Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1900. (neslužbeno)
prikazano 7501 - 7600 od 17340


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
7501. Barbara Knežević 01/12/1821 ž Jakob Ana Gregorović 0
7502. Barbara Kopić 02/12/1821 ž Martin Kata Gregorović 0
7503. Barbara Perić 03/12/1821 ž Antun Kata Vuković 0
7504. Marija Čivić 07/12/1821 ž Šimun Đula Krnić 0
7505. Toma Kopić 11/12/1821 m Pavo Đula 0
7506. Toma Kovačević 17/12/1821 m Žaverije Matija Babić 0
7507. Eva Babić 20/12/1821 ž Josip Manda Katušić 0
7508. Božo Čivić 25/12/1821 m Jakob Barbara Stojanović 0
7509. Stjepan Kopić 25/12/1821 m Božo Terezija Delić 0
7510. Manda Čivić 01/01/1822 ž Andrija Sibila Stivaničević 0
7511. Stjepan Milošević 06/01/1822 m Martin Ana Lučić 0
7512. Vinko Verić 09/01/1822 m Ferdo Kata 0
7513. Kata Babić 10/01/1822 ž Gabra Jozefa Krnić 0
7514. Antun Vuković 14/01/1822 m Kuzma Viktorija 0
7515. Blaž Stojanović 19/01/1822 m Martin Ana Knežević 0
7516. Marijan Babić 28/01/1822 m Adam Terezija Čivić 0
7517. Marija Babić 30/01/1822 ž Ðuro Ruža Kopić 0
7518. Ivan Babić 09/02/1822 m Marijan Terezija Čivić 0
7519. Pola Kopić 11/02/1822 ž Luka Manda Kopić 0
7520. Margarita Kedačić 16/02/1822 ž Mato Viktorija 0
7521. Mato Kedačić 16/02/1822 m Mato Viktorija 0
7522. Đula Piller 18/02/1822 ž Andrija Barbara Uzjak 0
7523. Mato Vlaović 19/02/1822 m Vinko Regina Knežević 0
7524. Mato Čivić 20/02/1822 m Mijo Stojanović 0
7525. Janja Verić 20/02/1822 ž Marko 0
7526. Barbara Šokčević 22/02/1822 ž Antun Ivica Zečević 0
7527. Mato Gregorović 24/02/1822 m Luka Terezija Ðaković 0
7528. Đuro Kedačić 02/03/1822 m Mato Marija Vuković 0
7529. Franca Matić 02/03/1822 ž Božo Jela Gregorović 0
7530. Đuro Babić 04/03/1822 m Adalbert Terezija Katušić 0
7531. Franca Gregorović 08/03/1822 ž Andrija Helena Kedačić 0
7532. Ferdo Babić 11/03/1822 m Mato Marija Ergotić 0
7533. Manda Vuković 13/03/1822 ž Antun Marija Mišković 0
7534. Kata Knežević 14/03/1822 ž Šimun Ruža Kopić 0
7535. Blaž Stivaničević 15/03/1822 m Marijan Terezija Kopić 0
7536. Josip Kopić 16/03/1822 m Šimun Ruža Konkordt 0
7537. Živko Vuković 25/03/1822 m Martin Terezija Štivić 0
7538. Marko Vuković 28/03/1822 m Ilarije Terezija Milošević 0
7539. Mijo Vlaović 29/03/1822 m Ðuro Ana Katušić 0
7540. Ruža Vuković 31/03/1822 ž Ivan Sofija Petričević 0
7541. Barbara Lešić 01/04/1822 ž Kuzma Ruža Mišković 0
7542. Stana Lešić 01/04/1822 ž Kuzma Ruža Mišković 0
7543. Jakob Kedačić 03/04/1822 m Antun Terezija Stojanović 0
7544. Kata Terzić 03/04/1822 ž Ðuro Barbara Zečević 0
7545. Ivan Petričević 05/04/1822 m Lovro Đula Krnić 0
7546. Eva Stivaničević 06/04/1822 ž Toma Aga Babić 0
7547. Đuro Merkl 07/04/1822 m Melkior Aga Žaguda 0
7548. Ruža Stojanović 14/04/1822 ž Augustin Marija Knežević 0
7549. Đuro Štivić 15/04/1822 m Marijan Kata Kopić 0
7550. Đuro Petričević 17/04/1822 m Mato Kola Čivić 0
7551. Marko Gregorović 25/04/1822 m Ivan Aga Babić 0
7552. Stana Babić 26/04/1822 ž Mato Franca Matković 0
7553. Antun Stojanović 27/04/1822 m Filip Ivica Kocić 0
7554. Bartol Kutuzović 01/05/1822 m Andrija Manda Kedačić 0
7555. Helena Katušić 02/05/1822 ž Ivan Marta Kopić 0
7556. Ivica Katušić 02/05/1822 ž Ivan Marta Kopić 0
7557. Filip Čivić 04/05/1822 m Franjo Lucija Tomašević 0
7558. Đuro Gregorović 05/05/1822 m Antun Marija Kopić 0
7559. Ivan Petričević 06/05/1822 m Luka Anka Knežević 213 Blažićevi
7560. Stanko Kedačić 07/05/1822 m Vinko Jozefa Oršolić 0
7561. Sofija Milošević 09/05/1822 ž Božo Eva Matasović 0
7562. Stanko Knežević 13/05/1822 m Pavo Ivica Kovačević 0
7563. Ivan Gregorović 16/05/1822 m Ignjacije Franca Knežević 0
7564. Ana Verić 20/05/1822 ž Toma Kata Stojanović 0
7565. Antun Verić 26/05/1822 m Augustin Manda Gregorović 0
7566. Stana Stivaničević 31/05/1822 ž Martin Marija Kopić 0
7567. Antun Krnić 02/06/1822 m Vinko Veronika Konkordt 0
7568. Marija Čivić 08/06/1822 ž Roko Ana Mišković 0
7569. Manda Kopić 10/06/1822 ž Mijo Filipa Štivić 0
7570. Barbara Katušić 13/06/1822 ž Jakob Ana Paradžiković 0
7571. Jakob Babić 14/06/1822 m Mijo Eva Tobolčević 0
7572. Petar Matić 14/06/1822 m Antun Marija Stojanović 0
7573. Ana Stojanović 14/06/1822 ž Jakob Stana Knežević 0
7574. Marta Stojanović 14/06/1822 ž Jakob Stana Knežević 0
7575. Đula Stojanović 19/06/1822 ž Marko Marija Čivić 0
7576. Eva Gregorović 21/06/1822 ž Andrija Marija Katušić 0
7577. Alojzije Gregorović 25/06/1822 m Nikola Franca Matković 0
7578. Petra Kopić 25/06/1822 ž Mato Đula Lešić 0
7579. Ana Lešić 01/07/1822 ž Martin Manda Kopić 0
7580. Antun Gregorović 06/07/1822 m Ilija Marija Katušić 0
7581. Josip Kopić 07/07/1822 m Antun Stana Babić 0
7582. Ilija Verić 08/07/1822 m Ivan Marija Babić 0
7583. Ilija Babić 11/07/1822 m Mato Stana 0
7584. Pavao Kopić 12/07/1822 m Vinko Aga Gregorović 0
7585. Adelhaid Krammer 20/07/1822 ž Ivan Ana Veitzinger 0
7586. Jakob Krnić 21/07/1822 m Antun Terezija Verić 0
7587. Jakob Kedačić 24/07/1822 m Lazar Kata Kopić 0
7588. Ana Matić 25/07/1822 ž Petar Terezija Stivaničević 0
7589. Ignjacije Vuković 28/07/1822 n Ðuro Magdalena Kopić 0
7590. Klara Lešić 30/07/1822 ž Ilija Aga Krnić 0
7591. Mato Vuković 02/08/1822 m Luka Barbara Mišković 0
7592. Lukra Vuković 08/08/1822 m Bartol Ruža Berkić 0
7593. Stjepan Usziak 13/08/1822 m Ilija Ana Tubel 0
7594. Ana Stojanović 15/08/1822 ž Mijo Viktorija Štivić 0
7595. Stjepan Bošnjak 17/08/1822 m Ðuro Marija Čilešić 0
7596. Mato Mišković 21/08/1822 m Josip Marija Radovanović 0
7597. Mijo Stojanović 21/08/1822 m Vinko Manda Verić 0
7598. Josip Čivić 24/08/1822 m Mijo Marija Gregorović 0
7599. Kata Vuković 25/08/1822 ž Lazar Barbara 0
7600. Delfa Miličić 26/08/1822 ž Stjepan Stana Lešić 0