Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 7301 - 7400 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
7301. Antun Katušić 10/06/1820 m Ivan Ivica Knežević 0
7302. Luka Verić 11/06/1820 m Luka Regina Kovačević 0
7303. David Kopić 14/06/1820 m Ðuro Marija Kedačić 0
7304. Ivan Babić 16/06/1820 m Krsta Ana Viladarić 0
7305. Petar Vuković 17/06/1820 m Martin Ana Šimić 0
7306. Kata Čivić 18/06/1820 ž Josip Jozefa Gregorović 0
7307. Pavao Verić 28/06/1820 m Jakob Sofija Stojanović 0
7308. Petar Kopić 29/06/1820 m Mijo Filipa Knežević 0
7309. Stana Vuković 05/07/1820 ž Ivan Sofija Petričević 0
7310. Ilija Čivić 06/07/1820 m Ivan Kristina Babić 0
7311. Vinko Terzić 08/07/1820 m Lovro Franca Gregorović 0
7312. Janja Petričević 13/07/1820 ž Marko Ana Vuković 119 Nedini
7313. Ilija Vuković 13/07/1820 m Gabra Jozefa Prakaturović 0
7314. Jakob Vuković 15/07/1820 m Alojzije Ana Rakitić 0
7315. Pavao Gregorović 17/07/1820 m Mato Manda Kopić 0
7316. Ivan Čivić 18/07/1820 m Marko Ana Lučić 0
7317. Barbara Stojanović 18/07/1820 ž Josip Regina Petričević 0
7318. Manda Vuković 19/07/1820 ž Luka Barbara Mišković 0
7319. Ilija Stojanović 20/07/1820 m Marko Marija Čivić 0
7320. Petar Vuković 27/07/1820 m Blaž Aga 0
7321. Živko Kopić 29/07/1820 m Ðuro Terezija Lukačević 0
7322. Lovro Stojanović 02/08/1820 m Augustin Marija Knežević 0
7323. Ana Gregorović 05/08/1820 ž Marko Ivica Kopić 0
7324. Klara Kedačić 06/08/1820 ž Mato Sofija Milošević 0
7325. Rozalija Babić 07/08/1820 ž Alojzije Fema Knežević 0
7326. Lovro Katušić 10/08/1820 m Ðuro Marija Stivaničević 0
7327. Lovro Stojanović 10/08/1820 m Nikola Marija Čivić 0
7328. Ana Kopić 14/08/1820 ž Antun Manda Gregorović 0
7329. Roko Knežević 15/08/1820 m Ðuro Marija Kovačević 0
7330. Barbara Vuković 20/08/1820 ž Antun Ruža 0
7331. Ana Terzić 24/08/1820 ž Albert Aga Kadić 0
7332. Stana Kopić 28/08/1820 ž Josip Veronika Vincetić 0
7333. Živko Matić 28/08/1820 m Toma Kata Babić 0
7334. Eva Verić 08/09/1820 ž Jakob Đula Kopić 0
7335. Kata Babić 09/09/1820 ž Marijan Terezija Čivić 0
7336. Mato Jurić 18/09/1820 m Ivan Marija Babić 0
7337. Ana Usziak 20/09/1820 ž Ilija Ana Tubel 0
7338. Martina Vuković 20/09/1820 ž Marko Jozefa Stojanović 0
7339. Mato Lešić 22/09/1820 m Ilija Aga Kopić 0
7340. Kata Stivaničević 23/09/1820 ž Adam Marija Verić 0
7341. Janja Kopić 24/09/1820 ž Ignjacije Marija Filipović 0
7342. Mijo Stivaničević 28/09/1820 m Toma Aga Babić 0
7343. Vjenceslav Vugić 28/09/1820 m Albert Lucija Stivaničević 0
7344. Barbara Stojanović 29/09/1820 ž Filipa Stojanović 0
7345. Ruža Knežević 01/10/1820 ž Josip Marta Babić 0
7346. Franjo Kopić 03/10/1820 m Pavo Đula Štivić 0
7347. Terezija Vuković 03/10/1820 ž Andrija Marta Stojanović 0
7348. Luka Katušić 10/10/1820 m Leopold Petra Vuković 0
7349. Terezija Đaković 15/10/1820 ž Alojzije Kata Kopić 0
7350. Barbara Vuković 15/10/1820 ž Mato Dominika Stojanović 0
7351. Mijo Vuković 16/10/1820 m Ilarije Manda Babić 0
7352. Šimun Stojanović 24/10/1820 m Lovro Barbara Kopić 0
7353. Šimun Kopić 30/10/1820 m Gašpar Kata Katušić 0
7354. Barbara Čivić 03/11/1820 ž Antun Manda Knežević 0
7355. Ruža Vuković 03/11/1820 ž Martin Barbara Gregorović 0
7356. Manda Vuković 04/11/1820 ž Bartol Ruža Berkić 0
7357. Manda Vuković 04/11/1820 ž Kuzma Živka 0
7358. Kata Gregorović 07/11/1820 ž Andrija Đula Vlaović 0
7359. Martin Gregorović 10/11/1820 m Ilija Marija Katušić 0
7360. Đula Bivić 13/11/1820 n Ðuro Ruža Vidaković 0
7361. Andrija Verić 13/11/1820 m Josip Terezija Kedačić 0
7362. Roko Lešić 17/11/1820 m Pavo Terezija Stojanović 0
7363. Andrija Gregorović 24/11/1820 m Kuzma Barbara Kedačić 0
7364. Barbara Kedačić 28/11/1820 ž Antun Aga Katušić 0
7365. Nikola Petričević 04/12/1820 m Blaž Sofija Stojanović 0
7366. Lucija Ilišević 10/12/1820 ž Nikola Terezija Vugić 0
7367. Živko Knežević 11/12/1820 m Nikola Stana Babić 0
7368. Barbara Kutuzović 11/12/1820 ž Andrija Manda Kedačić 0
7369. Božo Petričević 11/12/1820 m Ðuro Aga Kedačić 0
7370. Ivan Milošević 15/12/1820 m Luka Barbara Rakitić 0
7371. Toma Katušić 16/12/1820 m Marijan Barbara Babić 0
7372. Božo Gregorović 21/12/1820 m Luka Terezija Kopić 0
7373. Janja Lučić 25/12/1820 ž Pavo Kata Vuković 0
7374. Antun Liller 28/12/1820 m Andrija Barbara Uziak 0
7375. Marija Milošević 03/01/1821 ž Ilija Matija Petričević 0
7376. Janja Knežević 04/01/1821 ž Marijan Manda Vuković 0
7377. Marija Babić 05/01/1821 ž Ðuro Ruža Kopić 0
7378. Marko Milošević 10/01/1821 m Bono Barbara ćosić 0
7379. Janja Matić 11/01/1821 ž Lovro Barbara Gregorović 0
7380. Antun Kopić 15/01/1821 m Marko Manda Gregorović 0
7381. Pavao Stojanović 23/01/1821 m Mijo Viktorija Štivić 0
7382. Marija Vuković 23/01/1821 ž Ðuro Barbara Milošević 0
7383. Ana Verić 24/01/1821 ž Izak Barbara Gregorović 0
7384. Pavao Konkord 25/01/1821 m Franjo Marija Vuković 0
7385. Blaž Gregorović 30/01/1821 m Aleksa Kata Katušić 0
7386. Marijan Gregorović 30/01/1821 m Aleksa Kata Katušić 0
7387. Blaž Babić 02/02/1821 m Bartol Đula Kopić 0
7388. Marija Stivaničević 02/02/1821 ž Filip Kola Kopić 0
7389. Marija Lešić 04/02/1821 ž Martin Lukra Kladarić 0
7390. Barbara Matić 05/02/1821 ž Toma Ana 0
7391. Jakob Verić 08/02/1821 m Vinko Manda Vuković 0
7392. Valentin Stojanović 11/02/1821 m Jakob Manda Jarić 0
7393. Mato Babić 13/02/1821 m Bono Marija 0
7394. Barbara Čobić 15/02/1821 ž Ðuro Aga Knežević 0
7395. Barbara Mišković 17/02/1821 ž Ferdo Eva Lešić 0
7396. Mato Čivić 19/02/1821 m Toma Franca Knežević 0
7397. Barbara Babić 20/02/1821 ž Blaž Marija Gregorović 0
7398. Mato Kopić 22/02/1821 m Andrija Sofija Gregorović 0
7399. Margarita Gregorović 23/02/1821 ž Andrija Marta Lešić 0
7400. Ivan Kopić 23/02/1821 m Marko Marija Šokčević 0