Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 7401 - 7500 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Đuro Matić 1821. m Božo Jela Gregorović 0
Imra Vuković 1821. m Jakob Ivica Bošnjaković 0
Stana Kopić 1821. ž Ivan Marija Stojanović 0
Franca Babić 1821. ž Roko Aga 0
Đuro Knežević 1821. m Petar Uršula 0
Eva Stivaničević 1821. ž Imra Pola Stojanović 0
Toma Štivić 1821. m Ðuro Manda Krnić 0
Toma Štivić 1821. m Ðuro Manda Krnić 0
Marko Kedačić 1821. m Ðuro Bara Stojanović 0
Josip Kopić 1821. m Luka Kata Krnić 0
Ana Vuković 1821. ž Petar Ana Marković 0
Josip Babić 1821. m Pavao Ana 0
Blaž Knežević 1821. m Luka Kata 0
Karlo Raatz 1821. m Ignacije Terezija Szerpak 0
Jakob Vuković 1821. m Andrija Terezija Kedačić 0
Đuro Vuković 1821. m Šimun Kata Verić 0
Ruža Verić 1821. ž Luka Stana Pericsević 0
Andrija Babić 1821. m Luka Eva Kokanović 0
Đuro Kotorac 1821. m Mato Franca Stojanović 0
Đula Vuković 1821. ž Lovro Bara Milošević 0
Marko Knežević 1821. m Bartol Petra Verić 0
Đuro Stivaničević 1821. m Ivan Delfa Kopić 0
Kata Kopić 1821. ž Mato Marija Čivić 0
Stanko Vuković 1821. m Antun Uršula Knežević 0
Sofija Kedačić 1821. ž David Manda Knežević 0
Marko Gregorović 1821. m Marijan Terezija Verić 0
Đurđa Vuković 1821. ž Josip Ana Krnić 0
Ruža Gregorović 1821. ž Franjo Viktorija Ðaković 0
Marija Dorbolo 1821. ž Ivan Kata Čivić 0
Eva Stojanović 1821. ž Ðuro Bara Krnić 0
Stana Stojanović 1821. ž Filip Ivica Kocić 0
Ivan Vujnović 1821. m Luka Bara Kedačić 0
Kata Gregorović 1821. ž Antun Terezija Čivić 0
Antun Šokčević 1821. m Mato Kata Gregorović 0
Terezija Vuković 1821. ž Ðuro Bara Čivić 0
Ivan Knežević 1821. m Mato Ivica Babić 0
Đuro Stojanović 1821. m Marko Stana Kotorac 0
Mato Knežević 1821. m Šimun Elizabeta Čivić 0
Đula Marijanović 1821. ž Klara Marijanvić 0
Antun Verić 1821. m Pavao Đurđa Milošević 0
Antun Kopić 1821. m Ivan Kata Gregorović 0
Ilija Stivaničević 1821. m Mato Ana Gregorović 0
Manda Verić 1821. ž Antun Marija Kopić 0
Ilija Stojanović 1821. m Petar Marija Kutuzović 0
Manda Gregorović 1821. ž Antun Matijka Verić 0
Jakob Vuković 1821. m Andrija Kola Lešić 0
Mijo Kopić 1821. m Mato Marija Gregorović 0
Marija Durum 1821. ž Susanna Durum 0
Ana Mišković 1821. ž Mato Ivica Lešić 0
Roko Kopić 1821. m Pavao Manda Babić 0
Aga Gregorović 1821. ž Marko Đula Peričević 0
Stjepan Petričević 1821. m Marko Kata Kedačić 0
Stjepan Knežević 1821. m Josip Manda Obterkić 0
Stjepan Vuković 1821. m Antun Ruža 0
Antun Babić 1821. m Dominik Marta Knežević 0
Franjo Babić 1821. m Gašpar Filipa Knežević 0
Ivan Stivaničević 1821. m Adam Manda Gregorović 0
Stana Petričević 1821. ž Kazimir Justina Kokanović 0
Marija Gregorović 1821. ž Lazar Klara Katušić 0
Terezija Kedačić 1821. ž Augustin Bara Stojanović 0
Manda Verić 1821. ž Ðuro Kata Katušić 0
Mijo Gregorović 1821. m Gabro Aga Matić 0
Mijo Kopić 1821. m Antun Marica Knežević 0
Mijo Gregorović 1821. m Ilija Pola Rakitić 0
Kuzma Kopić 1821. m Ilija Terezija Ilišević 0
Kata Lešić 1821. ž Stjepan Marta Čivić 0
Franca Babić 1821. ž Marijan Ana Stojanović 0
Marija Verić 1821. ž Antun Aga Čivić 0
Franjo Đaković 1821. m Nikola Jozija Lešić 0
Živko Babić 1821. m Stanko Marija Knežević 0
Marija Knežević 1821. ž Tomo Ana Rakitić 0
Bara Kopić 1821. ž Karlo Marija Vlaović 0
Kata Stivaničević 1821. ž Martin Aga Gregorović 0
Ivan Stojanović 1821. m Andrija Sofija Lučić 0
Kata Stojanović 1821. ž Antun Bara Lešić 0
Šimun Knežević 1821. m Andrija Aga Lešić 0
Stanko Knežević 1821. m Marijan Aga 0
Šimun Katušić 1821. m Božo Marija Kopić 0
Šimun Knežević 1821. m Filip Pola Čivić 0
Lucija Knežević 1821. ž Stjepan Terezija 0
Marija Verić 1821. ž Marko Manda Stivaničević 0
Ivan Vuković 1821. m Antun Eva Kopić 0
Kata Stojanović 1821. ž Luka Franca Jarić 0
Bara Šokčević 1821. ž Dominik Lucija Kedačić 0
Kata Matić 1821. ž Ðuro Ana Kedačić 0
Šimun Gregorović 1821. m Antun Marija Lešić 0
Martin Verić 1821. m Franjo Sofija Katušić 0
Kata Vuković 1821. ž Jakob Kata Lešić 0
Martinka Vuković 1821. ž Jakob Kata Lešić 0
Mijo Čivić 1821. m Josip Jozija Gregorović 0
Andrija Vuković 1821. m Stanko Terezija Jarić 0
Andrija Čivić 1821. m Joakim Ana Jarić 0
Kata Delić 1821. ž Josip Lucija Lešić 0
Andrija Štivić 1821. m Martin Bara Mihić 0
Marija Babić 1821. ž Šimun Marica Vuković 0
Bara Vuković 1821. ž Nikola Sibila Čivić 0
Bara Vuković 1821. ž Mijo Ana Ribarić 0
Bara Knežević 1821. ž Jakob Ana Gregorović 0
Bara Kopić 1821. ž Martin Kata Gregorović 0
Bara Perić 1821. ž Antun Kata Vuković 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge