Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 7201 - 7300 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
7201. Kata Kovačević 22/10/1819 ž FranjoŽaverije Matija Antolović 0
7202. Ruža Vuković 22/10/1819 ž Martin Klara Varzić 0
7203. Fanja Babić 23/10/1819 ž Gabra Jozia Krnić 0
7204. Ivan Kopić 23/10/1819 m Augustin Helena Čivić 0
7205. Sofija Stojanović 23/10/1819 ž Vinko Manda Verić 0
7206. Barbara Knežević 25/10/1819 ž Marijan Janja 0
7207. Šimun Stivaničević 27/10/1819 m Toma Aga Babić 0
7208. Šimun Kopić 28/10/1819 m Luka Kata Krnić 0
7209. Andrija Šokčević 29/10/1819 m Dominik Luca Kedačić 0
7210. Kata Verić 31/10/1819 ž Josip Terezija Kedačić 0
7211. Marijan Čivić 02/11/1819 m Nikola Ana Knežević 0
7212. Terezija Vuković 02/11/1819 ž Mario Terezija Milošević 0
7213. Barbara Čivić 07/11/1819 ž Mijo Marija Gregorović 0
7214. Rozalija Kedačić 12/11/1819 ž Lazar Barbara Vuković 0
7215. Kata Petričević 14/11/1819 ž Blaž Barbara Stojanović 0
7216. Kata Krnić 18/11/1819 ž Vinko Veronika Konkordt 0
7217. Andrija Stojanović 18/11/1819 m Bartol Ivica Barcolović 0
7218. Andrija Delić 20/11/1819 m Josip Lucija Lešić 0
7219. Kata Lešić 20/11/1819 ž Marko Eva Matić 0
7220. Andrija Matić 21/11/1819 m Ðuro Ana Kedačić 0
7221. Andrija Matić 22/11/1819 m Petar Terezija Stivaničević 0
7222. Andrija Babić 25/11/1819 m Mato Franca Milošević 0
7223. Kata Kopić 25/11/1819 ž Mato Marija Gregorević 0
7224. Andrija Verić 25/11/1819 m Ivan Sofija Jarić 0
7225. Franjo Lešić 01/12/1819 m Josip Ana Gregorović 0
7226. Marijan Verić 06/12/1819 m Luka Franca Čivić 0
7227. Manda Kopić 07/12/1819 ž Mijo Marta Babić 0
7228. Lucija Lešić 10/12/1819 ž Mijo Marija Kovačević 0
7229. Toma Stojanović 13/12/1819 m Leopold Pola Vuković 0
7230. Toma Babić 15/12/1819 m Ðuro Regina Kopić 0
7231. Toma Vuković 17/12/1819 m Pavo Matija Gregorović 0
7232. Toma Petričević 20/12/1819 m Josip Terezija Čivić 0
7233. Adam Mišković 21/12/1819 m Josip Marija Milošević 0
7234. Eva Kedačić 22/12/1819 ž Antun Janja Katušić 0
7235. Adam Kedačić 28/12/1819 m Roko Manda Delić 0
7236. Pavao Knežević 30/12/1819 m Ignjacije Terezija Kedačić 0
7237. Božo Vuković 01/01/1820 m Toma Đurđa 0
7238. Rozalija Bačić 03/01/1820 ž Andrija Ana Gregorović 0
7239. Marija Čivić 05/01/1820 ž Andrija Sibina Ushini 0
7240. Baltazar Babić 06/01/1820 m Blaž Marija Gregorović 0
7241. Marija Stojanović 10/01/1820 ž Mirko Pola Čivić 0
7242. Eva Vujnović 11/01/1820 ž Luka Barbara Kedačić 0
7243. Antun Kopić 15/01/1820 m Antun Stana Babić 0
7244. Pola Gregorović 16/01/1820 ž Ivan Janja Babić 0
7245. Marija Štivić 23/01/1820 ž Ðuro Ruža Vuković 0
7246. Kata Verić 24/01/1820 ž Ðuro Đurđa Jarić 0
7247. Blaž Babić 26/01/1820 m Franjo Ruža Babić 0
7248. Aga Biuklić 02/02/1820 ž Jakob Marija Vuković 0
7249. Viktorija Gregorović 08/02/1820 ž Ana Gregorović 0
7250. Pola Gregorović 08/02/1820 ž Ivan Elisabeta Vuković 0
7251. Mijo Stojanović 17/02/1820 m Filip Justina Kocić 0
7252. Manda Gregorović 20/02/1820 ž Stjepan Ana Kopić 0
7253. Rozalija Kopić 20/02/1820 ž Luka Delfa Štivić 0
7254. Ivan Kopić 26/02/1820 m Luka Manda 0
7255. Mato Krnić 26/02/1820 m Antun Terezija Verić 0
7256. Terezija Verić 26/02/1820 ž Mijo Kata 0
7257. Marija Verić 28/02/1820 ž Živko Franca Lukacsević 0
7258. Ruža Stivaničević 01/03/1820 ž Martin Marija Matić 0
7259. Marko Kopić 02/03/1820 m Marko Terezija Babić 0
7260. Aga Stojanović 02/03/1820 ž Jakob Stana Kopić 0
7261. Đuro Stivaničević 05/03/1820 m Luka Marija Verić 0
7262. Stana Kedačić 08/03/1820 ž Marijan Marija Lešić 0
7263. Đuro Katušić 10/03/1820 m Jakob Ana Paradžiković 0
7264. Veronika Milošević 11/03/1820 ž Petar Kata Tomašević 0
7265. Ilija Babić 15/03/1820 m Albert Terezija Katušić 0
7266. Jozefa Kopić 20/03/1820 ž Ivan Manda Kedačić 0
7267. Ivan Stivaničević 20/03/1820 m Mato Ana Gregorović 0
7268. Joaćimus Kedačić 21/03/1820 m Augustin Barbara Stojanović 0
7269. Manda Stojanović 21/03/1820 ž Petar Marija Kutuzović 0
7270. Barbara Vuković 21/03/1820 ž Marijan Terezija Lučić 0
7271. Marko Kopić 22/03/1820 m Stanko Kata Babić 0
7272. Jakob Vuković 22/03/1820 m Antun Marija Kedačić 0
7273. Ferdo Gregorović 26/03/1820 m Andrija Marta Terzić 0
7274. Bartol Katušić 28/03/1820 m Bartol Kristina Lešić 0
7275. Petar Petričević 31/03/1820 m Lovro Đula Krnić 0
7276. Ivan Verić 02/04/1820 m Antun Marija Kopić 0
7277. Janja Babić 05/04/1820 ž Mato Stana 0
7278. Đurđa Vuković 05/04/1820 ž Vladimír Viktorija Kovačević 0
7279. Đurđa Čivić 06/04/1820 ž Ignjacije Barbara Terzić 0
7280. Adalbert Kotorac 07/04/1820 m Ilija Ivica Ðaković 0
7281. Đuro Lešić 12/04/1820 m Mijo Marija Gregorović 0
7282. Adalbert Šokčević 15/04/1820 m Albert Helena Katušić 0
7283. Đuro Kopić 20/04/1820 m Vinko Janja Gregorović 0
7284. Pola Stojanović 20/04/1820 ž Ðuro Kata Verić 0
7285. Đuro Babić 22/04/1820 m Nikola Janja Gregorović 0
7286. Ruža Babić 25/04/1820 ž Antun Marija Knežević 0
7287. Ruža Lešić 25/04/1820 ž Martin Manda Kopić 0
7288. Đurđa Vuković 26/04/1820 ž Pavo Klara 0
7289. Filip Knežević 29/04/1820 m Mato Marija Grepčić 0
7290. Ruža Kopić 03/05/1820 ž Mato Klara Gregorović 0
7291. Aga Lešić 03/05/1820 ž Ilija Manda Babić 0
7292. Antun Bačić 12/05/1820 m Jakob Kata Knežević 0
7293. Margarita Verić 15/05/1820 ž Marko Petra 0
7294. Ivan Knežević 17/05/1820 m Ðuro Ruža Gregorović 0
7295. Kata Knežević 31/05/1820 ž Antun Fema Čivić 0
7296. Manda Lešić 31/05/1820 ž Josip Viktorija Kedačić 0
7297. Marija Knežević 02/06/1820 ž Šimun Ruža Kopić 0
7298. Antun Ilišević 05/06/1820 m Karlo Klara Vuković 0
7299. Ivan Čivić 06/06/1820 m Mato Uršula Kedačić 0
7300. Mirko Kopić 08/06/1820 m Žaverije Ana Babić 0