Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 7401 - 7500 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
7401. Franca Bošnjak 24/02/1821 ž Ðuro Marija 0
7402. Ilija Knežević 28/02/1821 m Jakob Đula Vuković 0
7403. Pola Štivić 04/03/1821 ž Mato Manda Krnić 0
7404. Đuro Matić 05/03/1821 m Božo Jela Gregorović 0
7405. Mirko Vuković 05/03/1821 m Jakob Ivica Bošnjaković 0
7406. Stana Kopić 07/03/1821 ž Ivan Marija Stojanović 0
7407. Franca Babić 09/03/1821 ž Roko Aga 0
7408. Đuro Knežević 09/03/1821 m Petar Uršula 0
7409. Eva Stivaničević 09/03/1821 ž Mirko Pola Stojanović 0
7410. Azurno Štivić 10/03/1821 n Ðuro Manda Krnić 0
7411. Toma Štivić 10/03/1821 m Ðuro Manda Krnić 0
7412. Marko Kedačić 15/03/1821 m Ðuro Barbara Stojanović 0
7413. Josip Kopić 17/03/1821 m Luka Kata Krnić 0
7414. Ana Vuković 22/03/1821 ž Petar Ana Marković 0
7415. Josip Babić 24/03/1821 m Pavo Ana 0
7416. Blaž Knežević 25/03/1821 m Luka Kata 0
7417. Karlo Raatz 01/04/1821 m Ignjacije Terezija Szerpak 0
7418. Jakob Vuković 03/04/1821 m Andrija Terezija Kedačić 0
7419. Đuro Vuković 03/04/1821 m Šimun Kata Verić 0
7420. Ruža Verić 06/04/1821 ž Luka Stana Pericsević 0
7421. Andrija Babić 07/04/1821 m Luka Eva Kokanović 0
7422. Đuro Kotorac 07/04/1821 m Mato Franca Stojanović 0
7423. Đula Vuković 07/04/1821 ž Lovro Barbara Milošević 0
7424. Marko Knežević 14/04/1821 m Bartol Petra Verić 0
7425. Đuro Stivaničević 15/04/1821 m Ivan Delfa Kopić 0
7426. Kata Kopić 16/04/1821 ž Mato Marija Čivić 0
7427. Stanko Vuković 18/04/1821 m Antun Uršula Knežević 0
7428. Sofija Kedačić 19/04/1821 ž David Manda Knežević 0
7429. Marko Gregorović 23/04/1821 m Marijan Terezija Verić 0
7430. Đurđa Vuković 25/04/1821 ž Josip Ana Krnić 0
7431. Ruža Gregorović 28/04/1821 ž Franjo Viktorija Ðaković 0
7432. Marija Dorbolo 02/05/1821 ž Ivan Kata Čivić 0
7433. Eva Stojanović 10/05/1821 ž Ðuro Barbara Krnić 0
7434. Stana Stojanović 17/05/1821 ž Filip Ivica Kocić 0
7435. Ivan Vujnović 17/05/1821 m Luka Barbara Kedačić 0
7436. Kata Gregorović 18/05/1821 ž Antun Terezija Čivić 0
7437. Antun Šokčević 21/05/1821 m Mato Kata Gregorović 0
7438. Terezija Vuković 25/05/1821 ž Ðuro Barbara Čivić 0
7439. Ivan Knežević 31/05/1821 m Mato Ivica Babić 0
7440. Đuro Stojanović 01/06/1821 m Marko Stana Kotorac 0
7441. Mato Knežević 14/06/1821 m Šimun Elisabeta Čivić 0
7442. Đula Marijanvić 14/06/1821 ž Klara Marijanvić 0
7443. Antun Verić 14/06/1821 m Pavo Đurđa Milošević 0
7444. Antun Kopić 18/06/1821 m Ivan Kata Gregorović 0
7445. Ilija Stivaničević 08/07/1821 m Mato Ana Gregorović 0
7446. Manda Verić 14/07/1821 ž Antun Marija Kopić 0
7447. Ilija Stojanović 20/07/1821 m Petar Marija Kutuzović 0
7448. Manda Gregorović 21/07/1821 ž Antun Matija Verić 0
7449. Jakob Vuković 21/07/1821 m Andrija Kola Lešić 0
7450. Mijo Kopić 26/07/1821 m Mato Marija Gregorović 0
7451. Marija Durum 31/07/1821 ž Susanna Durum 0
7452. Ana Mišković 31/07/1821 ž Mato Ivica Lešić 0
7453. Roko Kopić 04/08/1821 m Pavo Manda Babić 0
7454. Aga Gregorović 07/08/1821 ž Marico Đula Peričević 0
7455. Stjepan Petričević 17/08/1821 m Marko Kata Kedačić 0
7456. Stjepan Knežević 19/08/1821 m Josip Manda Obterkić 0
7457. Stjepan Vuković 19/08/1821 m Antun Ruža 0
7458. Antun Babić 28/08/1821 m Dominik Marta Knežević 0
7459. Franjo Babić 29/08/1821 m Gašpar Filipa Knežević 0
7460. Ivan Stivaničević 30/08/1821 m Adam Manda Gregorović 0
7461. Stana Petričević 31/08/1821 ž Kazimir Justina Kokanović 0
7462. Marija Gregorović 05/09/1821 ž Lazar Klara Katušić 0
7463. Terezija Kedačić 15/09/1821 ž Augustin Barbara Stojanović 0
7464. Manda Verić 16/09/1821 ž Ðuro Kata Katušić 0
7465. Mijo Gregorović 25/09/1821 m Gabra Aga Matić 0
7466. Mijo Kopić 25/09/1821 m Antun Marica Knežević 0
7467. Mijo Gregorović 26/09/1821 m Ilija Pola Rakitić 0
7468. Kuzma Kopić 26/09/1821 m Ilija Terezija Ilišević 0
7469. Kata Lešić 29/09/1821 ž Stjepan Marta Čivić 0
7470. Franca Babić 01/10/1821 ž Marijan Ana Stojanović 0
7471. Marija Verić 01/10/1821 ž Antun Aga Čivić 0
7472. Franjo Đaković 03/10/1821 m Nikola Jozefa Lešić 0
7473. Živko Babić 06/10/1821 m Stanko Marija Knežević 0
7474. Marija Knežević 06/10/1821 ž Toma Ana Rakitić 0
7475. Barbara Kopić 10/10/1821 ž Karlo Marija Vlaović 0
7476. Kata Stivaničević 11/10/1821 ž Martin Aga Gregorović 0
7477. Ivan Stojanović 12/10/1821 m Andrija Sofija Lučić 0
7478. Kata Stojanović 18/10/1821 ž Antun Barbara Lešić 0
7479. Šimun Knežević 20/10/1821 m Andrija Aga Lešić 0
7480. Stanko Knežević 20/10/1821 m Marijan Aga 0
7481. Šimun Katušić 23/10/1821 m Božo Marija Kopić 0
7482. Šimun Knežević 23/10/1821 m Filip Pola Čivić 0
7483. Lucija Knežević 23/10/1821 ž Stjepan Terezija 0
7484. Marija Verić 23/10/1821 ž Marko Manda Stivaničević 0
7485. Ivan Vuković 23/10/1821 m Antun Eva Kopić 0
7486. Kata Stojanović 25/10/1821 ž Luka Franca Jarić 0
7487. Barbara Šokčević 29/10/1821 ž Dominik Lucija Kedačić 0
7488. Kata Matić 30/10/1821 ž Ðuro Ana Kedačić 0
7489. Šimun Gregorović 03/11/1821 m Antun Marija Lešić 0
7490. Martin Verić 09/11/1821 m Franjo Sofija Katušić 0
7491. Kata Vuković 11/11/1821 ž Jakob Kata Lešić 0
7492. Martina Vuković 11/11/1821 ž Jakob Kata Lešić 0
7493. Mijo Čivić 12/11/1821 m Josip Jozefa Gregorović 0
7494. Andrija Vuković 16/11/1821 m Stanko Terezija Jarić 0
7495. Andrija Čivić 17/11/1821 m Joakim Ana Jarić 0
7496. Kata Delić 21/11/1821 ž Josip Lucija Lešić 0
7497. Andrija Štivić 22/11/1821 m Martin Barbara Mihić 0
7498. Marija Babić 26/11/1821 ž Šimun Marica Vuković 0
7499. Barbara Vuković 26/11/1821 ž Nikola Sibila Čivić 0
7500. Barbara Vuković 28/11/1821 ž Mijo Ana Ribarić 0