Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 7601 - 7700 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Šimun Gregorović 1822. m Gabro Aga Matić 0
Stjepan Verić 1822. m Ðuro Franca Stojanović 0
Marija Kopić 1822. ž Marijan Ruža Čivić 0
Ruža Babić 1822. ž Ðuro Petra 0
Luka Stojanović 1822. m Ðuro Stana Varzić 0
Terezija Babić 1822. ž Luka Bara Lešić 0
Mato Mišković 1822. m Ferdo Eva Lešić 0
Mato Kopić 1822. m Ivan Ana Gregorović 0
Mijo Lešić 1822. m Marko Eva Matić 0
Eva Verić 1822. ž Ivan Manda Jelić 0
Đula Kedačić 1822. ž Marijan Marija Lešić 0
Mijo Vuković 1822. m Antun Marija Kedačić 0
Franjo Lešić 1822. m Antun Marija Gregorović 0
Šimun Gregorović 1822. m Kuzma Bara Kedačić 0
Franjo Stojanović 1822. m Ðuro Kata Gregorović 0
Fema Stojanović 1822. ž Lovro Bara Kopić 0
Bara Vuković 1822. ž Antun Anka Gregorović 0
Stjepan Vuković 1822. m Gabro Jozija Prakator 0
Kata Stivaničević 1822. ž Luka Marija Verić 0
Kata Babić 1822. ž Bono Marija 0
Manda Čivić 1822. ž Tomo Franca Knežević 0
Terezija Babić 1822. ž Kuzma Ana Knežević 0
Kata Gregorović 1822. ž Adam Viktorija Matić 0
Šimun Gregorović 1822. m Martin Đula Kotorčević 0
Marijan Katušić 1822. m Vinko Ana Gregorović 0
Kata Vugić 1822. ž Adalbert Lucija Stipaničević 0
Šimun Gregorović 1822. m Nikola Franca Krnić 0
Kata Kopić 1822. ž Marko Terezija Babić 0
Šimun Isčić 1822. m Andrija Ana Gregorović 0
Bara Vlaović 1822. ž Blaž Marija Lešić 0
Marijan Knežević 1822. m Mato Ivica Babić 0
Mato Huber 1822. m Luka Kata 0
Martin Zeshić 1822. m Josip Ana Gregorović 0
Martin Kotorac 1822. m Ilija Ivica Ðaković 0
Kata Milošević 1822. ž Ðuro Franca Rakitić 0
Đuro Gregorović 1822. m Mato Manda Kopić 0
Janja Vuković 1822. ž Pavao Matijka Gregorović 0
Ruža Kopić 1822. ž Mato Marija Gregorović 0
Ivica Vuković 1822. ž Mato Ana Stojanović 0
Nikola Krnić 1822. m Jakob Matijka Ilišević 0
Marijan Krnić 1822. m Jakob Terezija Knežević 0
Toma Lučić 1822. m Pavao Kata Vuković 0
Božo Verić 1822. m Jeronim Marta Babić 0
Eva Vuković 1822. ž Pavao Klara 0
Kata Gregorović 1822. ž Mato Marta Kopić 0
Eva Kopić 1822. ž Mijo Martina Babić 0
Kata Kopić 1822. ž Marko Manda Gregorović 0
Josip Milošević 1822. m Martin Ana Lučić 0
Stjepan Matić 1823. m Tomo Kata Babić 0
Antun Vuković 1823. m Mato Ivica 0
Stana Petričević 1823. ž Ðuro Aga Kedačić 0
Antun Kopić 1823. m Ðuro Ana Katušić 0
Antun Šokčević 1823. m Mato Kata Gregorović 0
Andrija Šokčević 1823. m Adalbert Helena Katušić 0
Antun Knežević 1823. m Antun Franca Lešić 0
Marija Petričević 1823. ž Antun Klara Stojanović 0
Ruža Matić 1823. ž Tomo Ana 0
Pavao Štivić 1823. m Ðuro Manda Krnić 0
Marija Petričević 1823. ž Blaž Bara Stojanović 0
Terezija Verić 1823. ž Antun Đula Jarić 0
Antun Babić 1823. m Stanko Marija Knežević 0
Ana Kopić 1823. ž Josip Veronika Vincetić 0
Karlo Stojanović 1823. m Leopold Pola Vuković 0
Janja Babić 1823. ž Bartol Đula Kopić 0
Marija Kopić 1823. ž Ivan Kata Gregorović 0
Roko Babić 1823. m Luka Matijka 0
Josip Stojanović 1823. m Andrija Sofija Lučić 0
Ivica Terzić 1823. ž Lovro Franca Gregorović 0
Eva Babić 1823. ž Alojzije Eugenia Knežević 0
Ruža Kovačević 1823. ž Žaverije Marta Babić 0
Lucija Milošević 1823. ž Petar Kata Tomašević 0
Jozija Stivaničević 1823. ž Filip Kola Kopić 0
Josip Gregorović 1823. m Antun Marta Lešić 0
Josip Kopić 1823. m Marijan Đula Mihaljević 0
Martin Babić 1823. m Pavao Ana 0
Marija Lešić 1823. ž Mijo Marija Gregorović 0
Lucija Knežević 1823. ž Ignacije Terezija Kedačić 0
Đuro Werban 1823. m Martin Matijka Kerpan 0
Antun Stojanović 1823. m Pavao Ruža Vuković 0
Adalbert Babić 1823. m Krsta Ana Kladarić 0
Bara Knežević 1823. ž Šimun Elizabeta Čivić 0
Karolina Kopić 1823. ž Pavao Đula Štivić 0
Josip Babić 1823. m Franjo Ruža Babić 74 Maričini
Đuro Štivić 1823. m Adalbert Marija Kopić 0
Marija Kedačić 1823. ž Roko Manda Delić 0
Antun Knežević 1823. m Josip Marija 0
Đurđa Vuković 1823. ž Izidor Bara Gregorović 17
Kata Vuković 1823. ž Lovro Bara Bošnjak 0
Kata Lešić 1823. ž Lucija Lešić 0
Marko Knežević 1823. m Ðuro Delfa Stojanović 0
Đula Vuković 1823. ž Klara Vuković 0
Đuro Babić 1823. m Žaverije Ana 0
Ruža Knežević 1823. ž Marko Aga Kopić 0
Aga Gregorović 1823. ž Marijan Terezija Verić 0
Adalbert Štivić 1823. m Ðuro Ruža Vuković 0
Đuro Stojanović 1823. m Petar Marija 0
Filip Babić 1823. m Ivan Ana 0
Stana Kopić 1823. ž Ðuro Terezija Lukačević 0
Ana Vuković 1823. ž Antun Ruža 0
Sofija Milošević 1823. ž Marijan Marija Lučić 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge