Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 7601 - 7700 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
7601. Delfa Miličić 26/08/1822 ž Stjepan Stana Lešić 0
7602. Ivan Verić 29/08/1822 m Luka Franca Čivić 0
7603. Terezija Kopić 30/08/1822 ž Luka Delfa Stević 0
7604. Barbara Lešić 01/09/1822 ž Martin Lukra Kladarić 0
7605. Šimun Gregorović 05/09/1822 m Gabra Aga Matić 0
7606. Stjepan Verić 05/09/1822 m Ðuro Franca Stojanović 0
7607. Marija Kopić 10/09/1822 ž Marijan Ruža Čivić 0
7608. Rozalija Babić 11/09/1822 ž Ðuro Petra 0
7609. Luka Stojanović 13/09/1822 m Ðuro Stana Varzić 0
7610. Terezija Babić 14/09/1822 ž Luka Barbara Lešić 0
7611. Mato Mišković 17/09/1822 m Ferdo Eva Lešić 0
7612. Mato Kopić 21/09/1822 m Ivan Ana Gregorović 0
7613. Mijo Lešić 24/09/1822 m Marko Eva Matić 0
7614. Eva Verić 25/09/1822 ž Ivan Manda Jelić 0
7615. Đula Kedačić 27/09/1822 ž Marijan Marija Lešić 0
7616. Mijo Vuković 27/09/1822 m Antun Marija Kedačić 0
7617. Franjo Lešić 01/10/1822 m Antun Marija Gregorović 0
7618. Šimun Gregorović 03/10/1822 m Kuzma Barbara Kedačić 0
7619. Franjo Stojanović 03/10/1822 m Ðuro Kata Gregorović 0
7620. Fema Stojanović 03/10/1822 ž Lovro Barbara Kopić 0
7621. Barbara Vuković 03/10/1822 ž Antun Anka Gregorović 0
7622. Stjepan Vuković 06/10/1822 m Gabra Jozefa Prakator 0
7623. Kata Stivaničević 09/10/1822 ž Luka Marija Verić 0
7624. Kata Babić 10/10/1822 ž Bono Marija 0
7625. Manda Čivić 10/10/1822 ž Toma Franca Knežević 0
7626. Terezija Babić 11/10/1822 ž Kuzma Ana Knežević 0
7627. Kata Gregorović 16/10/1822 ž Adam Viktorija Matić 0
7628. Šimun Gregorović 22/10/1822 m Martin Đula Kotorčević 0
7629. Marijan Katušić 22/10/1822 m Vinko Ana Gregorović 0
7630. Kata Vugić 22/10/1822 ž Albert Lucija Stipaničević 0
7631. Šimun Gregorović 26/10/1822 m Nikola Franca Krnić 0
7632. Kata Kopić 27/10/1822 ž Marko Terezija Babić 0
7633. Šimun Isaćić 29/10/1822 m Andrija Ana Gregorović 0
7634. Barbara Vlaović 30/10/1822 ž Blaž Marija Lešić 0
7635. Marijan Knežević 31/10/1822 m Mato Ivica Babić 0
7636. Mato Huber 02/11/1822 m Luka Kata 0
7637. Martin Zeshić 09/11/1822 m Josip Ana Gregorović 0
7638. Martin Kotorac 10/11/1822 m Ilija Ivica Ðaković 0
7639. Kata Milošević 11/11/1822 ž Ðuro Franca Rakitić 0
7640. Đuro Gregorović 16/11/1822 m Mato Manda Kopić 0
7641. Janja Vuković 19/11/1822 ž Pavo Matija Gregorović 0
7642. Rozalija Kopić 23/11/1822 ž Mato Marija Gregorović 0
7643. Ivica Vuković 26/11/1822 ž Mato Ana Stojanović 0
7644. Nikola Krnić 01/12/1822 m Jakob Matija Ilišević 0
7645. Marijan Krnić 05/12/1822 m Jakob Terezija Knežević 0
7646. Toma Lučić 11/12/1822 m Pavo Kata Vuković 0
7647. Božo Verić 12/12/1822 m Jeronim Marta Babić 0
7648. Eva Vuković 15/12/1822 ž Pavo Klara 0
7649. Kata Gregorović 17/12/1822 ž Mato Marta Kopić 0
7650. Eva Kopić 19/12/1822 ž Mijo Martina Babić 0
7651. Kata Kopić 25/12/1822 ž Marko Manda Gregorović 0
7652. Josip Milošević 27/12/1822 m Martin Ana Lučić 0
7653. Stjepan Matić 03/01/1823 m Toma Kata Babić 0
7654. Antun Vuković 03/01/1823 m Mato Ivica 0
7655. Stana Petričević 04/01/1823 ž Ðuro Aga Kedačić 0
7656. Antun Kopić 05/01/1823 m Ðuro Ana Katušić 0
7657. Antun Šokčević 05/01/1823 m Mato Kata Gregorović 0
7658. Andrija Šokčević 06/01/1823 m Albert Helena Katušić 0
7659. Antun Knežević 13/01/1823 m Antun Franca Lešić 0
7660. Marija Petričević 13/01/1823 ž Antun Klara Stojanović 0
7661. Rozalija Matić 14/01/1823 ž Toma Ana 0
7662. Pavao Štivić 14/01/1823 m Ðuro Manda Krnić 0
7663. Marija Petričević 16/01/1823 ž Blaž Barbara Stojanović 0
7664. Terezija Verić 16/01/1823 ž Antun Đula Jarić 0
7665. Antun Babić 17/01/1823 m Stanko Marija Knežević 0
7666. Ana Kopić 19/01/1823 ž Josip Veronika Vincetić 0
7667. Karlo Stojanović 19/01/1823 m Leopold Pola Vuković 0
7668. Janja Babić 21/01/1823 ž Bartol Đula Kopić 0
7669. Marija Kopić 23/01/1823 ž Ivan Kata Gregorović 0
7670. Roko Babić 29/01/1823 m Luka Matija 0
7671. Josip Stojanović 08/02/1823 m Andrija Sofija Lučić 0
7672. Ivica Terzić 08/02/1823 ž Lovro Franca Gregorović 0
7673. Eva Babić 15/02/1823 ž Alojz Eugenia Knežević 0
7674. Rozalija Kovačević 19/02/1823 ž Žaverije Marta Babić 0
7675. Lucija Milošević 24/02/1823 ž Petar Kata Tomašević 0
7676. Jozefa Stivaničević 26/02/1823 ž Filip Kola Kopić 0
7677. Josip Gregorović 28/02/1823 m Antun Marta Lešić 0
7678. Josip Kopić 02/03/1823 m Marijan Đula Mihaljević 0
7679. Martin Babić 04/03/1823 m Pavo Ana 0
7680. Marija Lešić 04/03/1823 ž Mijo Marija Gregorović 0
7681. Lucija Knežević 08/03/1823 ž Ignjacije Terezija Kedačić 0
7682. Đuro Werban 09/03/1823 m Martin Matija Kerpan 0
7683. Antun Stojanović 15/03/1823 m Pavo Ruža Vuković 0
7684. Adalbert Babić 26/03/1823 m Krsta Ana Kladarić 0
7685. Barbara Knežević 26/03/1823 ž Šimun Elisabeta Čivić 0
7686. Karolina Kopić 28/03/1823 ž Pavo Đula Štivić 0
7687. Josip Babić 29/03/1823 m Franjo Ruža 0
7688. Đuro Štivić 29/03/1823 m Albert Marija Kopić 0
7689. Marija Kedačić 30/03/1823 ž Roko Manda Delić 0
7690. Antun Knežević 30/03/1823 m Josip Marija 0
7691. Đurđa Vuković 02/04/1823 ž Izidor Barbara Gregorović 0
7692. Kata Vuković 03/04/1823 ž Lovro Barbara Bošnjak 0
7693. Kata Lešić 13/04/1823 ž Lucija Lešić 0
7694. Marko Knežević 16/04/1823 m Ðuro Delfa Stojanović 0
7695. Đula Vuković 17/04/1823 ž Klara Vuković 0
7696. Đuro Babić 19/04/1823 m Žaverije Ana 0
7697. Ruža Knežević 20/04/1823 ž Marko Aga Kopić 0
7698. Aga Gregorović 21/04/1823 ž Marijan Terezija Verić 0
7699. Adalbert Štivić 23/04/1823 m Ðuro Ruža Vuković 0
7700. Đuro Stojanović 24/04/1823 m Petar Marija 0