Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 7501 - 7600 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Marija Čivić 1821. ž Šimun Đula Krnić 0
Toma Kopić 1821. m Pavao Đula 0
Toma Kovačević 1821. m Žaverije Matijka Babić 0
Eva Babić 1821. ž Josip Manda Katušić 0
Božo Čivić 1821. m Jakob Bara Stojanović 0
Stjepan Kopić 1821. m Božo Terezija Delić 0
Manda Čivić 1822. ž Andrija Sibila Stivaničević 0
Stjepan Milošević 1822. m Martin Ana Lučić 0
Vinko Verić 1822. m Ferdo Kata 0
Kata Babić 1822. ž Gabro Jozija Krnić 0
Antun Vuković 1822. m Kuzma Viktorija 0
Blaž Stojanović 1822. m Martin Ana Knežević 0
Marijan Babić 1822. m Adam Terezija Čivić 0
Marija Babić 1822. ž Ðuro Ruža Kopić 0
Ivan Babić 1822. m Marijan Terezija Čivić 0
Pola Kopić 1822. ž Luka Manda Kopić 0
Marga Kedačić 1822. ž Mato Viktorija 0
Mato Kedačić 1822. m Mato Viktorija 0
Đula Piller 1822. ž Andrija Bara Uzjak 0
Mato Vlaović 1822. m Vinko Regina Knežević 0
Mato Čivić 1822. m Mijo Stojanović 0
Janja Verić 1822. ž Marko 0
Bara Šokčević 1822. ž Antun Ivica Zečević 0
Mato Gregorović 1822. m Luka Terezija Ðaković 0
Đuro Kedačić 1822. m Mato Marija Vuković 0
Franca Matić 1822. ž Božo Jela Gregorović 0
Đuro Babić 1822. m Adalbert Terezija Katušić 0
Franca Gregorović 1822. ž Andrija Helena Kedačić 0
Ferdo Babić 1822. m Mato Marija Ergotić 0
Manda Vuković 1822. ž Antun Marija Mišković 0
Kata Knežević 1822. ž Šimun Ruža Kopić 0
Blaž Stivaničević 1822. m Marijan Terezija Kopić 0
Josip Kopić 1822. m Šimun Ruža Konkordt 0
Živko Vuković 1822. m Martin Terezija Štivić 0
Marko Vuković 1822. m Ilarije Terezija Milošević 0
Mijo Vlaović 1822. m Ðuro Ana Katušić 0
Ruža Vuković 1822. ž Ivan Sofija Petričević 0
Bara Lešić 1822. ž Kuzma Ruža Mišković 0
Stana Lešić 1822. ž Kuzma Ruža Mišković 0
Jakob Kedačić 1822. m Antun Terezija Stojanović 0
Kata Terzić 1822. ž Ðuro Bara Zečević 0
Ivan Petričević 1822. m Lovro Đula Krnić 0
Eva Stivaničević 1822. ž Tomo Aga Babić 0
Đuro Merk 1822. m Melkior Aga Žaguda 0
Ruža Stojanović 1822. ž Augustin Marija Knežević 0
Đuro Štivić 1822. m Marijan Kata Kopić 0
Đuro Petričević 1822. m Mato Kola Čivić 0
Marko Gregorović 1822. m Ivan Aga Babić 0
Stana Babić 1822. ž Mato Franca Matković 0
Antun Stojanović 1822. m Filip Ivica Kocić 0
Bartol Kutuzović 1822. m Andrija Manda Kedačić 0
Helena Katušić 1822. ž Ivan Marta Kopić 0
Ivica Katušić 1822. ž Ivan Marta Kopić 0
Filip Čivić 1822. m Franjo Lucija Tomašević 0
Đuro Gregorović 1822. m Antun Marija Kopić 0
Ivan Petričević 1822. m Luka Anka Knežević 213 Blažićevi
Stanko Kedačić 1822. m Vinko Jozija Oršolić 0
Sofija Milošević 1822. ž Božo Eva Matasović 0
Stanko Knežević 1822. m Pavao Ivica Kovačević 0
Ivan Gregorović 1822. m Ignacije Franca Knežević 0
Ana Verić 1822. ž Tomo Kata Stojanović 0
Antun Verić 1822. m Augustin Manda Gregorović 0
Stana Stivaničević 1822. ž Martin Marija Kopić 0
Antun Krnić 1822. m Vinko Veronika Konkordt 0
Marija Čivić 1822. ž Roko Ana Mišković 0
Manda Kopić 1822. ž Mijo Filipa Štivić 0
Bara Katušić 1822. ž Jakob Ana Paradžiković 0
Jakob Babić 1822. m Mijo Eva Tobolčević 0
Petar Matić 1822. m Antun Marija Stojanović 0
Ana Stojanović 1822. ž Jakob Stana Knežević 0
Marta Stojanović 1822. ž Jakob Stana Knežević 0
Đula Stojanović 1822. ž Marko Marija Čivić 0
Eva Gregorović 1822. ž Andrija Marija Katušić 0
Alojzije Gregorović 1822. m Nikola Franca Matković 0
Petra Kopić 1822. ž Mato Đula Lešić 0
Ana Lešić 1822. ž Martin Manda Kopić 0
Antun Gregorović 1822. m Ilija Marija Katušić 0
Josip Kopić 1822. m Antun Stana Babić 0
Ilija Verić 1822. m Ivan Marija Babić 0
Ilija Babić 1822. m Mato Stana 0
Pavao Kopić 1822. m Vinko Aga Gregorović 0
Adela Krammer 1822. ž Ivan Ana Veitzinger 0
Jakob Krnić 1822. m Antun Terezija Verić 0
Jakob Kedačić 1822. m Lazar Kata Kopić 0
Ana Matić 1822. ž Petar Terezija Stivaničević 0
Ignjacije Vuković 1822. m Ðuro Magdalena Kopić 0
Klara Lešić 1822. ž Ilija Aga Krnić 0
Mato Vuković 1822. m Luka Bara Mišković 0
Lukra Vuković 1822. m Bartol Ruža Berkić 0
Stjepan Uziak 1822. m Ilija Ana Tubel 0
Ana Stojanović 1822. ž Mijo Viktorija Štivić 0
Stjepan Bošnjak 1822. m Ðuro Marija Čilešić 0
Mato Mišković 1822. m Josip Marija Radovanović 0
Mijo Stojanović 1822. m Vinko Manda Verić 0
Josip Čivić 1822. m Mijo Marija Gregorović 0
Kata Vuković 1822. ž Lazar Bara 0
Delfa Miličić 1822. ž Stjepan Stana Lešić 0
Ivan Verić 1822. m Luka Franca Čivić 0
Terezija Kopić 1822. ž Luka Delfa Stević 0
Bara Lešić 1822. ž Martin Lukra Kladarić 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog broja pokazuje se broj matične zadruge