03/1819 m Mato Klara Gregorović 0
7083. Josip Kutuzović 06/03/1819 m Andrija Magdalena Kedačić 0
7084. Manda Gregorović 07/03/1819 ž Antun Jozefa Šokčević 0
7085. Marija Gregorović 07/03/1819 ž Antun Jozefa Šokčević 0
7086. Barbara Konkord 07/03/1819 ž Franjo Marija Vuković 0
7087. Đuro Lešić 12/03/1819 m Ðuro Kata Babić 0
7088. Klara Vuković 12/03/1819 ž Ðuro Barbara Gregorović 0
7089. Franca Đaković 15/03/1819 ž Nikola Jozefa Kopić 0
7090. Manda Đaković 15/03/1819 ž Nikola Jozefa Kopić 0
7091. Gabriel Katušić 24/03/1819 m Božo Marija Kopić 0
7092. Marija Vuković 24/03/1819 ž Martin Marija Mišković 0
7093. Terezija Kedačić 26/03/1819 ž David Lucija Gregorović 0
7094. Ana Knežević 28/03/1819 ž Jakob Ana 0
7095. Matilda Verić 31/03/1819 ž Ðuro Franca Stojanović 0
7096. Margarita Katušić 02/04/1819 ž Leopold Petra Vuković 0
7097. Terezija Terzić 03/04/1819 ž Toma Kata Gregorović 0
7098. Ilija Gregorović 06/04/1819 m Andrija Kata Kopić 0
7099. Đuro Vuković 07/04/1819 m Jakob Ivica Milošević 0
7100. Franca Verić 09/04/1819 ž Luka Regina Kovačević 0