Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 7701 - 7800 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Stanko Čivić 1823. m Nikola Franca Čobić 0
Franca Verić 1823. ž Antun Eva Kopić 0
Ruža Vuković 1823. ž Alojzije Ana Marković 0
Ivan Delić 1823. m Vladislav Jozija Stojanović 0
Stanislav Vuković 1823. m Ðuro Bara Milošević 0
Jozija Čivić 1823. ž Nikola Ana Knežević 0
Đuro Milošević 1823. m Ilija Matijka Petričević 0
Petar Gregorović 1823. m Marko Eva Jarić 0
Ilija Milošević 1823. m Luka Bara Rakitić 0
Mato Verić 1823. m Josip Terezija Kedačić 0
Pola Vuković 1823. ž Stanko Ana Matić 0
Janja Kopić 1823. ž Ilija Terezija Ilišević 0
Franca Čivić 1823. ž Andrija Sibila Štefanić 0
Đula Knežević 1823. ž Ilija Kata Stojanović 0
Antun Kopić 1823. m Ivan Marija Stojanović 0
Ivan Čivić 1823. m Antun Manda Knežević 0
Janja Knežević 1823. ž Antun Eufemija Čivić 0
Eva Vlaović 1823. ž Žaverije Marija Stivaničević 0
Petra Terzić 1823. ž Adalbert Aga Kadić 0
Ivan Dorbolo 1823. m Ivan Kata Čivić 0
Petar Vuković 1823. m Ðuro Bara Čivić 0
Ana Mišković 1823. ž Mijo Marija Stojanović 0
Marija Babić 1823. ž Blaž Marija Gregorović 0
Franjo Vuković 1823. m Martin Bara Gregorović 0
Franca Lešić 1823. ž Ðuro Ruža Verić 0
Ilija Verić 1823. m Marko Manda Stivaničević 0
Jakob Kotorac 1823. m Mato Franca Stojanović 0
Ana Kopić 1823. ž Karlo Bara 0
Ana Krnić 1823. ž Mato Aga Ilišević 148
Bara Gregorović 1823. ž Marko Ivica Kopić 0
Lovro Vuković 1823. m Tomo Đula 0
Marko Vuković 1823. m Tomo Đula 0
Mijo Knežević 1823. m Ðuro Ruža Gregorović 0
Ruža Gregorović 1823. ž Ilija Pola Rakitić 0
Mijo Babić 1823. m Ðuro Terezija Knežević 0
Ruža Vuković 1823. ž Mijo Marija Libarić 0
Bartol Babić 1823. m Gabro Jozija Krnić 0
Franca Babić 1823. ž Marijan Terezija Čivić 0
Bara Stojanović 1823. ž Adalbert Manda Radovanović 0
Stanko Kopić 1823. m Andrija Sofija 0
Marija Stojanović 1823. ž Ferdo Kata Vuković 0
Kata Kopić 1823. ž Antun Marica Knežević 0
Bara Lešić 1823. ž Martin Manda Čivić 0
Kata Verić 1823. ž Antun Manda Knežević 0
Stanislav Knežević 1823. m Aleksa Ivica Babić 0
Šimun Gregorović 1823. m Luka Terezija Kopić 0
Delfa Verić 1823. ž Živko Franca Lukačević 0
Franjo Čivić 1823. m Marko Ana Vuković 0
Kata Knežević 1823. ž Josip Marta Gregorović 0
Adam Vuković 1823. m Šimun Kata Verić 0
David Vuković 1823. m Marko Jozija Stojanović 0
Franjo Babić 1823. m Marko Marta Knežević 0
Franca Knežević 1823. ž Martin Ana 0
Stanislav Stojanović 1823. m Luka Franca Galović 0
Franjo Knežević 1823. m Andrija Janja Lešić 0
Bara Babić 1823. ž Dominik Marta Knežević 0
Manda Matić 1823. ž Ilija Kata Babino 0
Lucija Štivić 1823. ž Mato Manda Krnić 0
Bara Kopić 1823. ž Luka Delfa Štivić 0
Bara Stojanović 1823. ž Mijo Viktorija Štivić 0
Kata Knežević 1823. ž Ðuro Ana Stojanović 0
Bara Kovačević 1823. ž Luka Regina Verić 0
Dominika Kopić 1823. ž Ignacije Marija Filipović 0
Ana Gregorović 1823. ž Aleksa Kata Katušić 0
Šimun Kopić 1823. m Mato Klara Gregorović 0
Manda Mišković 1823. ž Mato Ivica Lešić 0
Kata Stivaničević 1823. ž Josip Lucija Kadić 0
Kata Lešić 1823. ž Stanko Ana Knežević 0
Marija Stojanović 1823. ž Mato Marija Krnić 0
Kata Biuklić 1823. ž Franjo Manda Stojanović 0
Bara Knežević 1823. ž David Petra Milošević 0
Kata Knežević 1823. ž Ilija Veronika Stojanović 0
Andrija Stivaničević 1823. m Marijan Terezija Kopić 0
Andrija Žaverije 1823. m Franjo Pola Vuković 0
Kata Gregorović 1823. ž Ignacije Đula Matić 0
Kata Gregorović 1823. ž ćariano Ana Stivaničević 0
Franca Kopić 1823. ž Mato Marija Gregorović 0
Žaverije Stojanović 1823. m Šimun Đula Gregorović 0
Marijan Konkord 1823. m Franjo Marija Vuković 0
Ana Kedačić 1823. ž David Manda Knežević 0
Adam Knežević 1823. m Ivan Manda Babić 0
Eva Kedačić 1823. ž Mato Viktorija Vuković 0
Mijo Stivaničević 1823. m ćartino Ana Gregorević 0
Eva Stojanović 1823. ž Ðuro Ana Kaović 0
Terezija Babić 1823. ž Marta Babić 0
Eva Vuković 1823. ž Marijan Sibila Stojanović 0
Stjepan Lešić 1823. m Martin Lukra Kladarić 0
Marija Verić 1824. ž Mato Kata Perger 0
Janja Bačić 1824. ž Petar Ana Komesarović 0
Marijan Stojanović 1824. m Antun Bara Gregorović 0
Pavao Vuković 1824. m Martin Terezija Štivić 0
Mato Verić 1824. m Pavao Đurđa Milošević 0
Pola Gregorović 1824. ž Mato Marta Kopić 0
Stanko Gregorović 1824. m Antun Terezija Čivić 0
Božo Vuković 1824. m Luka Bara Mišković 0
Mijo Babić 1824. m Roko Aga Dorić 0
Ivica Vuković 1824. ž Ilarije Terezija Milošević 0
Antun Stojanović 1824. m Vinko Manda Verić 0
Vinko Matić 1824. m Petar Terezija Stivaničević 0
Stanko Verić 1824. m Augustin Manda Gregorović 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge