Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 7701 - 7800 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
7701. Filip Babić 27/04/1823 m Ivan Ana 0
7702. Stana Kopić 01/05/1823 ž Ðuro Terezija Lukačević 0
7703. Ana Vuković 01/05/1823 ž Antun Ruža 0
7704. Sofija Milošević 04/05/1823 ž Marijan Marija Lučić 0
7705. Stanko Čivić 09/05/1823 m Nikola Franca Čobić 0
7706. Franca Verić 09/05/1823 ž Antun Eva Kopić 0
7707. Rozalija Vuković 10/05/1823 ž Alojz Ana Marković 0
7708. Ivan Delić 11/05/1823 m Vladislav Jozefa Stojanović 0
7709. Stanislav Vuković 14/05/1823 m Ðuro Barbara Milošević 0
7710. Jozefa Čivić 15/05/1823 ž Nikola Ana Knežević 0
7711. Đuro Milošević 17/05/1823 m Ilija Matija Petričević 0
7712. Petar Gregorović 18/05/1823 m Marko Eva Jarić 0
7713. Ilija Milošević 19/05/1823 m Luka Barbara Rakitić 0
7714. Mato Verić 21/05/1823 m Josip Terezija Kedačić 0
7715. Pola Vuković 22/05/1823 ž Stanko Ana Matić 0
7716. Janja Kopić 26/05/1823 ž Ilija Terezija Ilišević 0
7717. Franca Čivić 01/06/1823 ž Andrija Sibila Štefanić 0
7718. Đula Knežević 01/06/1823 ž Ilija Kata Stojanović 0
7719. Antun Kopić 05/06/1823 m Ivan Marija Stojanović 0
7720. Ivan Čivić 09/06/1823 m Antun Manda Knežević 0
7721. Janja Knežević 11/06/1823 ž Antun Fema Čivić 0
7722. Eva Vlaović 16/06/1823 ž Žaverije Marija Stivaničević 0
7723. Petra Terzić 17/06/1823 ž Albert Aga Kadić 0
7724. Ivan Dorbolo 21/06/1823 m Ivan Kata Čivić 0
7725. Petar Vuković 29/06/1823 m Ðuro Barbara Čivić 0
7726. Ana Mišković 30/06/1823 ž Mijo Marija Stojanović 0
7727. Marija Babić 01/07/1823 ž Blaž Marija Gregorović 0
7728. Franjo Vuković 03/07/1823 m Martin Barbara Gregorović 0
7729. Franca Lešić 13/07/1823 ž Ðuro Ruža Verić 0
7730. Ilija Verić 16/07/1823 m Marko Manda Stivaničević 0
7731. Jakob Kotorac 20/07/1823 m Mato Franca Stojanović 0
7732. Ana Kopić 23/07/1823 ž Karlo Barbara 0
7733. Ana Krnić 26/07/1823 ž Mato Aga Ilišević 0
7734. Barbara Gregorović 27/07/1823 ž Marko Ivica Kopić 0
7735. Lovro Vuković 27/07/1823 m Toma Đula 0
7736. Marko Vuković 27/07/1823 m Toma Đula 0
7737. Mijo Knežević 28/07/1823 m Ðuro Ruža Gregorović 0
7738. Rozalija Gregorović 29/07/1823 ž Ilija Pola Rakitić 0
7739. Mijo Babić 06/08/1823 m Ðuro Terezija Knežević 0
7740. Rozalija Vuković 06/08/1823 ž Mijo Marija Libarić 0
7741. Bartol Babić 11/08/1823 m Gabra Jozefa Krnić 0
7742. Franca Babić 14/08/1823 ž Marijan Terezija Čivić 0
7743. Barbara Stojanović 14/08/1823 ž Albert Manda Radovanović 0
7744. Stanko Kopić 26/08/1823 m Andrija Sofija 0
7745. Marija Stojanović 26/08/1823 ž Ferdo Kata Vuković 0
7746. Kata Kopić 27/08/1823 ž Antun Marica Knežević 0
7747. Barbara Lešić 27/08/1823 ž Martin Manda Čivić 0
7748. Kata Verić 05/09/1823 ž Antun Manda Knežević 0
7749. Stanislav Knežević 09/09/1823 m Aleksa Ivica Babić 0
7750. Šimun Gregorović 10/09/1823 m Luka Terezija Kopić 0
7751. Delfa Verić 10/09/1823 ž Živko Franca Lukačević 0
7752. Franjo Čivić 17/09/1823 m Marko Ana Vuković 0
7753. Kata Knežević 23/09/1823 ž Josip Marta Gregorović 0
7754. Adam Vuković 24/09/1823 m Šimun Kata Verić 0
7755. David Vuković 26/09/1823 m Marko Jozefa Stojanović 0
7756. Franjo Babić 30/09/1823 m Marko Marta Knežević 0
7757. Franca Knežević 30/09/1823 ž Martin Ana 0
7758. Stanislav Stojanović 30/09/1823 m Luka Franca Galović 0
7759. Franjo Knežević 01/10/1823 m Andrija Janja Lešić 0
7760. Barbara Babić 04/10/1823 ž Dominik Marta Knežević 0
7761. Manda Matić 05/10/1823 ž Ilija Kata Babino 0
7762. Lucija Štivić 05/10/1823 ž Mato Manda Krnić 0
7763. Barbara Kopić 06/10/1823 ž Luka Delfa Štivić 0
7764. Barbara Stojanović 08/10/1823 ž Mijo Viktorija Štivić 0
7765. Kata Knežević 16/10/1823 ž Ðuro Ana Stojanović 0
7766. Barbara Kovačević 16/10/1823 ž Luka Regina Verić 0
7767. Dominika Kopić 20/10/1823 ž Ignjacije Marija Filipović 0
7768. Ana Gregorović 23/10/1823 ž Aleksa Kata Katušić 0
7769. Šimun Kopić 23/10/1823 m Mato Klara Gregorović 0
7770. Manda Mišković 24/10/1823 ž Mato Ivica Lešić 0
7771. Kata Stivaničević 26/10/1823 ž Josip Lucija Kadić 0
7772. Kata Lešić 27/10/1823 ž Stanko Ana Knežević 0
7773. Marija Stojanović 27/10/1823 ž Mato Marija Krnić 0
7774. Kata Biuklić 30/10/1823 ž Franjo Manda Stojanović 0
7775. Barbara Knežević 02/11/1823 ž David Petra Milošević 0
7776. Kata Knežević 06/11/1823 ž Ilija Veronika Stojanović 0
7777. Andrija Stivaničević 12/11/1823 m Marijan Terezija Kopić 0
7778. Andrija Žaverije 13/11/1823 m Franjo Pola Vuković 0
7779. Kata Gregorović 22/11/1823 ž Ignjacije Đula Matić 0
7780. Kata Gregorović 25/11/1823 ž ćariano Ana Stivaničević 0
7781. Franca Kopić 26/11/1823 ž Mato Marija Gregorović 0
7782. Žaverije Stojanović 03/12/1823 m Šimun Đula Gregorović 0
7783. Marijan Konkord 07/12/1823 m Franjo Marija Vuković 0
7784. Ana Kedačić 08/12/1823 ž David Manda Knežević 0
7785. Adam Knežević 15/12/1823 m Ivan Manda Babić 0
7786. Eva Kedačić 17/12/1823 ž Mato Viktorija Vuković 0
7787. Mijo Stivaničević 19/12/1823 m ćartino Ana Gregorević 0
7788. Eva Stojanović 21/12/1823 ž Ðuro Ana Kaović 0
7789. Terezija Babić 25/12/1823 ž Marta Babić 0
7790. Eva Vuković 25/12/1823 ž Marijan Sibila Stojanović 0
7791. Stjepan Lešić 26/12/1823 m Martin Lukra Kladarić 0
7792. Marija Verić 01/01/1824 ž Mato Kata Perger 0
7793. Janja Bačić 02/01/1824 ž Petar Ana Komesarović 0
7794. Marijan Stojanović 02/01/1824 m Antun Barbara Gregorović 0
7795. Pavao Vuković 03/01/1824 m Martin Terezija Štivić 0
7796. Mato Verić 04/01/1824 m Pavo Đurđa Milošević 0
7797. Pola Gregorović 06/01/1824 ž Mato Marta Kopić 0
7798. Stanko Gregorović 07/01/1824 m Antun Terezija Čivić 0
7799. Božo Vuković 09/01/1824 m Luka Barbara Mišković 0
7800. Mijo Babić 14/01/1824 m Roko Aga Dorić 0